Наказ МОЗ України від 28.04.2012 р. № 320 «Про затвердження заходів на виконання доручення Президента України від 19.04.2012 р.»

30 Травня 2012 3:07 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 28.04.2012 р. № 320
Про затвердження заходів на виконання доручення
Президента України
від 19.04.2012 р. № 1-1/883

На виконання доручення Президента України від 19.04.2012р. № 1-1/883 з метою підвищення ефективності забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Склад робочої групи із забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, що додається.

2. Затвердити План-графік заходів із забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Богачева Р.М.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

28.04.2012 р. № 320

Склад робочої групи
із забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру

Богачев Р.М. заступник Міністра — керівник апарату
Голубчиков М.В. начальник державного закладу «Центр медичної статистики МОЗ України»
Сіроштан О.М. головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення інформаційно-аналітичного управління Держлікслужби України
Легеза К.М. начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров`я МОЗ України
Боднарук Н.М. начальник відділу високоспеціалізованої допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Мороз Є.Д. заступник директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Буяло К.М. заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Довганчин Г.С. начальник управління планування, фінансування, моніторингу центральних заходів та конкурсних закупівель Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Думенко Т. М. директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводу державної формулярної системи ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Портянко Л.В. головний спеціаліст відділу забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров`я Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров`я МОЗ України
Кияшко В.П. головний спеціаліст відділу координації правової роботи та експертизи нормативно-правових актів Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України
Толкачова Я.А. начальник відділу декларування цін на лікарські засоби та взаємодії із суб’єктами виробництва фармацевтичної продукції Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров`я МОЗ України
Підтуркін Д.Г. радник Віце-прем’єр-міністра — Міністра охорони здоров’я України
Демченко І.Б. перший заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів
Горбань А.Е. директор ДУ «Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України»

 

Заступник Міністра — керівник апарату Р.М. Богачев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

28.04.2012 р. № 320

План-графік
із заходів із забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках
відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру

пункту Назва заходу відповідно до доручення Президента України Заходи МОЗ України на виконання доручення Президента України Термін виконання Відповідальні
1. Визначити установи, відповідальні за ведення електронного реєстру пацієнтів залежно від захворювань (груп захворювань), лікування та профілактика яких забезпечуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання заходів державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. 1.Визначити перелік установ та закладів охорони здоров’я, відповідальних за ведення електронного реєстру пацієнтів. 27.04.2012 Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

2. Подати пропозиції стосовно створення електронного реєстру пацієнтів, передбачивши визначення категорій населення, які забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що є життєво необхідними та закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання заходів державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. 2.1.Розробити та подати до Кабінету Міністрів України проект постанови щодо Положення про електронний реєстр пацієнтів. 18.05.2012 Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

2.2. Проаналізувати ресурсне забезпечення в закладах охорони здоров’я для вивчення можливостей впровадження електронного реєстру пацієнтів. 01.06.2012 Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Держлікслужба України

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Управління громадського здоров’я МОЗ України

3. Ужити невідкладних заходів щодо ведення достовірного обліку осіб, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання заходів державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. 3.1. Перевірити дані диспансерного обліку осіб, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, та подати відповідні уточнені статистичні дані до МОЗ. 15.06.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомогиДепартамент охорониматеринства, дитинства та санаторного забезпеченняДержавна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворюваньДепартамент фінансово-ресурсного забезпечення
3.2 Забезпечити ведення достовірного диспансерного обліку осіб, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, та своєчасне подання відповідних статистичних даних до МОЗ. Постійно Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба України

МОЗ АР Крим, управління хорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій

3.3 Вжити заходів щодо першочергового узагальнення статистичних даних диспансерного обліку осіб, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру.

3.4. Забезпечити своєчасний збір заявок регіонів з урахуванням обліку осіб,які мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру

Щорічно до 15.03.
4. Розробити з урахуванням завдань Національного плану дій на 2012рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава» затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187, та затвердити положення про електронний реєстр пацієнтів, передбачивши визначення категорій населення які забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що є життєво необхідними та закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на виконання заходів державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. 4.1.Затвердити постанову Кабінету Міністрів України щодо Положення про електронний реєстр пацієнтів. 25.06.2012 Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

4.2. Розробити та провести обговорення технічного завдання на створення електронного реєстру пацієнтів на Координаційній Раді з питань інформатизації системи охорони здоров’я МОЗ України із зацікавленими органами влади. 15.07.2012 Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

4.3. Затвердити проект технічного завдання електронного реєстру пацієнтів. 25.07.2012 Держлікслужба України

Управління громадського здоров’я МОЗ України

5. Розробити з урахуванням даних електронного реєстру пацієнтів та затвердити порядок визначення потреби і методику розрахунку кількості лікарських засобів та виробами медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для забезпечення відповідних категорій населення. 5.1. Створити робочі групи при МОЗ України із залученням головних позаштатних спеціалістів МОЗ та громадських організацій пацієнтів з метою розробки порядків визначення потреби і методик розрахунку кількості лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру.

5.2. Розробити та затвердити порядки визначення потреби і методики розрахунку кількості лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів на виконання державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру.

25.07.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Управління громадського здоров’я МОЗ України

Держлікслужба України

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

6. Удосконалити механізм забезпечення населення, у першу чергу дітей, лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, передбачивши, зокрема: 6.1. Розробити регіональні плани щодо механізму та моніторингу забезпечення населення, у першу чергу дітей, лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру, передбачивши, 01.07.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління контролю якості медичних послуг

6.2. Щоквартально оновлювати оперативні реєстри пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. До 1 числа місяця наступного за звітним Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба України

МОЗ АР Крим, управління хорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій

6.3. Подавати до МОЗ України (Департамент лікувально-профілактичної допомоги, Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення) щоквартально інформацію про забезпеченість лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках відповідних державних цільових програм і комплексних заходів програмного характеру. До 1 числа місяця наступного за звітним
6.4. Внесення змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996р. №1071 Постійно
6.1. Контроль за фактичним отриманням лікарського засобу (виробу медичного призначення) Розробити заходи щодо контролю за фактичним отриманням лікарського засобу (виробу медичного призначення) 25.09.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

МОЗ АР Крим, управління хорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій

Держлікслужба України

6.2. Моніторинг застосування лікарського засобу (виробу медичного призначення) відповідно до призначення лікаря пацієнтами, які перебувають на обліку 6.2.1. Розробити та затвердити Порядок проведення моніторингу застосування лікарських засобів відповідно до призначення лікаря пацієнтами, які перебувають на обліку (на прикладі лікування ВІЛ/СНІДу та туберкульозу).

6.2.2. Проаналізувати ресурсне та кадрове забезпечення спеціалізованих закладів охорони здоров’я для вивчення можливостей проведення моніторингу застосування лікарських засобів.

25.09.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба України

МОЗ АР Крим, управління хорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій

6.3. Оцінювання ефективності проведеного лікування (застосування лікарських засобів та/чи виробів медичного призначення) корекцію в разі потреби схеми лікування 6.3.1.Розробити та затвердити методично-організаційні підходи до здійснення оцінки ефективності проведеного лікування (застосування лікарських засобів та/чи виробів медичного призначення) корекцію в разі потреби схеми лікування. 25.09.2012 Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління контролю якості медичних послуг

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба України

МОЗ АР Крим, управління хорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій

 

Заступник Міністра — керівник апарату Р.М. Богачев

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті