Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1349

30 Грудня 2011 12:04 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. № 1349

«Про єдину систему моніторингу та 
оцінки ефективності заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я за участю заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства у місячний строк розробити і затвердити Національний план моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 р. № 1026-VI (далі — Програма), з урахуванням вимог Положення, затвердженого згідно з пунктом 1 цієї постанови.

3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, забезпечувати збирання даних про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, проведення аналізу зазначених даних і подання Міністерству охорони здоров’я інформації про його результати для узагальнення та подання щороку до 31 березня звіту про результати моніторингу та оцінки Кабінетові Міністрів України.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити до 31 травня 2012 р. створення регіональних систем моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, шляхом затвердження відповідних положень та регіональних планів заходів щодо проведення моніторингу та оцінки виконання Програми.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. № 1349

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину систему моніторингу та оцінки 
ефективності заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції

1. Єдина система моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції (далі — єдина система моніторингу та оцінки), запроваджується з метою удосконалення процесу стратегічного планування, розроблення та виконання державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

єдина система моніторингу та оцінки — система, що включає центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм установи, організації та заклади, інститути громадянського суспільства (за згодою), що здійснюють заходи, спрямовані на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, а також Національний план моніторингу та оцінки і регіональні системи моніторингу та оцінки;

Національний план моніторингу та оцінки (далі — Національний план) — комплексний механізм відстеження ефективності здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, що розробляється з метою виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 р. № 1026-VI, визначає перелік показників моніторингу та оцінки, базові і заплановані значення показників на весь строк виконання зазначеної Програми, методику та періодичність збирання відповідних даних, а також суб’єктів, відповідальних за виконання Національного плану;

регіональна система моніторингу та оцінки — система, що створюється з метою удосконалення процесу планування і здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, з урахуванням особливостей та ресурсів регіонів і включає місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм установи, організації та заклади, інститути громадянського суспільства (за згодою), що здійснюють зазначені заходи і виконують регіональний план моніторингу та оцінки;

регіональний план моніторингу та оцінки — комплексний механізм відстеження ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекціії, що розробляється з метою виконання на регіональному рівні Програми, зазначеної в абзаці третьому цього пункту, який, крім показників Національного плану, значення яких формуються з даних, отриманих на регіональному рівні, містить також інші показники, необхідність яких визначається специфікою епідемії в регіоні.

3. Відповідальним центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність, пов’язану з функціонуванням єдиної системи моніторингу та оцінки, є Держслужба соцзахворювань.

Національна рада з питань протидії туберкульозу та BIЛ-інфекції/СНІДу забезпечує провадження центральними та місцевими органами виконавчої влади, міжнародними, благодійними організаціями, суб’єктами громадянського суспільства узгодженої діяльності, пов’язаної з ефективним функціонуванням єдиної системи моніторингу та оцінки.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації є органами виконавчої влади, які координують діяльність, пов’язану з ефективним функціонуванням регіональної системи моніторингу та оцінки, і визначають установи, організації та заклади, що здійснюють організаційно-методичне забезпечення такої діяльності.

4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, їх структурні підрозділи, що здійснюють заходи, спрямовані на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, подають на запити Державної установи «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України» та регіональних центрів профілактики і боротьби із СНІДом інформацію, необхідну для обчислення значень показників Національного плану і регіональних планів моніторингу та оцінки, а також інші дані, необхідні для здійснення таких заходів.

5. Основними принципами функціонування єдиної системи моніторингу та оцінки є:

 • використання єдиного переліку показників моніторингу та оцінки, уніфікованих методів збирання, обробки і проведення аналізу необхідних даних;
 • створення централізованої системи збирання, обробки, проведення аналізу, зберігання, захисту та використання інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції;
 • проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства;
 • забезпечення відкритості інформації про результати моніторингу та оцінки.

6. Завданнями єдиної системи моніторингу та оцінки є:

 • застосування уніфікованих підходів до формування єдиного переліку показників моніторингу та оцінки, методики обчислення таких показників, які використовуються установами, організаціями та закладами, зокрема, під час виконання благодійних програм, реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • проведення аналізу інформації про поширення епідемії ВІЛ-інфекції, прогнозування динаміки захворюваності і медико-соціальних наслідків, підготовка пропозицій щодо вжиття оперативних заходів;
 • розроблення та затвердження відповідно до Національного плану методики збирання показників моніторингу та оцінки, методичних рекомендацій;
 • забезпечення розвитку медичної статистики шляхом удосконалення методів ведення обліку та звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних питань;
 • систематичне збирання, обробка, зберігання, проведення аналізу показників Національного плану, що подаються відповідно до зазначеного Плану центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм установами, організаціями та закладами, інститутами громадянського суспільства (за згодою);
 • удосконалення методів збирання, зберігання та використання даних моніторингу та оцінки шляхом застосування сучасних інформаційних технологій;
 • створення та забезпечення функціонування електронних систем і баз даних моніторингу та оцінки, подання на запит заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій та закладів інформації, що міститься в системах і базах даних.

7. Моніторинг та оцінка проводяться шляхом формування єдиного переліку їх показників, розроблення методів збирання і обробки таких показників, проведення аналізу необхідних даних і використання результатів моніторингу та оцінки для прийняття управлінських рішень.


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті