Наказ МОЗ щодо затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 10.12.2012 р. № 526-к

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04.07.2011 р. № 135-О
Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи, та забезпечення ефективної координації профільних напрямків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України — координаторів груп спеціальностей відповідного профілю, що додається:

1.2. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою (додається).

2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою у термін до 01.08.2011:

2.1. Розробити та подати на затвердження до МОЗ України плани індивідуальної роботи та організаційних заходів на 2011 рік.

2.2. Надати оформлені, в установленому порядку, особові справи до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій до 01.08.2011 визначити та затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів області, району, міста.

4. Начальнику ДЗ «Центру медичної статистики МОЗ України» Голубчикову М.В. надавати допомогу головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою в отриманні необхідної статистичної інформації.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 20.01.2011 №26-к «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, від 29.07.10 № 152-О «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.05.2010 № 89-О», від 03.12.10 № 269-О «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.05.2010 № 89-О».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Аніщенко

Персональний склад
головних позаштатних спеціалістів МОЗ України — координаторів груп спеціальностей відповідного профілю

№ з\п Лікарська (провізорська) спеціальність Група спеціальностей Прізвище, ім’я, по батькові Посада, основне місце роботи, контактні телефони
1. Організація і управління охороною здоров’я – Організація і управління охороною здоров’я — санологія — Медична статистика Москаленко Віталій Федорович Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік НАМН, член-кор. НАПН України, України, д.м.н., професор

р.т. (044)234-40-62, 234-52-54

2. Загальна практика — сімейна медицина – Загальна практика — сімейна медицина — лікувальна справа — сестринська справа Матюха Лариса Федорівна Доцент кафедри сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, к.м.н., доцент

р.т. (044)483-17-21

3. Медицина невідкладних станів – Медицина невідкладних станів — лікувальна справа (невідкладні стани) Вершигора Анатолій Васильович Головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги

р.т. (044)2345186

4. Терапія Терапевтичного профілю: авіаційна та космічна медицина — алергологія – гастроентерологія — гематологія — геріатрія — дерматовенерологія — дієтологія — ендокринологія — імунологія — інфекційні хвороби — кардіологія — клінічна імунологія — лікувальна фізкультура і спортивна медицина — народна і нетрадиційна медицина — неврологія — нефрологія — пульмонологія — ревматологія — рефлексотерапія — спортивна медицина — суднова медицина — сурдологія — токсикологія — фізіотерапія — фтизіатрія — функціональна діагностика Нетяженко Василь Захарович Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця, член-кор НАМН України, д.м.н. професор

р.т. (044)5277797

5. Хірургія Хірургічного профілю: анестезіологія — ендоскопія — комбустологія — нейрохірургія — ортопедія і травматологія — отоларингологія — офтальмологія — патологічна анатомія — проктологія — судинна хірургія — торакальна хірургія — трансплантологія — трансфузіологія — урологія — хірургія серця і магістральних судин Фомін Петро Дмитрович Завідувач кафедри хірургії № 3 НМУ імені Богомольця, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор

р.т. (044)529-38-43, 528-35-34

6. Акушерство і гінекологія – акушерство і гінекологія — дитяча гінекологія — онкогінекологія — акушерська справа Камінський В’ячеслав Володимирович Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, д.м.н., професор

р.т. (044)411-97-19, 411-71-48, 411-92-33

7. Онкологія Онкологічного профілю: — онкоотоларингологія — онкохірургія Седаков Ігор Євгенович Головний лікар Донецького обласного протипухлинного центру, професор кафедри онкології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, д.м.н., професор

р.т. (062)223-98-61

8. Психіатрія Психіатричного профілю: — медична психологія — наркологія — психотерапія — психофізіологія — сексопатологія — судово-психіатрична експертиза Марута Наталія Олександрівна Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», д.м.н., професор

р.т. (057)738 11 42

9. Судово-медична експертиза – судово-медична гістологія — судово-медична імунологія — судово-медична криміналістика — судово-медична токсикологія — судово-медична цитологія — лабораторна справа (патологія) Бурчинський Василь Георгійович Начальник Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, к.м.н., доцент

р.т. (044)456-50-93

10. Радіологія Радіологічного профілю: — променева терапія — радіонуклідна діагностика — рентгенологія — ультразвукова діагностика Ткаченко Михайло Миколайович Зав. кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор,

р.т. (044) 456 82 97, 456-10-11

11. Клінічна лабораторна діагностика Лабораторного профілю: — клінічна біохімія — лабораторна справа (клініка) Яновська Вікторія Григорівна Завідувач Українського референс-центру клінічної лабораторної медицини та метрології НДСЛ «Охматдит»

р.т. (044)272-09-80

12. Педіатрія Педіатричного профілю: — дитяча алергологія — дитяча анестезіологія — дитяча гастроентерологія — дитяча гематологія — дитяча дерматовенерологія — дитяча ендокринологія — дитяча імунологія — дитяча кардіоревматологія — дитяча неврологія — дитяча нефрологія — дитяча онкологія — дитяча психіатрія — дитяча пульмонологія — неонатологія — підліткова терапія — дитячі інфекційні хвороби — дитяча фтизіатрія Бережний В’ячеслав Володимирович Завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО імені П.Л. Шупика, д.м.н., професор

р.т. (044)412-16-07, 412-40-58

13. Дитяча хірургія Дитячого хірургічного профілю: — дитяча хірургія — дитяча ортопедія і травматологія — дитяча отоларингологія — дитяча офтальмологія — дитяча патологічна анатомія — дитяча нейрохірургія — дитяча урологія Слєпов Олексій Костянтинович Завідувач відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.м.н., с.н.с.

р.т. (044)483-80-67

14. Стоматологія Стоматологічного профілю: — дитяча стоматологія — ортодонтія — ортопедична стоматологія — терапевтична стоматологія — хірургічна стоматологія — спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (стоматологія, ортопедична стоматологія) Павленко Олексій Володимирович Директор Інституту стоматології, завідувач кафедри стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.м.н., професор

р.т. (044)482-08-52, 482-32-81

15. Загальна гігієна Гігієнічного профілю: — гігієна дітей та підлітків — гігієна праці — гігієна харчування — комунальна гігієна — радіаційна гігієна — професійна патологія лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища — лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища — лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища — медико-профілактична справа Проданчук Микола Георгійович Директор ДП « Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя” МОЗ України, завідувач кафедри гігієни і екології людини НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, д.м.н., професор

р.т. (044)526-97-00, 526-96-43,

16. Епідеміологія Епідеміологічного профілю: — бактеріологія — дезінфекційна справа — епідеміологія — паразитологія — мікробіологія і вірусологія Бережнов Сергій Петрович Заступник директора ДП «Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя» МОЗ України

р.т. (044)526-97-00, 526-96-43

17. Загальна фармація Фармацевтичного профілю: — аналітично-контрольна фармація — клінічна фармація — організація і управління фармацією — фармація Гудзенко Олександр Павлович Генеральний директор КП «Фармація», м. Київ, д. фарм. н., професор

р.т. (044) 234-91-41

Директор Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції В.В. Вороненко

Персональний склад
головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та молодших спеціалістів з вищою медичною (фармацевтичною) освітою

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті