Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій, пов’язаних з використанням грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»

Пояснювальна записка
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування операцій, пов’язаних з використанням
грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією в Україні

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про здійснення програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою забезпечення ефективності використання грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі — Глобальний фонд) в Україні.

Глобальний фонд є міжнародним фінансовим закладом, який протягом останніх семи років надає Україні фінансову допомогу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Протягом 2004 — 2009 років через громадську організацію «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД» було впроваджено програму «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», бюджет якої становив 98 млн. доларів США.

Програма сприяла впровадженню профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини з охопленням близько 20 тисяч ВІЛ позитивних вагітних та їх дітей; дозволила запровадити життєво необхідне лікування для хворих на ВІЛ-інфекцію з охопленням більше 6 тисяч осіб.

Завдяки цій програмі було запроваджено освітні програми з профілактики ВІЛ-інфекції у межах шкільного предмету «Основи здоров’я» (охоплено 3 млн. учнів 1–7 класів); підготовлено понад 13 тисяч вчителів; навчання за програмою «Школа проти СНІДу» пройшло більше 140 тис. учнів навчальних закладів.

Профілактичними програмами було охоплено більше 300 тисяч представників уразливих щодо інфікування ВІЛ груп населення.

Завдяки у т.ч. профілактичним заходам темпи приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію в державі вдалося зменшити у понад три рази (з 25% у 2004 до 7% у 2008 році).

З серпня 2007 року впроваджується грант 6 раунду Глобального фонду з бюджетом 136 млн. доларів США.

Основними реципієнтами за цим грантом є дві громадські організації -«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».

Програма має переважно профілактичний напрям діяльності на роботу з уразливими щодо інфікування ВІЛ груп населення, а також містить компонент забезпечення доступу до лікування, надання психологічно-соціальної підтримки та догляду для людей, які живуть з ВІЛ.

З січня 2011 року розпочалася програма, направлена на протидію поширенню туберкульозу, яка впроваджуватиметься протягом 5 років через фондРіната Ахметова «Розвиток України». Бюджет — більше 92 млн доларів США.

Грант буде спрямований на розвиток сучасної мережі з лабораторної діагностики туберкульозу, підвищення якості медичних послуг щодо діагностики та лікування для уразливих груп населення, діагностику та лікування хворих на поєднанні з ВІЛ-інфекцією форми туберкульозу, розвиток інформаційної кампанії для соціальної мобілізації суспільства для боротьби із туберкульозом.

Таким чином, Глобальний фонд вже виділив для України кошти в обсязі 326 млн доларів, які державі не потрібно повертати. В умовах систематичного недофінансування заходів протидії туберкульозу та СНІДу ця допомога є суттєвою та відчутною.

При цьому впровадження грантів Глобального фонду систематично стикається з перепонами, обумовленими певними відмінностями національного законодавства від процедур Глобального фонду та міжнародної практики використання таких грантових коштів.

Так, кошти, які є благодійною допомогою для України, обкладаються податками (ПДВ) і в результаті охорона здоров’я втрачала всі ці роки 20% коштів, а після прийняття Податкового кодексу може втратити 17%, які могли би бути спрямованими на реалізацію необхідних заходів, адже відповідно до Конституції України життя та здоров’я є найвищими цінностями в нашій державі.

Тривалий час витрачається на проведення процедур з визнання товарів, закуплених за гранти, гуманітарною допомогою.

Закупівля товарів, робіт і послуг державними організаціями має здійснюватись відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», процедури якого не відповідають вимогам Глобального фонду та міжнародної практики у сфері закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, оскільки не враховують особливостей закупівель таких товарів, а процедури оскарження закупівель ставлять під загрозу своєчасність проведення закупівель відповідно до нагальних потреб охорони здоров’я.

Глобальний фонд систематично звертає увагу на необхідність усунути проблемні питання, що підвищить ефективність використання грантової допомоги та результати в охороні здоров’я.

Політика Глобального фонду останніх років спрямована на підтримку розвитку саме державних систем боротьби із СНІДом та туберкульозом. Отримання гранту державною установою дозволить забезпечити комплексний підхід до розвитку різних елементів державної системи, спрямованої на боротьбу із СНІДом та туберкульозом в Україні.

Глобальним фондом по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією у грудні 2010 року прийнято заявку Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на отримання Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України статусу Основного реципієнта гранту Глобального Фонду.

Фінансування програми «Довгострокова система надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп найвищого ризику в Україні» за зазначеним грантом складатиме біля 300 млн. доларів США протягом 5 років.

Одним із основних напрямків даного гранту є посилення спроможності системи охорони здоров’я, що в умовах реформування стане суттєвою допомогою для розвитку мережі закладів охорони здоров’я та посилить її кадровий потенціал.

Профілактичний характер гранту спрямовуватиметься не лише на уразливі групи, а й на загальне населення через Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, Міністерство соціальної політики, які визначені субреципієнтами гранту. Передбачається суттєве (більше 26 тисяч) охоплення лікуванням хворих на ВІЛ-інфекцію як у закладах загальної мережі, так і у пенітенціарній системі, де дана проблема набуває загрозливих ознак розвитку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття законопроекту дозволить залучити в Україну на тривалий період додаткове джерело фінансування — кошти Глобального Фонду для подолання епідемії СНІДу, туберкульозу в Україні, враховуючи обмеження бюджетного фінансування в Україні.

Законопроектом визначається порядок здійснення програм Глобального фонду в Україні.

Так, законопроектом визначено загальні положення щодо порядку координації з боку держави здійснення програм Глобального фонду в Україні, щодо отримання та використання грантів Основними реципієнтами, звільнення від оподаткування та обкладання митом, порядку митного оформлення вантажів, оплачених за рахунок грантів, здійснення звітності та аудиту Основних реципієнтів, моніторингу стану реалізації програм Глобального фонду, відповідальності за цільове використання гранту.

У Перехідних та прикінцевих положеннях з метою забезпечення виконання закону та досягнення мети його прийняття пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо надання податкових пільг, до Закону України «Про Єдиний митний тариф» щодо звільнення від сплати мита та Закону України «Про здійснення держаних закупівель» в частині виключення з під сфери дії цього закону закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються за рахунок грантів Глобального фонду.

3. Правові аспекти

У сфері відносин, що пропонується врегулювати законопроектом діють такі нормативно-правові акти: Закон України «Про здійснення державних закупівель», Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки», Податковий кодекс України.

Реалізація законопроекту у разі його прийняття передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про Єдиний митний тариф» та Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

В той же час, реалізація Закону дозволить отримати Україні додаткове джерело фінансування профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у розмірі біля 300 млн. доларів США, що навіть перевищує обсяг бюджетного фінансування відповідно до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки та в подальшому інші гранти Глобального Фонду.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується інтересів Мінфіну, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юсту та НБУ, а також таких центральних органів виконавчої влади як Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України та Державна фінансова інспекція України.

Мінекономрозвитку, МЗС за результатами повторного погодження погодили проект Закону без зауважень.

Зауваження Мінфіну враховано частково.

Державна податкова служба та Державна фінансова інспекція за результатами повторного погодження погодили проект Закону без зауважень.

Зауваження Державної казначейської служби враховано повністю.

Зауваження Державної митної служби враховано частково.

Зауваження НБУ враховано частково.

Зауваження Мін’юсту враховано частково.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України «Про здійснення програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» обговорено з громадськими організаціями — «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», які є Основними реципієнтами грантів Глобального фонду. Надані пропозиції та зауваження враховано.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про здійснення програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», про проект якого йдеться, сприятиме належному правовому врегулюванню питань реалізації програм Глобального фонду в Україні, дозволить Україні отримати додаткове джерело фінансування профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у розмірі біля 300 млн. доларів США, а в подальшому й інші гранти Глобального Фонду та досягти позитивних зрушень у боротьбі з епідемією СНІДу та туберкульозу в Україні.

Міністр охорони здоров’я України
О.В. Аніщенко

«______» __________________ 2011 року

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

«___»_____________2012 р.

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування операцій, пов’язаних з використанням
грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією в Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України такі зміни:

1) підпункт 153.1.6 пункту 153.1 статті 153 викласти у такій редакції:

«153.1.6. Іноземна валюта, отримана платником податку на окремий спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування.»;

2) підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» доповнити пунктом 26 такого змісту:

«26. Тимчасово, на період використання грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, звільняються від обкладення податком на додану вартість:

операції з імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;

операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

У разі нецільового використання зазначених товарів (послуг) платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент постачання (імпорту) таких товарів (послуг), а також сплатити пеню відповідно до закону.».

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій, пов’язаних із використанням грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту
Податковий кодекс України
Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.
153.1.6. Іноземна валюта, отримана платником податку на окремий спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування. 153.1.6. Іноземна валюта, отримана платником податку на окремий спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, а також у вигляді гранту (субгранту) відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування.
Розділ ХХ. Перехідні положення Розділ ХХ. Перехідні положення
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

23. Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00).

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

23. Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00).

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

24. Норма абзацу першого пункту 188.1 статті 188 цього Кодексу, згідно з якою до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку, застосовується з дня набрання чинності цим Кодексом. 24. Норма абзацу першого пункту 188.1 статті 188 цього Кодексу, згідно з якою до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку, застосовується з дня набрання чинності цим Кодексом.

25. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров’я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент
імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

25. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров’я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент
імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

 

26. Тимчасово, на період використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, звільняються від обкладення податком на додану вартість:

операції з імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;

операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

У разі нецільового використання зазначених товарів (послуг) платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент постачання (імпорту) таких товарів (послуг), а також сплатити пеню відповідно до закону.

Заступник Міністра охорони здоров’я України О.К. Толстанов

«_____» ___________ 2012 р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті