Угода між МОЗ України та Міноборони Сполучених Штатів Америки від 29.08.2005 р. № 840/138

12 Січня 2012 3:54 Поділитися

Угода

між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва

у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (далі – Міністерство оборони США), які спільно називаються Сторони,

  • прагнучи виконати Угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, підписану 25 жовтня 1993 року з подальшими змінами та доповненнями (далі – «Рамкова Угода») у частині, що стосується запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї,
  • визнаючи існуюче співробітництво між Науково-технологічним центром в Україні та Львівським науково-дослідним інститутом епідеміології та гігієни,
  • та відзначаючи, що відповідно до Статті II Рамкової Угоди Міністерство охорони здоров’я України визначене Урядом України (Кабінетом Міністрів) як виконавчий орган для виконання цієї Угоди,

домовилися про таке:

Стаття I

1. З метою надання допомоги Україні в запобіганні розповсюдженню технологій, патогенів та знань, що знаходяться в НДІ епідеміології та гігієни (м. Львів), Українському науково-дослідному протичумному інституті (м. Одеса) та Центральній санітарно-епідеміологічній станції (м. Київ), а також інших об’єктах в Україні, визначених Міністерством охорони здоров’я України, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, відповідно до положень цієї Угоди Міністерство оборони США надає Міністерству охорони здоров’я України безоплатну допомогу в обсязі наявних коштів, асигнованих для досягнення цієї мети.

2. Міністерство охорони здоров’я України використовує всі матеріали (в тому числі устаткування, інструменти й інші поставки), підготовку фахівців та послуги, надані відповідно до цієї Угоди, виключно для запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, що знаходяться на об’єктах в Україні, і які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї.

3. Ця Угода та всі заходи, яких уживають відповідно до цієї Угоди, повинні відповідати положенням Рамкової Угоди. У випадку будь-яких розбіжностей між цією Угодою та Рамковою Угодою перевагу мають положення Рамкової Угоди.

4. Міністерство охорони здоров’я України передає Міністерству оборони США перелік об’єктів в Україні, яким може надаватися допомога згідно із цією Угодою, в якому Міністерство охорони здоров’я України визначає порядок черговості надання такої допомоги.

Стаття II

1. Кожна Сторона цієї Угоди має право, після надсилання письмового повідомлення іншій Стороні, делегувати відповідальність за виконання цієї Угоди іншим організаціям, міністерствам, відомствам чи підрозділам їхніх відповідних Урядів відповідно до національного законодавства цієї Сторони.

2. Для координації заходів згідно із цією Угодою кожна Сторона цієї Угоди має право, після надсилання письмового повідомлення іншій Стороні, призначати технічних представників, які будуть відповідати за матеріали, підготовку фахівців та послуги, надані відповідно до цієї Угоди.

Стаття III

1. Загальні витрати Міністерства оборони США на всі матеріали, підготовку та послуги, надані згідно із цією Угодою, а також пов’язані витрати, сягатимуть до 15 (п’ятнадцяти) мільйонів доларів США.

2. Допомога, яку надає Міністерство оборони США Міністерству охорони здоров’я України згідно з пунктом 1 Статті I, може включати, але цим не обмежуватися, допомогу на спільні дослідження в галузі біології, виявлення небезпечних біологічних агентів та реагування, поліпшення захисту біологічних матеріалів, контролю та звітності стосовно них, щоб зменшити ризик викрадення або несанкціонованого використання небезпечних патогенів, що знаходяться на об’єктах України, визначених у пункті 1 Статті I.

3. Відповідно до положень цієї Угоди Міністерство оборони США може, на власний розсуд, надавати Міністерству охорони здоров’я України інші види допомоги згідно з письмовою угодою між обома Сторонами.

Стаття IV

1. Міністерство охорони здоров’я України допомагає Міністерству оборони США під час виконання цієї Угоди.

2. Міністерство охорони здоров’я України координує свою діяльність з відповідними міністерствами та іншими державними установами й організаціями України з метою забезпечення:

(a) першочергового розгляду матеріалів, наданих відповідно до цієї Угоди, щоб у найкоротший термін доставити їх до місця кінцевого призначення в Україні;

(b) вжиття відповідних заходів безпеки стосовно представників, підрядників та устаткування Міністерства оборони США на об’єктах, пов’язаних з діяльністю, передбаченою з цією Угодою.

3. Міністерство охорони здоров’я України сприяє перевірці відповідними міністерствами та іншими державними установами й організаціями України всіх матеріалів, отриманих відповідно до цієї Угоди, та надає Міністерству оборони США підтвердження їхньої прийнятності протягом 10 днів з моменту отримання результатів таких перевірок. Матеріали, які не відповідають погодженим вимогам, повертаються за рахунок Міністерства оборони США до Міністерства оборони США через Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві протягом 30 днів з моменту їхнього отримання для заміни.

4. Міністерство охорони здоров’я України або визначена ним установа збирає та зберігає усі небезпечні патогени в документально визначених сторонами надійних централізованих лабораторіях, які отримали або отримують допомогу Міністерства оборони США згідно із цією Угодою (далі – централізовані лабораторії). Міністерство оборони США може надавати потужності для проведення молекулярної діагностики, удосконалене телекомунікаційне устаткування та обладнання для безпечного та своєчасного транспортування відібраних на місці штамів патогенів до централізованих лабораторій.

5. З метою підтримання спільних зусиль Сторін, спрямованих на запобігання розповсюдженню небезпечних патогенів та відповідних знань, а також зведення до мінімуму потенційних біологічних загроз, Міністерство охорони здоров’я України передає Міністерству оборони США копії тих штамів небезпечних патогенів, відносно яких Міністерством оборони США зроблено запит, і які було зібрано в Україні, для здійснення спільних біологічних досліджень в профілактичних, захисних та мирних цілях в централізованих лабораторіях в Україні та в лабораторіях, визначених Міністерством оборони США на території Сполучених Штатів Америки. Подробиці такої співпраці визначаються щорічними Планами спільних вимог та виконання, розробленими відповідно до пункту 7 Статті IV цієї Угоди, або імплементаційними домовленостями відповідно до Статті VI цієї Угоди. Міністерство охорони здоров’я України надає Міністерству оборони США інформацію, одержану з мережі спостереження за інфекційними захворюваннями Міністерства охорони здоров’я України або визначених ним установ, щоб Сторони могли ліпше виявляти, проводити діагностику та відслідковувати спалахи захворювань в Україні.

6. Небезпечні патогени, які зберігаються в централізованих лабораторіях, залишаються в цих лабораторіях протягом чинності Рамкової Угоди. Міністерство охорони здоров’я України негайно повідомляє в письмовій формі Міністерству оборони США про тимчасове вивезення небезпечних патогенів з централізованих лабораторій через виникнення надзвичайних ситуацій. Міністерство охорони здоров’я України якомога швидше повертатиме всі патогени, вивезені з централізованих лабораторій, в ці або інші централізовані лабораторії.

7. Міністерство охорони здоров’я України або визначена ним установа співпрацює з Міністерством оборони США з метою розробки щорічних Планів спільних вимог та виконання з визначенням основних зобов’язань, вимог та кола відповідальності за кожним із проектів, що реалізуються згідно із цією Угодою; при цьому Сторони або визначені ними імплементаційні органи підписують ці плани.

Стаття V

1. Міністерство оборони США, згідно з Статтею X Рамкової Угоди, має право ревізувати й перевіряти матеріали, підготовку фахівців та послуги, надані згідно із цією Угодою на об’єктах на території України протягом чинності Рамкової Угоди. Проведення таких ревізій та перевірок може здійснюватися згідно з положенням імплементаційної домовленості щодо проведення ревізій та перевірок допомоги Сполучених Штатів Америки Україні у зв’язку з Угодою між Україною та Сполученими Штатами Америки від 25 жовтня 1993 року.

2. На додаток до прав, передбачених Статтею X Рамкової Угоди, представники Міністерства оборони США мають право брати участь у всіх аспектах виконання контрактів і діяльності, пов’язаної з їх виконанням на об’єктах в Україні, згідно з умовами цієї Угоди.

Стаття VI

У разі необхідності Сторони можуть укладати додаткові імплементаційні домовленості чи угоди для виконання положень цієї Угоди. У випадку розбіжностей між цією Угодою та будь-якими такими домовленостями чи угодами положення цієї Угоди мають переважну силу.

Стаття VII

З метою сприяння наданню допомоги згідно з положеннями цієї Угоди, і не обмежуючи права Міністерства оборони США проводити ревізії та перевірки згідно зі Статтею V цієї Угоди:

1. Інформація, яка передається згідно із цією Угодою або яка розробляється в результаті реалізації положень цієї Угоди та яка визначається як «чутлива» («sensitive») інформація Міністерством оборони США та «конфіденційна інформація» («restricted information») Міністерством охорони здоров’я України, повинна бути чітко визначена й відповідним чином позначена.

2. «Чутлива» інформація або «конфіденційна інформація» захищається згідно із чинним законодавством держави Сторони, яка одержує таку інформацію.

A) Згідно із законами та нормативними актами Сполучених Штатів Америки така інформація вважається «чутливою інформацією іноземного уряду» і не оприлюднюється в рамках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Сполучених Штатів Америки. Будь-яка така інформація, передана Міністерством охорони здоров’я України до Міністерства оборони США, повинна супроводжуватися письмовим повідомленням Уряду України, в якому зазначено, що Уряд України не оприлюднюватиме такої інформації та що ця інформація надається Урядові Сполучених Штатів Америки за умови, що вона не буде оприлюднюватися без дозволу Уряду України. У цьому письмовому повідомленні Урядом України також визначається дата, до якої надана інформація має зберігатися не оприлюдненою Урядом Сполучених Штатів Америки. Ця дата може бути змінена на більш пізній строк Міністерством оборони США в рамках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Сполучених Штатів Америки згідно з проханням Уряду України.

B) Уряд України має не оприлюднювати інформацію, яку Міністерство оборони США визначило як «чутливу».

3. Сторони обмежують число осіб, які мають доступ до інформації, яка визначається як «чутлива» або «конфіденційна інформація» згідно з пунктом 2 цієї статті.

4. Впродовж виконання положень цієї Угоди доступ до певної інформації й технологій, які вважаються державною таємницею України, може надаватися Міністерству оборони США відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».

Стаття VIII

Ця Угода набуває чинності з дати підписання та залишається чинною протягом дії Рамкової Угоди. Ця Угода може бути змінена за письмовою згодою Сторін, і її дія може бути припинена будь-якою зі Сторін після письмового повідомлення іншій Стороні за 90 днів до її наміру зробити так, при цьому положення пункту 6 Статті IV залишаються чинними протягом дії Рамкової Угоди.

На посвідчення чого, ті, що підписалися нижче, будучи належним чином уповноваженими своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Вчинено в м. Києві 29 серпня 2005 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Міністерство охорони здоров’я України За Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки
(підпис) (підпис)


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті