Наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. № 64

05 Січня 2012 12:42 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14.04.1995 р. № 64

Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

З метою забезпечення реалізації положень Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства, що додається.

2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти указану Інструкцію до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України прийняти зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3. Вважати такою, що не застосовується на території України, «Інструкцію про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 03.03.77 р. № 1606-77.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
Головний державний
санітарний лікар України
В.Ф. Марієвський

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров’я України
від 14 квітня 1995 року № 64

Інструкція

про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення

санітарного законодавства

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України (надалі – посадових осіб держсанепідслужби).

1.2. Порушення санітарного законодавства може проявлятися в порушенні Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (надалі – Закон), інших актах законодавства, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також державних санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів (надалі – санітарні норми), які затверджує Головний державний санітарний лікар України.

1.3. Невиконанням постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби вважається винна діяльність (дія або бездіяльність) особи (посадової особи чи громадянина), що призвела до невиконання вимог, які містяться у зазначених документах, і на яку посадовою особою держсанепідслужби, що винесла зазначені документи, покладено відповідальність за їх виконання (дотримання).

1.4. Порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби тягне накладення на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, штрафу у таких розмірах:

на громадян – від однієї до дванадцяти мінімальних заробітних плат;

 • на посадових осіб – від шести до двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат.
 • 1.4. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне накладення на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, штрафу у розмірах, визначених статтею 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

  на громадян — від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  на посадових осіб — від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  1.5. Штраф на особу може бути накладено, якщо вік правопорушника на час порушення ним санітарного законодавства досяг шістнадцяти років До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили порушення санітарного законодавства, застосовуються заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

  1.6. У випадку порушення санітарного законодавства особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років справа посадовою особою держсанепідслужби не розглядається, а передається до суду.

  1.7. Штраф на посадову особу за порушення санітарного законодавства накладається тоді, коли дотримання санітарного законодавства або виконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби входить до її службових обов’язків.

  1.8. Посадова особа може бути притягнута за порушення санітарного законодавства до штрафу незалежно від того, чи застосовано до її підприємства (установи, організації) фінансову санкцію, чи ні.

  1.9. На іноземців штраф за порушення санітарного законодавства накладається на загальних підставах.

  1.10. Розмір штрафу залежить від характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

  1.11. Обставинами, що пом’якшують відповідальність за порушення санітарного законодавства, визначаються:

  1.12.1. Щире розкаяння винного.

  1.12.2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди.

  1.12.3. Вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин.

  1.12.4. Вчинення правопорушення неповнолітнім.

  1.12.5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

  1.13. Посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 46 Закону (надалі – справу), може визнати пом’якшуючими і інші обставини, які не зазначені у законодавстві.

  1.14. Обставинами, що обтяжують відповідальність за порушення санітарного законодавства, визнаються:

  1.14.1. Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її.

  1.14.2. Повторне, протягом року, вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

  1.14.3. Втягнення неповнолітнього в правопорушення.

  1.14.4. Вчинення правопорушення групою осіб.

  1.14.5. Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин.

  1.14.6. Вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Посадова особа держсанепідслужби, яка накладає штраф, залежно від характеру порушення санітарного законодавства може не визнати дану обставину обтяжуючою.

  1.15. Штраф не накладається за порушення санітарного законодавства, якщо його вчинено за обставин, коли:

  1.15.1. Особа при вчиненні порушення санітарного законодавства діяла в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожувала державному або громадському порядку, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

  1.15.2. Особа при вчиненні порушення санітарного законодавства діяла в стані необхідної оборони, тобто порушення санітарного законодавства вчинено при захисті державного або громадського порядку, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, і якщо при цьому не було допущено явної невідповідності захисту характерові і суспільній шкідливості посягання.

  1.15.3. Особа, яка під час вчинення порушення санітарного законодавства шляхом протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

  1.16. Штраф може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

  У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності у діях порушника ознак адміністративного правопорушення накладення адміністративного стягнення може бути проведено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

  Якщо штраф не накладено в указані терміни, то винна особа за дане правопорушення не підлягає адміністративній відповідальності.

  1.17. Сплата штрафу не звільняє порушника від обов’язку відшкодування збитків підприємствам, установам, організаціям і громадянам, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.

  1.18. При вчиненні однією особою двох або більше порушень санітарного законодавства або невиконання декількох постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

  Якщо справи щодо особи, яка вчинила кілька порушень санітарного законодавства, одночасно розглядаються однією і тією ж посадовою особою держсанепідслужби, штраф за результатами розгляду справ не повинен перебільшувати максимальних розмірів санкцій, передбачених частиною першою статті 46 Закону.

  1.19. Провадження в справах повинно бути своєчасним, всебічним, повним і об’єктивно з’ясовувати обставини кожної справи, вирішувати її в точній відповідності з законодавством, забезпечувати виконання винесеної постанови, а також виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства, запобігати ним, виховувати громадян у дусі додержання законів та зміцнення законності.

  1.20. Провадження в справі складається з чотирьох стадій:

  • порушення справи;
  • розгляд справи і винесення постанови по справі;
  • оскарження постанови по справі;
  • виконання постанови про накладення штрафу.

  2. Порушення справи

  2.1. Порушення справи починається зі складання протоколу про порушення санітарних норм (надалі – протокол) (додаток № 1 до цієї Інструкції).

  Підставою для складання протоколу є факт порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби, який фіксується в протоколі або попередньо може бути відмічений також в інших актах органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби України (акти перевірок дотримання санітарного законодавства, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень, результати (висновки) державної санітарно-гігієнічної експертизи тощо), а також інших службових документах (наприклад, доповідних).

  Ці документи, а також скарги та заяви, що надійшли від органів, установ та громадян можуть прилучатися до протоколу.

  2.2. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства (надалі – акт) (додаток № 2 до цієї Інструкції) може бути підставою для складання протоколу, якщо в ньому з дотриманням визначеної форми зафіксований факт порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби.

  Акт повинен містити:

  • дату і місце складання;
  • посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, що складає акт;
  • в присутності яких посадових осіб або свідків проведено перевірку дотримання санітарного законодавства;
  • з приводу чого вона проводилася (планово, позапланово, за заявою громадянина тощо);
  • виявлені при перевірці факти та їх оцінка щодо відповідності санітарному законодавству;
  • пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства;
  • підпис посадової особи, яка склала акт, осіб, що брали участь у проведенні перевірки, і особливі думки, якщо вони є;
  • підпис особи, відповідальної за дотримання санітарного законодавства на даному об’єкті або іншої особи, що уповноважена відповідною організацією бути присутньою при перевірці, про те, що вона з актом ознайомилася (або в одержанні копії акта).

  Оцінка встановлених фактів щодо відповідності санітарному законодавству та пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства не є обов’язковими елементами акта. В залежності від конкретних умов перевірки вони можуть і не включатися до нього.

  2.3. Складати акт і протокол мають право посадові особи держсанепідслужби.

  Головні державні санітарні лікарі, їх заступники та інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби адміністративних територій мають право відповідно до їх компетенції складати акти і протоколи щодо порушень санітарного законодавства, які вчинені в межах відповідних адміністративних територій.

  Головні державні санітарні лікарі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, водного, залізничного, повітряного транспорту, об’єктів, що мають особливий режим роботи, їх заступники та інші посадові особи цих служб мають право складати акти і протоколи щодо порушень санітарного законодавства, вчинених у межах підпорядкованих територій, об’єктів, частин та підрозділів.

  У випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в місцях дислокації об’єктів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України, та об’єктів, що мають особливий режим роботи, а також на водних басейнах і залізницях, право складати акти і протоколи з порушень санітарного законодавства, що вчинені в межах зазначених об’єктів та територій, надається також головному державному санітарному лікарю адміністративної території (його заступникам) та іншим посадовим особам (лікарям) державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території.

  2.4. Протокол складається у трьох двох примірниках, один з яких у триденний термін передається посадовій особі, яка уповноважена розглядати справу, другий – порушнику, третій – зберігається у посадової особи, що склала протокол.

  У випадках, коли уповноважені на те посадові особи держсанепідслужби, які склали протокол, самі розглядають справи, протокол складається у двох примірниках.

  2.5. Протокол треба складати на спеціальному бланку. При відсутності бланка протокол може бути складено на звичайному аркуші паперу, але з вказівкою обов’язкових реквізитів: Протокол складається за встановленою формою (додаток 1 до Інструкції).

  • дати і місця його складання;
  • посади, прізвища, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
  • відомостей про особу правопорушника;
  • місця, часу вчинення та суті адміністративного правопорушення;
  • статті Закону або інших актів законодавства, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, і (або) пункти санітарних норм, що порушуються, або яка конкретно постанова, розпорядження, припис, висновок посадової особи держсанепідслужби не виконується;
  • нормативного акту, що передбачає адміністративну відповідальність за таке правопорушення (частина перша статті 46 Закону або відповідна стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП));
  • прізвища, адреси свідків та потерпілих, якщо вони є;
  • пояснення порушника;
  • інші відомості, необхідні для вирішення справи.

  Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний також і цими особами.

  У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це, проте фіксація цього факту з вказівкою свідків не вимагається. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Пояснення, зауваження, а також мотиви відмови від підписання протоколу власноручно викладені особою додаються до протоколу.

  2.6. Протокол складається за місцем виявлення порушення, але може бути складений і в іншому місці (наприклад, на робочому місці посадової особи держсанепідслужби на підставі акта, протоколу лабораторно-інструментальних досліджень, висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи та інших службових документів, або у міліції, куди порушник може бути доставлений за допомогою працівників органів внутрішніх справ тощо).

  2.7. Дані про особу правопорушника повинні містити: Дані про особу правопорушника повинні містити відомості, передбачені формою протоколу (додаток 1 до Інструкції).

  • прізвище, ім’я, по батькові порушника;
  • число, місяць і рік народження (у відношенні неповнолітнього);
  • домашню адресу громадянина;
  • найменування і адресу постійного місця роботи (навчання) чи органу соціального захисту (якщо порушник отримує грошову допомогу або пенсію).

  Якщо правопорушником є посадова особа, то додатково треба вказувати і її посаду з найменуванням та адресою підприємства (установи, організації).

  Особа правопорушника встановлюється за документами, що посвідчують особу, або за показаннями свідків.

  Якщо порушення санітарного законодавства вчинено декількома особами, протокол складається на кожного порушника окремо.

  2.8. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб було зрозуміло:

  • де вчинено порушення;
  • коли вчинено порушення;
  • в якій саме дії (бездіяльності) та за яких умов це порушення відбулося з вказівкою на конкретні статті Закону, пункти санітарних норм, що порушуються, або на конкретні постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб держсанепідслужби, які не виконуються.

  2.9. При складанні протоколу і констатації факту порушення санітарного законодавства в актах вживається термінологія з Закону, інших актів законодавства, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, санітарних норм.

  2.10. Посадова особа держсанепідслужби, що складає протокол, зобов’язана пояснити порушнику права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову за справою та ознайомити зі змістом частини першої статті 63 Конституції України) про що робиться відмітка у протоколі.

  2.11. До протоколу можуть бути занесені й інші відомості, які на думку особи, що його складає, підтверджують факт порушення санітарного законодавства і характеризують особу порушника, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

  2.12. У разі опору (активного чи пасивного) при перевірці або при складанні протоколу посадова особа, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд, має право звернутися по допомогу до працівників органів внутрішніх справ.

  2.13. З метою складання протоколу, у разі неможливості скласти його посадовою особою держсанепідслужби на місці вчинення правопорушення, працівником органів внутрішніх справ може бути доставлено порушника в міліцію.

  При вчиненні порушень на транспорті порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, також якщо в нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які могли б повідомити необхідні дані про нього.

  3. Розгляд справи

  3.1. Справа розглядається уповноваженою посадовою особою держсанепідслужби в п’ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу Посадові особи, які уповноважені розглядати справи від імені органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, визначені статтею 236 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  Справа про адміністративне правопорушення розглядається в строки, визначені статтею 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  3.2. Справи з порушень санітарного законодавства, що вчинені в межах відповідних адміністративних територій (за винятком підпорядкованих територій, об’єктів, частин та підрозділів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державне управління справами, Служби безпеки України, об’єктів, що мають особливий режим роботи, та об’єктів транспорту), розглядаються головним державним санітарним лікарем адміністративної території (його заступниками) або іншою посадовою особою, яка наділена такими повноваженнями за переліком, затвердженим керівником відповідної державної санітарно-епідеміологічної служби.

  Справи з порушень санітарного законодавства, що вчинені в межах підпорядкованих територій, об’єктів, частин та підрозділів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарної служби України, Державне управління справами, Служби безпеки України, об’єктів, що мають особливий режим роботи, та об’єктів транспорту, розглядаються головними державними санітарними лікарями відповідних міністерств та відомств, їх заступниками, а також іншими посадовими особами, які наділені такими повноваженнями за переліками, затвердженими керівниками відповідних державних санітарно-епідеміологічних служб.

  Протоколи, складені посадовими особами вищестоящих органів державної санітарно-епідеміологічної служби, на їх розсуд можуть бути передані на розгляд до нижчестоящих посадових осіб.

  Вищестоящий головний державний санітарний лікар або його заступники можуть за своєю ініціативою взяти у провадження від нижчестоящого головного державного санітарного лікаря або іншої посадової особи держсанепідслужби справу для розгляду, виходячи з її громадського значення, розміру заподіяного збитку та інших обставин і виносити по ній постанову.

  Головний державний санітарний лікар України та його заступники мають право складати протоколи та розглядати справи незалежно від місця вчинення порушення санітарного законодавства та підлеглості об’єктів.

  3.3. При підготовці до розгляду справи уповноважена на те посадова особа держсанепідслужби зобов’язана вирішити такі питання:

  • чи належить до її компетенції розгляд даної справи;
  • чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
  • чи повідомлено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
  • чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
  • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

  3.4. Справи, які не належать до компетенції даної посадової особи держсанепідслужби, розгляду не підлягають, а матеріали цих справ передаються на розгляд по суті до відповідних органів:

  3.4.1. Протоколи, складені головним державним санітарним лікарем адміністративної території, його заступниками, іншими посадовими особами (лікарями) державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території, у випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в місцях дислокації об’єктів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України, та об’єктів, що мають особливий режим роботи, а також на водних басейнах і залізницях, про порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби, що вчинені в зазначених місцях дислокації, передаються на розгляд уповноважених посадових осіб державних санітарно-епідеміологічних служб відповідних міністерств та відомств.

  3.4.2. Матеріали про порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби, що вчинені військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов’язаними, особами рядового та начальницького складів органів внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарної служби України, Служби безпеки України, особами міністерств і відомств, де діють дисциплінарні статути або спеціальні положення про дисципліну, якщо порушення вчинено ними при виконанні службових обов’язків, передаються на розгляд до військових судів (керівників міністерств і відомств) Матеріали про порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил, що вчинені особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, розглядаються в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  3.4.3. Справи про адміністративні правопорушення, які передбачені статтею 42-1 КУпАП надсилаються на розгляд до адміністративних комісій при районних, міських, районних у містах Рад за місцем вчинення порушення санітарного законодавства Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 42-1 — 42-3, 188-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, надсилаються на розгляд до районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів за місцем вчинення порушення санітарного законодавства.

  3.4.4. Справи про адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 42-2 і 46-1 КУпАП, та справи про адміністративні правопорушення, які вчинила особа віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, надсилаються на розгляд до судів за місцем вчинення порушення санітарного законодавства.

  3.5. При наявності у порушенні санітарного законодавства або в невиконанні постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби ознак злочину повідомлення про це надсилається до органів прокуратури або за належністю до органів внутрішніх справ.

  3.6. Матеріали, що надсилаються до органів прокуратури або до органів внутрішніх справ, повинні містити:

  • супровідний лист з повідомленням про дії, що мають ознаки злочину, та проханням порушити кримінальну справу за цими фактами;
  • протокол про порушення санітарного законодавства;
  • акти, доповідні, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень, результати (висновки) державної санітарно-гігієнічноїепідеміологічної експертизи, інші службові документи, де є відомості, що вказують на наявність ознак злочину;
  • інформацію про застосовані попереджувальні заходи.

  Усі документи повинні бути належно оформлені, а копії завірені.

  3.7. При підготовці до розгляду справи потрібне своєчасне повідомлення осіб, які беруть учать у її розгляді, про час і місце її розгляду. Для особи, яка притягається до відповідальності, це є обов’язковим і може бути вказано у протоколі при його складанні або шляхом надсилання повідомлення про розгляд справи про санітарне правопорушення (додаток № 3 до цієї Інструкції).

  3.8. Справа розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

  Під час відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

  Привід порушника, як захід забезпечення його явки при розгляді справи, яку розглядає посадова особа держсанепідслужби, не передбачається.

  3.9. У розгляді справи можуть брати участь:

  • потерпілий;
  • законні представники (опікуни, піклувальники);
  • адвокат (при посвідченні повноважень ордером або ліцензією);
  • свідки;
  • експерти;
  • перекладачі.

  3.10. Потерпілим є особа, якій порушенням санітарного законодавства або невиконанням постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

  Потерпілого може бути опитано як свідка.

  3.11. Свідком у справі може бути кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

  3.12. Експерт до розгляду справи залучається посадовою особою, яка розглядає справу, у разі виникнення потреби у спеціальних знаннях.

  3.13. Відшкодування витрат потерпілому, свідкам, експерту і перекладачам, які вони зазнали у зв’язку з явкою на розгляд справи, проводиться з коштів державної санітарно-епідеміологічної служби у встановленому порядку Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам, яких вони зазнали у зв’язку з явкою на розгляд справи, здійснюється відповідно до вимог статті 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  3.14. При розгляді справи посадова особа, яка її розглядає, зобов’язана з’ясувати наступне:

  • чи було вчинено порушення санітарного законодавства;
  • чи винна дана особа у його вчиненні;
  • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
  • чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
  • чи заподіяна майнова шкода, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  3.15. За результатами розгляду справи посадова особа держсанепідслужби, яка уповноважена її розглядати, виносить одну з таких постанов:

  • постанову про накладення штрафу (додаток № 4 до цієї Інструкції);
  • постанову про закриття справи (додаток № 5 до цієї Інструкції).

  3.16. Постанова про закриття справи виноситься якщо:

  3.16.1. Оголошено усне зауваження.

  3.16.2. Передано матеріали до прокурора, органів попереднього слідства або дізнання;

  3.16.3. Відсутні подія та склад порушення санітарного законодавства.

  3.16.4. Недосягнено особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

  3.16.5. Особа, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність, є неосудною.

  3.16.6. Дія вчинена особою у стані крайньої необхідності або необхідної оборони.

  3.16.7. Видано акт амністії, який усуває застосування адміністративного стягнення.

  3.16.8. Скасовано акт, який встановлює адміністративну відповідальність.

  3.16.9. Закінчений на момент розгляду справи двомісячний термін з дня вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні – з дня його виявлення).

  3.16.10. Наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення.

  3.16.11. Порушено за даним фактом кримінальну справу.

  3.16.12. Настала смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі.

  3.17. Постанову про накладення штрафу виноситься у трьох примірниках і повинна містити: Постанова про накладення штрафу виноситься у двох примірниках.

  • посаду особи, яка винесла постанову;
  • дату розгляду справи;
  • відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
  • викладення обставин, установлених при розгляді справи;
  • зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане порушення санітарного законодавства;
  • розмір, термін та порядок сплати штрафу;
  • рахунок, на який штраф повинен бути сплачений;
  • термін та порядок оскарження постанови.

  Постанова підписується посадовою особою, що її винесла.

  3.18. Постанова повинна бути оголошена негайно по закінченні розгляду справи.

  Копія постанови у триденний термін вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому на його прохання.

  Копія постанови вручається під розписку або може бути направлена рекомендованим або цінним листом, передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або телефонограмою, а також іншими засобами зв’язку, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, випис з реєстру поштових відправлень, випис з журналу телефонограм тощо).

  3.19. Посадова особа держсанепідслужби, що розглядає справу, має право внести у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушення санітарного законодавства, та просити повідомити її про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції (додаток № 6 до цієї Інструкції).

  4. Оскарження постанови про накладення штрафу

  4.1. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена вищестоящому головному державному санітарному лікарю (його заступнику), або до районного (міського) суду, рішення якого є остаточним.

  4.2. Скарга на постанову про накладення штрафу подається через посадову особу держсанепідслужби, яка винесла цю постанову.

  Отримана посадовою особою держсанепідслужби скарга з додатком необхідних матеріалів (копій протоколу, постанови про накладення штрафу тощо) протягом трьох днів надсилається разом зі справою до суду або до вищестоящого головного державного санітарного лікаря (його заступника), що уповноважений розглядати справу.

  4.3. Скарга на постанову про накладення штрафу може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

  У разі пропуску зазначеного терміну з поважних причин (хвороба, відрядження тощо), цей термін за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено вищестоящим головним державним санітарним лікарем або його заступником або судом, які правомочні розглядати скаргу.

  Якщо скарга подана у встановлений термін, то виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до її розгляду.

  4.4. Скарга на постанову про накладення штрафу повинна бути розглянута вищестоящим головним державним санітарним лікарем або його заступником у десятиденний термін з дня її надходження.

  Обчислення десятиденного терміну починається з дня реєстрації скарги, що надійшла до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або його заступника, які уповноважені її розглядати.

  4.5. При підготовці до розгляду справи про оскарження постанови про накладення штрафу (у разі відсутності) необхідно витребувати від посадової особи держсанепідслужби, яка винесла постанову:

  • протокол;
  • постанову про накладення штрафу;
  • розписку особи, на яку накладено стягнення, про вручення їй постанови з вказівкою дати вручення інформацію, що підтверджує факт вручення/надсилання рекомендованим листом примірника постанови особі, на яку накладено стягнення.

  4.6. При розгляді скарги на постанову про накладення штрафу вищестоящий головний державний санітарний лікар або його заступник вправі прийняти одне з наступних рішень:

  • залишити постанову про накладення штрафу без змін, а скаргу без задоволення;
  • скасувати постанову про накладення штрафу і направити справу на новий розгляд;
  • скасувати постанову про накладення штрафу і закрити справу;
  • зменшити розмір штрафу у межах, які передбачені частиною першою статті 46 Закону.

  4.7. Якщо буде встановлено, що постанова про накладення штрафу винесена посадовою особою держсанепідслужби, яка неправомочна вирішувати цю справу, то постанова про накладення штрафу скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

  4.8. Про будь-яке прийняте рішення посадова особа, дії якої оскаржувалися письмово, повідомлюється особою, яка розглядала скаргу.

  Копія рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому – на його прохання.

  4.9. Постанова про накладення штрафу, а також рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу можуть бути опротестовані прокурором.

  Протест прокурора на постанову про накладення штрафу розглядається посадовою особою держсанепідслужби, що винесла постанову, а протест прокурора на рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу – вищестоящою посадовою особою держсанепідслужби (судом) відносно посадової особи держсанепідслужби (суда), яка прийняла рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу.

  Протест розглядається в десятиденний термін з дня одержання протесту.

  При розгляді протесту посадова особа держсанепідслужби, що винесла постанову, може:

  • залишити постанову про накладення штрафу без змін, а протест прокурора без задоволення;
  • скасувати постанову про накладення штрафу і закрити справу;
  • змінити розмір штрафу у межах, які передбачені частиною першою статті 46 Закону.

  Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора та особу, у відношенні якої винесена постанова про накладення штрафу.

  4.10. При скасуванні постанови про накладення штрафу і якщо штраф вже було стягнуто, повернення стягнених грошових сум здійснюється фінансовими органами на підставі рішення органу, який скасував застосування штрафу.

  Особа, у відношенні якої штраф було відмінено, повинна подати до установи банку, яка прийняла суму штрафу на поточний рахунок «для штрафів», заяву про повернення утриманого штрафу, оригінал рішення про відміну стягнутого штрафу і довідку з бухгалтерії чи установи банку, що перерахували суму штрафу, з вказівкою дати банківської операції.

  5. Виконання постанови про накладення штрафу

  5.1. Постанова про накладення штрафу підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

  5.2. Виконанню не підлягає постанова про накладення штрафу, якщо її не було звернено до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

  5.3. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у випадках оскарження або опротестування – не пізніше п’ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

  За наявності обставин, внаслідок яких негайне виконання постанови про накладення штрафу неможливе (хвороба винної особи, відсутність коштів тощо), можливо надання за рішенням посадової особи держсанепідслужби, яка винесла постанову про накладення штрафу, відстрочки виконання на термін до одного місяця.

  5.4. Штраф вноситься порушником на поточні рахунки «для штрафів», які відкриваються установами банку для державних санітарно-епідеміологічних служб відповідних адміністративних або підпорядкованих територій, об’єктів, підрозділів Штраф сплачується порушником у порядку, встановленому законодавством.

  Зараховані на цей рахунок кошти підлягають щомісячному розподілу: 60 відсотків зараховуються до місцевого бюджету, 30 відсотків – до позабюджетного фонду забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та 10 відсотків для фінансування державної санітарно-епідеміологічної служби на розрахунковий рахунок обласної (Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя) санітарно-епідеміологічної станції або рахунок відповідної установи (закладу, частини, підрозділу) на водному, залізничному, повітряному транспорті, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України.

  Порядок витрачання одержаних на розрахункових рахунках установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби 10 відсотків від суми накладених штрафів визначається керівниками державної санітарно-епідеміологічної служби адміністративних (підпорядкованих) територій самостійно.

  5.5. У випадку несплати штрафу порушником у п’ятнадцятиденний термін з дня вручення йому копії постанови, а у випадку його оскарження або опротестування – не пізніше 15-ти днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення, заява про стягнення штрафу (додаток № 7 до цієї Інструкції) з постанови про накладення штрафу надсилається не пізніше трьох місяців з дати винесення постанови про накладення штрафу до суду за місцем роботи порушника або за місцем його проживання чи за місцем знаходження його майна (якщо порушник не працює або місце роботи невідомо) для безпосередньої передачі постанови судовому виконавцю Примусове виконання постанови про стягнення штрафу здійснюється згідно з ст.308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  5.6. Примусове стягнення коштів здійснюється судовим виконавцем на підставі постанови про накладення штрафу у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, шляхом відрахування суми штрафу з його заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії до повної виплати суми штрафу, або у випадку відсутності у особи, яка оштрафована, заробітку або неможливості з інших причин стягнути штраф з заробітної плати, пенсії або стипендії шляхом звернення штрафу на особисте майно або на його частину спільної власності.

  5.7. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу здійснене у повному обсязі, з поміткою про виконання, повертається посадовій особі держсанепідслужби, яка винесла постанову.

  5.8. Виконанням постанови про накладення штрафу адміністративне провадження в справі закінчується.

  5.9. Облік постанов про накладення штрафу та постанов про закриття справи здійснюється посадовою особою, що розглядала справу, шляхом реєстрації їх у журналі обліку справ про порушення санітарного законодавства (додаток № 8 до цієї Інструкції), який пронумеровується, прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою і підписом керівника відповідної державної санітарно-епідеміологічної служби.

  Додаток № 1
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення штрафів за порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Протокол
  про порушення санітарних норм

  Мною ________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,

  __________________________________________________________________
  яка складає протокол, адреса, телефон)

  при ______________________________________________________________
  (вказати обставини, при яких встановлено порушення

  __________________________________________________________________
  санітарного законодавства, назвати об’єкт,

  __________________________________________________________________
  його підлеглість і адресу)

  виявлено _________________________________________________________
  (стисло описати суть порушення санітарного законодавства,

  __________________________________________________________________
  вказати місце, дату/час вчинення порушення)

  __________________________________________________________________
  що є порушенням __________________________________________________
  (пункти санітарних норм, правил і гігієнічних нор-

  __________________________________________________________________
  мативів, стаття Закону України «Про забезпечення санітарного та

  __________________________________________________________________
  епідемічного благополуччя населення» або статті Кодексу України
  про адміністративні правопорушення або інші законодавчі акти України)

  Дані про порушника:

  1. Для громадян або посадових осіб:

  Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________
  Посада __________________________ Місце роботи _____________________
  Домашня адреса ___________________________________________________

  Інші відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності,

   

  якщо вони відомі посадовій особі, що складає протокол про порушення санітарних норм

  ________________________________________________________________


  2. Для юридичних осіб:

  Назва юридичної особи _____________________________________________
  Відомча підлеглість ______________ Форма власності ___________________
  Юридична адреса ____________ Назва керуючого органу _________________
  Посада, прізвище особи, яка здійснює керівництво, ______________________
  Назва податкової інспекції, де зареєстрований порушник, _________________
  Номер р/рахунку юридичної особи, назва банку _________________________

  Підпис особи, яка вчинила порушення (представника юридичної
  особи), __________________________________________________________
  Прізвище  свідків (потерпілих), їх місце роботи, посада, адреса

  _________________________________________________________________
  Пояснення особи, яка вчинила порушення (представника юридичної
  особи), __________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  Згідно зі статтею 268 Кодексу  України про адміністративні
  правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної
  відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи,
  давати  пояснення, подавати  докази, заявляти  клопотання; при
  розгляді справи користуватися юридичною допомогою
  адвоката, виступати  рідною  мовою і користуватися послугами
  перекладача, якщо  не володіє мовою, якою ведеться провадження;
  оскаржити постанову по справі.

  Справу за фактами порушення санітарного законодавства, які

  зафіксовані в цьому протоколі, буде розглянуто ________________________
  (вказати місце,

  ________________________________________________________________
  адресу, телефон, дату, час – якщо відомо)

  «____»____________ 199_ р. _______________________________

  (дата складання протоколу) (підпис особи, яка склала протокол)

  Зі змістом частини першої статті 63 Конституції України, а саме:

  «Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення

  щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом»

  та змістом частини першої статті 268 Кодексу України про адміністративні

  правопорушення, а саме:

  «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

  знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази,

  заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною

  допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом

  має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням

  юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами

  перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити

  постанову по справі» ознайомлений(а), один примірник протоколу отримав(ла),

  про дату і місце розгляду справи мені повідомлено

  «__» ______ 20__ рік __________________________________________

  (підпис особи, яка скоїла правопорушення)

  Додаток № 2
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Акт
  перевірки дотримання санітарного законодавства

  від «____» ________________199_ р.

  Мною ________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,

  __________________________________________________________________
  яка складає акт, адреса, телефон)

  в присутності ____________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка була
  при перевірці)

  з приводу ________________________________________________________
  (планово, позапланово залежно від санітарної, епідеміо-
  логічної ситуації, за заявами громадян)

  проведена перевірка дотримання санітарного законодавства _________

  __________________________________________________________________
  (назва об’єкта, його підлеглість і адреса)

  __________________________________________________________________
  у результаті чого виявлено ___________________________________________
  (вказати виявлені при перевірці факти,

  __________________________________________________________________
  що мають санітарне значення, дати санітарно-гігієнічну оцінку на

  __________________________________________________________________
  відповідність їх санітарним  нормам, санітарному законодавству і
  якщо є відхилення, то вказати в чому вони виражаються)

  Підпис посадової особи, яка склала акт _________________________________

  Підпис особи, яка брала участь у проведенні перевірки ____________________

  Особливі думки особи, яка брала участь у проведенні
  перевірки, якщо вони є ______________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  Підпис особи, відповідальної за дотримання санітарного
  законодавства на даному об’єкті, або іншої особи, яка уповноважена
  бути  присутньою при  перевірці, про те, що вона з актом
  ознайомилася (копію акта одержала) ___________________________________

  Додаток № 3
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Повідомлення
  про розгляд справи про санітарне правопорушення

  до ______________________________________________________________
  (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

  від «____» ________________ 199__ р.                        № _______

  Повідомляю, що згідно з Протоколом про  порушення  санітарних
  норм, складеним __________________________________________________
  (посада особи державної санітарно-епідеміологічної

  _____________________________________ від «___» _________ 199__ р.
  служби, прізвище, ім’я, по батькові)
  розгляд справи про _______________________________________________
  (викладення обставин правопорушення)

  ________________________________________________________________

  відбудеться  «__» ______________ 199_ р. у _____ годин за адресою:

  _________________________________________________________________

  Прошу ___________________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові особи, що викликається)
  з’явитися на розгляд справи як _______________________________________
  (відповідача, представника, потер-

  ________________________________________________________________
  пілого, свідка, експерта, перекладача)

  У разі нез’явлення особи, яка притягається до
  відповідальності, при наявності даних про її своєчасне
  повідомлення про місце і час розгляду справи, і якщо від  неї  не
  надійшло клопотання про відкладення розгляду справи,  справа
  розглядатиметься у її відсутність.

  __________________________________________________ _______________
  Посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби Підпис

  Додаток № 4
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного  законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Постанова
  про накладення штрафу

  від «___» ____________ 199__ р.                              № ___
  Я ______________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,

  _______________________________________________________________
  яка винесла постанову

  розглянувши ____________________________________________________
  (перелічити подані матеріали справи щодо притягнення
  до адміністративної відповідальності)

  щодо порушення санітарного законодавства __________________________
  (прізвище, ім’я, по бать-

  _______________________________________________________________
  кові особи, яка притягається до відповідальності, її посада, місце

  _______________________________________________________________

  роботи та адреса місця роботи, інші відомості про особу, щодо якої розглядається

  справа, якщо вони відомі органу (посадовій особі), що видав(ла) постанову про

  накладення штрафу.)

  що мешкає за адресою _____________________________________________
  та заслухавши осіб, які приймають участь у розгляді справи _____________

  ________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові)

  на  підставі статей 46 і 47 Закону України «Про забезпечення
  санітарного та епідемічного благополуччя населення»
  постановив:

  1. Визнати ______________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення)

  винним у _______________________________________________________
  (викладення обставин правопорушення)

  __________________________________________________________________
  що є порушенням __________________________________________________
  (пункти санітарних норм, правил або гігієнічних нормативів,

  __________________________________________________________________
  стаття Закону України «Про забезпечення санітарного

  __________________________________________________________________
  та епідемічного благополуччя населення» або інші законодавчі акти)

  2. Накласти штраф на ________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові особи, що

  __________________________________________ у розмірі _____________
  здійснила правопорушення)                                                             (сума цифрами

  __________________________________________________________________
  та прописом)

  Ця постанова в 10-денний термін з дня винесення може бути
  оскаржена через мене вищестоящому головному державному санітарному
  лікарю або до суду.

  Штраф внести  в 15-денний термін з дня вручення постанови або
  залишення скарги без задоволення до ___________________ на рахунок
  (назва банку)

  № ______________________

  Копії платіжних документів,  які свідчать про сплату штрафу,
  подаються мені в триденний термін з дня сплати.

  Своєчасно несплачений  штраф буде примусово стягнутий у
  порядку, встановленому законодавством.

  М.П. _________________________________

  __________________________________________________ _______________
  Посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби Підпис

  Постанову одержав _________________________________________
  (підпис особи, на яку накладено штраф)
  «____» ___________ 199__ р.

  Відмітка  про  відправлення постанови рекомендованим листом

  _________________________________
  (число, місяць, рік, № квитанції)

  Додаток № 5
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення штрафів за порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Постанова про закриття справи

  від «____» ____________ 199__ р.                             № ___
  Я ___________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,

  __________________________________________________________________
  яка винесла постанову)

  розглянувши ______________________________________________________
  (перелічити подані матеріали справи по

  __________________________________________________________________
  притягненню до відповідальності)

  щодо порушення санітарного законодавства _________________________
  (прізвище, ім’я, по бать-

  __________________________________________________________________
  кові особи, яка притягається до відповідальності, її посада, місце

  __________________________________________________________________
  роботи, домашня адреса або назва,  підлеглість та адреса юридичної

  ________________________ та заслухавши осіб, які приймали участь у
  особи)
  розгляді справи, _________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові)

  __________________________________________________________________
  з фактів _________________________________________________________
  (викладення обставин правопорушення)

  __________________________________________________________________
  що є порушенням __________________________________________________
  (вказати пункти санітарних норм, правил або гігіє-

  __________________________________________________________________
  нічних нормативів, стаття Закону України «Про забезпечення саніта-

  __________________________________________________________________
  рного та епідемічного благополуччя населення» або інші законодавчі
  акти)
  на підставі статей 46 і 47 Закону України «Про забезпечення
  санітарного та епідемічного благополуччя населення»

  постановив:

  Закрити справу про порушення  санітарного  законодавства щодо

  __________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові особи, що вчинила правопорушення, або

  __________________________________________________________________
  назва, підлеглість юридичної особи)

  у зв’язку з ______________________________________________________
  (вказати підстави)

  __________________________________________________________________

  Ця постанова в 10-денний термін  з дня винесення може бути
  оскаржена через мене вищестоящому головному державному санітарному
  лікарю або до суду.

  М.П. _________________________________

  __________________________________________________ __________
  Посада особи державно санітарно-епідеміологічної служби
  Підпис

  Постанову одержав ___________________________________________

  (підпис особи, що одержала постанову)

  «____»____________ 199_ г.

  Відмітка  про  відправлення  постанови  рекомендованим листом

  _________________________________

  (число, місяць, рік, № квитанції)

  Додаток № 6
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Пропозиція
  про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню
  порушень санітарного законодавства

  до _______________________________________________________________

  від ______________________________________________________________
  (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

  від «____» _______________ 199__ р.                          № ___

  У результаті вивчення матеріалів ____________________________
  (вказати матеріали)

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________
  я встановив, що порушенню ________________________________________
  (вказати пункти санітарних норм, правил

  __________________________________________________________________
  і гігієнічних нормативів, статтю Закону України “Про забезпечення

  __________________________________________________________________
  санітарного та епідемічного благополуччя населення”)

  яке вчинено ______________________________________________________
  (вказати ким, де, коли та за якими умовами)

  __________________________________________________________________
  сприяли __________________________________________________________
  (вказати на причини та умови, що сприяли порушенню)

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  Керуючись статтею 282 Кодексу України про адміністративні
  правопорушення, пропоную Вам вжити заходи по усуненню причин  і
  умов, які сприяють вчиненню порушення санітарного законодавства,
  та повідомити мене про них в 30-денний термін з дня отримання
  даної пропозиції.

  М.П. _________________________________

  __________________________________________________ __________
  Посада особи державно санітарно-епідеміологічної служби
  Підпис

  Додаток № 7
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного законодавства

  Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Заява

  до ______________________________ суду ___________________________
  від ______________________________________________________________

  (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

  __________________________________________________________________

  від «____» ________________ 199__ р.                         № ___

  У зв’язку з несплатою у встановлений термін штрафу за
  порушення санітарного законодавства, на підставі статей 46 і 47
  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
  благополуччя населення» та статті 308 Кодексу України про
  адміністративні правопорушення направляється для утримання штрафу
  у примусовому порядку постанова __________________________________
  (посада особи)

  __________________________________________________________________
  № ____ від ______________ 199__ р. про накладення штрафу у розмірі

  __________________________________________________________________
  (сума цифрами та прописом)

  на _______________________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові громадянина)

  що працює (навчається, отримує пенсію) в _________________________

  __________________________________________________________________
  (місце роботи, навчання, орган соціального захисту)

  мешкає за адресою: _______________________________________________

  Постанову, за  якою  стягнення  штрафу проведено повністю,  з
  відміткою про виконання, прошу повернути мені за адресою:

  __________________________________________________________________

  Додаток: постанова про накладення штрафу № ___ від __________

  М.П. _________________________________

  __________________________________________________ __________

  Посада особи державно санітарно-епідеміологічної служби Підпис

  Додаток № 8
  до Інструкції про порядок накладення
  і  стягнення  штрафів  за  порушення
  санітарного законодавства

  Журнал обліку
  справ про порушення санітарного законодавства

  Почато ________ 199__ р.            Закінчено ________ 199__ р.

  № постанови Дата винесення постанови Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка винесла постанову Відомості про особу, яка притягається до відповідальності Суть порушення за протоколом
  Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол Дата складання протоколу про санітарне правопорушення Результат розгляду справи: розмір штрафу (санкції) (тис. крб.) або відмітка про закриття справи Дата вручення постанови (особисто, надіслано рекомендованим листом за адресою) Дата добровільної сплати або надсилання заяви про примусове стягнення Результат оскарження або опротестування постанови (заповнюється при наявності такого) Відмітка про сплату (номер платіжного документа) Примітка
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
  Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

  Коментарі

  Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

  Добавить свой

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  Останні новини та статті