Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»

28 Лютого 2012 11:12 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» розроблено для реалізації Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755.

Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Кодексу операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» до підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 внесено зміни, згідно з якими порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття Проекту постанови необхідне для реалізації норм підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

3. Правові аспекти

 • Податковий кодекс України;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних та комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 № 1138;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 21.05.92 № 258;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу» від 27.12.01 № 1752;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» від 29.03.02 № 426;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ» від 16.06.96 № 336.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною податковою службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови дозволить реалізувати норми підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

«___» лютого 2012 р.

Проект

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

Відповідно до підпункту 197.1.7 «г» пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від ___ _________ _____ р. № ______

ПОРЯДОК

надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

1. Організація харчування громадян у закладах охорони здоров’я державної, комунальної та приватної форм власності покладається на керівників цих закладів.

2. Харчування громадян у закладах охорони здоров’я здійснюється на базі блоків харчування цих закладів або на базі підприємств громадського харчування, з якими керівником відповідного закладу охорони здоров’я укладено договір.

3. Від обкладення податком на додану вартість звільняється надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності у випадках, коли ці послуги здійснюються у процесі надання медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування, у складі платних послуг з охорони здоров’я, зазначених у розділі I переліку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 та послуги з харчування громадян, що надаються у складі послуг з охорони здоров’я у приватних закладах охорони здоров’я.

4. Від обкладення податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я у межах затверджених норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням сировини для приготування страв та інших продуктів харчування, вартість яких включається до складу витрат виробництва страв та інших продуктів харчування для громадян у закладах охорони здоров’я, включаються відповідно до складу витрат виробництва готових страв та інших продуктів харчування і не включаються до суми податкового кредиту.

У разі одночасного надання послуг із забезпечення харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, і послуг, які не мають таких пільг з оподаткування, облік операцій з придбання сировини для приготування страв та інших продуктів харчування (з виконання робіт, надання послуг), їх реалізації ведеться окремо.

5. Харчування громадян у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності за рахунок бюджетних асигнувань здійснюється в межах грошових норм витрат на харчування та коштів, передбачених кошторисами на утримання цих закладів.

6. Вартість харчування працівників закладів охорони здоров’я та громадян, яким медична допомога в даному закладі не подається, не звільняється від обкладення податком на додану вартість.

7. У закладах охорони здоров’я харчування окремих категорій громадян здійснюється згідно з нормами харчування в грамах за бюджетні кошти відповідно до норм харчування, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 27 грудня 2001 р. № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу», від 29 березня 2002 р. № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації», від 16 червня 1996 р. № 336 «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ», наказом МОЗ СРСР від 14 червня 1989 р. № 369 «Об изменении и дополнении приказа Министерства здравоохранения СССР от 23.04.1985 г. № 540 «Об улучшении организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях», наказом МОЗ СРСР від 10 березня 1986 р. № 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)», наказом МОЗ України від 21 квітня 2009 р. № 262 «Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах».

8. У закладах охорони здоров’я організація харчування здійснюється виходячи з харчової та енергетичної цінності продуктів і забезпечується шляхом регулювання об’єму готових страв або раціону, підбором необхідного способу кулінарної обробки відповідно до наявних медичних показань.

Примірне двотижневе меню складається з урахуванням особливостей харчування населення відповідного регіону та норм харчування в грамах. Щоденне меню складається виходячи з наявності продуктів згідно з примірним меню.

Установлюються такі режими харчування:

 • п’ятиразовий (сніданок, другий сніданок, обід, полуденок, вечеря): для дітей у віці від одного року до трьох років у закладах охорони здоров’я;
 • чотириразовий (сніданок, обід, полуденок, вечеря): для дітей у віці від трьох до вісімнадцяти років у закладах охорони здоров’я; для вагітних жінок у закладах охорони здоров’я; для породіль у пологових відділеннях; для матерів, які годують груддю у закладах охорони здоров’я, для хворих в онкологічних відділеннях; для ветеранів війни та хворих, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у закладах охорони здоров’я; осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу;
 • триразовий (сніданок, обід, вечеря) – для інших категорій дорослих хворих.

АНАЛІЗ

регуляторного впливу щодо проекту постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» розроблено з метою реалізації Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» від 2 грудня 2010 року № 2756.

Цілі запровадження

Прийняття зазначеного проекту постанови приведе до звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг з харчування, зокрема громадян у закладах охорони здоров’я, у відповідності до підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Запровадження проекту постанови «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» дасть можливість зменшити податкове навантаження на операції з постачання послуг з харчування у закладах охорони здоров’я.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження на державному рівні проекту постанови дозволить покращити фінансово-економічний стан державних та комунальних закладів охорони здоров’я та зменшити фінансування їх з бюджету.

Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття проекту постанови необхідне для реалізації норм підпункту «г» підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акта не обмежено і залежить від економічних змін та реформ у медичній галузі.

Визначення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • врегулювання господарських відносин та / або адміністративних відносин між органом державної влади та суб’єктами господарювання;
 • зростання доходної частини закладів охорони здоров’я.

Економічний і соціальний ефект

Прийняття проекту постанови зачіпає інтереси закладів охорони здоров’я, державного бюджету та громадян.

Інформація про спосіб оприлюднення

Проект постанови оприлюднений в мережі Інтернет.

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються як на електронну адресу kka@moz.gov.ua, так і на паперових носіях за вказаною адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення. 

«__» ___________ 2012 р. 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті