Наказ МОЗ України від 01.02.2012 р. № 70

06 Лютого 2012 11:59 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.02.2012 р. № 70

Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в Україні

З метою удосконалення організації надання первинної медичної допомоги дітям у віці до 5 років, зниження рівня їх захворюваності і попередження смертності згідно зі стратегією інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, рекомендованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Визначити регіонами для реалізації пілотного впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (далі – Стратегія ІВХДВ):

1.1. Ємільчинський та Житомирський райони Житомирської області, Снятинський район Івано-Франківської області та місто Київ.

2. Призначити:

2.1. Осташко Світлану Іванівну, директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України – координатором з питань інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.

2.2. Квашніну Людмилу Вікторівну, завідувача відділення проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України – експертом з питань інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (за згодою).

3. Затвердити:

3.1. Склад Координаційної ради з впровадження Стратегії ІВХДВ, що додається.

3.2. План заходів щодо впровадження Стратегії ІВХДВ, що додається.

3.3 Примірний перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення для використання в роботі лікарями-педіатрами та лікарями загальної практики сімейними лікарями в умовах впровадження Стратегії ІВХДВ, що додається.

4. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Осташко С. І.:

4.1. Сприяти організації, впровадженню та науково-методологічному супроводу реалізації Стратегії ІВХДВ.

4.2. Забезпечити контроль за впровадженням Стратегії ІВХДВ.

5. Начальникам Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації та Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

5.1. Забезпечити подальше впровадження Стратегії ІВХДВ у діяльність закладів охорони здоров’я пілотних регіонів з січня 2012 року.

5.2. Створити умови для реалізації Стратегії ІВХДВ за участю профільних спеціалістів для відпрацювання моделі роботи.

5.3. Здійснювати моніторинг впровадження Стратегії ІВХДВ та заслуховувати звіти про хід реалізації заходів на засіданнях колегій.

5.4. Щороку до 1 лютого надавати Міністерству охорони здоров’я України звіти щодо виконання Плану заходів з питань впровадження Стратегії ІВХДВ.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 15.07.2010 року № 581 «Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.


Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.02.2012 № 70

Склад Координаційної ради з впровадження Стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада
1. Моісеєнко Раїса Олександрівна Перший заступник Міністра охорони здоров’я, голова
2. Осташко Світлана Іванівна директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, координатор
3. Терещенко Альона Василівна заступник директора Департаменту-начальник відділу організації медичної допомоги дітям МОЗ України
4. Лесовська Світлана Григорівна завідувач сектору первинної медико-санітарної допомоги матерям та дітям Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
5. Худошина Ольга Валентинівна заступник начальника Управління контролю якості медичних послуг – начальник відділу управління якістю та методологічного забезпечення стандартизації медичної допомоги
6. Бережний В’ячеслав Володимирович завідувач кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія»
7. Шунько Єлизавета Євгенівна завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
8. Крамарєв Сергій Олександрович завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби» (за згодою)
9. Квашніна Людмила Вікторівна завідувач відділення проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, експерт (за згодою)
10. Матюха Лариса Федорівна доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»
11. Дудіна Олена Олександрівна завідувач відділу охорони здоров’я матерів та дітей ДУ «Український інститут стратегічних досліджень»
12. Гусак Олександр Якович заступник начальника Управління охорони здоров`я Житомирської обласної державної адміністрації
13. Шевченко Тетяна Вікторівна головний педіатр Управління охорони здоров`я Житомирської обласної державної адміністрації
14. Ціхонь Зоя Олексіївна заступник начальника Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної  адміністрації;
15. Думчева Анастасія Юріївна спеціаліст Програми сексуального та репродуктивного здоров’я, здоров’я дітей та підлітків Бюро ВООЗ в Україні (за згодою)
16. Таран Валерія Михайлівна координатор проектів «Здоров’я та розвиток дітей» Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні (за згодою)
17. Ткаленко Уляна Миронівна головний спеціаліст сектору первинної медико-санітарної допомоги матерям та дітям Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, секретар
Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

С.І. Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.02.2012 № 70

План заходів щодо впровадження Стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

з/п

Захід Термін виконання Виконавець
1. Створити  методично-організаційний Центр впровадження стратегії ІВХДВ І квартал 2012 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України за погодженням з  МОЗ України
2. Провести аналіз впровадження Стратегії ІВХДВ в закладах охорони здоров’я первинної ланки районів, визначених для участі в пілотному проекті з виїздом в регіони, у порівнянні з іншими регіонами, які не задіяні у пілотному впровадженні Стратегії ІВХДВ І квартал 2012 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України за погодженням з  МОЗ України Методично-організаційний Центр впровадження Стратегії ІВХДВ) (за згодою)

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (за згодою)

Головні управління (управління) охорони здоров’я Івано-Франківської, Житомирської, Чернівецької, Кіровоградської обласних та Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій

3. Результати впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в пілотних регіонах заслухати на оперативній нараді у Першого заступника Міністра охорони здоров’я І квартал 2012 Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України (Методично-організаційний Центр впровадження Стратегії ІВХДВ)

(за згодою)

4. Розробити та затвердити примірний перелік послуг  щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному рівні надання медичної допомоги IV квартал 2012 МОЗ України

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України (Методично-організаційний Центр впровадження Стратегії ІВХДВ)

(за згодою)

5. Звернутися до міжнародних експертів з проханням здійснити експертну оцінку впровадження Стратегії ІВХДВ IV квартал 2012 МОЗ України

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України (Методично-організаційний Центр впровадження Стратегії ІВХДВ)

(за згодою)

6. Впровадити заходи щодо навчання лікарів загальної практики-сімейних лікарів з питань ведення фізіологічної вагітності протягом 2012 року МОЗ України

Головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Вищи медичні заклади післядипломної освіти МОЗ України

Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

С.І. Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.02.2012 № 70

Примірний перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення для використання в роботі лікарями-педіатрами та лікарями загальної практики –сімейними лікарями в умовах реалізації Стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

Перелік найменувань Кількість
Повивальний столик 1 на кімнату, де оглядається дитина
Кушетка 1 на кімнату, де оглядається дитина
Стілець для батьків 2 на кімнату, де оглядається дитина
Ваги для дітей до 20 кг 1
Ваги для дітей більше 20 кг 1
Ростомір 1
Сантиметрова стрічка (не еластична) 1
Фонендоскоп педіатричний 1
Отоскоп в амбулаторії 1
Тонометр з дитячими манжетками в амбулаторії
Одноразові шпателі 5
Термометр (ртутний) 1
Годинник з секундною стрілкою 1
Одноразові шприци (1,0 мл, 2,0 мл, 5,0 мл, 10.0 мл, 20,0 мл) 1,0 мл; 2.0 мл – по 5 шт.

5,0 мл – по 20 шт

10,0 мл, 20,0 мл – по 5 шт

Одноразова стерильна система для інфузії 5
Одноразові стерильні в/венні катетери (розміри: 23G, 24G, 25G) по 2 кожного розміру
Штатив для закріплення системи в/в 1
Стерильні одноразові рукавички 20 пар
Набір для реанімації дитини: реанімаційний мішок педіатричний, маски для новонароджених та педіатрична маска 1 набір
Портативний глюкометр

– тест-смужки для швидкого визначення рівня глюкози в  крові

– одноразові скарифікатори

1

5

5

Спейсери для введення  інгаляційних бронходилятаторів 1 шт.
Гумова груша для відсмоктування (для одноразового використання) 3
Стерильна вата 1 уп.
Марлеві серветки 1 уп.
Спирт етиловий медичний 1 фл (100 мл)
Холодильник для зберігання вакцини та медикаментів 1
Сумка-холодильник для транспортування 1
Ємність для утилізації ампул та шприців 2
Назогастральний зонд (8Fr; 10 Fr; 12 Fr) 3 шт
Джгут 1 шт
Разові пелюшки 10 шт
Рідке мило 1
Одноразові серветки для рук 20 шт
Дезінфікуючі засоби для обробки приміщень 1 уп.
Антисептичні засоби для рук 1 фл.
Діти від 0 до 2 місяців (розрахунок на 1 дитину)
Ампіцилін 500 мг 5 флаконів
Гентаміцин 80 мг-2мл 5 ампул
Цефотаксим 500 мг 5 флаконів
Діазепам 2 мл 1 ампула
0,02% розчин декаметоксину 5 мл 1 флакон
0,01% розчин мірамістину 5 мл 1 флакон
1% водний розчин метиленового синього 50 мл 1 флакон
ОРС
5 пакетів
10% р-н глюкози 200 мл 2 флакона
5% р-н глюкози 200 мл 1 флакон
Вода для ін’єкцій 5 мл 20 ампул
Фізіологічний р-н 200 мл 1 флакон
Р-н Рінгера-лактат 200 мл 2 флакона
Діти від 2 місяців до 5 років (розрахунок на 1 дитину)
Амоксицилін порошок для приготування суспензії

250 мг/5 мл/100мл

4 флакона
порошок для приготування суспензії

125 мг/5 мл/100мл

4 флакона
Табл. 250 мг 40 табл.
Цефуроксим порошок для приготування суспензії

125 мг/5 мл/100мл

3 флакона
табл. 250 мг 30 табл.
Азитроміцин 100 мг/5 мл/60мл 1 флакон
табл. 250 мг 5 таблеток
Цефотаксим 500 мг 14 флаконів
Левоміцетина сукцинат 500 мг 5 флаконів
Діазепам 2 мл 1 ампула
Преднізолон 30 мг-1 мл 5 ампул
Дексаметазон 8мг-2 мл 5 ампул
Сальбутамол аерозольний інгалятор 1
ОРС
10 пакетів
Р-н Рінгера-лактат 200 мл 5 флаконів
10% р-н глюкози 200 мл 2 флакона
5% р-н глюкози 200 мл 1 флакон
Вода для ін’єкцій 5 мл 20 ампул
Фізіологічний р-н 200 мл 1 флакон
Вітамін А 100 000 МО 2 капсули
Вітамін Д3 15 тис. МО – 10 мл 1 флакон
Фолієва кислота табл. 1 мг 30 табл.
Препарат заліза 100 мл 1 флакон
Парацетамол пероральна суспензія

120 мг/5 мл/100мл

1 флакон
супозиторії 10 шт.
Ібупрофен пероральна суспензія

100 мг/5 мл/100мл

1 флакон
супозиторії 10 шт.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

С.І. Осташко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Арніка 06.02.2012 4:34
Гентаміцин - саме те, чого потребує дитина у віці до 2 міс.(

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті