Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення виноситься проект наказу «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи», запропонований Аптечною професійною асоціацією України та опрацьований Координаційною радою з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я при МОЗ України.

Проект наказу МОЗ України затверджує Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7,

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України, тел.: +38 (044) 200-07-93,

e-mail : portyanko@moz.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

e-mail: mall@dkrp.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» (далі — проект наказу), яким пропонується затвердити Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою упорядкування обігу упорядкування обігу товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, упорядкування обігу товарів, зокрема, затверджених Переліком у новій редакції, визначення умов зберігання і відпуску цих товарів.

Проект наказу стосується усіх аптечних закладів та надасть змогу суб’єктам господарювання раціонально використовувати їх площі.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закони України «Основи законодавства про охорону здоров’я», «Про лікарські засоби» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.11.2004 № 577 «Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з лікарських засобів та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

Проект акту не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акту є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття акту сприятиме забезпеченню доступності населення до необхідних товарів. Прийняття акту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України дозволить упорядкувати обіг товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи та сприятиме раціональному використанню наявних площ аптечних закладів.

Перший заступник Міністра

Р.О. Моісеєнко

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою упорядкування обігу товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 11.2004 № 577 «Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.12.2004 за № 1564/10163.

3. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України —
Міністр

Р.В. Богатирьова

Перелік
товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи

1. Вироби медичного призначення, медична техніка, оптика.

2 Предмети та засоби особистої гігієни (засоби для догляду за ротовою порожниною, засоби для гоління та після гоління, мило туалетне, шампуні, гігієнічні серветки тощо.

3 Природні та штучні мінеральні води, столова питна вода.

4 Косметичні засоби (креми, солі, лосьйони, еліксири тощо) за винятком парфумів та декоративної косметики.

5 Функціональні харчові продукти, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (у тому числі дитяче харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку), дієтичні добавки, фруктові та овочеві соки, нектари, напої, не віднесені до дієтичного/дитячого харчування тощо.

6 Репеленти (у тому числі електричні пристрої для використання змінних картриджів з репелентами).

7 Дезінфікуючі засоби.

8 Прилади для контролю та регуляції мікроклімату середовища (іонізатори та зволожувачі повітря, термометри).

9 Пристрої для доочистки питної води та змінні фільтри-картриджі до них.

10 Предмети догляду за немовлятами, що не зареєстровані як вироби медичного призначення.

11 Література з питань медицини, фармації та здорового способу життя.

12 Спеціальний одяг для працівників медицини та фармації.

13 Товари для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Примітка. Придбання та торгівля зазначеними товарами здійснюється аптечними закладами та їх структурними закладами за умови забезпечення окремого від лікарських засобів їх зберігання та наявності свідоцтва про державну реєстрацію в Україні чи санітарно-гігієнічний висновок МОЗ, видані в установленому порядку.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» підготовлено відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України, від 13.04.2011 № 467 та з метою упорядкування обігу товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1570 «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» та ініціюванням Аптечної професійної асоціації щодо розширення Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, затвердженого наказом МОЗ України від 26.11.2004 № 577, з метою раціонального використання наявних площ аптечних закладів, Міністерством охорони здоров’я розроблений проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Набуття чинності зазначеного наказу дозволить законодавчо розширити перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, що дозволить раціонально використовувати наявні площі аптечних закладів і сприятиме покращенню забезпечення населення необхідними товарами.

Проектом наказу визначено Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, окрім лікарських засобів.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Першим альтернативним способом є залишення нормативної бази з зазначеного питання.

Другий спосіб — внесення змін до діючої нормативно-правової бази.

Єдиним способом досягнення поставлених цілей є внесення змін до діючої нормативно-правової бази, що і пропонується даним проектом.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу передбачено затвердити Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, та забезпечити відокремлені місця зберігання і відпуску цих товарів.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

5. Оцінка можливості впровадження і виконання вимог акта

З моменту впровадження в дію наказу, виконання його вимог буде забезпечено як з боку держави — МОЗ України, так і з боку суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю лікарськими засобами, у разі зацікавленості останніх у розширенні асортименту товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи.

Виконання вимог акту з боку МОЗ — на підставі Переліку буде проводитись контроль фармацевтичних (аптечних) закладів в частині дозволеного для відпуску асортименту товарів.

6. Очікувані результати

Прийняття наказу МОЗ дозволить розширити Перелік товарів, дозволених до відпуску з аптечних закладів та їх структурних підрозділів.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси Держави дотримання вимог проекту наказу МОЗ «Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Раціональне використання наявних площ аптечних закладів та їх структурних підрозділів і покращення фінансового стану аптечних закладів. відсутні
Інтереси громадян Забезпечення доступності до необхідних товарів. відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування. Строк дії регуляторного акта необмежений.

Зміни до цього акта вноситимуться у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Показники результативності акта

Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

Рівень поінформованості з нормами Проекту наказу оцінюється як середній, що забезпечувалося його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

Перший заступник Міністра

Р.О. Моісеєнко

Коментарі

Артур 06.03.2012 3:28
Надо принимать!
Алексей 06.03.2012 7:27
А где сам перечень?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті