Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1408

03 Квітня 2012 4:28 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1408

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1408

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 215 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 186; Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588):

1) у постанові:

у вступній частині цифру «5» замінити цифрами «26»;

в абзаці другому постановляючої частини слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства»;

2) у Порядку відбору у суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства»;

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Відбір зразків (проб) товарів для перевірки їх якості проводиться службовою особою Держспоживінспекції та її територіальних органів (далі – службова особа), яка має відповідне посвідчення, у присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги)**, та у разі можливості представника суб’єкта господарювання, що перевіряється, і оформлюється актом відбору зразків (проб) товарів.»;

у першому реченні абзацу першого пункту 4 слово «Держстандартом» замінити словом «Мінекономрозвитку»;

в абзаці першому пункту 8 слово «Держстандарту» замінити словом «Держспоживінспекції»;

у пункті 11 слова «Держстандарт, його територіальні органи» замінити словами «Держспоживінспекція, її територіальні органи»;

у тексті Порядку слова «суб’єкт господарської діяльності» у всіх відмінках і формах числа замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідному відмінку і числі;

3) у Порядку проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 2 слова «Держстандарту та його територіальних органів, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Держспоживінспекції та її територіальних органів»;

у пункті 3 слово «Держстандартом» замінити словом «Мінекономрозвитку»;

у пункті 17 слова «Держстандарту, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Держспоживінспекції та її територіальних органів»;

у тексті Порядку слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства», а слова «суб’єкт господарської діяльності» в усіх відмінках і формах числа – словами «суб’єкт господарювання» у відповідному відмінку і числі.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення» – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 974 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1048), від 6 травня 2001 р. № 450 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 856) і від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344):

1) у постанові:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробляє та затверджує нормативні документи з питань надання побутових послуг.»;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації» замінити словами «Державній інспекції з питань захисту прав споживачів»;

в абзаці третьому слова «разом з Укрсоюзсервісом» виключити;

2) у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених зазначеною постановою:

в абзаці одинадцятому пункту 7 слово «Держстандарту» замінити словом «Держспоживінспекції»;

у пункті 36 слова «Держстандартом і його територіальними органами» замінити словами «Держспоживінспекцією та її територіальними органами».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 385 «Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів» (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 240; Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588; 2003 р., № 23, ст. 1078):

1) у вступній частині постанови слова і цифри «статті 10 Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про захист прав споживачів» замінити словами і цифрами «статті 32 Закону України «Про захист прав споживачів»;

2) у Порядку та умовах державного обов’язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 слова «Держстандарту та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Держспоживінспекції та її територіальних органів»;

у першому реченні пункту 3 слово «Держстандартом» замінити словом «Держспоживінспекцією».

4. У пункті 10 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2008 р., № 19, ст. 541; 2009 р., № 39, ст. 1323, № 72, ст. 2479; 2011 р., № 47, ст. 1915, № 51, ст. 2040) слово «Держспоживстандарту» замінити словом «Держспоживінспекції».

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 2, ст. 51, № 10, ст. 382; 2001 р., № 17, ст. 756; 2002 р., № 23, ст. 1116; 2005 р., № 34, ст. 2061; 2009 р., № 17, ст. 516):

1) у пункті 2 постанови слова «Міністерству економіки» та «Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству праці та соціальної політики, Державній податковій адміністрації» замінити відповідно словами «Міністерству економічного розвитку і торгівлі» та «Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державній інспекції з питань праці, Державній податковій службі»;

2) в абзаці другому пункту 10 Правил, затверджених зазначеною постановою, слова «Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту» замінити словами «Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури».

6. У пункті 54 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1543; 2000 р., № 44, ст. 1892; 2001 р., № 40, ст. 1806; 2006 р., № 1-2, ст. 37; 2007 р., № 42, ст. 1675; 2009 р., № 54, ст. 1866), слова «Мінпаливенерго, Держстандарт» замінити словами «Міненерговугілля, Держспоживінспекція».

7. У пункті 40 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2004 р., № 16, ст. 1101; 2006 р., № 27, ст. 1965, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 44, ст. 1796; 2008 р., № 29, ст. 926; 2010 р., № 13, ст. 614), слова «Мінпаливенерго» та «Держспоживстандарт» замінити відповідно словами «Міненерговугілля» та «Держспоживінспекція».

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1177 «Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1587):

1) у вступній частині постанови цифри «5 і 23» замінити відповідно цифрами «23 і 26»;

2) у Положенні про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова «Держстандарту та його органів у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – територіальні органи)» замінити словами «Держспоживінспекції та її територіальних органів»;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів», – у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

у пункті 3 слова «Голова Держстандарту» та «територіальних органів Держстандарту» замінити відповідно словами «Голова Держспоживінспекції» та «територіальних органів Держспоживінспекції»;

в абзаці першому пункту 4 слово «Держстандартом» замінити словом «Мінекономрозвитку»;

у другому реченні пункту 5 слова «Держстандарті або його» замінити словами «Держспоживінспекції або її»;

у першому реченні пункту 6 слова «Держстандарт або його» замінити словами «Держспоживінспекцію або її»;

у пункті 9 слова «Держстандарту або до господарського суду» замінити словами «Держспоживінспекції або суду».

9. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1440; 2009 р., № 72, ст. 2477):

1) в абзаці другому пункту 8 слово «Держспоживстандарту» замінити словом «Держспоживінспекції»;

2) в абзаці четвертому пункту 13 слово «цього» виключити;

3) у тексті Порядку слова «Голова Держспоживстандарту» і «Держспоживстандарт і його територіальні органи» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Голова Держспоживінспекції» і «Держспоживінспекція та її територіальні органи» у відповідному відмінку, слова «Держспоживстандарт або його територіальний орган» у всіх відмінках і формах числа – словами «Держспоживінспекція або її територіальний орган» у відповідному відмінку і числі, а слово «Комітету» – словом «Держспоживінспекції».

10. У Правилах надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444):

1) назву Правил викласти в такій редакції:

«ПРАВИЛА
надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;

2) у пункті 45 слова «Мінтрансзв’язку, Держжитлокомунгосп, Держспоживстандарт» замінити словами «Мінінфраструктури, Мінрегіонбуд, Держспоживінспекція».

11. Друге речення пункту 5 Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1240, № 50, ст. 1688), виключити.

12. У пункті 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 151 «Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках» слова «Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики» замінити словами «Державній інспекції з питань захисту прав споживачів».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1408


ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. № 793 «Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування» (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 40).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 р. № 1371 «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» (ЗП України, 1996 р., № 19, ст. 552).

3. Пункти 1 і 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті