Постанова КМУ від 5 березня 2012 р. № 209

21 Березня 2012 3:42 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2012 р. № 209

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

Відповідно до статті 10 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

2. Надати керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, право встановлювати лікарям загальної практики – сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним, сестрам медичним загальної практики – сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам надбавки за обсяг та якість виконаної роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

3. Затвердити Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникампрацівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2013 р. № 395

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 березня 2012 р. № 209

ПОРЯДОК 
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

 

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я (далі – медичні працівники).

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника визначається за такою формулою:

Нол/фпн-нн х Пл/ф х 1+Чпн-(нн х 2) х Пл/ф х 0,5+Чпн-(нн х 2,5) х Пл/ф х 0,25

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики — сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі — лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам (далі — сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі — прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

де:

Но — надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

ПН — фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);

НН — норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;

ЧПН-НН — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;

ЧПН-(2xНН) — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;

ЧПН-(2,5xНН) — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;

НПф — норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

де:

Нол/ф – надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника;

ПН – фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

НН – норма навантаження медичного працівника у міській або сільській місцевості (далі – норма навантаження);

ЧПН ­ НН – різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;

Пл/ф – норматив на оплату праці з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

ЧПН – (НН х 2) – різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2 рази;

ЧПН (НН х 2,5)-різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

де:

НП — норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;

ПО — посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;

НН — норма навантаження лікаря (сестри медичної).

3. Норма навантаження становить:

 • лікаря загальної практики – сімейного лікаря – 1500 осіб (у міській місцевості), 1200 осіб (у сільській місцевості);
 • сестри медичної загальної практики – сімейної медицини – 750 осіб (у міській місцевості), 600 осіб (у сільській місцевості);
 • лікаря-терапевта дільничного – 1800 осіб;
 • сестри медичної дільничної лікаря-терапевта дільничного – 900 осіб;
 • лікаря-педіатра дільничного – 800 осіб;
 • сестри медичної дільничої лікаря-педіатра дільничного – 400 осіб.

 

4. Норматив на оплату праці медичного працівника з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) визначається за такою формулою:

Пл/ф=ПОл/ф/НН

де:

Пл/ф – норматив на оплату праці медичного працівника з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

ПОл/ф – посадовий оклад медичного працівника, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699) з урахуванням підвищень;

НН – норма навантаження.

5. Надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника коригується з урахуванням коефіцієнтів віко-статевої структури прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) за такою формулою:

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

де:

СНо — скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;

Но — надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

Чн — фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

де:

Ч0-1 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1-14 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;

Чч15-49 — чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Чж15-49 — чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Ч50 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

де:

Ня — надбавка за якість виконаної роботи;

ПО — посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням підвищень;

∑Кпідв — сума підвищувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

 • показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку молочної залози серед жінок, які мають високий ризик (80 відсотків) (К1);
 • показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку шийки матки серед жінок із цільової групи (80 відсотків) (К2);
 • показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження груп ризику (80 відсотків і більше) (К3);
 • показник виконання плану профілактичних щеплень (95 відсотків) (К4);
 • рівень госпіталізації до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К5);
 • кількість виїздів за викликами екстреної медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К6);
 • кількість відвідувань лікаря у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К7).

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого лікаря (сестри медичної) здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 є нижчим на 5 відсотків і більше за середній показник у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у максимальному розмірі — 50 відсотків посадового окладу лікаря (сестри медичної), визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням підвищень.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перебуває у межах від 0 до 5 відсотків більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, а значення показників К5, К6, К7 — у межах від 0 до 5 відсотків менше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у розмірі до 25 відсотків.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 є меншим на 5 відсотків і більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи не виплачується.

6. Для керівних працівників закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я (головного лікаря, заступника головного лікаря, завідувача амбулаторії загальної практики — сімейної медицини), надбавка за якість виконаної роботи встановлюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого керівного працівника закладу охорони здоров’я здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників серед закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на адміністративній території.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.

де:

СНол/ф – скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника з урахуванням коефіцієнтів віко-статевої структури прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Нол/ф – надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника;

Ч0–1 – чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1–14 – чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;

Чч14–49 – чисельність чоловіків віком від 14 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Чж14–49 – чисельність жінок віком від 14 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Ч49 – чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком понад 49 років;

Чн – фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року.

6. Надбавка за якість виконаної роботи медичного працівника визначається за такою формулою: 

Нял/ф=ПОл/ф х (ƩКпідв-ƩКпониж),

де:

Нял/ф – надбавка за якість виконаної роботи медичного працівника;

ПОл/ф – посадовий оклад медичного працівника, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” з урахуванням підвищень;

ƩКпідв – сума підвищувальних коефіцієнтів;

ƩКпониж– сума понижувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

 • рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) скринінговими дослідженнями на виявлення раку молочної залози, шийки матки (80 відсотків і більше) – 0,2;
 • рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) профілактичними щепленнями (95 відсотків і більше) – 0,2;
 • рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) флюорографічним обстеженням (80 відсотків і більше) – 0,1;
 • кількість направлень прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) до лікарів, які надають вторинну медичну допомогу в амбулаторних умовах (25 відсотків і менше), – 0,25;
 • рівень госпіталізації прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (зниження на 10 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року) – 0,25.

Сума підвищувальних коефіцієнтів не повинна перевищувати одиниці.

Понижувальними коефіцієнтами є:

 • наявність випадків вперше діагностованих лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, візуальних форм онкологічних захворювань у III-IV клінічній стадії серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) – 0,5;
 • наявність випадків вперше виявленого лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, туберкульозу в занедбаній стадії (фіброзно-кавернозний туберкульоз) серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) – 0,5.

Сума понижувальних коефіцієнтів не повинна перевищувати одиниці.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи медичному працівникові встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичного працівника змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу з урахуванням результатів роботи за період, що передує такому підвищенню.

Коментарі

Ira 07.07.2012 11:59
Интересно , в "пилотном" пректе только три области задействовано?, а как -же население др. областей Украины, так и не увидит дешевых лекарств?
Светлана 30.08.2013 8:34
выше указанная Постанова не соблюдается. На самом деле медсестры столько не получают. ставка медсестры при семейном враче составляет грязными 1235 грн. + 123 грн. за участковость.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті