Наказ МОЗ України від 19.01.2012 р. № 35

23 Січня 2012 4:49 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.01.2012 р. № 35

Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 № 1163/2011

На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 № 1163/2011»Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 № 1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні» (далі – План заходів).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

2.2. Щорічно до 5 січня наступного за звітним року подавати до Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України інформацію про стан виконання Плану заходів.

3. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення забезпечити узагальнення інформації про стан виконання Плану заходів та подальше інформування Адміністрації Президента України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.


Міністр О.В. Аніщенко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я

19.01.2012 № 35

План заходів Міністерства охорони здоров’я  України щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 №1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»

Положення Указу Президента від 16 грудня 2011 № 1163/2011
«Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»
Заходи МОЗ України Термін виконання Відповідальні виконавці
1 2 3 4
1. Невідкладно  вжити додаткових заходів щодо підвищення якості медичних послуг для дітей, забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій 1.1. Затвердити регіональні заходи щодо підвищення якості медичних послуг для дітей, забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій До 01 лютого 2012 року МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.2. Провести перевірки щодо своєчасності надання медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
За результатами перевірок  провести наради
протягом року МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.3. Провести перевірки щодо стану забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій  відповідно до законодавства, зокрема  дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей.
За результатами перевірок  провести  наради
До 1 березня 2012 року МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.4. Заслухати питання щодо стану    забезпечення лікарськими засобами  дітей пільгових категорій на апаратній нараді МОЗ України Квітень 2012 Департамент охорони материнства , дитинства та санаторного забезпечення
1.5. Неухильно дотримуватись клінічних протоколів при наданні медичної допомоги дітям >Постійно МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.6. Забезпечити проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей з залученням батьків або законних представників дитини Постійно МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.7. Здійснити перевірки роботи лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров’я,  причетних до  оформлення медичної документації для встановлення інвалідності дітям віком до 18 років Січень-лютий 2012 року МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.8. Забезпечити контроль щодо  якісного заповнення індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини – інваліда  та її своєчасного корегування постійно МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської  міських державних адміністрацій
1.9. Забезпечити контроль щодо своєчасності виконання планів диспансерного нагляду дітей Постійно МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.10. Щороку розробляти централізовані та регіональні заходи, передбачати фінансування заходів, спрямованих на реалізацію завдань, визначених Законом України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» Щороку до 2016 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.11. Запровадити у 2012 році та в подальшому проведення циклів семінар-нарад для лікарів різних спеціальностей, молодших медичних працівників щодо аспектів медичного забезпечення школярів Постійно Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
1.12. Зберегти на перехідному періоді посаду лікаря-педіатра дільничного в  амбулаторно-поліклінічних закладах загальної мережі, виходячи з чисельності прикріплених дітей До 1 січня 2012 року МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
2. Розробити  та затвердити у тримісячний строк порядок видачі висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків 2.1. Створити робочу групу щодо розробки порядку видачі висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері  дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає  виконанню батьківських обов’язків До 27 січня 2012 року Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Відділ медико-соціальної експертизи
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
2.2. Розробити проект наказу МОЗ України  «Про затвердження порядку видачі висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері  дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає  виконанню батьківських обов’язків» Лютий 2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Відділ медико-соціальної експертизи
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
3. Опрацювати у шестимісячний строк питання щодо вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям, зокрема відокремлення стаціонарної психіатричної допомоги для дітей від психіатричної допомоги для дорослих, та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції 3.1. Створити робочу групу щодо удосконалення психіатричної допомоги дітям  в Україні Січень 2012 Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
3.2. Розробити Концепцію  щодо удосконалення психіатричної допомоги дітям  в Україні Лютий 2012 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення3.3. Розробити алгоритм надання психіатричної допомоги дітям на усіх етапах надання медичної допомоги з урахуванням положень Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» Лютий 2012 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
3.4. Провести виїзну нараду у
м. Дніпропетровськ щодо удосконалення психіатричної допомоги дітям  в Україні
з головними позаштатними спеціалістами управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Лютий 2012 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
3.5. Розробити та затвердити наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку госпіталізації дітей, які страждають на психічні розлади до закладів охорони здоров’я, де надається медична допомога дітям» Березень 2012 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
3.6. Спільно з Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України розробити внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономної Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації щодо посилення гарантій реалізації права дитини на сімейне виховання при вирішенні питань направлення дітей до відповідних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів Протягом 2012 року Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
4. Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних програм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя 4.1. Запровадити ведення веб-сторінки на офіційному сайті МОЗ України, офіційних сайтах регіональних управлінь охорони здоров’я  щодо популяризації здорового способу життя, попередженню захворюваності та інвалідності дітей Постійно Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Прес-центр МОЗ України
МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
4.2. Спільно з міжнародними партнерами розробляти інформаційні матеріали щодо здорового способу життя та розповсюджувати їх в  закладах охорони здоров’я Постійно Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Прес-центр МОЗ України
МОЗ АР Крим, управління
(головні управління) охорони здоров’я  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*