Проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

13 Квітня 2012 5:57 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту -постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений відповідно до статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Пропозиції та зауваження щодо положень постанови надсилайте до:

 • Державного підприємства «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел./факс (044) 253-60-24, E-mail: [email protected]., відповідальний співробітник – Герцюк Тамара Іванівна.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 12.05.2012 у письмовому та/або електронному вигляді.

Міністерство охорони здоров’я України

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до абзацу 4 статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я протягом трьох місяців привести власні нормативні акти у відповідність до цієї постанови.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ –
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблено відповідно до статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Регуляторним актом передбачається розроблення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття акта є визначення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Запропонований регуляторний акт є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему надання права особам без спеціальної медичної освіти займатися народною медициною (цілительством).

Інші альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Регуляторним актом пропонується викласти (описати механізм) порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутні.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за рахунок установлення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

6. Очікувані результати прийняття акта

реалізація статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур», на вимоги якої розроблено порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу, що дозволить розмежувати медичну практику лікарів, яка здійснюється на підставі ліцензії МОЗ України від діяльності цілителів, дозвільним документом для яких передбачений спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством).

Громадяни:

прийняття регуляторного акта дозволить визначити єдиний критерій для розмежування заняття народною медициною від недобросовісного цілительства, що полегшить прийняття правоохоронними, податковими, прокурорськими органами рішень щодо відповідальності за здійснення незаконної медичної діяльності і, як наслідок, захистить інтереси споживача (пацієнта) від негативних наслідків шарлатанства.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено (до моменту прийняття наступних відповідних змін до чинного законодавства).

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності прийняття запропонованого акта буде дотримання порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителями), які займаються народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України та відстеження ефективності застосування зазначеного акта буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України шляхом проведення:

 • базового відстеження, яке буде здійснено з моменту підписання зазначеного акта до набуття ним чинності;
 • повторного відстеження, яке буде проведено через рік після набуття чинності зазначеного акта з метою визначення рівня досягнення поставленої мети;
 • періодичного відстеження, яке буде здійснено раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проект регуляторного акта розміщено 12.04.2012 на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Законодавство», підрозділ «Громадські обговорення»).

Після підписання постанови Кабінету Міністрів України та реєстрації у Мін’юсті України регуляторний акт буде оприлюднений на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі «Ліга». Також акт буде доведено до керівників територіальних та місцевих органів охорони здоров’я АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Директор Державного підприємства
«Комітет з питань народної і
нетрадиційної медицини МОЗ України»
Т.П. Гарник

Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) у межах території України.

1.2. Порядок розроблено відповідно до вимог статті 741 Основ законодавства з охорони здоров’я України,  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 467/2011, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

1.3. Вимоги щодо отримання (переоформлення, отримання дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є обов’язковими для осіб без спеціальної медичної освіти, діяльність яких пов’язана із заняттям народною медициною (цілительством).

1.4. Кваліфікаційні вимоги до осіб без спеціальної медичної освіти, які займаються народною медициною (цілительством), та умови для заняття народною медициною (цілительством) встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я (далі – ЦОВ у сфері охорони здоров’я).

2. Визначення термінів

Наведені у порядку  терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Атестаційно-експертний висновок з народної медицини (цілительства), далі – атестаційно-експертний висновок, – документ, отриманий у порядку, встановленому ЦОВ у сфері охорони здоров’я на підтвердження наявності в особи цілительських здібностей для заняття народною медициною (цілительством).

2.2. Експертиза  –  дослідження поданих документів та підготовка супровідної документації для видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу  на заняття народною медициною (цілительством).

Порядок проведення експертизи встановлюється ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

2.3. Народна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, установлені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

2.4. Реєстр спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством), далі – реєстр, – єдина автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), його анулювання.

2.5. Спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), далі – спеціальний дозвіл, – документ, що засвідчує право фізичної особи – підприємця  займатися народною медициною (цілительством) впродовж визначеного терміну при виконанні визначених умов.

2.6. Цілитель – особа без спеціальної медичної освіти, зареєстрована в установленому законом порядку як фізична особа – підприємець, яка надає послуги з народної медицини (цілительства) на підставі спеціального дозволу. 

3. Видача спеціального дозволу

3.1. Спеціальний дозвіл видає ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

3.2. Для одержання спеціального дозволу заявник подає до ЦОВ у сфері охорони здоров’я заяву про видачу спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку 1.

3.3. До заяви про видачу спеціального дозволу додаються:

 • відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для  заняття народною медициною (цілительством) та наявність нормативно-правових актів,  що регулюють заняття народною медициною (цілительством) за формою, наведеною у додатку 2;
 • засвідчені в установленому порядку копії:
 • атестаційно-експертного висновку (висновків);
 • висновку (висновків) державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил для заняття народною медициною (цілительством).

3.4. Заява про видачу спеціального дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів за формою, наведеною у додатку 3, копія якого видається заявнику, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

3.5. Після отримання заяви про видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються,  проводиться їх експертиза, за результатами якої оформляється висновок, що додається до отриманих документів.

3.6. Для розгляду отриманих заяв та документів, що до них додаються,  і вирішення питання про видачу спеціального дозволу створюється комісія ЦОВ у сфері охорони здоров’я з видачі спеціального дозволу (далі – комісія) у кількості не менше п’яти осіб.

До комісії залучаються фахівці ЦОВ у сфері охорони здоров’я та інших установ. Склад комісії затверджується ЦОВ у сфері охорони здоров’я. Рішення  комісії приймається простою більшістю голосів, оформлюється протоколом засідання, що затверджується ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

3.7. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу приймається комісією впродовж тридцяти робочих днів з дня отримання документів.

3.8. У разі прийняття комісією рішення про видачу спеціального дозволу інформація про це вноситься до реєстру.

3.9. Заявнику надається особисто або надсилається поштовим відправленням повідомлення про рішення щодо видачі йому спеціального дозволу.

3.10. Заявник, щодо якого прийнято рішення про видачу спеціального дозволу, надає квитанцію про внесення плати за видачу спеціального дозволу у розмірі, визначеному у розділі 6 цього Порядку.

3.11. У спеціальному дозволі  (додаток 4) зазначається:

 • реєстраційний номер;
 • дата прийняття рішення про видачу спеціального дозволу;
 • прізвище, ім’я та по батькові цілителя;
 • метод (методи) народної медицини (цілительства) ;
 • місцезнаходження надання послуг з народної медицини (цілительства);
 • термін дії спеціального дозволу, що становить п’ять років від дати прийняття рішення про його видачу;
 • спеціальні вимоги, що визначають обсяг заняття народною медициною (цілительством).

3.12. Спеціальний дозвіл видається особисто цілителю, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

3.13. Після закінчення терміну дії спеціального дозволу його поновлення здійснюється у порядку, встановленому для видачі спеціального дозволу, проте не раніше ніж за один місяць до строку закінчення дії попереднього спеціального дозволу.

3.14. Заявник, який має атестаційно-експертний висновок з народної і нетрадиційної медицини, термін дії якого спливає не пізніше ніж через півроку, може отримати спеціальний дозвіл згідно з цим Порядком.

3.15. Особи, які мають дозвільні документи на заняття народною медициною (цілительством), видані за межами України, отримують спеціальний  дозвіл на загальних підставах, установлених цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.16. Підстави для відмови у видачі спеціального дозволу визначені законодавством України.

3.17. У разі прийняття комісією рішення про відмову у видачі спеціального дозволу впродовж трьох робочих днів від дати затвердження цього рішення ЦОВ у сфері охорони здоров’я заявнику надається особисто або надсилається поштовим відправленням повідомлення про відмову у видачі спеціального дозволу із зазначенням підстав.

3.18. У разі усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється ЦОВ у сфері охорони здоров’я після отримання заяви про видачу спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку 1, і документів, що засвідчують усунення причин відмови у видачі спеціального дозволу.

3.19. Рішення про відмову у видачі  спеціального дозволу може бути оскаржене відповідно до законодавства України.

4. Переоформлення спеціального дозволу

4.1. Спеціальний дозвіл переоформлюється ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

4.2. Підстави для переоформлення спеціального дозволу визначені законодавством України.

4.3. Про зміну даних, що зазначені в спеціальному дозволі, або в документах, що додавалися до заяви про його видачу, цілитель зобов’язаний повідомити ЦОВ у сфері охорони здоров’я впродовж п’яти робочих днів з дня настання таких змін.

Непереоформлений в установлений строк спеціальний дозвіл є недійсним.

4.4. Для переоформлення спеціального дозволу заявник подає до ЦОВ у сфері охорони здоров’я заяву про переоформлення спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку  5, до якої додаються документи, що підтверджують зміни та спеціальний дозвіл, який підлягає переоформленню.

4.5. Заява про переоформлення спеціального дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів за формою, наведеною у додатку 3, копія якого видається заявнику, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

4.6. Після отримання заяви про переоформлення спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, впродовж двох робочих днів з дня одержання  документів проводиться їх експертиза, за результатами якої оформляється висновок, що додається до отриманих документів.

4.7. У разі переоформлення спеціального дозволу ЦОВ у сфері охорони здоров’я приймає рішення про визнання недійсним спеціальний дозвіл, що переоформлювався з внесенням відповідних змін до реєстру не пізніше наступного робочого дня про прийняття такого рішення.

Спеціальний дозвіл переоформлюється на новому бланку з урахуванням змін в межах дії  спеціального дозволу, що переоформлювався.

4.8. Заявник, щодо якого прийнято рішення про переоформлення спеціального дозволу, надає квитанцію про внесення плати за переоформлення спеціального дозволу у розмірі, визначеному в розділі 6 цього Порядку.

4.9. Переоформлений спеціальний дозвіл видається особисто цілителю, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

4.10. У разі прийняття рішення про відмову у переоформленні спеціального дозволу, заявнику надається особисто або надсилається поштовим відправленням повідомлення про відмову у переоформленні спеціального дозволу із зазначенням підстав для такої відмови.

4.11. У разі усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у переоформленні спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється після отримання заяви про переоформлення спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку  5, до якої додаються документи, що засвідчують усунення причин відмови у переоформленні спеціального дозволу.

4.12. Рішення про відмову у переоформленні спеціального дозволу може бути оскаржене відповідно до  законодавства України.

5. Видача дубліката спеціального дозволу

5.1. Дублікат спеціального дозволу видає ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

5.2. Підстави для видачі дубліката визначені законодавством України.

5.3. У разі втрати спеціального дозволу цілитель зобов’язаний впродовж п’яти робочих днів подати до ЦОВ у сфері охорони здоров’я заяву про видачу дубліката спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку 6.

5.4. У разі, якщо спеціальний дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, цілитель подає до ЦОВ у сфері охорони здоров’я заяву про видачу дубліката спеціального дозволу за формою, наведеною у додатку 6, та непридатний для використання спеціальний дозвіл.

5.5. Заява про видачу дубліката спеціального дозволу та документи, що до неї додаються, приймаються за описом документів за формою, наведеною у додатку 3, копія якого видається заявнику, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

5.6. Після отримання заяви про видачу дубліката та документів, що до неї додаються,  впродовж двох робочих днів з дня одержання  документів проводиться їх експертиза, за результатами якої оформляється висновок, що додається до отриманих документів.

5.7. У разі видачі дубліката спеціального дозволу ЦОВ у сфері охорони здоров’я приймає рішення про визнання недійсним спеціальний дозвіл, на заміну якого видається дублікат спеціального дозволу, з внесенням відповідних змін до реєстру не пізніше наступного робочого дня про прийняття такого рішення.

Дублікат спеціального дозволу оформлюється на новому бланку, що містить напис «Дублікат», в межах дії спеціального дозволу, на заміну якого видається.

5.8. Заявник, щодо якого прийнято рішення про видачу дубліката спеціального дозволу, надає квитанцію про внесення плати за видачу дубліката спеціального дозволу у розмірі, визначеному в розділі 6 цього Порядку.

5.9. Дублікат спеціального дозволу видається особисто цілителю, про що робиться запис у журналі обліку спеціальних дозволів.

5.10. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу, заявнику надається особисто або надсилається поштовим відправленням повідомлення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу із зазначенням підстав для такої відмови.

5.11. У разі усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється після отримання заяви про видачу дубліката за формою, наведеною у додатку  6, до якої додаються документи, що засвідчують усунення причин відмови у видачі дубліката  спеціального дозволу.

5.12. Рішення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу може бути оскаржене  відповідно до законодавства України.

6. Розміри  збору за видачу, переоформлення  спеціального дозволу та видачу його дубліката

6.1. За видачу, переоформлення  спеціального дозволу та видачу його дубліката вноситься збір, що перераховується  до державного бюджету України.

6.2. Збір за видачу, переоформлення  спеціального дозволу та видачу його дубліката сплачується у такому розмірі:

 • за видачу спеціального дозволу – 1 мінімальна заробітна плата;
 • за переоформлення спеціального дозволу – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за видачу дубліката спеціального дозволу – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7. Анулювання спеціального дозволу

7.1. Контрольно-наглядові функції за заняттям цілителями народною медициною (цілительством) здійснюється шляхом проведення планових або позапланових перевірок у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

7.2. Підстави для анулювання спеціального дозволу визначені  законодавством України.

7.3. Рішення про анулювання спеціального дозволу приймається комісією на підставі акта планової або позапланової перевірки та затверджується ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

7.4. Рішення про анулювання спеціального дозволу із зазначенням підстав анулювання видається цілителю особисто або надсилається поштовим відправленням не пізніше трьох робочих днів з дня затвердження цього рішення ЦОВ у сфері охорони здоров’я.

7.5. Дія спеціального дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

7.6. Запис про дату та номер рішення про анулювання спеціального дозволу вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про анулювання спеціального дозволу.

7.7. У разі анулювання спеціального дозволу, особа може отримати новий спеціальний дозвіл не раніше ніж через півроку з дати прийняття рішення  про анулювання попереднього у порядку, встановленому для отримання спеціального дозволу.

7.8. Рішення про анулювання спеціального дозволу може бути оскаржене відповідно до  законодавства України.

Додаток 1

до пунктів 3.2.,3.18. Порядку видачі

та анулювання спеціального дозволу

на заняття народною  медициною (цілительством)

Міністерство охорони здоров’я України

Заява про видачу спеціального дозволу

на заняття народною медициною (цілительством)

Заявник _____________________________________________________________­_________

 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________

Номер телефону ______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*___________________________

Прошу видати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) відповідно до атестаційно-експертного висновку (висновків) з народної медицини (цілительства), виданого (виданих) ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указати організацію, дату, номер)

на метод (методи) народної медицини (цілительства) _______________________________

Місцезнаходження надання послуг народною медициною (цілительством)  ____________

_____________________________________________________________________________

Підпис заявника ________________________

______________________

(ініціали, прізвище)

«______»_______________ 20______р.

 

Дата і номер реєстрації заяви «____»___________ 20 ___р. № _______
_________________________________________    _________________
(ПІБ особи, яка прийняла документи)                                   (підпис)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 2

до пункту  3.3. Порядку видачі

та анулювання спеціального дозволу

на заняття народною медициною (цілительством)

Відомості

про стан матеріально-технічної бази, необхідної для  заняття народною медициною (цілительством) та наявність нормативно-правових актів,  що регулюють заняття народною медициною (цілительством)

“___” ____________ 20__ року

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта*  
Місце проживання фізичної особи – підприємця  
Місцезнаходження надання послуг з народної медицини (цілительства)  
Реквізити атестаційно-експертного висновку (висновків)  
Метод (методи) народної медицини (цілительства)  
Телефон /факс/ електронна адреса  

1. Короткий опис методики, що використовується цілителем із зазначенням матеріально-технічної бази, необхідної для її реалізації.

2. Перелік наявних нормативно-правових актів, що урегульовують заняття народною медициною (цілительством), у тому числі  відомості про наявність обліково-звітної статистичної документації, за такою формою:

Назва акта Дата прийняття № акта
       
       

Достовірність наданої інформації підтверджую. Ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах, відповідно до законодавства України, є підставою для анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством).

Фізична особа – підприємець

____________ _________________ ________________________
(дата) (підпис)  (ініціали, прізвище)

Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою (за наявності) фізичної особи – підприємця.

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 3

до пунктів 3.4., 4.5.,5.5. Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною  медициною (цілительством)

Опис № ___
документів, що додаються до заяви

для отримання (переоформлення, отримання дубліката)

(необхідне підкреслити)

спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

від _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові  фізичної особи – підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви «____» ____________ 20__ року № ________

Найменування документів Кількість аркушів Примітка
1. Відомості про стан матеріально-технічної бази та наявність нормативно-правових документів, необхідних для  заняття народною медициною (цілительством).    
2. Копія атестаційно-експертного висновку (висновків).    
3. Копія висновку (висновків) СЕС.    
       
       
       
       
       
       

 

Прийняв документи

____________________________
(цифрами і словами)

 

__________________________
(підпис особи, яка приймала документи)

___________________________
(прізвище, ініціали)

«___» ____________ 20__ року
(дата)
   

Копію опису отримав

   
«___» ____________ 20__ року
(дата)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 4

до пункту 3.11. Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною  медициною (цілительством)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

на заняття народною медициною (цілительством)

від___________________                             №_________

Виданий ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

На право заняття народною медициною (цілительством) методом___________________________________________________________

(метод/методи)

відповідно до атестаційно-експертного висновку з народної медицини (цілительства)______________________________________________________

від _____________________№____________

Місцезнаходження надання послуг народною медициною (цілительством)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Спеціальний дозвіл дійсний до «_____» ___________ року.

Спеціальні вимоги, що визначають обсяг заняття народною медициною (цілительством) ____________________________________________________

Заступник Міністра охорони здоров’я України __________ __________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 5

до пунктів 4.4.,4.11.  Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною  медициною (цілительством)

Міністерство охорони здоров’я України

Заява про переоформлення спеціального дозволу

на заняття народною медициною (цілительством)

Заявник _____________________________________________________________­_________

 (прізвище, ім’я, по батькові  фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________

Номер телефону ______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*___________________________

Прошу переоформити спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) від «_______»______________20____р. № _______________

У зв’язку із ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указати підстави)

Підпис заявника ________________________

______________________

(ініціали, прізвище)

 «______»_______________ 20______р.

 

Дата і номер реєстрації заяви “____”___________ 20 ___р. № _______
_________________________________________    _________________
(ПІБ особи, яка прийняла документи)                                   (підпис)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 6

до пунктів 5.3., 5.4., 5.11.  Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною  медициною (цілительством)

Міністерство охорони здоров’я України

Заява про видачу дубліката спеціального дозволу

на заняття народною медициною (цілительством)

Заявник _____________________________________________________________­_________

 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________

Номер телефону ______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*___________________________

Прошу  видати   дублікат   спеціального   дозволу на заняття народною медициною (цілительством) від «_______»______________20____р. № _______________

У зв’язку із ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указати підстави)

Підпис заявника ________________________

______________________

(ініціали, прізвище)

 «______»_______________ 20______р.

 

Дата і номер реєстрації заяви “____”___________ 20 ___р. № _______
________________________________________    _________________
(ПІБ особи, яка прийняла документи)                                   (підпис)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті