Законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)

15 Березня 2012 12:39 Поділитися

Пояснювальна записка 

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, суб’єкти господарювання на підставі статті 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції» мають право звертатися до Антимонопольного комітету України за висновками у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності їх дій положенням статей 6, 10 та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Надавати зазначені висновки на сьогодні має право лише Антимонопольний комітет України, як вищий колегіальний орган в системі органів Комітету та адміністративна колегія Антимонопольного комітету України.

Товарні ринки України, крім загальнодержавних мають регіональні (обласні, районні, міські) географічні межі. Таким чином, виникає необхідність одержання висновку щодо відповідності дій законодавству про захист економічної конкуренції суб’єктів господарювання, які діють на регіональних товарних ринках. Отже, на теперішній час, суб’єкти господарювання, які знаходяться в різних регіонах України, змушені витрачати додаткові ресурси для того, щоб подати до Антимонопольного комітету України необхідні для отримання зазначених висновків документи.

У ході дослідження Антимонопольним комітетом України питань, пов’язаних з наданням висновків, виникає необхідність в отриманні від суб’єктів господарювання додаткових роз’яснень чи документів, що значно ускладнюється у разі знаходження суб’єкта господарювання в іншому регіоні.

Норма, яка дозволяла суб’єктам господарювання отримувати відповідні висновки в органах Антимонопольного комітету України, зокрема у територіальних відділеннях, діяла в законодавстві про захист економічної конкуренції з 11.01.2001 до 05.07.2011, тобто до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції» № 3567-VI.

 Тому існує об’єктивна необхідність повернути органам Антимонопольного комітету України, зокрема, територіальним відділенням право надавати зазначені висновки.

2. Цілі і завдання

Реалізація положень законопроекту створить суб’єктам господарювання, що діють на регіональних товарних ринках, сприятливі умови одержання в органах Антимонопольного комітету України висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, ефективне використання ресурсів (як фінансових, так і трудових).

Законопроект має на меті вдосконалити механізм отримання суб’єктами господарювання, що діють на регіональних товарних ринках висновків у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності їх дій положенням статей 6, 10 та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Положеннями законопроекту надається право державним уповноваженим, територіальним відділенням та адміністративній колегії Комітету, а також Антимонопольному комітету України, як вищому колегіальному органу надавати висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

4. Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання.

Відповідні суспільні відносини регулюються Законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції».

Проект акта передбачає внесення змін до Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції».

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших законів України чи актів Кабінету Міністрів України.

Реалізація не потребує додаткових бюджетних витрат

5. Прогноз соціально – економічних та інших наслідків прийняття результатів законопроекту.

Прийняття законопроекту вдосконалить механізм надання висновків у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій положенням законодавства про захист економічної конкуренції шляхом надання суб’єктам господарювання можливості отримувати такі висновки за місцем їх знаходження, зокрема в територіальних відділеннях Антимонопольного комітету України.                       

 «____» __________ 2012 р.

ПРОЕКТ

Реєстр. № 10184 від 13.03.2012 р.

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. В Законі України «Про Антимонопольний комітет України» пункт 2 частини п’ятої статті 14 та пункт 2 частини першої статті 16  після слова «надавати» доповнити словами «висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції,».

2. В статті 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції» слова «Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України може»  замінити словами «органи Антимонопольного комітету України можуть».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)

 

Редакція (зміст) відповідних положень (статей, частин) чинного акту Нова редакція (зміст) відповідних положень акту, з урахуванням запропонованих змін
Закон України «про Антимонопольний комітет України»

Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України

<…>

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

<…>

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати попередні висновки стосовно узгоджених дій;

 Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України

<…>

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

<…>

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;

 

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

<…>

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

<…>

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати попередні висновки стосовно узгоджених дій;

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

<…>

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

<…>

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції попередні висновки стосовно узгоджених дій;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

Стаття 14. Висновки щодо кваліфікації дій

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України може надавати суб’єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього Закону та статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Стаття 14. Висновки щодо кваліфікації дій

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування органи Антимонопольного комітету України можуть надавати суб’єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього Закону та статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті