Наказ МОЗ України від 20.04.2012 р. № 280

11 Травня 2012 11:40 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Від 20.04.2012 р. № 280
Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2012 році

З метою виконання положень Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2012 році (далі — План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра — керівнику апарату відповідно до розподілу функціональних обов’язків забезпечити координацію роботи з виконання Плану структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити виконання Плану:

3.1. Подання до відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я у паперовому та електронному варіантах (e-mail: infodep@moz.gov.ua):

3.1.2. Щопівріччя, до 5 числа першого місяця, наступного за звітним періодом, інформацію щодо виконання Плану.

3.1.3. До 5 грудня 2012 року пропозиції до проекту Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2013 році.

4. Відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я забезпечити:

4.1. Узагальнення інформації щодо виконання Плану, розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України та подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

4.2. До 25 грудня 2012 року подання на затвердження проекту Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2013 році.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

20.04.2012 № 280

План
заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2012 році

Зміст завдань і заходів МОЗ України Виконавці Термін виконання
1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації
1.1. Розробити проекти нормативно-правових актів:
1.1.1. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік»

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,структурні підрозділи МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Квітень
1.1.2. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.10.2011 № 641 «Про склад Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України» Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України Квітень
1.1.3. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.05.2009 № 358 «Про створення Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій»

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (за згодою)

Квітень
1.1.4. Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.06.2009 № 469 «Про проведення електронних консультацій з громадськістю»

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»

II квартал
2. Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
2.1. Сприяти проведенню Міжнародного симпозіуму щодо питання лікування рідкісних захворювань

ВСГО «Рух за здоров’я» (за згодою),

Шведська Торгова Рада (за згодою),

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України

Березень — квітень
2.2. Сприяти здійсненню заходів проекту «Кризова комунікація — порятунок життів» в рамках виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері охорони здоров’я між МОЗ України Спілкою громадських організацій «Рух за здоров’я»

ВСГО «Рух за здоров’я» (за згодою),

Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) (за згодою),

відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України,

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Березень — вересень
2.3. Проводити вивчення громадської думки шляхом Інтернет-опитування на веб-сайті МОЗ України

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Щокварталу
2.4. Сприяти проведенню Міжнародного (Третього Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України,

ВГО «Українська медико — правова асоціація» (за згодою),

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України

19-21 квітня
2.5. Сприяти проведенню Всеукраїнської конференції, присвяченої Міжнародному Дню медичної сестри

Асоціація медичних сестер України (за згодою),

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Травень
2.6. Забезпечити організацію роботи щодо розробки та затвердження Галузевої угоди між МОЗ України, Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Українською Федерацією роботодавців охорони здоров’я на 2012-2016 роки

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

структурні підрозділи МОЗ України,

Профспілка працівників охорони здоров’я України (за згодою),

Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я

I півріччя
2.7. Проводити моніторинг виконання основних завдань Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільствау 2012 роцііз висвітленням результатів моніторингу на офіційному веб-сайту МОЗ України

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Щопіврічно
2.8. Створення сторінки МОЗ України в одній з соціальних мереж Інтернет

Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України,

ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»

II півріччя
2.9. Сприяти проведенню Міжрегіональної навчальної конференції для медичних сестер «Актуальні питання внутрішньо лікарняної гігієни»

Асоціація медичних сестер України (за згодою),

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

Управління громадського здоров’я МОЗ України

Жовтень
2.10. Проводити консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я відповідно до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

Громадська ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (за згодою)

Відповідно до термінів, визначених планом
2.11. Забезпечити висвітлення інформації щодо діяльності консультативно-дорадчих органів при МОЗ України на веб-сайті МОЗ України у відповідних розділах

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

структурні підрозділи МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

Громадська ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (за згодою)

При надходженні матеріалів
2.12. Сприяти (участь у організації) заходам, які проводяться інститутами громадянського суспільства з питань, що відносяться до компетенції МОЗ України

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Протягом року(при надходженні звернення)
2.13. Сприяти проведенню громадських слухань: «Якість повітря і здоров’я населення у місті: інституційна взаємодія для вирішення проблем»(за участі КМДА, Міністерства охорони навколишнього середовища та Міністерства інфраструктури)

ННГО «Науково — інформаційний центр «Екологія. Жінка. Світ» (за згодою),

Управління громадського здоров’я МОЗ України

Протягомроку (за умови подання до МОЗ України відповідних матеріалів для проведення заходу)
2.14. Здійснювати інформаційне наповненнявеб-сайту МОЗ України

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України,

консультативно-дорадчі органи при МОЗ України (за згодою)

Протягом року
2.15. Функціонування на сайті МОЗ України персонального блогу Міністра охорони здоров’я України за адресою: http://blogs.moz.gov.ua Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України Протягом року
2.16. Забезпечити розміщення на веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення проектів нормативно-правових актів та звітів про результати розгляду пропозицій до них

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України,

ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»

Протягом року
2.17. Брати участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Протягом року
2.18. Забезпечувати зворотній зв’язок з громадськістю завдяки дії телефонних «гарячих ліній»

Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України,

Адміністративне управління МОЗ України.

структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Протягомроку
2.19. Сприяти проведенню спільних заходів МОЗ України та громадського об’єднання «Український медичний клуб»

Громадське об’єднання «Український медичний клуб» (за згодою),

структурні підрозділи МОЗ України

Протягом року
2.20. Забезпечити виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері охорони здоров’я між МОЗ України та Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги» (за згодою)

Протягомроку
2.21. Здійснити спільні заходи в рамках Меморандуму про співпрацю, укладеного між Міністерством охорони здоров’я України та Всеукраїнською громадською організацією ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України,

ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» (за згодою),

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Протягомроку
2.22. Сприяти здійсненню заходів спільного медичного профілактично-просвітницького проекту Громадської ради при МОЗ України та Всеукраїнського Лікарського Товариства «Майстерня здоров’я»

Всеукраїнське Лікарське Товариство (за згодою),

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України,

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Протягом року
2.23. Сприяти здійсненню заходів освітньо-просвітницького проекту для пацієнтів «Школа пацієнта»

Всеукраїнське Лікарське Товариство (за згодою),

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Протягомроку
2.24.Сприяти здійсненню заходів освітнього проекту для лікарів «Школа практикуючого лікаря»

Всеукраїнське Лікарське Товариство (за згодою),

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Протягомроку
2.25.Сприяти здійсненню заходів освітньо-просвітницького проекту для дітей «Лікарня для ведмежат»

Всеукраїнське Лікарське Товариство (за згодою),

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Протягомроку
3. Створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства
3.1. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності МОЗ України, підприємств, закладів та установ, підпорядкованих МОЗ України згідно чинного законодавства

Структурні підрозділи МОЗ України,

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Протягом року (при надходженні запиту)
3.2. Залучати представників інститутів громадянського суспільства до робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я та сприяти їх участі у розробці номенклатури для проведення тендерних закупівель

Структурні підрозділи МОЗ України,

підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Протягомроку
3.3. Створити умови для роботи консультативно-дорадчих органів при МОЗ України та проведення їх засідань

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України,

Управління бухгалтерського обліку МОЗ України,

Адміністративне управління МОЗ України

Протягом року
3.4. Забезпечити формування Переліку (реєстру) інститутів громадянського суспільства, які здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров’я (подання оголошення про збір інформації,збір інформації, формування переліку, розміщення його на веб-сайті МОЗ України).Здійснювати постійне його оновлення

Департамент за реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

інститути громадянського суспільства (за згодою),

Громадська рада при МОЗ України (за згодою

Протягом року
4. Формування громадянської культури суспільства
4.1. Запровадити курс лекцій, оформлення стендів з питань, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства залучивши до участі в лекціях та оформленні стендів представників інститутів громадянського суспільства

Ректори медичних (фармацевтичного) вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації МОЗ України,

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України,

інститути громадянського суспільства (за згодою)

II-III квартал
4.2. Всеукраїнський конкурс студентів — випускників медичних училищ та коледжів за спеціальністю «сестринська справа» ЕСКУЛАП

Асоціація медичних сестер України (за згодою),

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

Травень-червень
4.3. Сприяти проведенню Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності медичних сестер «ЕСКУЛАП — ПРОФЕСІОНАЛ»

Асоціація медичних сестер України (за згодою),

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

Вересень
4.4. Забезпечити оформлення інформаційних стендів у приміщенні МОЗ України з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я

Структурні підрозділи МОЗ України, в межах компетенції;

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Протягом року
4.5. Здійснити організаційні заходи щодо створення Інтернет — порталу МОЗ України для дітей

Департамент за реформ та розвитку галузі охорони здоров’я МОЗ України,

ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»

Протягомроку
5. Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства
5.1. Сприяти урочистому нагородженню лауреатів Національної медичної Премії під час святкування Дня Медичного Працівника

Оргкомітет Національної медичної премії (за згодою),

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

15 червня
5.2. Сприяти проведенню урочистого нагородження лауреатів Національного рейтингу «Фармація-2012»

Оргкомітет Національного рейтингу,

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України

Вересень
5.3. Відкриття показового Центру Фандрайзингу

Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» (за згодою),

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

структурні підрозділи МОЗ України

30 вересня
5.4. Здійснення заходів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо подальшої розбудови національної телемедичної мережі між МОЗ України, Національною академією медичних наук України, ТОВ «ДТЕК», Благодійним фондом «Розвиток України» та ПАТ «МТС Україна»

ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗ України»,

ДЗ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

ТОВ «ДТЕК» (за згодою),

Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою),

ПАТ «МТС Україна» (за згодою)

У терміни визначені планом заходів щодо реалізації положень Меморандуму (наказ МОЗ від 26.12.2011 № 966)
5.5. Сприяти виконанню заходів відповідно до резолюції круглого столу «Благодійність та охорона здоров’я» від 13 грудня 2011 року

Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» (за згодою),

Громадська рада при МОЗ України (за згодою),

структурні підрозділи МОЗ України

Протягом року відповідно до плану заходів резолюції
5.6. Забезпечити виконання Угоди про співробітництво між МОЗ та Товариством Червоного Хреста України щодо надання медико-соціальної допомоги населенню та санітарно-просвітницької роботи

Департамент лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України,

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

Протягом року

 

Директор Департаменту з реформ
та розвитку галузі охорони здоров’я
Л.М. Підгорна

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті