Наказ МОЗ України від 02.07.2012 р. № 471

09 Липня 2012 2:52 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.07.2012 р. № 471
Про створення Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України з питань інформатизації
сфери охорони здоров’я

З метою реалізації доручення Президента України від 19 квітня 2012 року № 1-1/883, з урахуванням завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187,

НАКАЗУЮ:

1. Створити Координаційну раду Міністерства охорони здоров’я України з питань інформатизації сфери охорони здоров’я (далі — Координаційна рада).

2. Затвердити:

2.1. Положення про Координаційну раду (додається).

2.2. Склад Координаційної ради (додається).

3. Координаційній раді до 15 липня 2012 року підготувати та затвердити план роботи на поточний рік.

4. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 28 березня 2006 року № 178 «Про Координаційну раду з питань інформатизації системи охорони здоров’я МОЗ України» та від 19 вересня 2011 року № 600 «Про створення та організацію діяльності Робочої групи з впровадження «Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.

Віце-прем’єр-міністр України —
Міністр
Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

від 02.07.2012 р. № 471

Склад Координаційної ради МОЗ України з питань інформатизації
сфери охорони здоров’я

Толстанов Олександр Костянтинович — заступник Міністра, голова ради;
Комаров Михайло Петрович — заступник директора департаменту — начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України;
Голубчиков Михайло Васильович — начальник ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», заступник голови ради;
Годлевський Леонід Семенович — завідуючий кафедрою Одеського національного медичного університету МОЗ України;
Коваленко Олександр Сергійович — завідуючий відділом медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України (за згодою);
Майоров Олег Юрійович — завідуючий кафедрою клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охорони здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України,;
Мінцер Озар Петрович — завідуючий кафедрою медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. М.Л. Шупика МОЗ України;
Морозов Анатолій Олексійович — директор ДУ «Інститут математичних машин і систем НАН України» (за згодою);
Осташко Віталій Геннадійович — головний лікар Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України;
Пустовойтова Ганна Леонідівна — директор ДП «Укрмедреєстр»;
Слабкий Геннадій Олексійович — директор ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»;
Горбань Андрій Євгенович — директор ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України», секретар ради.
Герасимов Анатолій Павлович — радник Віце-прем’єр-міністра України — Міністра охорони здоров’я України
Панченко Олег Анатолійович — директора ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Заступник Міністра О.К. Толстанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

від 02.07.2012 р. № 471

ПОЛОЖЕННЯ
Про Координаційну раду Міністерства охорони здоров’я України з питань інформатизації сфери охорони здоров’я

1. Координаційна рада Міністерства охорони здоров’я України з питань інформатизації сфери охорони здоров’я (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації виконання проектів (завдань) щодо забезпечення інформатизації сфери охорони здоров’я України.

2. Основними завданнями Координаційної ради є :

  • оцінка пріоритетних напрямів розвитку та реалізації проектів, державних цільових програм, а також реконструкції наявних або впровадження нових апаратно-програмних комплексів та інших інформаційних систем, пов’язаних з розвитком інформатизації сфери охорони здоров’я України;
  • підготовка та внесення пропозицій щодо поліпшення ефективності використання державних коштів під час реалізації проектів з інформатизації сфери охорони здоров’я України;

3. Координаційна рада здійснює свою роботу на громадських засадах.

4. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань виконує такі основні функції:

  • координація взаємодії та зв’язок з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об єднаннями громадян та державними установами з питань, що належать до її компетенції;
  • організація розробки нормативно-правових актів з питань розвитку і впровадження інформаційних технологій у систему охорони здоров’я України;
  • організація надання консультативної, методичної та інформаційної допомоги в закладах охорони здоров’я з питань використання сучасних інформаційних технологій;
  • організація розробки стандартів обміну медичною інформацією, електронних форм медичної документації та інших стандартів з інформатизації системи охорони здоров’я України;

6. До складу Координаційної ради входять голова ради, заступники голови, секретар та члени ради. Склад Координаційної ради та Положення про неї затверджуються наказом МОЗ України.

7. Координаційна рада має право:

  • одержувати в межах компетенції в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих МОЗ України закладів, установ, підприємств, його структурних підрозділів інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
  • виходити з пропозиціями до керівництва МОЗ України щодо вирішення питань зі структурними підрозділами МОЗ України, іншими міністерствами, відомствами, органами влади з проблем та завдань, що знаходяться у межах повноважень Координаційної ради;
  • залучати спеціалістів органів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України закладів, установ, підприємств (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

8. До складу Координаційної ради входить не менше 10 та не більше 20 осіб.

Голова Координаційної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, готує пропозиції щодо їх реалізації, дає доручення заступникам, секретареві та членам ради.

Координаційна рада здійснює свою діяльність відповідно до Плану, підписаного секретарем та затвердженого її головою.

За результатами виконання покладених на неї завдань Координаційна рада приймає рішення, надає пропозиції та рекомендації.

9. Рішення Координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер.

10. У разі відсутності голови, за його дорученням обов’язки голови виконує один із заступників голови.

11. Секретар Координаційної ради забезпечує організацію її роботи: формує порядок денний засідання, здійснює їх підготовку.

12. Голова, секретар та члени Координаційної ради мають право: бути присутніми на нарадах з питань інформатизації сфери охорони здоров’я України, які проводяться керівництвом МОЗ України та в інших органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та в підпорядкованих їм суб’єктах господарської діяльності; порушувати перед Координаційною радою питання щодо поліпшення ефективності реалізації державної політики з питань інформатизації, необхідності підготовки проектів нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів.

13. За рішенням голови Координаційної ради до участі у її роботі на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних, наукових та благодійних організацій (за згодою їх керівників).

14. У разі необхідності Координаційна рада може утворювати робочі групи для вивчення діючих нормативно-правових актів та розроблення проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань у контексті інформатизації.

15. Засідання Координаційної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. До засідання Координаційної ради її членам надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

16. На засіданнях Координаційної ради забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

17. Результати роботи Координаційної ради висвітлюються на офіційному веб-сайті МОЗ України, науково-практичних форумах, у спеціалізованих виданнях та за необхідності в засобах масової інформації.

18. Контроль за виконанням рішень Координаційної ради та за організаційне забезпечення роботи Координаційної ради здійснюють голова та директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України.

Заступник Міністра О.К. Толстанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті