Проект наказу МОЗ України «Про механізми запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України» (оновлено)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про механізми запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про механізми запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблено на виконання п. 2 Плану заходів щодо виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки, затвердженого наказом МОЗ України від 25.07.2011 № 435, та з метою впровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України, прийнятого VІІ національним з’їздом фармацевтів України

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Портянко Лариса Володимирівна, тел. 200-07-93, e-mail: [email protected]

ПРОЕКТ

від 06.02.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про механізми запровадження
Етичного кодексу фармацевтичного працівника України

На виконання п. 2 Плану заходів щодо виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011 — 2020 роки, затвердженого наказом МОЗ України від 25.07.2011 № 435, та з метою впровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України (далі — Кодекс), прийнятого VІІ національним з’їздом фармацевтів України,

наказую :

1. Створити Комісію з питань дотримання Кодексу при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Комісія при МОЗ) у складі, що додається.

2. Затвердити Примірне положення про Комісію при МОЗ, що додається.

3. Голові Державної служби України з лікарських засобів, начальникам Державних служб з лікарських засобів в областях, мм. Києві та Севастополі (далі — державні служби), Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам та директорам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів; директорам науково-дослідних установ, керівникам аптечних закладів усіх форм власності та керівникам громадських професійних організацій:

3.1. Довести до відома Кодекс у колективах закладів та установ.

3.2. Створити Етичні комісії при державних службах, аптечних закладах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, професійних громадських організаціях, на які покласти обов’язки по підтримці і контролю виконання положень Кодексу провізорами та фармацевтами вищезазначених закладів, установ і організацій.

3.3. Встановити, що Етичні комісії при державних службах, закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях формуються залежно від кількості працівників у закладі, як правило, у складі 5–7 осіб. До складу Етичних комісій включаються: 1 представник від адміністрації закладу, 1 представник трудового колективу, делегований до складу Етичної комісії загальними зборами трудового колективу, решту — представники громадських професійних організацій регіону. Роботу Етичної комісії очолює голова, який обирається більшістю голосів її членів.

3.4. Забезпечити належну роботу та проведення засідань Етичних комісій.

3.5. Провести спільно з Етичними комісіями серед колективів аптечних закладів, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, науково-дослідних установ, лікарських товариств, асоціацій та організацій необхідну роботу щодо ознайомлення з Кодексом і забезпечити узагальнення зазначеної інформації Етичними комісіями при інспекціях до 01.09.2012 р.

3.6. Визначити Етичні комісії при республіканських (АР Крим), обласних (у м. Києві та Севастополі міських) державних службах відповідальними за узагальнення та створення реєстрів провізорів та фармацевтів, місцевих закладів і установ, колективи яких підписали Кодекс, та направити ці реєстри для узагальнення до Комісії при МОЗ України до 01.11.2012 р.

4. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, керівникам фармацевтичних (медичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти внести відповідні зміни до програм та навчальних планів підготовки студентів фармацевтичних факультетів, провізорів-інтернів і слухачів з метою вивчення ними Етичного кодексу фармацевтичного працівника України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем’єр-міністр України Р.В.Богатирьова

Склад Комісії з питань дотримання Кодексу етики фармацевтичного працівника при Міністерстві охорони здоров’я України
(далі — Комісія при МОЗ)

Моісеєнко Р.О. — перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова Комісії при МОЗ;
Косяченко К.Л. — голова громадської організації «Спілка працівників фармації», заступник голови Комісії при МОЗ;
Гуленко О.І. — директор Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України», заступник голови Комісії при МОЗ;
Підтуркін Д.Г. — радник Міністра охорони здоров’я України;
Коношевич Л.В. — начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України;
Соловйов О.С. — Голова Державної служби України з лікарських засобів;
Демченко І.Б. — перший заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів;
Коблош В.В. — директор Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України;
Толкачова Я.А. — начальник відділу декларування цін на лікарські засоби та взаємодії із суб’єктами виробництва фармацевтичної продукції Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України;
Портянко Л.В. — головний спеціаліст відділу забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров’я Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України, секретар Комісії при МОЗ;
Островерхова М.М. — головний спеціаліст відділу управління якістю та методологічного забезпечення стандартизації медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України;
Гудзенко О.П. — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна фармація», Генеральний директор КП «Фармація», м. Київ;
Мельничук Г.І. — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Фармація»;
Руденко В.В. — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Організація і управління фармацією»;
Немченко А.С. — завідуюча кафедрою організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету;
Котвіцька А.А. — проректор з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної) форми навчання Національного фармацевтичного університету;
Ткаченко Н.О. — доцент кафедри управління і економіки фармації Запорізького державного медичного університету;
Алексєєв І.А. — головний спеціаліст сектору контролю за рекламною діяльністю та торгівлею на відстані Управління захисту прав споживачів та реклами Державонї інспекції України з питань захисту прав споживачів (за згодою);
Мусій О.С. — голова Громадської Ради МОЗ України, Президент Всеукраїнського Лікарського Товариства (за згодою);
Чумак В.Т. — перший віце-президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (за згодою);
Шевченко Д.С. — виконавчий директор Асоціації фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА» (за згодою);
Алексеєва О.А. — директор Асоціації «Виробники ліків України» (за згодою);
Даневич Б.Ф. — співголова Комітету з питань охорони здоров’я Американської торгівельної палати в Україні (за згодою);
Котляр Т.М. — виконавчий директор Всеукраїнської аптечної асоціації (за згодою);
Сергієнко Н.Ю. — координатор комітету з охорони здоров’я Європейської бізнес Асоціації (за згодою)
Савко Ю.О. — виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД» (за згодою);
Ігнатов В.А. — виконавчий директор ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» (за згодою);
Онищенко В.В. — голова Правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення (за згодою);
Сердюк В.Г. — президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів (за згодою);
Крячок І.В. — Директор компанії «Моріон» (за згодою).

 

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я МОЗ України
Л.В. Коношевич

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань дотримання Кодексу етики фармацевтичного працівника при Міністерстві охорони здоров’я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Комісія з питань дотримання Кодексу етики фармацевтичного працівника при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Комісія) утворена як дорадчий орган Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) відповідно до п. 12 Положення про МОЗ України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, для забезпечення дотримання та контро­лю за виконанням Етичного кодексу лікаря України та вирішення інших питань в сфері фармацевтичної етики.

1.2. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при МОЗ України.

1.3. Рішення Комісії є підставою для прийняття відповідних нормативних та розпорядчих документів в сфері дотримання фармацевтичними працівниками норм етики.

1.4. Це Положення є примірним для укладання положень про Етичні комісії при державних службах, закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, громадських професійних організаціях. Положення про Етичну комісію не може суперечити цьому Положенню.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ:

2.1. Визначення пріоритетів у розвитку фармацевтичної етики, обґрунтування доцільності впровадження сучасних наукових фармацевтичних інновацій, що можуть бути безпосередньо використані в практиці та фармацевтичній освіті і науці з урахуванням дотримання етичних норм та внесення відповідних рекомендацій і пропозицій керівництву МОЗ України.

2.2. Контроль за дотриманням Етичного кодексу фармацевтичного працівника України у закладах охорони здоров’я, вищих фармацевтичних навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, наукових установах, громадських професійних організаціях тощо.

2.3. Керівництво роботою Етичних комісій аптечних закладів, вищих фармацевтичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових установах, громадських професійних організацій тощо.

2.4. Розгляд спільно із структурними підрозділами МОЗ України пропозицій державних служб, аптечних закладів, наукових установ, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, громадських та міжнародних організацій щодо визначення шляхів розвитку фармацевтичної етики, внесення змін до Кодексу, внесення проектів відповідних рішень Міністру.

2.5. Розгляд проектів нормативно-правових актів МОЗ України щодо стратегічних питань розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я та внесення відповідних пропозицій щодо їх удосконалення з урахуванням засад фармацевтичної етики.

2.6 Співробітництво із державними службами, обласними (міськими) управліннями охорони здоров’я обласних (Київської Севастопольської міських) державних адміністрацій, з Національною Академією медичних наук України, Радою ректорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, медичними науковими установами та вищими медичними (фармацевтичними) навчальними закладами, закладами післядипломної освіти, громадськими та міжнародними організаціями у розробці пропозицій щодо удосконалення Етичного кодексу фармацевтичного працівника України та вирішенні інших питань в сфері фармацевтичної етики.

2.7. Співробітництво з Вченою медичною радою МОЗ України, іншими дорадчими і консультативними органами міністерств та відомств.

3. ФУНКЦІЇ І ПРАВА КОМІСІЇ:

3.1 Завдання комісії:

 • на підставі аналізу розвитку основних напрямів у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров‘я, запитів та пропозицій Етичних комісій аптечних закладів, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових установ МОЗ та НАМН України, громадських професійних організацій вносить на розгляд першому заступнику Міністра охорони здоров’я відповідні обґрунтовані пропозиції та висновки з актуальних питань фармацевтичної етики;
 • реєструє та узагальнює інформацію від Етичних комісій державних служб щодо визнання Кодексу фармацевтичними працівниками, колективами працівників аптечних закладів, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових установ, громадських професійних організацій, що діють у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, що підтверджується офіційною заявою Етичних комісій зазначених закладів, установ та організацій до Комісії;
 • розглядає усі питання, пов’язані із застосування Кодексу, приймає рішення щодо непередбачених Кодексом ситуацій, невизначених питань і суперечок щодо тлумачення, виконання або порушення положень Кодексу;
 • здійснює аналіз та готує обґрунтовані пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку фармацевтичної етики для їх впровадження в практику охорони здоров’я та діяльність Етичних комісій;
 • бере участь у опрацюванні проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ України, та нормативно-правових актів МОЗ України, з пріоритетних питань галузі, створенні дорадчих та консультативних органів МОЗ України;
 • заслуховує діяльність Етичних комісій аптечних закладів, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових установ та громадських професійних організацій, окремих проблемних комісій та головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з питань дотримання норм Етичного кодексу фармацевтичного працівника України, та вносить відповідні пропозиції першому заступнику Міністра охорони здоров’я;
 • спільно із профільними структурними підрозділами МОЗ України, головними спеціалістами та проблемними комісіями МОЗ та НАМН України розробляє науково обґрунтовані рекомендації щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі фармацевтичної етики;
 • спільно із профільними структурними підрозділами МОЗ України, головними спеціалістами та проблемними комісіями МОЗ та НАМН України опрацьовує та надає МОЗ України відповідні висновки щодо навчальних програм по викладанню засад фармацевтичної етики при підготовці фахівців у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах, закладах післядипломної освіти МОЗ та вищих навчальних закладах МОН України;
 • співпрацює з Вченою медичною радою МОЗ України, Центральною комісією з питань етики МОЗ України та подібними структурами міністерств охорони здоров’я інших країн, сприяє обміну досвідом роботи у питаннях розвитку фармацевтичної етики;
 • бере участь в комісійній оцінці діяльності аптечних закладів, громадських професійних організацій, наукових установ і вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I–IV рівнів акредитації з питань фармацевтичної етики, та підготовці відповідних висновків;

3.2 Для виконання вказаних завдань Комісія у встановленому порядку користується правом:

 • співробітництва і взаємодії з усіма структурними підрозділами міністерства;
 • залучати до своєї діяльності провідних фахівців практичної охорони здоров’я, викладачів та наукових співробітників установ МОЗ та НАМН України, представників громадських та міжнародних організацій (за погодженням з їх керівництвом);
 • у разі потреби відстоювати і захищати у засобах масової інформації, суспільному житті та в суді честь і гідність провізорів і фармацевтів, якщо їх професійні дії відповідають Етичному кодексу фармацевтичного працівника України.

4. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ:

4.1. Комісія формується з провідних фахівців галузі охорони здоров’я, представників громадських та міжнародних організацій, громадських професійних організацій, вчених і висококваліфікованих фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, а також фахівців із суміжних з галуззю відомств і організацій (за згодою) за рекомендацією Міністерства охорони здоров‘я, Національної Академії медичних наук України, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових установ, громадських професійних організацій.

4.2. До складу Комісії входять її голова, два заступники голови, секретар та члени Комісії.

4.3. Склад Комісії та Положення про неї затверджуються наказом МОЗ України.

4.4. Голова Комісії керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, порядок розроблення висновків та рекомендацій, готує пропозиції щодо їх реалізації, дає доручення секретареві та членам Комісії.

За результатами виконання покладених на неї завдань Комісія приймає рішення, надає вмотивовані висновки, пропозиції та рекомендації.

4.5. Голові Комісії надається право:

 • скликати та проводити засідання Комісії;
 • виходячи із пріоритетних завдань в розвитку галузі охорони здоров’я, лікарської етики та біоетики, давати рекомендації Міністру охорони здоров’я щодо створення відповідних міжвідомчих координаційних органів (рад, комітетів, комісій тощо);
 • за дорученням Міністра охорони здоров’я представляти МОЗ в державних і громадських організаціях при розгляді питань фармацевтичної етики.

4.6. Склад Комісії переглядається та при необхідності оновлюється, виходячи із завдань, що ставляться перед нею першим заступником Міністра охорони здоров’я та відповідно до активності членів Комісії і їх внеском у її діяльність.

4.7. Термін перебування у складі Комісії складає 3 роки, але не більше двох термінів поспіль.

4.8. Участь в роботі Комісії є частиною функціональних обов’язків її членів.

4.9. Засідання Комісії правочинні за умови присутності не менше ніж двох третин її членів та проводяться відповідно до потреби, але не рідше, ніж один раз у півроку.

4.10. Рішення Комісії приймаються консенсусом. В окремих випадках процедура прийняття рішень може бути змінена за окремим рішенням самої Комісії. За результатами засідання складається протокол, який підписується Головою Комісії та секретарем.

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я МОЗ України
Л.В. Коношевич
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті