Наказ Національної академії медичних наук України від 5.12.2011 р. № 111

20 Лютого 2012 12:15 Поділитися

Національна академія медичних наук України

Наказ

Від 5.12.2011 р. №111

Про головних спеціалістів НАМН

Про співпрацю Національної академії медичних наук України з Міністерством охорони здоров’я України та іншими відомствами щодо забезпечення спадкоємності наукової, лікувально-діагностичної, організаційно-методичної роботи, підготовки високоспеціалізованих кадрів, розробки заходів, спрямованих на профілактику хвороб та збереження здоров’я нації відповідно до Програми реформ Президента України в галузі охорони здоров’я.

НАКАЗУЮ:

 1. Покласти на інститути, підпорядковані НАМН України,  функцію організаційно-методичних центрів в питаннях координації наукової, лікувально-діагностичної роботи та підготовки високоспеціалізованих фахівців разом з установами  Міністерства охорони здоров’я України, Державного управління справами Президента України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та іншими відомствами (за погодженням).
 2. Сформувати та затвердити структуру  головних спеціалістів-координаторів НАМНУ (додаток 1-2) та структуру головних спеціалістів НАМНУ за медичним фахом (додаток 3),  з метою забезпечення співпраці та координації роботи  з Міністерством охорони здоров’я України, Державним управлінням справами Президента України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України та іншими відомствами.
 3. Розробити і затвердити Положення про головного спеціаліста НАМНУ (додаток 4).
 4. Затвердити персональний склад головних спеціалістів –координаторів НАМНУ (додаток 1)  та головних спеціалістів НАМНУ за медичним фахом (додаток 3).
 5. Головним спеціалістам-координаторам НАМНУ та  головним спеціалістам НАМНУ за медичним фахом розробити плани роботи на друге півріччя 2011 року та подати їх на затвердження до Президії Національної академії медичних наук України.
Президент НАМН України, академік А.М. Сердюк

Додаток 1

Головні спеціалісти-координатори

Національної академії медичних наук України за напрямами:

 1. Організація і управління охороною здоров’я – Вороненко Ю.В. – член-кореспондент НАМН України, ректор «Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України»;
 2. Терапія, в тому числі загальна практика – сімейна медицина – Коваленко В.М. – директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 3. Хірургія  – Книшов Г.В. – директор  «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»;
 4. Медицина невідкладних станів – Гринь В.К. – директор ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України»;
 5. Педіатрія, акушерство і гінекологія – Запорожан В.М. – віце-президент НАМН України, ректор Одеського державного медичного університету;
 6. Онкологія – Бондар Г.В. – академік НАМН України, зав. кафедрою онкології Донецького національного медичного університету;
 7. Неврологія та психіатрія – Міщенко Т.С. – зав. відділом патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»;
 8. Інфекційні хвороби та епідеміологія  – Марієвський В.Ф. – директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 9. Радіологія – Дикан І.М. – директор ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України»;
 10.  Гігієна та медична екологія – Полька Н.С. – заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України»;
 11. Стоматологія – Косенко К.М. – директор ДУ «Інститут стоматології НАМН України»;
 12. Загальна фармація та клінічна фармакологія – Бухтіарова Т.А. – директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»;
 13.  Клінічна лабораторна діагностика – Гавриленко Т.І. – зав. лабораторією біохімії ДУ  «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 14.  Медична генетика та спадкова патологія – Бутенко Г.М. – директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України».

Додаток 2

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

за напрямом «Терапія»:

 1. Державна установа Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 2. Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»;
 3. Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України»;
 4. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 5. Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»;
 6. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України»;
 7. Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»;
 8. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»;
 9. Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»;
 10. Державна установа «Інститут геронтології НАМН України»;
 11. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».
 12.  Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Хірургія»:

 1. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»;
 2. Державна установа «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 3. Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова  НАМН України»;
 4. Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 5. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»;
 6. Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»;
 7. Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України»;
 8. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»;
 9. Державна установа «Інститут урології НАМН України»;
 10. Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»;
 11. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України»;
 12. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом  «Педіатрія, акушерство та гінекологія»:

 1. Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;
 2. Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»;
 3. Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України»;
 4. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;
 5. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Інфекційні хвороби та епідеміологія,

ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз»:

 1. Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 2. Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова НАМН України»;
 3. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 4. Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»;
 5. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України 

За напрямом «Онкологія»:

 1.  Центр проблем клінічної онкології НАМН та НАНУ;
 2. ЛОР-онкологічне відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»;
 3. Відділ хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології, відділ хірургії травного тракту і трансплантації кишечника,            відділ хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 4. Відділення позамозкових пухлин та відділення внутрішньомозкових пухлин ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»;
 5. Відділ онкоурології ДУ «Інститут урології НАМН України»;
 6. Відділення офтальмології та лазерної мікрохірургії ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України»;
 7. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом « Гігієна»:

 1. Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»;
 2.  Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва НАМН України».
 3. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Радіологія»:

 1. Державна установа «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»;
 2. Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України»;
 3. Державна установа «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України».
 4. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Неврологія та психіатрія»:

 1. Державна установа «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України».
 2. Міжнародний центр відновлювального лікування, м.Трускавець  (за згодою).
 3. Інші підрозділи за медичним фахом (відділення, лабораторії тощо) інститутів (центрів) НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

зі спеціальності «Стоматологія»:

 1. Державна установа «Інститут стоматології НАМН України».

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Загальна фармація та клінічна фармакологія»:

 1. Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Клінічна лабораторна діагностика»:

 1. Відповідні підрозділи наукових установ НАМН України.

Структура служби головного спеціаліста-координатора

Національної академії медичних наук України

За напрямом «Медична генетика та спадкова патологія»:

 1. Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України».
 2. Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України»

Додаток 3

Структура головних спеціалістів

Національної академії медичних наук України

за медичним фахом:

Терапія

 1. Алергологія та імунологія – Яшина Л.А. – зав. відділом ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 2. Загальна практика – сімейна медицина – Бабак О.Я. – ДУ «Інститут терапії ім.Л.Т. Малої НАМН України»;
 3. Гематологія і трансфузіологія – Новак В.Л. – директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»;
 4. Геріатрія – Безруков В.В. – директор ДУ «Інститут геронтології  НАМН України»;
 5. Ендокринологія – Тронько М.Д. – директор – ДУ  «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»;
 6. Гастроентерологія та дієтологія –  Степанов Ю.М. – в. о. директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»;
 7. Нефрологія – Колесник М.О. – директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України»;
 8. Кардіологія – Сіренко О.М. – зав. відділом ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 9. Інтервенційна кардіологія – Соколов Ю.М. – зав. відділом ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 10. Ревматологія  – Борткевич О.П. –  зав. відділом ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;
 11. Пульмонологія та фтизіатрія – Фещенко Ю.І. – директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 12. Функціональна діагностика  – Сичов О.С. – учений секретар,  зав. відділом ДУ  «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»;

Хірургія

 1. Анестезіологія – Мазур А.П. – зав. відділом ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 2. Абдомінальна хірургія – Ничитайло М.Ю. – заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 3. Хірургія серця та магістральних судин – Лазоришинець В.В. – заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», начальник лікувально-організаційного управління НАМН України;
 4. Судинна хірургія – Нікульніков П.І. – зав. відділом ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 5. Торакальна хірургія – Панасенко М.С. – ДУ «Національний інститут  фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 6. Нейрохірургія – Педаченко Є.Г. – зав. відділом ДУ   «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова  НАМН України»;
 7. Офтальмологія – Пасєчнікова Н.В. – директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України»
 8. Ортопедія і травматологія – Страфун С.С. – заступник директора з науково-лікувальної роботи  ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 9. Отоларингологія – Заболотний Д.І. директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»;
 10. Трансплантологія – Котенко С.О. – заступник директора з наукової  роботи з трансплантології  ДУ  «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»;
 11. Урологія – Возіанов С.О. – в. о. директора ДУ «Інститут урології НАМН України»;

Педіатрія, акушерство та гінекологія

 1. Педіатрія, в тому числі субспеціальності педіатричного профілю – Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 2. Дитяча хірургія – Слєпов К.М. – зав. відділом ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 3. Акушерство та гінекологія – Давидова Ю.В. – зав. відділом ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 4. Генетика – Бутенко Г.М. – директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної  медицини НАМН України»;
 5. Спадкова патологія – Гнатейко О.З. – директор ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»;
 6. Здоров’я підлітків –  Квашніна Л.В. – зав відділенням ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 7. Неонатологія – Куриліна Т.В. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Онкологія

 1. Хіміотерапія – Дягіль І.С. –  зав відділенням ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»;
 2. Променева  терапія – Старенький В.П. – зав. відділом ДУ «Інститут медичної радіології НАМН України»;
 3. Онкоотоларингологія – Лукач Е.В. – зав відділенням ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»;
 4. Онкогінекологія – Татарчук Т.Ф. – заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 5. Онкоурологія – Сакало В.С. – зав. відділенням  ДУ «Інститут урології НАМН України»;
 6. Онконейрохірургія – Розуменко В.Д. – зав. відділом ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова  НАМН України»;
 7. Онкоофтальмологія – Малевський А.П. – зав. відділом ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України».

Неврологія та психіатрія – Міщенко Т.С. – зав. відділом патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»;

Інфекційні хвороби та епідеміологія, ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульоз

 1. Інфекційні хвороби – Боброва І.А.  – зав. поліклінічним відділенням  ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 2. Епідеміологія – Доан С.І. – заступник директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 3. СНІД – Сидорченко С.В. – зав. відділом ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 4. Паразитологія – Зарицький А.М. – зав. відділом ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»;
 5. Дерматологія та венерологія – Мавров Г.І. – директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Гігієна та медична екологія

 1. Гігієна оточуючого середовища – Станкевич В.В. зав. відділом  –  ДУ  «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України».
 2. Гігієна радіаційна – Лось І.П. – зав. відділом  –  ДУ  «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України».
 3. Гігієна харчування – Гуліч М.П. – зав. відділом  –  ДУ  «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України».
 4. Гігієна праці – Чернюк В.І. – заступник директора ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;
 5. Гігієна дітей та підлітків – Платова А.Г. – пров. наук. співроб. – ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України».
 6. Професійні та екологічно обумовлені захворювання – Басанець А.В. – зав. відділом  ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;
 7. Профілактична токсикологія – Трахтенберг І.М. – зав. відділом  ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;

Стоматологія

 1. Терапевтична стоматологія – Скиба В.Я. – заступник директора ДУ  «Інститут стоматології НАМН України»;
 2. Хірургічна стоматологія – Улюк А.Г. – зав. відділом  ДУ «Інститут стоматології  НАМН України»;
 3. Ортопедична стоматологія – Лабунець В.О. – зав. відділом ДУ «Інститут стоматології  НАМН України»

Додаток 4

ПОЛОЖЕННЯ

про головного спеціаліста

Національної академії медичних наук України

1. Положення про головного спеціаліста

1.1. Головний спеціаліст призначається і звільняється наказом Президента НАМН України. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується Президенту та віце-Президенту НАМН України, відповідальному за лікувальну роботу. За пропозицією головного спеціаліста призначаються головні спеціалісти за медичними субспеціальностями.

Головний спеціаліст (згідно Положення) забезпечує:

 • координацію роботи у відповідній медичній галузі шляхом уніфікації і інтеграції фахівців відповідних медичних субспеціальностей з питань профілактики, діагностики і лікування хвороб;
 • швидку і невідкладну допомогу, реабілітацію хворих на основі загальнодержавних стандартів та протоколів лікування, нормативних актів, наказів чинного законодавства України в межах єдиного державного медичного простору;
 • розробку Державних програм і їх виконання, спільно з відповідними спеціалістами;
 • розробку інноваційних наукових проектів;
 • підготовку високоспеціалізованих спеціалістів відповідно до потреб сучасних медичних технологій,
 • формування разом зі спеціалістами за медичним фахом стратегічних напрямів розвитку медичної галузі і готує пропозиції для Національної академії медичних наук України.

1.2. Головний спеціаліст НАМН України:

 • організує і проводить щорічні підсумкові наради служби. За його участю проводяться підсумкові організаційно-методичні наради спеціалізованих служб;
 • проводить аналіз діяльності служби за поточний рік та розробляє заходи щодо їх вдосконалення, усунення недоліків, підвищення якості надання медичної допомоги населенню України;
 • організує підготовку і видання статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення України та якості надання медичної допомоги. Забезпечення цими матеріалами головних фахівців та провідних спеціалістів;
 • за погодженням з МОЗ України здійснює планові виїзди  в регіони з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги;
 • бере участь у координації роботи медичних асоціацій, товариств з метою забезпечення спадкоємності у роботі медичних установ різного підпорядкування в питаннях уніфікації номенклатури, класифікації, програм і протоколів діагностики і лікування;
 • організує підвищення кваліфікації, координує роботу з питань втілення у навчальний процес і післядипломну підготовку лікарів нових медичних технологій профілактики, діагностики і лікування;
 • забезпечує інформаційну підготовку лікарів та наукових співробітників (журнали, підручники, методичні вказівки тощо), а також бере участь у розробці адаптованого отримання інформації через систему Інтернет;
 • забезпечує проведення спільних заходів (конгресів, конференцій, форумів тощо);
 • бере участь у плануванні наукових досліджень і втілення їх в практику охорони здоров’я України, приймає участь у роботі координаційних рад, проблемних комісій тощо;
 • приймає участь в розробці та виконанні науково-практичних програм загальнодержавного рівня;
 • проводить аналіз державної статистичної звітності і розробляє пропозиції щодо її вдосконалення і використання; вивчає ефективність диспансеризації, як одного із чинників медичної допомоги;
 • бере участь у розробці  переліків лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної апаратури, протоколів, програм діагностики і лікування;
 • розробляє пропозиції і бере участь у роботі атестаційної комісії НАМН та МОЗ України, надає пропозиції щодо підвищення кваліфікації і підготовки лікарів;
 • розробляє пропозиції щодо координації роботи спеціалізованих служб в питаннях первинної та спеціалізованої медичної допомоги;
 • контролює хід виконання Державних програм в галузі медицини;
 • забезпечує впровадження в практику охорони здоров’я наукових досягнень, передового досвіду і міжнародних консенсусів;
 • забезпечує координацію роботи в питаннях надання медичної допомоги, наукових розробок, інших видів діяльності між установами МОЗ України, НАМН України та установами іншого підпорядкування за погодженням з їх керівництвом.

2. Загальні положення про головного спеціаліста НАМН України

2.1. Правовою основою діяльності головного спеціаліста-координатора є: Статут НАМНУ та «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

2.2. На посаду головного спеціаліста призначається Директор Інституту (Центру) НАМН України  або уповноважена їм особа.

2.3. Призначення і звільнення з посади головного спеціаліста здійснюється наказом Президента НАМН України.

3. Функції

3.1. Головний спеціаліст повинен знати і використовувати у своїй діяльності:

 • нормативні документи з питань загально-медичної діяльності;
 • накази НАМН та МОЗ України, а також чинне законодавство України;
 • номенклатуру, стандарти діагностики і лікування хвороб;
 • організацію планової та невідкладної медичної допомоги населенню України.

3.2. Головний спеціаліст-координатор повинен:

 • координувати роботу служби в цілому, роботу спеціалістів за медичним фахом в питаннях надання спеціалізованої допомоги на різних рівнях;
 • здійснювати:

–         експертизу якості медичної допомоги хворим, що надається медичними закладами і установами усіх форм власності, відповідно  до стандартів діагностики і лікування, які затверджуються наказом МОЗ України;

–         аналіз експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності;

–         аналіз кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, стану профілактичної, санітарно- просвітницької роботи.

–         розробляє плани підготовки і підвищення кваліфікації лікарів;

–         контроль за впровадженням в практику нових методів діагностики, лікування та профілактики;

–         розробку та втілення стандартів і протоколів діагностики та лікування;

–         розробку наукових програм і інноваційних технологій;

–         приймає участь у підготовці високоспеціалізованих фахівців;

–         проведення науково-практичних та освітніх заходів на державному та регіональному рівнях;

–         аналіз кадрового складу та його підготовку;

–         втілення нових методів та технологій діагностики та лікування.

 • приймати участь:

–         в підготовці наказів і розпоряджень НАМН та МОЗ України;

–         в нарадах керівництва з питань організації та надання медичної допомоги населенню України;

–         подавати керівництву НАМН та МОЗ України пропозиції щодо заходів з удосконалення надання допомоги медичними установами;

–         щорічно проводити статистично-аналітичний звіт служби.

4. Права

 Головний спеціаліст-координатор має право:

 • отримувати необхідні документи, які мають відношення до напрямку його діяльності від керівників та  лікарів  медичних закладів різного підпорядкування;
 • залучати до консультацій лікарів суміжних спеціальностей;
 • отримувати юридичну консультативну допомогу з питань, які мають відношення до виконання службових обов’язків;
 • вносити пропозиції щодо перспективного розвитку служби;
 • вносити пропозиції щодо забезпечення медикаментами медичних установ і населення;
 • в установленому порядку користуватися статистичними звітними матеріалами усіх лікувально-профілактичних установ регіону;

5. Підпорядкування

Головний спеціаліст у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівництву НАМН та МОЗ України (за погодженням).

Лист погодження  Наказу НАМН України №_______ від __________ 2011 р.

Начальник лікувально-організаційного

 управління, чл.-кор. НАМНУ, професор  ____________ В.В. Лазоришинець

Заступник начальника науково-координаційного

управління, д.м.н., професор                      _____________ Л.М.Овсяннікова

 Начальник відділу кадрів                          _____________ Т.В.Руденко

Юрисконсульт                                             _____________ С.А.Кошовий

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті