Наказ МОЗ України від 07.12.1998 р. № 346

08 Лютого 2012 2:35 Поділитися

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 30.12.2022 р. № 2397

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.12.1998 р. № 346

Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», яким затверджене «Положення про порядок проведення атестації лікарів» і «Номенклатура лікарських спеціальностей», та від 31.07.98 № 231 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», з метою підвищення якості спеціалізації та вдосконалення лікарів (провізорів), НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Перелік назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, керівникам структурних підрозділів ДАК «Ліки України», ректорам закладів післядипломної освіти та вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти II – IV рівнів акредитації, що мають у своєму складі факультети післядипломної освіти, прийняти даний Перелік назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів та провізорів для керівництва та виконання.

3. Вважати таким, що втратив чинність, Перелік назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (провізорів), затверджений Міністерством охорони здоров’я України 14 жовтня 1996 року.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника Головного управління закладів освіти Вороненка Ю.В.

Міністр А.М. Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 грудня 1998 р. № 346
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 24 квітня 2008 р. № 230)

ПЕРЕЛІК НАЗВ ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ)

Індекс Назва спеціальності та циклів Контингент курсантів Тривалість навч. в міс.
1 2 3 4
1. Авіаційна та космічна медицина
1.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 5
1.2. Тематичні цикли: Лікарі з авіаційної медицини. 0,25 – 1,5
1.3. Передатестаційний цикл Лікарі з авіаційної медицини. 1
1.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з авіаційної медицини. 0,25 – 1
2. Акушерство і гінекологія
2.1. Спеціалізація а) Лікарі-хірурги, дитячі гінекологи; 5
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з інших спеціальностей «лікувальна справа». 9
2.2. Тематичні цикли: Акушери-гінекологи лікарень, поліклінік, пологових будинків і жіночих консультацій. 0,25 – 1,5
2.3. Передатестаційний цикл Лікарі-акушери-гінекологи. 1
2.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-акушери-гінекологи. 0,25 – 1
3. Алергологія
3.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти 2
3.2. Тематичні цикли: а) лікарі-алергологи;
б) лікарі-терапевти.
0,25 – 1
3.3. Передатестаційний цикл Лікарі-алергологи. 1
3.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-алергологи. 0,25 – 1
4. Анестезіологія
4.1. Спеціалізація а) Лікарі-анестезіологи дитячі; 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей профілю “лікувальна справа”. 6
4.2. Тематичні цикли: а) анестезіологи;
б) лікарі інших спеціальностей.
0,25 – 1,5
4.3. Передатестаційний цикл Лікарі-анестезіологи. 1
4.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-анестезіологи. 0,25 – 1
5. Бактеріологія
5.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями медико-профілактичного профілю. 4
5.2. Тематичні цикли: Лікарі-бактеріологи СЕС і лікарень. 0,25 – 1
5.3. Передатестаційний цикл Лікарі-бактеріологи. 1
5.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-бактеріологи. 0,25 – 1
6. Вірусологія
6.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 3
6.2. Тематичні цикли: а) лікарі-вірусологи;
б) лікарі-бактеріологи.
0,25 – 1
6.3. Передатестаційний цикл Лікарі-вірусологи. 1
6.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-вірусологи. 0,25 – 1
7. Гастроентерологія
7.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі 6
7.2. Тематичні цикли: а) гастроентерологи лікарень і поліклінік;
б) терапевти.
0,25 – 1,5
7.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гастроентерологи. 1
7.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гастроентерологи. 0,25 – 1
8. Гематологія
8.1. Спеціалізація а) Лікарі-гематологи дитячі. а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю; 13
б) Лікарі-терапевти.б) Лікарі-гематологи дитячі. 31
8.2. Тематичні цикли: а) Лікарі-гематологи;
б) Терапевти стаціонарів і поліклінік;
в) Хірурги.
0,25 – 1,5
8.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гематологи. 1
8.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гематологи. 0,25 – 1
9. Генетика лабораторна
9.1. Спеціалізація Лікарі-лаборанти будь-якого профілю. 2,5
9.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти – генетики. 0,25 – 1,5
9.3. Передатестаційний цикл Лікарі-лаборанти – генетики. 1
9.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-лаборанти – генетики. 0,25 – 1
10. Генетика медична
10.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 3
10.2. Тематичні цикли: а) педіатри, неонатологи, акушери-гінекологи;
б) психіатри, невропатологи;
в) терапевти.
0,25 – 1,5
10.3. Передатестаційний цикл Лікарі-генетики. 1
10.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-генетики. 0,25 – 1
11. Геріатрія
11.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти. 2
11.2. Тематичні цикли: а) лікарі-геріатри;
б) терапевти поліклінік та лікарень.
0,25 – 1,5
11.3. Передатестаційний цикл Лікарі-геріатри. 1
11.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-геріатри. 0,25 – 1
12. Гігієна дітей та підлітків
12.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
12.2. Тематичні цикли: Лікарі з гігієни дітей і підлітків. 0,25 – 1
12.3. Передатестаційний цикл Лікарі з гігієни дітей і підлітків. 1
12.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з гігієни дітей і підлітків. 0,25 – 1
13. Гігієна праці
13.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
13.2. Тематичні цикли: Лікарі відділів гігієни праці СЕС. 0,25 – 1
13.3. Передатестаційний цикл Лікарі з гігієни праці. 1
13.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з гігієни праці. 0,25 – 1
14. Гігієна харчування
14.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
14.2. Тематичні цикли: Лікарі відділів гігієни харчування СЕС. 0,25 – 1
14.3. Передатестаційний цикл Лікарі з гігієни харчування. 1
14.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з гігієни харчування. 0,25 – 1
15. Дезінфекційна справа
15.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
15.2. Тематичні цикли: а) лікарі дезстанцій;
б) епідеміологи СЕС.
0,25 – 1
15.3. Передатестаційний цикл Лікарі-дезінфекціоністи. 1
15.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-дезінфекціоністи. 0,25 – 1
16. Дерматовенерологія
16.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 5
16.2. Тематичні цикли: Дерматовенерологи шкірвендиспансерів поліклінік і лікарень. 0,25 – 1,5
16.3. Передатестаційний цикл Лікарі-дерматовенерологи. 1
16.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-дерматовенерологи. 0,25 – 1
17. Дитяча алергологія
17.1. Спеціалізація а) Лікарі-алергологи. 1
б) Лікарі-педіатри. 2
17.2. Тематичні цикли: а) дитячі алергологи;
б) педіатри.
0,25 – 1
17.3. Передатестаційний цикл Лікарі-алергологи дитячі. 1
17.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-алергологи дитячі, алергологи. 0,25 – 1
18. Дитяча анестезіологія
18.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 5
18.2. Тематичні цикли: а) дитячі анестезіологи;
б) педіатри.
0,5 – 1,5
18.3. Передатестаційний цикл Лікарі-анестезіологи дитячі. 1
18.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-анестезіологи дитячі, анестезіологи. 0,25 – 1
19. Дитяча гастроентерологія
19.1. Спеціалізація Лікарі-педіатри. 2
19.2. Тематичні цикли: а) дитячі гастроентерологи;
б) педіатри дитячих лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
19.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гастроентерологи дитячі. 1
19.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гастроентерологи дитячі, гастроентерологи. 0,25 – 1
20. Дитяча гематологія
20.1. Спеціалізація а) Лікарі-гематологи; а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю; 23
б) Лікарі-педіатри.б) Лікарі-гематологи. 32
20.2. Тематичні цикли: а) дитячі гематологи;
б) педіатри загально-соматичних відділень лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
20.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гематологи дитячі. 1
20.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гематологи дитячі, гематологи. 0,25 – 1
21. Дитяча гінекологія
21.1. Спеціалізація а) Лікарі-спеціалісти педіатричного профілю; 5
б) Лікарі-акушери-гінекологи, або дитячі хірурги. 3
21.2. Тематичні цикли: а) Лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку; 0,25 – 1
б) Лікарі-акушери-гінекологи. 0,25 – 1
21.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку. 1
21.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку, акушери-гінекологи. 0,25 – 1
22. Дитяча дерматовенерологія
22.1. Спеціалізація а) Лікарі-дерматовенерологи; 1
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей педіатричного профілю. 3
22.2. Тематичні цикли: а) дитячі дерматовенерологи;
б) педіатри.
0,25 – 1
22.3. Передатестаційний цикл Лікарі-дерматовенерологи дитячі. 1
22.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-дерматовенерологи дитячі, дерматовенерологи. 0,25 – 1
23. Дитяча ендокринологія
23.1. Спеціалізація а) Лікарі-ендокринологи; 1
б) Лікарі-педіатри. 3
23.2. Тематичні цикли: а) дитячі ендокринологи;
б) педіатри.
0,25 – 1
23.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ендокринологи дитячі. 1
23.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ендокринологи дитячі, ендокринологи. 0,25 – 1
24. Дитяча імунологія
24.1. Спеціалізація а) Лікарі-імунологи, лікарі-імунологи клінічні. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю педіатричного профілю. 2
24.2. Тематичні цикли: а) дитячі імунологи;
б) лікарі педіатричного профілю
0,25 – 1
24.3. Передатестаційний цикл Лікарі-імунологи дитячі. 1
24.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-імунологи дитячі, імунологи. 0,25 – 1
25. Дитяча кардіоревматологія
25.1. Спеціалізація Лікарі-педіатри. 2
25.2. Тематичні цикли: а) дитячі кардіоревматологи;
б) педіатри.
0,25 – 1,5
25.3. Передатестаційний цикл Лікарі-кардіоревматологи дитячі. 1
25.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-кардіоревматологи дитячі, кардіологи. 0,25 – 1
26. Дитяча неврологія
26.1. Спеціалізація Лікарі-педіатри. 5
26.2. Тематичні цикли: а) неврологи дитячі;
б) педіатри.
0,25 – 1,5
26.3. Передатестаційний цикл Лікарі-неврологи дитячі. 1
26.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-неврологи дитячі, невропатологи. 0,25 – 1
27. Дитяча нефрологія
27.1. Спеціалізація а) Лікарі-нефрологи.а) Лікарі-нефрологи; 13
б) Лікарі-педіатри.б) Лікарі-педіатри. 26
27.2. Тематичні цикли: а) дитячі нефрологи;
б) педіатри дитячих лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
27.3. Передатестаційний цикл Лікарі-нефрологи дитячі. 1
27.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-нефрологи дитячі, нефрологи. 0,25 – 1
28. Дитяча онкологія
28.1. Спеціалізація а) Лікарі-онкологи, онкохірурги. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру з спеціальностей педіатричного профілю. 5
28.2. Тематичні цикли: а) онкологи, дитячі онкологи;
б) хірурги дитячих лікарень і поліклінік.
0,25 – 1,5
28.3. Передатестаційний цикл Лікарі-онкологи дитячі. 1
28.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-онкологи дитячі. 0,25 – 1
29. Дитяча ортопедія і травматологія
29.1. Спеціалізація а) Лікарі-ортопеди-травматологи. 3
б) Дитячі хірурги. 3
29.2. Тематичні цикли: а) дитячі ортопеди-травматологи;
б) дитячі хірурги.
0,25 – 1,5
29.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ортопеди-травматологи дитячі. 1
29.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ортопеди-травматологи дитячі, ортопеди-травматологи. 0,25 – 1
30. Дитяча отоларингологія
30.1. Спеціалізація а) Лікарі-отоларингологи. 2
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями педіатричного профілю. 5
30.2. Тематичні цикли: Дитячі отоларингологи лікарень і поліклінік. 0,25 – 1
30.3. Передатестаційний цикл Лікарі-отоларингологи дитячі. 1
30.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-отоларингологи дитячі, отоларингологи. 0,25 – 1
31. Дитяча офтальмологія
31.1. Спеціалізація а) Лікарі-офтальмологи. 2
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями педіатричного профілю. 5
31.2. Тематичні цикли: а) дитячі офтальмологи;
б) офтальмологи.
0,25 – 1,5
31.3. Передатестаційний цикл Лікарі-офтальмологи дитячі. 1
31.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-офтальмологи дитячі, офтальмологи. 0,25 – 1
32. Дитяча патологічна анатомія
32.1. Спеціалізація а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями педіатричного профілю або «лікувальна справа». 5
б) Лікарі-патолоанатоми. 2
32.2. Тематичні цикли: а) дитячі патологоанатоми;
б) патологоанатоми.
0,25 – 1,5
32.3. Передатестаційний цикл Лікарі-патологоанатоми дитячі 1
32.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-патологоанатоми дитячі, патологоанатоми. 0,25 – 1
33. Дитяча психіатрія
33.1. Спеціалізація а) Лікарі-психіатри. 3
б) Лікарі-педіатри. 5
33.2. Тематичні цикли: Дитячі психіатри лікарень, поліклінік, диспансерів. 0,25 – 1,5
33.3. Передатестаційний цикл Лікарі-психіатри дитячі. 1
33.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-психіатри дитячі, психіатри. 0,25 – 1
34. Дитяча пульмонологія
34.1. Спеціалізація Лікарі-педіатри. 3
34.2. Тематичні цикли: а) дитячі пульмонологи;
б) педіатри дитячих відділень і поліклінік.
0,25 – 1
34.3. Передатестаційний цикл Лікарі-пульмонологи дитячі. 1
34.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-пульмонологи дитячі, пульмонологи. 0,25 – 1
35. Дитяча стоматологія
35.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей стоматологічного профілю. 3
35.2. Тематичні цикли: а) стоматологи дитячих стоматологічних відділень і поліклінік;
б) лікарі-стоматологи.
0,25 – 1
35.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи дитячі. 1
35.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи дитячі, стоматологи. 0,25 – 1
36. Дитяча урологія
36.1. Спеціалізація а) Лікарі-урологи. 3
б) Лікарі-хірурги дитячі. 3
36.2. Тематичні цикли: Зав. і лікарі дитячих урологічних відділень. 0,25 – 1
36.3. Передатестаційний цикл Лікарі-урологи дитячі. 1
36.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-урологи дитячі, урологи. 0,25 – 1
37. Дитяча фтизіатрія
37.1. Спеціалізація а) Лікарі-фтизіатри. 2
б) Лікарі-педіатри, пульмонологи дитячі. 2
37.2. Тематичні цикли: а) дитячі фтизіатри;
б) педіатри.
0,25 – 1
37.3. Передатестаційний цикл Лікарі-фтизіатри дитячі. 1
37.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-фтизіатри дитячі. 0,25 – 1
38. Дитяча хірургія
38.1. Спеціалізація а) Лікарі-хірурги. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями педіатричного профілю 9
або через інтернатуру
38.2. Тематичні цикли: а) зав. і хірурги хірургічних відділень дитячих лікарень;
б) хірурги загальнохірургічних відділень лікарень і поліклінік.
0,25 – 1,5
38.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги дитячі. 1
38.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги дитячі, хірурги. 0,25 – 1
39. Дитячі інфекційні хвороби
39.1. Спеціалізація а) Лікарі-інфекціоністи. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями педіатричного профілю. 3
39.2. Тематичні цикли: а) дитячі інфекціоністи;
б) педіатри.
0,25 – 1
39.3. Передатестаційний цикл Лікарі-інфекціоністи дитячі. 1
39.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-інфекціоністи дитячі, інфекціоністи. 0,25 – 1
40. Дитяча нейрохірургія
40.1. Спеціалізація а) Лікарі-нейрохірурги. 2
б) Лікарі-хірурги дитячі. 125
в) Лікарі ортопеди-травматологи дитячі. 5
40.2. Тематичні цикли: а) лікарі-нейрохірурги дитячі;
б) дитячі неврологи;
в) дитячі хірурги, ортопеди-травматологи дитячі.
0,25 – 1,5
40.3. Передатестаційний цикл Лікарі-нейрохірурги дитячі. 1
40.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-нейрохірурги дитячі, нейрохірурги. 0,25 – 1
41. Дієтологія
41.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 3
41.2. Тематичні цикли: а) лікарі-дієтологи;
б) терапевти, гастроентерологи.
0,25 – 1
41.3. Передатестаційний цикл Лікарі-дієтологи. 1
41.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-дієтологи, гастроентерологи, терапевти. 0,25 – 1
42. Ендокринологія
42.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти. 3
42.2. Тематичні цикли: а) ендокринологи;
б) терапевти.
0,25 – 1,5
42.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ендокринологи. 1
42.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ендокринологи, терапевти. 0,25 – 1
43. Ендоскопія
43.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей “лікувальна справа” або педіатричного профілю. 4
43.2. Тематичні цикли: а) лікарі-ендоскопісти;
б) лікарі лікувального і педіатричного профілю.
0,5 – 1,5
43.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ендоскопісти. 1
43.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ендоскопісти, хірурги. 0,25 – 1
44. Епідеміологія
44.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями медико-профілактичного профілю. 4
44.2. Тематичні цикли: Лікарі-епідеміологи епідвідділень СЕС. 0,25 – 1
44.3. Передатестаційний цикл Лікарі-епідеміологи. 1
44.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-епідеміологи. 0,25 – 1
45. Загальна гігієна
45.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
45.2. Тематичні цикли: Лікарі санітарних відділів СЕС. 0,25 – 1
45.3. Передатестаційний цикл Лікарі з загальної гігієни. 1
45.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з загальної гігієни. 0,25 – 1
46. Загальна практика – сімейна медицина
46.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили ітернатуру за спеціальностями «лікувальна справа», або педіатричного профілю. а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю; б) Лікарі-педіатри дільничні; в) Лікарі-терапевти дільничні. 6 – очна,
12 – заочна
6 – очна, 12 заочна 4 – очна, 2 – заочна 4 – очна, 2 – заочна
46.2. Тематичні цикли: Лікарі загальної практики – сімейні лікарі, терапевти, педіатри. 0,25 – 1,5
46.3. Передатетаційний циклс Лікарі загальної практики – сімейні лікарі. 1
46.4. Курси інформації і стажування. Лікарі загальної практики – сімейні лікарі, терапевти, педіатри. 0,25 – 1
47. Імунологія
47.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальнностями «лікувальна справа» чи педіатричного профілю. 2
47.2. Тематичні цикли: а) лікарі-імунологи;
б) лікарі-лікувального профілю.
0,25 – 1,5
47.3. Передатестаційний цикл Лікарі-імунологи. 1
47.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-імунологи. 0,25 – 1
48. Інфекційні хвороби
48.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю, або «лікувальна справа». 5
48.2. Тематичні цикли: а) лікарі-інфекціоністи;
б) лікарі загальної практики – сімейної медицини;
в) лікарі-терапевти.
0,25 – 1,5
48.3. Передатестаційний цикл Лікарі-інфекціоністи. 1
48.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-інфекціоністи. 0,25 – 1
49. Кардіологія
49.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти, лікарі-ревматологи. 3
Лікарі загальної практики-сімейної медицини, анестезіологи. 4
49.2. Тематичні цикли: а) кардіологи ревматологи, анестезіологи;
б) терапевти, лікарі загальної практики-сімейної медицини.
0,25 – 1,5
49.3. Передатестаційний цикл Лікарі-кардіологи. 1
49.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-кардіологи, терапевти. 0,25 – 1
50. Клінічна біохімія
50.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру або спеціалізацію з клінічної лабораторної діагностики. 3
50.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти, лаборанти з вищою освітою. 0,25 – 1
50.3. Передатестаційний цикл Лікарі-лаборанти з клінічної біохімії. 1
50.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-лаборанти з клінічної біохімії. 0,25 – 1
51. Клінічна імунологія
51.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями “лікувальна справа” або педіатричного профілю. 2
51.2. Тематичні цикли: а) лікарі-імунологи клінічні;
б) лікарі лікувального профілю.
0,25 – 1,5
51.3. Передатестаційний цикл Лікарі-імунологи клінічні. 1
51.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-імунологи клінічні. 0,25 – 1
52. Клінічна лабораторна діагностика
52.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного, лікувального чи педіатричного профілю. 5
52.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти, лаборанти з вищою освітою клініко-діагностичних лабораторій. 0,25 – 1,5
52.3. Передатестаційний цикл Лікарі-лаборанти. 1
52.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-лаборанти. 0,25 – 1
53. Комбустіологія
53.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги, дитячі хірурги. 2
53.2. Тематичні цикли: а) хірурги опікових відділень і центрів;
б) лікарі травматологічних і хірургічних відділень.
0,25 – 1,5
53.3. Передатестаційний цикл Лікарі-комбустіологи. 1
53.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-комбустіологи. 0,25 – 1
54. Комунальна гігієна
54.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями медико-профілактичного профілю. 4
54.2. Тематичні цикли: Лікарі санітарних відділів СЕС. 0,25 – 1
54.3. Передатестаційний цикл Лікарі з комунальної гігієни. 1
54.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з комунальної гігієни. 0,25 – 1
55. Лабораторна імунологія
55.1. Спеціалізація Лікарі-лаборанти будь-якого профілю. 2
55.2. Тематичні цикли: Лікарі-імунологи – лаборанти. 0,25 – 1
55.3. Передатестаційний цикл Лікарі-імунологи – лаборанти. 1
55.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-імунологи – лаборанти. 0,25 – 1
56. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
56.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» медико-профілактичного або педіатричного профілю. 4
56.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти – гігієністи. 0,25 – 1
56.3. Передатестаційний цикл Лікар-лаборант – гігієніст. 1
56.4. Курси інформації і стажування. Лікар-лаборант – гігієніст. 0,25 – 1
57. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
57.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа», медико-профілактичного або педіатричного профілю. 2
57.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища. 0,25 – 1
57.3. Передатестаційний цикл Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища. 1
57.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища. 0,25 – 1
58. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
58.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей “лікувальна справа” медико-профілактичного або педіатричного профілю. 2
58.2. Тематичні цикли: Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища. 0,25 – 1
58.3. Передатестаційний цикл Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища. 1
58.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-лаборанти – гігієністи з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища. 0,25 – 1
59. Лікувальна фізкультура
59.1. Тематичні цикли:Спеціалізація лікарі лікарсько-фізкультурних диспансерів, лікарі ЛФК лікувально-профілактичних закладів, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей лікувальна справа. 0,25 – 1 3
59.2. Передатестаційні цикли: Тематичні цикли: лікарі з лікувальної фізкультури лікарі лікарсько-фізкультурних диспансерів, лікарі ЛФК лікувально-профілактичних установ. 1 0,25 – 1 
59.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл Лікарі з лікувальної фізкультури. 0,25 – 1 1
59.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з лікувальної фізкультури. 0,25 – 1
60. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
60.1. Тематичні цикли: Спеціалізація а) лікарі з лікувальної фізкультури;

б) лікарі зі спортивної фізкультури

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями “лікувальна справа”.

0,25 – 1 3
60.2. Передатестаційні цикли: Тематичні цикли:

лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

а) лікарі з лікувальної фізкультури;
б) лікарі з спортивної медицини.

1 0,25 – 1
60.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл Лікарі з лікувальної фізкультури і спортивної медицини. 0,25 – 1 1
60.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з лікувальної фізкультури і спортивної медицини. 0,25 – 1
61. Медицина невідкладних станів
61.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» чи педіатричного профілю і зараховані на посади лікарів швидкої медичної допомоги. 3
61.2. Тематичні цикли: Лікарі лінійних і спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги. 0,25 – 1,5
61.3. Передатестаційний цикл Лікарі швидкої медичної допомоги. 1
61.4. Курси інформації і стажування. Лікарі швидкої медичної допомоги. 0,25 – 1
62. Медична психологія
62.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей “лікувальна справа” чи педіатричного профілю. 4
62.2. Тематичні цикли: а) лікарі загальної практики – сімейні лікарі;
б) лікарі психіатри, наркологи, психотерапевти.
0,25 – 1
62.3. Передатестаційний цикл Лікарі-психологи. 1
62.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-психологи. 0,25 – 1
63. Мікробіологія і вірусологія
63.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
63.2. Тематичні цикли: Лікарі-мікробіологи і вірусологи. 0,25 – 1
63.3. Передатестаційний цикл Лікарі-мікробіологи-вірусологи. 1
63.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-мікробіологи-вірусологи. 0,25 – 1
64. Наркологія
64.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» чи педіатричного профілю. 4
64.2. Тематичні цикли: Психіатри, наркологи. 0,25 – 1
64.3. Передатестаційний цикл Лікарі-наркологи. 1
64.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-наркологи, психіатри. 0,25 – 1
65. Народна і нетрадиційна медицина
65.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа». 5
65.2. Тематичні цикли: Лікарі лікувального профілю. 0,25 – 1
65.3. Передатестаційний цикл Лікарі з народної та нетрадиційної медицини. 1
65.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з народної та нетрадиційної медицини. 0,25 – 1
66. Неврологія
66.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа». 5
66.2. Тематичні цикли: а) невропатологи лікарень і поліклінік;
б) терапевти профілакторіїв, санаторіїв, реабілітаційних центрів.
0,25 – 1,5
66.3. Передатестаційний цикл Лікарі-невропатологи. 1
66.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-невропатологи, терапевти. 0,25 – 1
67. Нейрохірургія
67.1. Спеціалізація а) Лікарі-нейрохірурги дитячі. 3
аб) Лікарі-хірурги. 105
бв) Лікарі ортопеди-травматологи. 105
67.2. Теаматичні цикли: а) зав. і лікарі нейрохірургічних відділень;
б) невропатологи;
в) лікарі-ортопеди-травматологи.
0,25 – 1,5
67.3. Передатестаційний цикл Лікарі-нейрохірурги. 1
67.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-нейрохірурги. 0,25 – 1
68. Неонатологія
68.1. Спеціалізація Лікарі-педіатри. 3
68.2. Тематичні цикли: а) неонатологи;
б) педіатри.
0,25 – 1
68.3. Передатестаційний цикл Лікарі-педіатри-неонатологи. 1
68.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-педіатри-неонатологи. 0,25 – 1
69. Нефрологія
69.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти.а) Лікарі-терапевти; б) Лікарі-нефрологи дитячі. 2,5 6
3
69.2. Тематичні цикли: а) зав. і лікарі нефрологічних відділень;
б) терапевти лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
69.3. Передатестаційний цикл Лікарі-нефрологи. 1
69.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-нефрологи, терапевти. 0,25 – 1
70. Онкогінекологія
70.1. Спеціалізація а) Онкохірурги, лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-хірурги. 3
б) Лікарі-онкологи. 5
70.2. Тематичні цикли: а) онкогінекологи;
б) гінекологи гінекологічних відділень лікарень, жіночих консультацій і поліклінік.
0,25 – 1,5
70.3. Передатестаційний цикл Лікарі-гінекологи-онкологи. 1
70.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-гінекологи-онкологи, акушери-гінекологи. 0,25 – 1
71. Онкологія
71.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 4
71.2. Тематичні цикли: а) лікарі онкодиспансерів і онковіддлень;
б) терапевти лікарень і поліклін;
в) хірурги лікарень і поліклінік;
г) гінекологи гінекологічних відділень, поліклінік і жіночих консультацій.
0,25 – 1,5
71.3. Передатестаційний цикл Лікарі-онкологи. 1
71.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-онкологи. 0,25 – 1
72. Онкоотоларингологія
72.1. Спеціалізація Лікарі-отоларингологи. 2
72.2. Тематичні цикли: а) онкоотоларингологи;
б) отоларингологи ЛОР-відділень лікарень.
0,25 – 1,5
72.3. Передатестаційний цикл Лікарі-отоларингологи-онкологи. 1
72.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-отоларингологи-онкологи. 0,25 – 1
73. Онкохірургія
73.1. Спеціалізація а) Лікарі-хірурги. 3
б) Лікарі-онкологи. 5
73.2. Тематичні цикли: а) зав. і хірурги онковідділень і онкодиспансерів;
б) хірурги загальнохірургічних відділень лікарень і поліклінік.
0,25 – 1,5
73.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги-онкологи. 1
73.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги-онкологи, хірурги. 0,25 – 1
74. Організація і управління охороною здоров’я
74.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і зараховані на посади керівників органів охорони здоров’я та їх заступників, лікарів-методистів, лікарів-статистиків, або зараховані в їх резерв Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа», медико-профілактичного або педіатричного профілю. а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і плануються до зарахування на посади начальників головних управлінь, управлінь (самостійного відділу, служби) охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, головних лікарів та їх заступників, закладів охорони здоров’я, що надають високоспеціалізовану (третинну) лікувально-профілактичну допомогу; б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і плануються до зарахування на посади головних лікарів та їх заступників, закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану (вторинну) та первинну лікувально-профілактичну допомогу, керівників та їх заступників всіх інших закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, плануються до зарахування на посади лікарів-методистів, лікарів-статистиків 18
2
74.2. Тематичні цикли: а) працівники апаратів органів управління охороною здоров’я;
б) головні лікарі обласних, міських лікарень та їх заступники;
в) головні лікарі спеціалізованих лік.-проф. установ;
г) головні лікарі ЦРЛ, районних і дільничих лікарень та лікарняних амбулаторій;
д) головні лікарі та лікарі-методисти центрів здоров’я та їх заступники;
е) зав. і лікарі-методисти оргметодвідділів обласних і міських лікарень;
є) лікарі-статистики лікувально-профілактичних установ.
0,25 – 1
74.3. Передатестаційний цикл Керівники органів і установ охорони здоров’я та їх заступники, лікарі-методисти, лікарі-статистики. 1
74.4. Курси інформації і стажування. Керівники органів і установ охорони здоров’я та їх заступники, лікарі-методисти, лікарі-статистики. 0,25 – 1
75. Ортодонтія
75.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей стоматологічного профілю. 3 10
75.2. Тематичні цикли: а) стоматологи-ортодонти;
б) дитячі стоматологи;
в) стоматологи-ортопеди.
0,25 – 1
75.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи-ортодонти. 1
75.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи-ортодонти. 0,25 – 1
76. Ортопедична стоматологія
76.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей стоматологічного профілю. 4
76.2. Тематичні цикли: Стоматологи-ортопеди. 0,25 – 1
76.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи-ортопеди. 1
76.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи-ортопеди. 0,25 – 1
77. Ортопедія і травматологія
77.1. Спеціалізація а) Лікарі-ортопеди-травматологи дитячі. 2
б) Лікарі-хірурги. 4
77.2. Теиматичні цикли: а) ортопеди-травматологи;
б) хірурги лікарень і поліклінік.
0,25 – 1,5
77.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ортопеди-травматологи. 1
77.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ортопеди-травматологи. 0,25 – 1
78. Отоларингологія
78.1. Спеціалізація а) Лікарі-хірурги. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 5
78.2. Тематичні цикли: Зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік. 0,25 – 1
78.3. Передатестаційний цикл Лікарі-отоларингологи. 1
78.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-отоларингологи. 0,25 – 1
79. Офтальмологія
79.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа». 5
79.2. Тематичні цикли: Офтальмологи лікарень і поліклінік. 0,25 – 1
79.3. Передатестаційний цикл Лікарі-офтальмологи. 1
79.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-офтальмологи. 0,25 – 1
80. Паразитологія
80.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
80.2. Тематичні цикли: а) лікарі-паразитологи;
б) лікарі-епідеміологи.
0,25 – 1
80.3. Передатестаційний цикл Лікарі-паразитологи. 1
80.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-паразитологи. 0,25 – 1
81. Патологічна анатомія
81.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 4
81.2. Тематичні цикли: Патологоанатоми. 0,25 – 1
81.3. Передатестаційний цикл Лікарі-патологоанатоми. 1
81.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-патологоанатоми. 0,25 – 1
82. Педіатрія
82.1. Спеціалізація а)Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 5
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей педіатричного профілю. 3
82.2. Тематичні цикли: Педіатри дитячих лікарень і поліклінік. 0,25 – 1
82.3. Передатестаційний цикл Лікарі-педіатри. 1
82.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-педіатри. 0,25 – 1
83. Підліткова терапія
83.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти, лікарі-педіатри. 3
83.2. Тематичні цикли: Терапевти підліткових кабінетів. 0,25 – 1
83.3. Передатестаційний цикл Лікарі-терапевти підліткові. 1
83.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-терапевти підліткові. 0,25 – 1
84. Проктологія
84.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги. 2
84.2. Тематичні цикли: а) хірурги-проктологи;
б) хірурги загальнохірургічних відділень поліклінік.
0,25 – 1,5
84.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги-проктологи. 1
84.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги-проктологи, хірурги. 0,25 – 1
85. Променева терапія
85.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями “лікувальна справа” або педіатричного профілю. 4
85.2. Тематичні цикли: Лікарі з променевої терапії. 0,25 – 1
85.3. Передатестаційний цикл Лікарі з променевої терапії. 1
85.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з променевої терапії. 0,25 – 1
86. Професійна патологія
86.1. Спеціалізація а) лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями медико-профілактичного профілю; 5
б) лікарі-терапевти. 3
86.2. Тематичні цикли: Профпатологи, цехові лікарі. 0,25 – 1
86.3. Передатестаційний цикл Лікарі-профпатологи. 1
86.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-профпатологи. 0,25 – 1
87. Психіатрія
87.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа». 5
87.2. Тематичні цикли: Лікарі-психіатри психіатричних лікарень, диспансерів. 0,25 – 1
87.3. Передатестаційний цикл Лікарі-психіатри. 1
87.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-психіатри. 0,25 – 1
88. Психотерапія
88.1. Спеціалізація Лікарі-психіатри, невропатологи, наркологи, терапевти. 4
88.2. Тематичні цикли: а) психотерапевти;
б) лікарі лікувального профілю.
0,25 – 1
88.3. Передатестаційний цикл Лікарі-психотерапевти. 1
88.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-психотерапевти. 0,25 – 1
89. Психофізіологія
89.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа» профілю. 3
89.2. Тематичні цикли: а) лікарі-психофізіологи;
б) лікарі-психологи;
в) лікарі-психотерапевти.
0,25 – 1
89.3. Передатестаційний цикл Лікарі-психофізіологи. 1
89.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-психофізіологи. 0,25 – 1
90. Пульмонологія
90.1. Спеціалізація Лікарі-терапевти. 3
90.2. Тематичні цикли: а) пульмонологи лікарень і поліклінік;
б) терапевти лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
90.3. Передатестаційний цикл Лікарі-пульмонологи. 1
90.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-пульмонологи. 0,25 – 1
91. Радіаційна гігієна
91.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей медико-профілактичного профілю. 4
91.2. Тематичні цикли: а) лікарі радіологічних підрозділів СЕС;
б) лікарі рентгенорадіологічних відділень лікарень;
в) лікарі віддлень променевої терапії і радіоізотопної діагностики.
0,25 – 1
91.3. Передатестаційний цикл Лікарі з радіаційної гігієни. 1
91.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з радіаційної гігієни. 0,25 – 1
92. Радіологія
92.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «лікувальна справа» чи педіатричного профілю. 6
92.2. Тематичні цикли: а) лікарі-рентгенологи;
б) лікарі з радіонуклеотидної діагностики;
в) лікарі ультразвукової діагностики;
г) лікарі з променевої терапії.
0,25 – 1,5
92.3. Передатестаційний цикл Лікарі-радіологи. 1
92.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-радіологи. 0,25 – 1
93. Радіонуклідна діагностика
93.1. Спеціалізація а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю радіологія-діагностика. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за іншими спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 4
93.2. Тематичні цикли: Лікарі з радіонуклідної діагностики. 0,25 – 1
93.3. Передатестаційний цикл Лікарі з радіонуклідної діагностики. 1
93.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з радіонуклідної діагностики. 0,25 – 1
94. Ревматологія
94.1. Спеціалізація а) Лікарі-терапевти. 3
б) Лікарі-кардіологи. 1
94.2. Тематичні цикли: а) ревматологи, кардіологи;
б) терапевти.
0,5 – 1
94.3. Передатестаційний цикл Лікарі-ревматологи. 1
94.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-ревматологи. 0,25 – 1
95. Рентгенологія
95.1. Спеціалізація а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю радіологія-діагностика. 3
б) Лікарі, які закінчили інтернатуру за іншими спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 5
95.2. Тематичні цикли: Рентгенологи. 0,25 – 1,5
95.3. Передатестаційний цикл Лікарі-рентгенологи. 1
95.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-рентгенологи. 0,25 – 1
96. Рефлексотерапія
96.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 3
96.2. Тематичні цикли: а) лікарі-рефлексотерапевти;
б) ортопеди-травматологи, невропатологи, лікарі ЛФК.
0,25 – 1
96.3. Передатестаційний цикл Лікарі-рефлексотерапевти. 1
96.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-рефлексотерапевти. 0,25 – 1
97. Санологія
97.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» або медико-профілактичного, або педіатричного профілю. 3
97.2. Тематичні цикли: а) лікарі-санологи;
б) лікарі інших спеціальностей.
0,25 – 1
97.3. Передатестаційний цикл Лікарі-санологи. 1
97.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-санологи. 0,25 – 1
98. Сексопатологія
98.1. Спеціалізація Лікарі-психіатри, акушери-гінекологи, урологи, дерматовенерологи. 4
98.2. Тематичні цикли: а) сексопатологи;
б) психіатри;
в) урологи;
г) невропатологи.
0,25 – 1
98.3. Передатестаційний цикл Лікарі-сексопатологи. 1
98.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-сексопатологи. 0,25 – 1
99. Спортивна медицина
99.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю лікувальна справа або педіатричного профілю. 2
99.2. Тематичні цикли: Лікарі лікувально-фізкультурних диспансерів, ДСТ центрів здоров’я. 0,25 – 1
99.3. Передатестаційний цикл Лікарі спортивної медицини. 1
99.4. Курси інформації і стажування. Лікарі спортивної медицини. 0,25 – 1
100. Стоматологія
100.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей стоматологічного профілю. 3
100.2. Тематичні цикли: Лікарі-стоматологи. 0,25 – 1
100.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи. 1
100.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи. 0,25 – 1
101. Судинна хірургія
101.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги, хірурги дитячі. 3
101.2. Тематичні цикли: а) зав. і хірурги спеціалізованих судинних відділень;
б) хірурги загальнохірургічних відділень лікарень і поліклінік.
0,25 – 1,5
101.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги судинні. 1
101.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги судинні. 0,25 – 1
102. Суднова медицина
102.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа» і зараховані на посади суднових лікарів. 4
102.2. Тематичні цикли: Суднові лікарі. 0,25 – 1,5
102.3. Передатестаційний цикл Лікарі суднові 1
102.4. Курси інформації і стажування. Лікарі суднові 0,25 – 1
103. Судово-медична гістологія
103.1. Спеціалізація Лікарі судово-медичної експертизи, лікарі-патологоанатоми. 3
103.2. Тематичні цикли: Лікарі-гістологи бюро судово-медичної експертизи. 0,25 – 1
103.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні гістологи. 1
103.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні гістологи. 0,25 – 1
104. Судово-медична експертиза
104.1. Спеціалізація а) Лікарі-патологоанатоми. 3
б) Лікарі, які закінчили інтерантуру з однієї з спеціальностей “лікувальна справа” або педіатричного профілю. 5
104.2. Тематичні цикли: Судмедексперти бюро судово-медичної експертизи. 0,25 – 1
104.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні експерти. 1
104.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні експерти. 0,25 – 1
105. Судово-медична імунологія
105.1. Спеціалізація а) Лікарі-імунологи. 1
б) Лікарі судово-медичні експерти, лікарі патологоанатоми. 3
105.2. Тематичні цикли: а) Лікарі судово-медичні імунологи;
б) Лікарі судово-медичні експерти.
0,25 – 1
105.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні імунологи. 1
105.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні імунологи. 0,25 – 1
106. Судово-медична криміналістика
106.1. Спеціалізація Лікарі судово-медичні експерти. 3
106.2. Тематичні цикли: Судмедексперти з судово-медичної криміналістики. 0,25 – 1
106.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні криміналісти. 1
106.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні криміналісти. 0,25 – 1
107. Судово-медична токсикологія
107.1. Спеціалізація а) Лікарі-токсикологи. 1
б) Лікарі судово-медичні експерти. 3
107.2. Тематичні цикли: Лікарі-токсикологи бюро судово-медичної експертизи. 0,25 – 1
107.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні токсикологи. 1
107.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні токсикологи. 0,25 – 1
108. Судово-медична цитологія
108.1. Спеціалізація Лікарі судово-медичні експерти, лікарі патологоанатоми, лікарі-лаборанти з клінічної лабораторної діагностики. 3
108.2. Тематичні цикли: Цитологи бюро судово-медичної експертизи. 0,25 – 1
108.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-медичні цитологи. 1
108.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-медичні цитологи. 0,25 – 1
109. Судово-психіатрична експертиза
109.1. Спеціалізація Лікарі-психіатри. 2,5
109.2. Тематичні цикли: Психіатри судово-психіатричних комісій. 0,25 – 1
109.3. Передатестаційний цикл Лікарі судово-психіатричні експерти. 1
109.4. Курси інформації і стажування. Лікарі судово-психіатричні експерти. 0,25 – 1
110. Сурдологія
110.1. Спеціалізація Лікарі-отоларингологи. 2
110.2. Тематичні цикли: Отоларингологи ЛОР-відділень поліклінік, сурдологічних кабінетів. 0,25 – 1
110.3. Передатестаційний цикл Лікарі-сурдологи. 1
110.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-сурдологи. 0,25 – 1
111. Терапевтична стоматолоігя
111.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей стоматологічного профілю. 2
111.2. Тематичні цикли: Стоматологи-терапевти поліклінік. 0,25 – 1
111.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи-терапевти. 1
111.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи-терапевти. 0,25 – 1
112. Терапія
112.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «лікувальна справа». 5
112.2. Тематичні цикли: а) зав. терапевт. віділеннями;
б) терапевти стаціонарів;
в) дільничі терапевти міських поліклінік;
г) лікарі сільських лікарських дільниць.
0,25 – 1
112.3. Передатестаційний цикл Лікарі-терапевти. 1
112.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-терапевти. 0,25 – 1
113. Токсикологія
113.1. Спеціалізація Лікарі-спеціалісти “лікувальна справа” або педіатричного профілю. 4
113.2. Тематичні цикли: а) лікарі-спеціалісти – токсикологи;
б) терапевти, педіатри, анестезіологи-реаніматологи, лікарі швидкої медичної допомоги.
0,25 – 1
113.3. Передатестаційний цикл Лікарі-токсикологи. 1
113.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-токсикологи. 0,25 – 1
114. Торакальна хірургія
114.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі. 4
114.2. Тематичні цикли: а) зав. і хірурги торакальних відділень лікарень і диспансерів;
б) хірурги загальнохірургічних відділень.
0,25 – 1,5
114.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги торакальні. 1
114.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги торакальні. 0,25 – 1
115. Трансплантологія
115.1. Спеціалізація

Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-урологи

Лікарі-хірурги, дитячі хірурги.

5
115.2. Тематичні цикли:

Лікарі, які закінчили інтернатуру за медичними спеціальностями

а) хірурги відділень трансплантації;
б) лікарі-імунологи.

0,25-0,5 0,25 – 1,5
115.3. Курси інформаці і стажування Передатестаційний цикл Лікарі-трансплантологи. 0,25-1 1
115.4. Курси інформації і стажування. Лікарітрансплантологи. 0,25 – 1
116. Трансфузіологія
116.1. Спеціалізація Лікарі-спеціалісти хірургічного профілю, лікарі-гематологи, лікарі-гематологи дитячі. а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 3
116.2. Тематичні цикли: а) лікарі станцій і відділень переливання крові;
б) лікарі відділень терапевтичного і педіатричного профілю;
в) лікарі відділень хірургічного профілю.
0,25 – 1,5
116.3. Передатестаційний цикл Лікарі-трансфузіологи. 1
116.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-трансфузіологи. 0,25 – 1
117. Ультразвукова діагностика
117.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 3
117.2. Тематичні цикли: а) лікарі з ультразвукової діагностики;
б) лікарі лікувального профілю інших спеціальностей.
0,5 – 1,5
117.3. Передатестаційний цикл Лікарі з ультразвукової діагностики. 1
117.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з ультразвукової діагностики. 0,25 – 1
118. Урологія
118.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги. 4
118.2. Тематичні цикли: а) зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік;
б) хірурги лікарень і поліклінік.
0,25 – 1
118.3. Передатестаційний цикл Лікарі-урологи. 1
118.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-урологи. 0,25 – 1
119. Фізіотерапія
119.1. Спеціалізація

а) лікарі-фізіотерапевти;

б) лікарі з лікувальної фізкультури;

в) лікарі з лікувальної фізкультури і спортивної медицини;

г) лікарі, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей медичного або педіатричного профілю

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

4,0 3
119.2. Тематичні цикли:

а) лікарі-фізіотерапевти;

б) лікарі з лікувальної фізкультури;

в) лікарі з лікувальної фізкультури і спортивної медицини;

г) лікарі, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей медичного або педіатричного профілю;

д) лікарі фізичної та реабілітаційної медицини

 

а) фізіотерапевти лік.-проф. установ;
б) лікарі санаторно-курортних установ;
в) лікарі лікувального і педіатричного профілю.

0,25 – 1
119.3. Передатестаційний цикл

а) лікарі-фізіотерапевти;

б) лікарі з лікувальної фізкультури;в) лікарі з лікувальної фізкультури і спортивної медицини;г) лікарі, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей медичного або педіатричного профілю;д) лікарі фізичної та реабілітаційної медицини

Лікарі-фізіотерапевти.

1
119.4. Курси інформації і стажування.

лікарі фізичної та реабілітаційної медицини

Лікарі-фізіотерапевти.

0,25 – 1
120. Фтизіатрія
120.1. Тематичні  цикли: Спеціалізація

а) лікарі-фізіотерапевти лікувально-профілактичних закладів;
б) лікарі санаторно-курортних закладів;
в) лікарі медичного або педіатричного профілю

Лікарі-терапевти, лікарі-пульмонологи.

0,25-1 4
120.2. Передатестаційні цикли: Тематичні цикли:

лікарі-фізіотерапевти

а) фтизіатри;
б) терапевти.

2 0,25 – 1
120.3. Курси інформації  і стажування Передатестаційний цикл

лікарі-фізіотерапевти

Лікарі-фтизіатри.

0,25 -1 1
120.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-фтизіатри. 0,25 – 1
121. Функціональна діагностика
121.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 4
121.2. Тематичні цикли: а) лікарі відділень і кабінетів функціональної діагностики;
б) терапевти, кардіологи, ревматологи.
0,25 – 1
121.3. Передатестаційний цикл Лікарі з функціональної діагностики. 1
121.4. Курси інформації і стажування. Лікарі з функціональної діагностики. 0,25 – 1
122. Хірургічна стоматологія
122.1. Спеціалізація Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей стоматологічного профілю. 4
122.2. Тематичні цикли: а) стоматологи-хірурги поліклінік;
б) стоматологи-хірурги щелепно-лицевих відділень лікарень;
в) лікарі-стоматологи.
0,25 – 1
122.3. Передатестаційний цикл Лікарі-стоматологи-хірурги. 1
122.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-стоматологи-хірурги. 0,25 – 1
123. Хірургія
123.1. Спеціалізація а) Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа». 9
б) Лікарі дитячі – хірурги. 5
123.2. Тематичні цикли: Зав. і хірурги хірургічних відділень лікарень і поліклінік. 0,25 – 1,5
123.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги. 1
123.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги. 0,25 – 1
124. Хірургія серця і магістральних судин
124.1. Спеціалізація Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги судинні, лікарі-хірурги дитячі. 4
124.2. Тематичні цикли: а) зав. і хірурги серцево-судинних хірургічних відділень;
б) кардіологи, терапевти;
в) педіатри, дитячі кардіоревматологи.
0,25 – 1
124.3. Передатестаційний цикл Лікарі-хірурги серцево-судинні. 1
124.4. Курси інформації і стажування. Лікарі-хірурги серцево-судинні. 0,25 – 1
125. Загальна фармація
125.1. Спеціалізація В інтернатурі за спеціальністю «загальна фармація» 1 рік, в т. ч. 4 міс. на каф.
125.2. Тематичні цикли: Старші провізори, провізори аптек і аптечних пунктів. 0,25 – 1
125.3. Передатестаційний цикл Старші провізори, провізори. 1
125.4. Курси інформації і стажування. Старші провізори, провізори. 0,25 – 1
126. Інвазивна електрофізіологія

Організація і управління фармацією

126.1. Спеціалізація

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»

Провізори, які закінчили інтернатуру зі спеціальності “загальна фармація” і зараховані на посади керівників аптечних установ (структурних підрозділів) та їх заступників.

3 2
126.2. Тематичні цикли:

Лікарі, які закінчили інтернатуру за медичними спеціальностями

Керівники фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники; керівники структурних підрозділів фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники.

0,25-0,5 0,25 – 1
126.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл

Лікарі-кардіологи – електрофізіологи

Керівники фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники; керівники структурних підрозділів фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники; керівники державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів та їх заступники, керівники контрольно-аналітичних лабораторій та їх заступники.

0,25-1 1
126.4. Курси інформації і стажування. Керівники фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники; керівники структурних підрозділів фармацевтичних підприємств (установ, закладів) та їх заступники; керівники державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів та їх заступники, керівники контрольно-аналітичних лабораторій та їх заступники. 0,25 – 1
127. Інтервенційна кардіологія

Аналітично-контрольна фармація

127.1. Спеціалізація

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»

Провізори, які закінчили інтернатуру зі спеціальності “загальна фармація” і зараховані на посади провізорів-аналітиків.

3 2
127.2. Тематичні цикли:

Лікарі, які закінчили інтернатуру за медичними спеціальностями

Провізори-аналітики, уповноважені особи, відповідальні за вхідний контроль якості лікарських засобів.

0,25-0,5 0,25 – 1
127.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл

Лікарі-кардіологи інтервенційні

Провізори-аналітики контрольно-аналітичних лабораторій, аптек та інших аптечних установ; викладачі, старші лаборанти кафедр фармацевтичної хімії, медичної хімії та фармакогнозії фармацевтичних закладів освіти всіх рівнів акредитації.

0,25-1 1
127.4. Курси інформації і стажування. Провізори-аналітики контрольно-аналітичних лабораторій, аптек та інших аптечних установ; викладачі, старші лаборанти кафедр фармацевтичної хімії, медичної хімії та фармакогнозії фармацевтичних закладів освіти всіх рівнів акредитації. 0,25 – 1
128. Дитяча кардіологія

Клінічна фармація

128.1. Спеціалізація

Лікарі-педіатри

Лікарі-педіатри, які пройшли спеціалізацію за фахом «Дитяча кардіоревматологія»

В інтернатурі за спеціальністю «клінічна фармація».

5

 

 

 

3 1 рік, в т. ч. 6 міс. на каф.

128.2. Тематичні цикли:

Лікарі, які закінчили інтернатуру за медичними спеціальностями

Провізори клінічні, провізори, лікарі.

0,25-0,5 0,25 – 1
128.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл

Лікарі-кардіологи дитячі

Провізори клінічні.

0,25-1 1
128.4. Курси інформації і стажування. Провізори клінічні. 0,25 – 1
129. Дитяча ревматологія

Технологія парфумерно-косметичних засобів

129.1. Спеціалізація

Лікарі-педіатри

Лікарі-педіатри, які пройшли спеціалізацію за фахом «Дитяча кардіоревматологія»

В інтернатурі за спеціальністю «загальна фармація».

4

 

 

 

2 1 рік, в т. ч. 4 міс. на каф.

129.2. Тематичні цикли:

Лікарі, які закінчили інтернатуру за медичними спеціальностями

 

Провізори-косметологи, провізори, лікарі.

 0,25-0,5 0,25 – 1
129.3. Курси інформації і стажування Передатестаційний цикл

Лікарі-ревматологи дитячі

Провізори-косметологи.

 0,25-1 1
129.4. Курси інформації і стажування. Провізори-косметологи. 0,25 – 1

Примітка. Спеціалізація випускників педіатричних факультетів за однією з спеціальностей «лікувальна справа» здійснюється при наявності дозволу Міністерства охорони здоров’я України.

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти і науки
М.В. Банчук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Володимира 07.10.2019 7:50
Доброго дня. В 2017 році закінчила університет і в 2019 інтернатуру по сіменйній медицині. Була на державній формі начвання і почала працювати по розподілу. Працюю від серпня 2019 року сімейним лікарем. Чи можу я зараз йти на курси по спеціалізації? Чи дозволяє це закон?
yurist 07.10.2019 1:05
Добрий день. Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, всі фахівці у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства зобов’язані дотримуватися вимог до безперервного професійного розвитку.
Anna 12.03.2021 5:08
Добрый день. Могу ли окончившая педиатрический факультет пройти вторичную специализацию по взрослой офтальмологии?
Евгений 13.05.2021 11:11
Согласно этому приказу на взлослую офтальмологию принимают "Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа»", но на детскую и педиатры

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті