Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо скасування пільг на вироби медичного призначення)

04 Липня 2012 4:03 Поділитися

Від 03.07.2012 р., реєстраційний № 10691

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін
до Податкового кодексу України»
(щодо скасування пільг на вироби
медичного призначення)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблений з метою скасування пільг на вироби медичного призначення при їх імпорті на митну територію України, які виробляються в Україні, а також усунення негативних тенденцій у конкуренції виробів медичного призначення вітчизняного виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 року № 867 затверджено Перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість (далі — Перелік). До цього Переліку віднесені: 1) шприци з голками чи без голок з пластмасових матеріалів — (УКТ ЗЕД 9018 31 10 00); 2) системи переливання крові (УКТ ЗЕД  9018 90 50 00); 3) прилади для вливання розчинів (медичні) (УКТ ЗЕД 9018 90 85 10).

В той же час звільнення від оподаткування податком на додану вартість (далі — ПДВ) операцій з постачання вказаних виробів медичного призначення посилило негативні тенденції на ринку виробів медичного призначення (демпінговий імпорт одноразових шприців, ухилення від сплати антидемпінгового мита тощо) і призвело до зменшення їх виробництва в Україні, скорочення використання вже наявних потужностей, наприклад, одноразових шприців — до 45-50%, а також створило нерівні умови господарювання тощо.

Обґрунтування необхідності прийняття запропонованого акту полягає у наступному:

1) наявність національного виробництва вказаних виробів медичного призначення та повне забезпечення потреб внутрішнього ринку України у них:

  • виробляються вітчизняними виробниками;
  • відповідають міжнародним стандартам;
  • є аналогічним товаром, який імпортується;
  • наявні потужності по виробництву одноразових шприців здатні повністю забезпечити внутрішній ринок;

2) відповідність вітчизняних виробів медичного призначення національним та міжнародним стандартам;

3) створення рівних умов господарювання, оскільки надання пільг з оподаткування ПДВ операцій з постачання виробів медичного призначення, які виробляються в України, не відповідає статті 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в частині забезпечення рівного захисту інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно із законами України.

Наприклад, імпорт одноразових шприців в Україну звільняється від оподаткування ПДВ, водночас, вітчизняний виробник для виробництва одноразових шприців імпортує сировину, сплачуючи до Державного бюджету України ПДВ. Питома вага імпортованої сировини у собівартості одноразових шприців складає більше 35 відсотків.

Таким чином, наявність пільг з оподаткування ПДВ виробів медичного призначення створило дискримінаційні умови для вітчизняних виробників.

4) наявність демпінгового імпорту в Україну виробів медичного призначення, зокрема, одноразових шприців (проведене антидемпінгове розслідування та прийняте рішення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі підтвердило поставки на український ринок одноразових шприців за демпінговими цінами);

5) наявність податкових пільг з імпорту виробів медичного призначення призводить до різного роду зловживань та зменшення доходів до Державного бюджету України;

6) звільнення від оподаткування ПДВ ввезення виробів медичного призначення разом з чинниками недобросовісної конкуренції призводять до втрати українськими виробниками не лише внутрішнього ринку України, але й традиційних для України ринків збуту продукції — країн СНД, тому продовження політики підтримки державою імпорту медичних виробів, в тому числі і одноразових шприців, систем переливання крові та приладів для вливання розчинів (медичних), які виробляються національними товаровиробниками, — не відповідає державній політиці щодо розвитку власного високотехнологічного виробництва в медичній сфері

2. Цілі і завдання прийняття акта

З метою захисту інтересів національних виробників виробів медичного, створення рівних умов господарювання, збільшення доходів Державного бюджету України пропонується скасувати податкові пільги при імпорті тих виробів медичного призначення, які виробляються в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині скасування пільгового режиму імпорту на митну територію України виробів медичного призначення, які виробляються в Україні.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України.

Реалізація проекту не потребує змін до інших законів, лише відповідного врегулювання підзаконними актами.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Законодавчі пропозиції спрямовані на ліквідацію податкових пільг при імпорті на ті вироби медичного призначення, які виробляються в Україні, дозволить збільшити доходи Державного бюджету України.

Зокрема, за інформацією Міністерства фінансів України (лист від 28.03.2012 р. № 31-08120-08-5/7634) внаслідок звільнення від оподаткування операцій з постачання виробів медичного призначення, включаючи одноразові шприци, системи переливання крові та прилади для вливання розчинів (медичні), втрати Державного бюджету України склали 2 млрд. гривень.

Також за інформацією Міністерства охорони здоров’я України (лист від 22.05.2012 р. № 18.05-1/1155/9-2855/62) втрати Державного бюджету України від застосування платниками ПДВ пільгового режиму оподаткування операцій з поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення становили у 2010 році 3,1 млрд. грн., у 2011 році — 3,4 млрд. грн.

6. Позиція заінтересованих органів

Скасування податкових пільг на вироби медичного призначення при імпорті в Україну шляхом виключення із Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, тих виробів медичного призначення, які виробляються в України підтримано Міністерством охорони здоров’я України (лист від 25.04.2012 р. № 18.05-Д-1/886/5-2374), Міністерством фінансів України (лист від 28.03.2012 р. № 31-08/20-2-6/1931) і Державною податковою службою України (лист «Про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг за 9 місяців 2011 р.» від 12.01.2012 р. №12120-1110)/

Вказане питання також було розглянуто та підтримано Кабінетом Міністрів України — згідно підпункту 5 пункту Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 р.(витяг з протоколу № 19) та пункту 16 Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 20 березня 2012 р. «Про подальший розвиток системи охорони здоров’я».

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація норм законопроекту позитивно вплине на встановлення прозорих відносин у зовнішньоекономічній діяльності, дозволить вітчизняним виробникам виробів медичного призначення компенсувати вартість вхідного податку та не збільшувати за рахунок цього валові витрати при обрахунку податку на прибуток підприємства, що створить рівні економічні умови з імпортерами, а також буде сприяти отриманню додаткових надходження до Державного бюджету України завдяки зростанню обсягів власного виробництва, збільшенню бази оподаткування для ввезених на територію України товарів.

Народний депутат України Зозуля Р.П.

Проект

вноситься народним депутатом України
Зозулею Р.П.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін
до Податкового кодексу України»
(щодо скасування пільг на вироби медичного призначення)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до такого законодавчого акту України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14,№15-17, № 17):

І) у підпункті 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 після слів « … а також виробів медичного призначення» доповнити словами «,якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні» і далі за текстом.

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін
до Податкового кодексу України»
(щодо скасування пільг на вироби
медичного призначення)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
197.1.27 постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 197.1.27 постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
Народний депутат України Зозуля Р.П.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті