Проект Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності»

21 Травня 2012 11:29 Поділитися

Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності» є стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності» має на меті здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності.

Проект наказу спрямований на:

 • створення єдиного підходу до здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності;
 • виявлення та попередження порушень та зловживань при видачі листків непрацездатності;

Інструкція про порядок здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності регламентує :

 • організацію проведення контролю;
 • права та обов’язки осіб, які здійснюють перевірку;
 • права і обов’язки осіб, які підлягають перевірці;
 • порядок проведення перевірки;
 • оформлення результатів перевірки.

3. Правові аспекти

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності» є стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими поховання».

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ;
 • Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. № 23-р «Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності»;
 • наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрований в Мін’юсті 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196, зі змінами від 06.12.2011 № 882, зареєстрованими в Мін’юсті 2 лютого 2012 р. за № 163/20476);
 • спільний наказ МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за погодженням Державного комітету статистики та Федерації профспілок України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», (зареєстрований в Мін’юсті 17.11.2004 за № 1454/10053, № 1455/10054, № 1456/10055) зі змінами від 24.11.2006 № 774/438/207-ос/719, зареєстрованими в Мін’юсті 18 грудня 2006 за № 1324/13198;
 • наказ МОЗ України від 09.04.08 р. № 189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», зареєстрований в Мін’юсті 4 липня 2008 року за № 589/15280;
 • наказ МОЗ України від 28.10.2011 № 716 «Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності», зареєстрований в Мін’юсті 23 грудня 2011 року за № 1521/20259;

Реалізація цього наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів і сприятиме раціональному використанню коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу підлягає погодженню із Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та іншими заінтересованими відомствами.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Наказ МОЗ України не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua у розділі «Обговорення. Громадське обговорення проектів нормативних документів».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу підлягає погодженню із представниками профспілок та роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Підставою для розроблення Проекту наказу є: стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ; Основи законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. № 23-р «Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності»; наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрований в Мін’юсті 4 грудня 2001 року за № 1005/6196 зі змінами, затверджених наказом МОЗ України від 06.12.2011р. № 882, зареєстрованим у Міністерства юстиції України 02.02.2012 за № 163/20476.

Реалізація прав та обов’язків громадян та держави у галузі охорони здоров’я, визнається рівність усіх форм власності закладів охорони здоров’я, а також свобода волі громадян за потребою вільно обирати лікаря та лікувальний заклад.

Проект наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямований на позитивне розв’язання проблеми, яке дає можливість суб’єктам господарювання виконувати вимоги чинного законодавства.

10. Прогноз результатів

Прийняття наказу МОЗ України визначить організаційні засади контролю за правильністю видачі листків непрацездатності у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, відомчого підпорядкування та лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

Впровадження та виконання наказу МОЗ України сприятиме раціональному використанню коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Заступник Міністра О.К. Толстанов

ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

Відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» з метою здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за правильністю видачі листків непрацездатності (далі – Порядок), що додається.

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр Р.О. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО

Директор Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
О.В. Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я  України

____________. №_______

Порядок контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

1. Загальні положення

1.1 Порядок контролю за правильністю видачі листків непрацездатності (далі – Порядок) розроблений з метою реалізації ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» щодо здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності.

1.2. Контролю за правильністю видачі листків непрацездатності підлягають лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, у в тому числі клінік вищих медичних навчальних закладів III‑IV рівнів акредитації, академій післядипломної освіти лікарів, науково-дослідних інститутів (далі ‑ заклад охорони здоров’я) та лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці (далі – Лікар-підприємець).

1.3. Цим Порядком установлюється єдина процедура здійснення контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів щодо видачі, продовження та оформлення листків непрацездатності.

1.4. Контроль за правильністю видачі листків непрацездатності шляхом проведення планових та позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснюють Міністерство охорони здоров’я України, органи охорони здоров’я, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я;  виконавчі дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі-Фонд).

2. Організація проведення перевірки

2.1. Контроль за правильністю видачі листків непрацездатності здійснюється шляхом проведення планової та позапланової перевірок.

2.2. Планова перевірки за правильністю видачі листків непрацездатності в закладі охорони здоров’я проводиться відповідно до щорічних планів, які затверджуються органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я.  

2.3. Планова перевірка за правильністю видачі листків непрацездатності у Лікаря – підприємця проводить  МОЗ України.

2.4. Планова перевірка спеціалістами виконавчих дирекцій Фондів проводиться відповідно до щорічних планів, затвердженими керівниками виконавчих дирекцій Фондів відповідного рівня, які доводяться до відома МОЗ України, органів охорони здоров’я залежно від рівня органу, що перевіряє. За пропозиціями МОЗ України, органів охорони здоров`я до планів проведення перевірок можуть бути внесені відповідні зміни.

2.5. Планова перевірка здійснюється за умови письмового повідомлення про проведення такої перевірки, не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення.

Повідомлення повинно містити дату початку та дату закінчення планової перевірки.

2.6. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою.

2.7. Планова перевірка проводяться не рідше одного разу на 3 роки.

2.8. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати десяти  робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.9. Позапланова перевірка проводиться на підставі звернень керівників підприємств, установ, організацій (комісій із соціального страхування), уповноважених працівників прокуратури, суду, центральних органів виконавчої влади.

Проведення позапланової перевірки здійснюється без попередження.

2.10. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати п’яти  робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

3. Права та обов’язки осіб, які здійснюють перевірку

3.1. Особи під час здійснення  перевірки мають право:

 • ознайомлюватись з нормативною, обліковою, розпорядчою та медичною документацією, необхідною для проведення перевірки;
 • отримувати на усну вимогу необхідну інформацію (в т.ч. і у письмовому вигляді), необхідні документи або їх копії від осіб, що перевіряються;
 • одержувати від осіб, що перевіряються, письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3.2. Особи під час здійснення  перевірки зобов’язані:

 • дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із особами, які підлягають перевірці;
 • керуватись у своїй роботі виключно законодавчими та нормативними документами;
 • утримуватись від поширення інформації про стан здоров’я особи, яка стала їй відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

4. Права та обов’язки осіб, яка підлягають перевірці

4.1. Особи, які підлягають перевірці мають право:

 • вимагати від осіб, які здійснюють перевірку додержання вимог законодавства;
 • перевіряти наявність наказу про проведення перевірки;
 • бути присутнім під час здійснення перевірки;
 • одержувати та знайомитися з довідкою перевірки (далі – Довідка);
 • надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до Довідки;
 • оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії осіб, які здійснюють перевірку.

4.2. Особи, які підлягають перевірці зобов’язані:

 • допускати осіб, які здійснюють перевірку до здійснення перевірки за умови дотримання порядку її здійснення;
 • надавати копії (ксерокопії) документів, письмові пояснення та матеріали з питань, які виникають під час перевірки;
 • одержувати примірник Довідки.                    

5. Порядок проведення перевірки

4.1. Підставою для проведення перевірки є наказ органу, що здійснює перевірку з визначенням термінів проведення перевірки, складу осіб, які здійснюють перевірку з призначенням голови.

У разі проведення позапланової перевірки надаються документи (копії), що стали підставою для перевірки (звернення установ, організацій; медичні документи, які оформлені з порушеннями; розпорядження, накази вищих контролюючих органів, органів виконавчої влади, правоохоронних органів).

4.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності  особи, яка перевіряється.

4.3. При проведенні перевірки оцінюються.

4.3.1. Наявність наказів (про призначення відповідальної особи за організацію ЕТН, відповідальних осіб за одержання, облік, збереження, виписку та використання бланків листків непрацездатності, створення комісії по знищенню корінців та зіпсованих бланків листків непрацездатності, створення, склад та режим роботи лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК).

4.3.2. Дотримання вимог ведення медичної облікової документації, затвердженої відповідними наказами МОЗ України, в період тимчасової непрацездатності.

4.3.3. Дотримання порядку заповнення листків непрацездатності, затвердженого відповідним наказом МОЗ України.

4.3.4. Дотримання порядку видачі та закриття листків непрацездатності (відповідність скарг, наявність даних анамнезу (страхового, хвороби, при травмах та отруєннях – дата, час, місце, обставини, механізм і характер травми), даних об’єктивного огляду хворого, обґрунтування наявності або відсутності у хворого ознак тимчасової непрацездатності згідно із записами лікаря в медичній обліковій документації.

4.3.5. Відповідність порядку продовження листків непрацездатності (своєчасність огляду завідувачем відділення (службою), ЛКК, направлення на медико-соціальну експертну комісію (далі – МСЕК), термінів видачі листків непрацездатності в облікових медичних документах та в журналі реєстрації листків непрацездатності, журналі протоколів ЛКК.

4.3.6. Наявність у виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого лікувальних, трудових рекомендацій, даних про номер листка непрацездатності та терміни тимчасової непрацездатності.

4.3.7. Обґрунтованість відбору на лікування у санаторно-курортних закладах, у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних і спеціалізованих лікувальних закладів.

4.3.8. Обґрунтованість продовження лікування та правильність оформлення відповідних медичних документів після надання рекомендацій МСЕК щодо продовження листка непрацездатності.

5. Оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами здійснення перевірки правильності видачі листків непрацездатності складається Довідка, за формою, що додається.

5.2. Довідка складається у двох примірниках, один примірник  залишається в закладі охорони здоров’я, що перевірявся, або у Лікаря – підприємця, другий – зберігається в органі, що здійснював перевірку.

5.3. Керівник закладу охорони здоров’я, або його уповноважений представник та Лікар – підприємець в останній день перевірки особистим підписом засвідчують факт ознайомлення з Довідкою планової (позапланової) перевірки і отримання належного йому примірника цієї Довідки.

5.4. У разі виявлення порушень правильності видачі листків непрацездатності інформація про вжиті заходи направляється керівником закладу охорони здоров’я, або Лікарем – підприємцем до органу, який здійснював перевірку, не пізніше терміну, зазначеному у Довідці.

У разі не надання інформації про вжитті заходи в термін, зазначений у Довідці, проводиться позапланова перевірка про усунення порушень.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги М. Хобзей

Додаток до Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

Довідка перевірки

«___» _______________ 20__ р. № _____ 

Підстава________________________________________________________________________                                                      

(наказ про проведення перевірки)

______________________________________________________________________________                                

 (прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії) 

з «___» _______________ 20_ р. до «___» _______________ 20_ р.

У ____________________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я; прізвище, ініціали Лікаря-підприємця;  місцезнаходження, телефон, адреса) 

_____________________________________________________________________________

У присутності

_____________________________________________________________________________
                (прізвище, ініціали, посада представників закладу охорони здоров’я)

проведено перевірку правильності видачі листків непрацездатності.

Перевіркою встановлено: _______________________________________________________

Висновки:____________________________________________________________________

Пропозиції:___________________________________________________________________

Довідку складено у двох примірниках.

Голова комісії   ____________   _________________________ 
  (підпис)               (прізвище, ініціали)
Члени комісії: ________________________________________
  ________________________________________

З довідкою ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник закладу охорони здоров’я, ________  _______________
Лікар-підприємець (підпис) (прізвище, ініціали) 
Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги М. Хобзей

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті