Наказ МОЗ України від 29.03.2006 р. № 179

17 Січня 2012 4:10 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29.03.2006 р. № 179

Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених

Згідно з Державною програмою переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 326 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики», з метою дотримання Конвенції ООН про права дитини і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, а також для забезпечення можливості співставлення міжнародних і вітчизняних статистичних даних НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості і мертвонародженості (далі – Інструкція), додається.

1.2. Порядок реєстрації живонароджених та мертвонароджених (далі – Порядок), додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації та Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації забезпечити виконання Інструкції та Порядку з 01.01.2007.

3. Керівнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України Голубчикову М.В., директору Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Моісеєнко Р.О.:

3.1. Підготувати та подати на затвердження протягом першого кварталу 2006 р. необхідні зміни до форм облікової статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення, діючих нормативних галузевих актів відповідно до положень Інструкції.

3.2. Провести протягом першого кварталу 2006 р. семінар-нараду з питань переходу на критерії перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості для керівників служби охорони здоров’я матерів та дітей органів охорони здоров’я, спеціалістів профільних кафедр.

3.3. Проводити у встановленому порядку систематичні перевірки щодо достовірності реєстрації народжень, перинатальної та малюкової смертності. Результати перевірок виносити на колегії, апаратні наради Міністерства охорони здоров’я України.

3.4. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику відділу охорони здоров’я матерів та дітей Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Жилці Н.Я.:

4.1. Систематично аналізувати показники мертвонародженості та смертності дітей до 1 року.

4.2. Готувати інформаційно-аналітичні матеріали та відповідні пропозиції для направлення їх до органів охорони здоров’я.

5. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 19.02.96 № 31 «Про затвердження Інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.04.96 № 160/1185, та від 03.05.99 № 102 «Про затвердження форм галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров’я України» у частині, що затверджує форму галузевої статистичної звітності № 54-здоров «Звіт про новонароджених та дітей, які померли у віці до 1 року».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Гайдаєва Ю.О.

Міністр Ю.В. Поляченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного
комітету статистики України
О. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
29.03.2006 № 179

ІНСТРУКЦІЯ

з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості

Загальні положення

Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості (далі – Інструкція) установлює на всій території України єдиний порядок визначення станів живонародженості, мертвонародженості та понять щодо перинатального періоду і є обов’язковою для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Поняття та визначення

1. Перинатальний період, живонародження та мертвонародження

1.1. Перинатальний період – період, який починається з 22-го повного тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу – термін гестації, якому в нормі відповідає маса плода 500 г) і закінчується після 7 повних діб життя новонародженого (168 годин після народження).

1.2. Живонародження – вигнання або вилучення з організму матері плода, який після вигнання/вилучення (незалежно від тривалості вагітності, від того, чи перерізана пуповина і чи відшарувалась плацента) дихає або має будь-які інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини, певні рухи скелетних м’язів.

1.3. Мертвонародження – вигнання або вилучення з організму матері плода з 22-го повного тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу) або масою 500 г та більше, який не дихає та не виявляє будь-яких інших ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м’язів.

1.4. Плід – внутрішньоутробний продукт зачаття, починаючи з повного 12-го тижня вагітності (з 84 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу) до вигнання/вилучення з організму матері.

1.5. Викидень (аборт) – народження плода до повного 22-го тижня вагітності зростом менше 25 см та масою менше 500 г незалежно від наявності ознак життя.

1.6. Антенатальна смерть – загибель плода, що настала у період з 22-го повного тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу) до початку пологів.

1.7. Інтранатальна смерть – загибель плода, що настала у першому або другому періоді пологів.

2. Термін вагітності та пологів, новонароджений
2.1. Термін вагітності визначається від першого дня останнього нормального менструального циклу. Термін вагітності визначається у повних днях чи повних тижнях (наприклад, період між 280-ю і 286-ю добою від першого дня останнього нормального менструального циклу, відповідає 40 тижням вагітності).

Перший день останнього нормального менструального циклу необхідно оцінювати як день 0, а не день 1-й. Дні 0-6 відповідно складають «повний нульовий місячний тиждень», дні 7-13 – «повний перший тиждень», і відповідно 40-й тиждень вагітності є синонімом поняття «повні 39 тижнів». Якщо дата останньої нормальної менструації невідома, термін вагітності необхідно визначати на основі найбільш надійних клінічних ознак.

2.2. Передчасні пологи – пологи, що відбулись у період з 22-го повного тижня до закінчення 37-го тижня вагітності (154-259 діб).

2.3. Пологи в строк (термінові) – пологи, що відбулися у період з 37 повного тижня до закінчення 42-го тижня вагітності (260-293 доби).

2.4. Запізнілі пологи – пологи, що відбулися після 42-го повного тижня вагітності (на 294 добу або пізніше).

2.5. Новонароджений – живонароджена дитина, яка народилася або вилучена з організму матері після повного 22-го тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу).

2.6. Недоношений новонароджений – живонароджена дитина, що народилася у терміні вагітності з 22-го повного до 37 повного тижня вагітності (154-258 діб).

2.7. Доношений новонароджений – живонароджена дитина, що народилася у терміні вагітності від 37 повних тижнів до закінчення 42-го тижня вагітності (259-293 доби).

2.8. Переношений новонароджений – живонароджена дитина, що народилася після 42 повних тижнів вагітності (294 доби, або пізніше).

3. Неонатальний період

3.1. Неонатальний період – період, що починається з моменту народження дитини до закінчення 28 повних діб після народження.

3.2. Ранній неонатальний період – період часу від моменту народження дитини до закінчення 7 діб життя (168 годин).

3.3. Пізній неонатальний період – період часу після 7 повних діб життя (з 169-ї години) до закінчення 28 діб життя.

3.4. Неонатальна смерть – смерть народженої живою дитини упродовж перших 28 повних діб життя.

3.5. Рання неонатальна смерть (постнатальна) – смерть народженої живою дитини упродовж перших 7 діб життя.

3.6. Пізня неонатальна смерть – смерть народженої живою дитини, яка настала у період після 7 повних діб життя (з 169-ї години) до закінчення 28 діб життя.

Примітка. У записі про час смерті дитини, що настала упродовж нульової доби життя, тривалість життя вказується у повних хвилинах чи годинах. У випадку смерті дитини в наступні 27 діб життя вік дитини вказується в добах.

Групування випадків ранньої неонатальної смертності за віком новонародженого

Години Доба
до 24 нульова
25-48 перша
49-72 друга
73-96 третя
97-120 четверта
121-144 п’ята
145-168 шоста

4. Маса і зріст при народженні

4.1. Маса тіла при народженні – маса тіла новонародженого при першому зважуванні.

4.2. Мала маса тіла при народженні – маса тіла новонародженого менше 2500 г (до і включаючи 2499 г).

4.3. Дуже мала маса тіла при народженні – маса тіла новонародженого менше 1500 г (до і включаючи 1499 г).

4.4. Надзвичайно мала маса тіла при народженні – маса тіла новонародженого менше 1000 г (500-999 г).

4.5. Зріст новонародженого – довжина тіла новонародженого в сантиметрах від маківки до п’ят, яка визначається при витягнутому його положенні упродовж перших двох годин життя.

5. Зрілість новонародженого

5.1. Зрілий новонароджений – новонароджений, який має зріст 47 см і більше та/або масу 2500 г і більше.

Додаткові ознаки зрілості новонародженого: розвинений підшкірний жировий шар; рожево-білий колір шкіри; пушок, збережений лише на плечовому поясі, верхніх відділах спини та плечах; складки, що займають усю підошву, досягають п’яти; яєчка, що розташовані нижче лінії зрощення; мошонка повністю вкрита складками; великі статеві губи прикривають клітор і малі статеві губи; вушні раковини розправлені і мають гострі краї; тканина молочної залози 5 мм і більше; нігті ледь виступають на кінчиках пальців; очі відкриті; місце відходження пуповини розташоване посередині між лоном та мечоподібним відростком або дещо нижче; фізіологічні рефлекси; розвинені рефлекси смоктання та ковтання; наявна реакція на світло; активні рухи кінцівок; голосний крик.

5.2. Незрілий новонароджений – новонароджений, який має зріст менше 47 см та/або масу менше 2500 г.

Додаткові ознаки незрілості новонародженого: морфофункціональна невідповідність органів і систем встановленому гестаційному віку.

5.3. Стан зрілості чи незрілості новонародженого визначається у кожному випадку спільно лікарями педіатром-неонатологом та акушером-гінекологом пологового будинку (відділення), який приймав пологи, і документується в карті розвитку новонародженого (ф. № 097/о) та в історії пологів (ф. № 096/о) .

5.4. Основні критерії зрілості (див. п. 5.1) відносяться лише до новонароджених від одноплідних пологів. Зріст і маса зрілих новонароджених від багатоплідних пологів можуть бути менше 47 см і 2500 г відповідно.

5.5. Зрілість однояйцевих новонароджених визначається за ознаками більш розвиненої дитини.

5.6. Зрілість різнояйцевих новонароджених, враховуючи можливість різних термінів запліднення, визначається за масою, довжиною і додатковими ознаками кожної дитини окремо.

Критерії перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості

1. Критерії перинатального періоду:

  • початок – повні 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу;
  • кінець – 168 годин життя.

2. Таким, що народився живим, є новонароджений, у якого наявна хоча б одна з таких ознак:

  • дихання;
  • серцебиття;
  • пульсація судин пуповини;
  • рухи скелетних м’язів.

3. Таким, що народився мертвим, є новонароджений, у якого немає жодної з ознак життя, а саме:

  • дихання;
  • серцебиття;
  • пульсація судин пуповини;
  • рухи скелетних м’язів.
Директор Департаменту організації та
розвитку медичної допомоги населенню
Р.О. Моісеєнко
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
М.В. Голубчиков
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті