Проект наказу МОЗ України «Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших чинників внаслідок аварії на ЧАЕС»

12 Січня 2012 11:23 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Підставою для прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» (далі – Наказ МОЗ України) є забезпечення виконання статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дорученням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2011 р. № 13562/0/1-1, а також Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова № 58390/1/1-11 05 від грудня 2011р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказ МОЗ України має на меті затвердження Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та Інструкції про застосування Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розроблених відповідно до статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Наказ МОЗ України спрямований на законодавче вирішення питання відповідності Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначеним Закону України та програмними документами Кабінету Міністрів України, сучасному рівню знань з радіаційної медицини та клінічної радіобіології щодо ефектів дії іонізуючого випромінювання у віддаленому післяаварійному періоді, стандартним протоколам надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями та Постановам Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» із змінами і доповненнями, внесеними від 18 серпня 2010 року № 752, від 20 липня 2011 року № 762 та від від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також діючої Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду (редакція 2007 р.).

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері: статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; накази МОЗ України щодо стандартів та протоколів надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями;

Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду (редакція 2007 р.);

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог Наказу МОЗ України не потребує додаткових бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів.

Наказ МОЗ України не потребує погодження з іншими органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Наказ МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Наказі МОЗ України відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Наказ МОЗ України розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Не стосується сфери інтересів соціальних партнерів.

10. Прогноз результатів

Впровадження та виконання вимог Наказу МОЗ України сприятиме оптимізації та об’єктивізації проведення медичної експертизи зв’язку хвороб, причин інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та впливом інших пошкоджуючи факторів аварії на Чорнобильській АЕС у відповідності до сучасного рівня знань та на принципах доказової медицини з дотриманням прав пацієнтів. При цьому буде забезпечено як покращення надання медичної допомоги найбільш ураженим категоріям постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС так і економія державних бюджетних коштів шляхом їх перерозподілення для надання державної підтримки саме тим постраждалим, які втратили здоров’я і працездатність через аварію на ЧАЕС.


Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко

Проект

Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Ураховуючи багаторічний досвід наукових досліджень і практичної діяльності з подолання медичних та соціальних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та виконання статті 12 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Перелік хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

1.2. Інструкцію про застосування Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М.К.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку та довести затверджені нормативні акти до спеціалізованих медичних установ Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Міністерства оборони, які здійснюють експертизу причинного зв’язку хвороб з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я від 17.05.1997 № 150 «Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 р. за № 448/2252.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (Головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після набуття наказом чинності:

4.1. Довести Перелік та Інструкцію, затверджених п. 1 цього наказу, до відома обласних (міських) спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій (спецЛКК) для дорослих і дітей, спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (спецМСЕК) та регіональних міжвідомчих експертних комісій для керівництва у роботі.

4.2. Провести семінар-нараду із заступниками головних лікарів центральних районних (міських) лікарень (районних територіальних медичних об’єднань) з експертизи непрацездатності, головами районних ЛКК, лікарями медико-соціальних експертних комісій по вивченню та практичному застосуванню на місцях нормативних актів, викладених в наказі.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр охорони здоров’я України О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров’я України

від «____» ____________ № _____

ПЕРЕЛІК

хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1 група

Хвороби, розвиток яких пов’язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання:

1. Променева хвороба

1.1. Неуточнені ефекти радіації (Т 66).

2. Променева катаракта.

2.1. Інша неуточнена катаракта (Н 26.6).

3. Радіаційний дерматит:

3.1. Гострий радіаційний дерматит (L 58.0).
3.2. Хронічний  радіаційний дерматит (L 58.1).
3.3. Радіаційний дерматит, неуточнений  (L 58.9).

4. Радіаційний пневмоніт (J 70.0)

5. Післярадіаційний фіброз легенів (J 70.1)

6. Радіаційний гастроентероколіт (K52.0).

2 група

Хвороби, що виникли у віддалений період:

1. Новоутворення

1.1. Злоякісні новоутворення (С00-С97);
1.2. Новоутворення in situ (D00-D09);
1.3. Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи (D33);
1.4. Доброякісне новоутворення інших ендокринних залоз (D35.0; D35.1; D35.2 );
1.5. Поліцитемія справжня (D 45);
1.6. Мієлодиспластичні синдроми (D 46).
1.7. Iншi новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (D.47).
1.8. Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру, iнших та неуточнених локалiзацiй (D 48).

3 група

Хвороби, що виникли у віддалений період при малих дозах опромінення:

1. Новоутворення

1.1. Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (С90-С95);

4 група

Хвороби виникнення яких пов’язано з дією на організм радіоактивного йоду:

1. Новоутворення

1.1. Рак щитоподібної залози (С73).
1.2. Доброякісне новоутворення щитоподібної залози (D34).

2. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин

2.1. Порушення щитоподібної залози:
2.1.1. Гіпотиреоз, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами  (радіоактивним йодом) (Е 03.2).
2.1.2. Автоімунний тиреоїдит (Е 06.3).
2.1.3. Інший хронічний тиреоїдит, фіброзний (Е 06.5).

5 група

Хвороби, розвиток яких пов’язаний з дією іонізуючого випромінювання та комплексу шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС:

1. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин

1.1. Цукровий діабет:
1.1.1. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10).
1.1.2. Інсулінонезалежний цукровий діабет (Е11).

2. Розлади психіки та поведінки

2.1. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади:
2.1.1. Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції  головного мозку або внаслідок соматичної хвороби (F 06).
2.1.2. Розлад  особистості, пов’язаний з органічним ураженням головного мозку (F 07.0).
2.1.3. Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації (F 43).
2.1.4. Стійка зміна особистості після катастрофи (F 62.0).

3. Хвороби нервової системи

3.1. Епізодичні та пароксизмальні розлади:
3.1.1. Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми (G 45).
3.1.2. Судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах (G 46).
3.2. Інші ураження нервової системи:
3.2.1.Енцефалопатія, неуточнена (G 93.4).
3.2.2.Судинна мієлопатія (G 95.1).
3.2.3. Демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи (G35-G37).

4. Хвороби системи кровообігу

4.1. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском

4.1.1. Ессенціальна ( первинна) гіпертензія (І 10).
4.1.2. Гіпертензивна хвороба серця ( гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) (І 11).
4.1.3. Гіпертензивна ( гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок (І 12).
4.1.4. Гіпертензивна ( гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням  серця і нирок (І 13).
4.1.5. Вторинна гіпертензія (І 15).

4.2. Ішемічна хвороба серця:

4.2.1. Стенокардія [ грудна жаба] (І 20).
4.2.2. Гострий інфаркт міокарду (І 21).
4.2.3. Повторний інфаркт міокарда (І 22).
4.2.4. Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда (І 23).
4.2.5. Інші форми гострої ішемічної хвороби серця (І 24).
4.2.6. Хронічна ішемічна хвороба серця (І 25).

4.3. Інші хвороби серця

4.3.1. Блокади передсердно-шлуночкова та лівої ніжки передсердно-шлуночкового пучка [ Гіса ] (І 44).
4.3.2. Інші порушення провідності (І 45).
4.3.3. Пароксизмальна тахікардія (І 47).
4.3.4. Фібріляція та тріпотіння передсердь (І 48).
4.3.5. Інші порушення серцевого ритму (І 49).
4.3.6. Серцева недостатність (І 50).

4.4. Цереброваскулярні хвороби

4.4.1. Субарахноїдальний крововилив (І 60).
4.4.2. Внутрішньомозковий крововилив (І 61).
4.4.3. Інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт (І 64).
4.4.4. Закупорення та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І 65).
4.4.5. Закупорення та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І 66).
4.4.6. Церебральний атеросклероз (І 67.2).
4.4.7. Гіпертензивна енцефалопатія (І 67.4).
4.4.8. Наслідки цереброваскулярних хвороб (І 69).

4.5.  Хвороби артерій, артеріол та капілярів:

4.5.1. Атеросклероз артерій кінцівок (І 70.2).

5. Хвороби органів травлення

5.1. Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки:

5.1.1. Виразка шлунку (К 25).
5.1.2. Виразка дванадцятипалої кишки (К 26).

5.2.  Хвороби печінки

5.2.1. Печінкова недостатність, некласифікована в інших рубриках (К 72).
5.2.2. Хронічний гепатит , некласифікований в інших рубриках (К 73).
5.2.3. Фіброз і цироз печінки (К 74).

6. Хвороби органів дихання

6.1.  Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів

6.1.1. Слизово-гнійний хронічний бронхіт (J 41.1).
6.1.2. Інша уточнена хронічна обструктивна легенева хвороба (J 44.8).
6.1.3. Неалергічна астма (J 45.1).
6.1.4. Змішана астма (J 45.8).
6.1.5. Астма, неуточнена (J 45.9).
6.1.6. Бронхоектатична хвороба (J 47).

6 група

Хвороби, що виникли у потерпілих дітей народжених від батьків постраждалих від Чорнобильської катастрофи (питання про зв’язок до досягнення повноліття (18 років) розглядається дитячими спецЛКК з урахуванням ступеню впливу на якість життя дитини та можливості корекції. Після досягнення повноліття – міжвідомчими експертними комісіями за наявності зв’язку хвороби та інвалідності на час досягнення 18 років):

1. Вроджені аномалії розвитку (Q 00–Q 079; Q 80; Q 84.0;Q 85; Q 87; Q 87.4.):

1.1. нервової системи (Q 00–Q 07);

1.2. Ока, вуха, обличчя та шиї (Q 10-18);

1.3. Системи кровообігу ( Q 20 – Q 28) ;

1.4. Органів дихання (Q 30 – Q 34) ;

1.5. Щілина губи та піднебіння (Q 35-Q 37);

1.6. Інші вроджені вади розвитку органів травлення (Q 38 – Q 45);

1.7. Статевих органів (Q 50 – Q 56);

1.8. Сечової системи (Q 60 – Q 64);

1.9. Кістково-мя’зової системи (Q 65-Q 79).

2.    Інші вроджені вади розвитку:

2.1. Вроджений іхтіоз (Q 80).

2.2. Вроджена алопеція (Q 84.0).

2.3. Факоматози, не класифіковані  в інших рубриках (Q 85).

Начальник Департаменту лікувально-
профілактичної допомоги МОЗ
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров’я України

від ________________ № ___

ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1. Загальні положення

1.1. Перелік хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи (в подальшому – Перелік), розроблено відповідно до статей 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» провідними науковими співробітниками Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України на засадах доказової медицини на базі узагальнення досвіду багаторічних досліджень щодо медичних та соціальних наслідків аварії на ЧАЕС (Національна доповідь України, 2011 р.) і кращої міжнародної медичної практики.

1.2. Перелік є основним документом при визначенні причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС (далі – причинний зв’язок хвороб).

1.3. До Переліку внесено нозологічні форми захворювань, що безпосередньо пов’язані з дією іонізуючого випромінювання, а також ряд хвороб, у розвитку яких встановлено комплексний вплив іонізуючого випромінювання та інших пошкоджуючих чинників, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Визначення захворювань наведене відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду (редакція 2007 р.).

1.4. Перелік застосовується уповноваженими експертними комісіями, які створені на базі спеціалізованих медичних закладів та мають відповідний статус, при експертизі медичної документації та під час стаціонарного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення причинного зв’язку згідно з визначеними у цьому документі захворюваннями.

1.5. Перелік може бути переглянуто при отримані нових наукових даних.

2. Критерії підтвердження діагнозів

2.1 Основою щодо критеріїв підтвердження (верифікації) діагнозів мають бути протоколи і стандарти діагностики викладені в наказах МОЗ України щодо певних груп захворювань за відповідними спеціальностями (кардіологія, пульмонологія тощо). При виникненні конфліктів щодо верифікації діагнозів при встановленні зв’язку захворювань з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС головним експертним медичним закладом для дорослого населення є ДУ  «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (ДУ  «ННЦРМ НАМН України»); для дитячого населення щодо вроджених вад – ДУ  «ННЦРМ НАМН України», інших захворювань – відповідні провідні лікувально-профілактичні установи МОЗ та НАМН України.

2.2. Питання про причинний зв’язок хвороб 1 групи, розвиток яких безпосередньо пов’язаний з дією іонізуючого випромінювання, вирішується Центральною міжвідомчою експертною комісією за умови верифікації діагнозу у головному експертному медичному закладі та фактично або ретроспективно розрахованої дози опромінення.

2.3. Питання про причинний зв’язок хвороб 2 та 3 групи, розвиток яких може бути пов’язано з дією іонізуючого випромінювання у віддалений період, вирішується на основі висновків профільних спеціалізованих медичних закладів і установ при верифікації діагнозів клінічними, інструментальними та лабораторними (цитологічними, морфологічними, біохімічними) дослідженнями.

2.4. Питання про причинний зв’язок хвороб 4 групи, розвиток яких пов’язано з дією на організм радіоактивного йоду, вирішується на основі висновків профільних спеціалізованих медичних закладів та їх відділень.

2.5. Розгляд зв’язку хвороб, які включено до 5 групи та розвинулися через 25 років після дії іонізуючого випромінювання внаслідок впливу комплексу шкідливих чинників аварії на ЧАЕС, проводиться для всіх категорій постраждалих за наявності довідки МСЕК щодо стійкої втрати працездатності за чинним переліком захворювань.

2.5.1. Вегето-судинна дистонія (ВСД), що протягом перших років відігравала вирішальну роль у в подальшому розвитку судинних, неврологічних та соматичних захворювань, враховується тільки в період до 1991 року.

2.6. Питання про причинний зв’язок хвороб 6 групи, що виникли у потерпілих дітей народжених від батьків-постраждалих від Чорнобильської катастрофи, вирішується на основі висновків профільних дитячих спеціалізованих медичних закладів і установ при підтвердженні діагнозів інструментальними дослідженнями і клінічними спостереженнями, а при необхідності – генетичними дослідженнями дітей та їх батьків.

2.7. Експертиза зв’язку захворювання, що призвело до смерті:

2.7.1. У випадку смерті причинний  зв’язок може бути встановлено у випадках, якщо діагноз входить до переліку та підтверджений результатами патолого-анатомічного, судово-медичного дослідження або, як виняток, клінічно доведений при стаціонарному обстеженні за життя хворого.

2.7.2. Безпосередня, відома причина смерті може бути пов’язана з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС без патолого-анатомічного або судово-медичного дослідження, якщо вона є наслідком хвороби, яка входить в перелік і по якій був встановлений причинний зв’язок за життя хворого.

2.7.3. У випадку смерті при наявності в крові померлих 3.0 проміле і більше алкоголю безпосередньою причиною смерті вважається гостра алкогольна інтоксикація, незалежно від ступеня інших змін в організмі. При наявності в крові померлих менше 3.0 проміле алкоголю рішення приймається з урахуванням всіх патологічних змін і ступеню їх важкості, індивідуально в кожному окремому випадку.

3. Критерії віднесення хвороб до таких, що пов’язані з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

3.1. Встановлення причинного зв’язку по 1 групі Переліку хвороб проводиться тільки Центральною міжвідомчою експертною комісією у ліквідаторів другої категорії.

3.2. Причинний зв’язок по 2 групі переліку хвороб може бути встановлено незалежно від часу їх розвитку і рівня дозового навантаження у учасників ліквідації аварії другої та третьої категорії, евакуйованих, осіб, які проживають (відселених) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2), потерпілим працездатного віку, віднесеним до категорії 3 та 4, які проживають на радіоактивно – забруднених територіях та потерпілих дітей, які народжені від постраждалих.

3.3. Причинний зв’язок по 3 групі Переліку хвороб може бути встановлено незалежно від часу їх розвитку і рівня дозового навантаження у потерпілих, які проживають або проживали в зоні гарантованого добровільного відселення (категорія 3) та потерпілих дітей, які народжені від постраждалих.

3.4. Причинний зв’язок по 4 групі Переліку хвороб може бути встановлено у осіб, які мають статус постраждалих незалежно від часу їх розвитку, але не більш, як через 25 років після опромінення. Обов’язково враховується наявність і термін дії радіоактивного йоду при хворобах щитоподібної залози.

3.4.1. Причинний зв’язок по хворобах щитоподібної залози серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2) встановлюється якщо роботи з ліквідації проводилися в період з 26 квітня по 30 червня 1986 р.

3.4.2. Причинний зв’язок по хворобах щитоподібної залози серед евакуйованих, осіб, що проживають (відселені) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2) та потерпілих дітей евакуйованих, осіб, що проживають (відселені) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

3.4.3. У потерпілих, які проживають або проживали в зоні гарантованого добровільного відселення (категорія 3) та які постійно проживають, працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю (категорія 4) причинний зв’язок встановлюється тільки при наявності дозового навантаження на щитоподібну залозу в відповідності до даних тиреодозиметричної паспортизації (для дорослого населення 25 сГрей; для осіб, які на час йодного періоду аварії на Чорнобильській АЕС були дітьми –  10 сГрей). Як виняток, для цих категорій потерпілих причинний зв’язок встановлюється без урахування дозового навантаження на щитоподібну залозу по раку щитоподібної залози (С73).

3.4.4. У громадян, які тимчасово працювали на території зони безумовного (обов’язкового) відселення (категорія Г) тільки, якщо робота виконувалась в йодний період та при наявності дозового навантаження 25 сГрей на щитоподібну залозу у відповідності до даних тиреодозиметричної паспортизації.

3.5. При винесенні рішення по 5 групі Переліку хвороб для всіх категорій постраждалих обов’язково береться до уваги час виникнення хвороб та наявність довідки МСЕК щодо стійкої втрати працездатності за Переліком хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

По даній групі Переліку хвороб розглядаються учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 2, 3 категорії, евакуйовані, потерпілі, які проживають чи проживали на території зони безумовного (обов’язкового) відселення (2 категорія), гарантованого добровільного відселення (3 категорія), посиленого радіоекологічного контролю (4 категорія).

3.5.1. У учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2) причинний зв’язок встановлюється якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності, в період аварійних робіт в тридцятикілометровій зоні Чорнобильської АЕС та/або протягом 5-7 років після закінчення робіт по ліквідації аварії або власне закінчення робіт з ліквідації аварії (31 грудня 1990 р.) для постійних робітників зони відчуження Чорнобильської АЕС. Для прирівняних до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2) учасників ліквідації інших ядерних аварій, учасників випробування ядерної зброї, причинний зв’язок встановлюється якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності, в період аварійних робіт /участі у випробуваннях та/або протягом 5-7 років після зазначених подій.

3.5.2. У учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 3) причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності, в період роботи в зоні відчуження і протягом 3 років після закінчення участі в роботах з ліквідації або закінчення самої ліквідації (31 грудня 1990 р.) для постійних робітників зони відчуження Чорнобильської АЕС.

3.5.3. У потерпілих, евакуйованих в 1986 р. із зони відчуження причинний зв’язок встановлюється якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності на протязі 5 років після евакуації.

3.5.4. У потерпілих, які проживають або проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності в період проживання в зоні безумовного (обов’язкового) відселення і протягом 5 років після відселення, але не пізніше 1995 р. (для відселених).

3.5.5. Винятком при встановленні причинного зв’язку по 5 групі Переліку хвороб є цукровий діабет та хвороби легень:

а) причинний зв’язок по цукровому діабету можливий коли хвороба виникла в період роботи на ліквідації або протягом 1 року після закінчення робіт по ліквідації, евакуації; а для потерпілого населення, які проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, – у перший після аварійний рік;

б) причинний зв’язок по хворобам легень встановлюється у учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (категорія 2) та потерпілих, які проживали на території зони безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2) та за видом своєї діяльності могли отримати інгаляційний вплив радіонуклідів в 1986-1987 рр. Для потерпілих дітей, що проживали на території зони безумовного (обов’язкового) відселення підтвердження інгаляційного впливу не обов’язкове.

3.6. Причинний зв’язок по 6 групі Переліку хвороб може бути встановлено у дітей (категорія Д), які народились від постраждалих батьків.

3.7. Причинний зв’язок у потерпілих дітей народжених від батьків постраждалих від Чорнобильської катастрофи може бути встановлений при вроджених аномаліях розвитку будь-якої локалізації які суттєво впливають на якість життя дитини та не піддаються корекції, або потребують тривалого лікування після корекції:

3.8. У потерпілих дітей після досягнення ними 18 років проводиться повторна експертиза міжвідомчими експертними комісіями та спецЛКК для дорослого населення відповідно до затвердженого Переліку хвороб. До розгляду приймаються медичні справи дітей – «інвалідів Чорнобиля» при наявності довідки МСЕК для дорослих.

3.9. Громадянам, які мали статус потерпілих дітей до 18 років, та особам, що народилися від ліквідаторів та евакуйованих і не отримали статусу дитини – «інваліда Чорнобиля» до досягнення повноліття, при виявленні захворювань онкологічної та онкогематологічної патології у дорослому віці причинний зв’язок встановлюється при наявності посвідчення серії Д відповідно до статей 12 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Начальник Департаменту лікувально-
профілактичної допомоги МОЗ
М.К. Хобзей

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу МОЗ України «Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» (далі-проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дорученням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2011 р. № 13562/0/1-1, а також Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова № 58390/1/1-11 05 від грудня 2011р.

– Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є затвердження Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та Інструкції про застосування Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розроблених відповідно до статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

– Альтернативні способи досягнення мети

Залишити діючий наказ МОЗ України від 17.05.1997 № 150 «Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 р. за № 448/2252

– Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Наказ МОЗ України спрямований на законодавче вирішення питання відповідності Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначеним Закону України та програмними документами Кабінету Міністрів України, сучасному рівню знань з радіаційної медицини та клінічної радіобіології щодо ефектів дії іонізуючого випромінювання у віддаленому післяаварійному періоді, стандартним протоколам надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями та Постановам Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» із змінами і доповненнями, внесеними від 18 серпня 2010 року № 752, від 20 липня 2011 року № 762 та від від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також діючої Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду (редакція 2007 р.).

6. Очікувані результати

Впровадження та виконання вимог Наказу МОЗ України сприятиме оптимізації та об’єктивізації проведення медичної експертизи зв’язку хвороб, причин інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та впливом інших пошкоджуючи факторів аварії на Чорнобильській АЕС у відповідності до сучасного рівня знань та на принципах доказової медицини з дотриманням прав пацієнтів. При цьому буде забезпечено як покращення надання медичної допомоги найбільш ураженим категоріям постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС так і економія державних бюджетних коштів шляхом їх перерозподілення для надання державної підтримки саме тим постраждалим, які втратили здоров’я і працездатність через аварію на ЧАЕС.

– Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показникам результативності регуляторного акта (спецЛКК) для дорослих і дітей, спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (спецМСЕК) та регіональних міжвідомчих експертних комісій.


Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті