Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2012 р. № 835

20 Серпня 2012 2:06 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 16.07.2012 № 835

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за № 1324/21636

Про затвердження Порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу

Відповідно до розділу 1 Спеціального додатка D до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року, глави 58 розділу XV Митного кодексу України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 10 днів після набрання чинності цим наказом доопрацювати програмно-інформаційний комплекс “Реєстр митних ліцензійних складів” з урахуванням вимог Порядку надання складським об’єктам статусу “митний склад” та позбавлення такого статусу, затвердженого цим наказом, та з наданням можливості програмно формувати другу частину реєстраційного номера митного складу за порядком у загальному переліку митних складів.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Керівникам митниць інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги Порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, затвердженого цим наказом, у тому числі шляхом висвітлення його у місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних органів та в пунктах пропуску через митний кордон України.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного митного комітету України від 05 листопада 1996 року № 510 «Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 1996 року за № 709/1734;

наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 року № 592 «Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 1997 року за № 5/1809;

наказ Державної митної служби України від 11 серпня 1998 року № 487 «Про внесення змін та доповнень до Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби від 31.12.96 р. № 592 та зареєстрованого у Мін’юсті України 20.01.97 р. за № 5/1809», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1998 року за № 530/2970;

наказ Державної митної служби України від 04 грудня 1999 року № 792 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 року за № 902/4195;

пункт 1.3 наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 року № 433 «Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Держмитслужби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2001 року за № 637/5828;

наказ Державної митної служби України від 05 листопада 2001 року № 708 «Про затвердження змін та доповнень до Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за № 1082/6273;

наказ Державної митної служби України від 24 грудня 2003 року № 907 «Про внесення змін і доповнень до Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 січня 2004 року за № 67/8666;

пункт 7 наказу Державної митної служби України від 15 липня 2004 року № 522 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2004 року за № 951/9550;

пункт 1 наказу Державної митної служби України від 21 липня 2005 року № 685 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2005 року за № 839/11119;

пункт 4 наказу Державної митної служби України від 07 листопада 2007 року № 933 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 № 307», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2007 року за № 1329/14596.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

ПОРЯДОК
надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до розділу 1 Спеціального додатка D до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року, Митного кодексу України з метою встановлення вимог до об’єктів, які мають намір отримати статус «митний склад», та організації їх роботи.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відкритий майданчик – спеціально обладнана та огороджена територія, пристосована для зберігання товарів та розташована поза межами приміщення;

критий майданчик – крита, спеціально обладнана та огороджена територія, пристосована для зберігання товарів та розташована поза межами приміщення;

прилегла до митного складу територія – огороджена або позначена на місцевості (щитами з написами, стрічкою, розміткою незмивною фарбою тощо) територія, що прилягає до митного складу (далі – МС) та призначена для стоянки транспортних засобів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, зважування тощо;

приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

резервуар – вмістище (наземне або підземне) для зберігання рідин, газу або сипких товарів;

складський об’єкт – приміщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи відкритий майданчик;

утримувач МС – суб’єкт господарювання, у власності чи користуванні якого перебуває такий склад;

холодильна (морозильна) камера – споруда, приміщення або апарат, в яких підтримується постійний температурний режим за допомогою холодильного обладнання.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених Митним кодексом України.

1.3. Надання складському об’єкту статусу «митний склад» здійснюється шляхом внесення інформації про суб’єкта господарювання до Реєстру митних складів (далі – Реєстр МС). Позбавлення такого статусу здійснюється шляхом виключення складського об’єкта з Реєстру МС.

1.4. Утримувачем МС може бути виключно резидент.

1.5. МС є зоною митного контролю.

1.6. Утримувачем МС відкритого типу може бути суб’єкт господарювання, що має ліцензію на здійснення митної брокерської діяльності.

1.7. Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження функціонування МС. У цьому разі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (далі – Держмитслужба України), вносяться зміни до Реєстру МС щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю МС.

II. Вимоги до облаштування МС

2.1. Як МС може вважатися один або декілька складських об’єктів за умови їх розташування за однією адресою або в межах нерозривної огородженої по периметру території.

2.2. Утримувач МС забезпечує:

наявність прилеглої до МС території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки вантажних транспортних засобів. Якщо як МС використовуються декілька складських об’єктів, за бажанням утримувача МС можна використовувати територію, прилеглу до одного з цих складських об’єктів;

наявність і функціонування на в’їзді прилеглої до МС території контрольно-пропускної системи, що забезпечує реєстрацію та облік транспортних засобів, які доставляють товари на МС. Якщо МС має статус зони прибуття автотранспорту, контрольно-пропускна система повинна забезпечувати автоматичну фіксацію (зчитування) даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів, вагу транспортних засобів та внесення цієї інформації до системи електронного обліку;

цілодобову охорону та/або функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування таких сигналізацій на майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;

освітлення МС та прилеглої до МС території згідно із санітарними нормами й правилами;

наявність сертифікованого (повіреного) спеціального обладнання для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на МС, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, – сертифікованих (повірених) засобів обліку таких товарів і контролю за ними;

наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки МС);

проведення навантажувально-розвантажувальних операцій на МС або на прилеглій до МС території;

наявність і функціонування системи відеоспостереження (далі – СВС) для нагляду за в’їздами на прилеглу територію МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через які здійснюється розміщення товарів на склад або випуск товарів зі складу, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого вилучення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення відповідного архіву (умови обладнання та технічні характеристики СВС наведені в додатку 1 до цього Порядку);

безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВС;

можливість накладення на ворота та двері МС не менше ніж двох засобів забезпечення;

обладнання ґратами вікон (за їх наявності), якщо як МС використовується приміщення;

наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб митниці та інших державних контролюючих органів (у разі їх розміщення).

Якщо МС входить до структури вантажного митного комплексу, можна використовувати для обладнання МС технічне обладнання, техніку, інфраструктуру та охорону, що забезпечують функціонування цього вантажного митного комплексу.

2.3. Утримувач МС зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог законодавства України з питань державної митної справи, виконувати вимоги митниці щодо конструкції, облаштування, стану і місця розташування МС;

2) виключити можливість несанкціонованого доступу на МС сторонніх осіб, а також вилучення з нього товарів, що перебувають під митним контролем;

3) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митниці під час здійснення ними службових обов’язків до товарів, розміщених на МС, та документів на них, створювати цим особам належні умови для роботи на МС, надавати необхідні для роботи приміщення, комп’ютерну техніку, обладнання й засоби зв’язку;

4) вести облік товарів, що розміщуються на цьому МС та випускаються з нього, та щоквартально подавати митниці звіт про рух товарів на МС за попередній квартал в електронному вигляді (форма звіту наведена у додатку 2 до цього Порядку);

5) дотримуватися режиму зони митного контролю;

6) постійно підтримувати МС та прилеглу до МС територію у належному санітарному та технічному стані.

III. Порядок внесення до Реєстру МС

3.1. Інформація до бази даних (Реєстру МС) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС) вноситься посадовою особою Держмитслужби України за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС.

3.2. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір відкрити МС, подає до митниці заяву про відкриття МС (зразок заяви наведено в додатку 3 до цього Порядку).

3.3. До заяви додаються:

1) засвідчені у визначеному законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти або право користування ними;

2) засвідчені заявником копії:

акта прийняття до експлуатації системи передавання тривожних сповіщень (щодо пожежної сигналізації);

наказу підприємства про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власного підрозділу охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян. У такому випадку разом з договором надається копія такої ліцензії;

дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

загального плану території, на якій знаходяться об’єкти, які планується використовувати як МС, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цих складських об’єктів, з позначенням розташування СВС, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану кожного об’єкта МС (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання тощо);

технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (для МС, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);

технічних паспортів на обладнання СВС;

3) проект процедури експлуатації МС (далі – Процедура).

3.4. Митницею у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання заяви, здійснюється огляд складських об’єктів, прилеглої до МС території, перевірка відомостей, зазначених у поданих документах. Для суб’єкта господарювання, який має намір відкрити та експлуатувати МС відкритого типу, перевіряється наявність відомостей про нього в реєстрі митних брокерів. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України. У разі визнання відповідності складського об’єкта вимогам, встановленим цим Порядком, митниця у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати складання акта, видає наказ про прийняття рішення щодо надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу (далі – Дозвіл), затверджує Процедуру, погоджену утримувачем МС, і не пізніше наступного робочого дня після затвердження Процедури направляє електронною поштою до Держмитслужби України лист-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС.

У листі-повідомленні зазначаються:

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

найменування (повинно містити інформацію про організаційно-правову форму юридичної особи та її назву)/прізвище, ім’я, по батькові заявника;

місцезнаходження/місце проживання заявника;

місцезнаходження МС;

вид складського об’єкта (приміщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи відкритий майданчик);

кількість складських об’єктів (кожного виду окремо);

площа (у квадратних метрах) або об’єм для резервуарів (у кубічних метрах) складського об’єкта;

реквізити наказу митниці про прийняття рішення щодо надання Дозволу;

кінцева дата користування складським об’єктом утримувачем МС (у разі якщо складський об’єкт не належить утримувачу МС на праві власності).

3.5. Протягом одного робочого дня з дня отримання листа-повідомлення уповноважена посадова особа Держмитслужби України вносить інформацію до Реєстру МС.

3.6. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про надання Дозволу митниця направляє заявнику витяг з Реєстру МС.

3.7. Реєстр МС ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України та містить таку інформацію:

реєстраційний номер МС (формується відповідно до пункту 3.8 цього розділу);

дату внесення до Реєстру МС;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків утримувача МС або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

найменування (повинно містити інформацію про організаційно-правову форму юридичної особи та її назву)/прізвище, ім’я, по батькові утримувача МС;

місцезнаходження/місце проживання утримувача МС;

місцезнаходження МС;

вид складського об’єкта (приміщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи відкритий майданчик);

кількість складських об’єктів (кожного виду окремо);

площу (у квадратних метрах) або об’єм для резервуарів (у кубічних метрах) складського об’єкта;

найменування митниці, яка здійснює контроль за діяльністю МС;

реквізити наказу митниці про прийняття рішення щодо надання Дозволу;

кінцеву дату користування складським об’єктом утримувачем МС (у разі якщо складський об’єкт не належить утримувачу МС на праві власності);

дату, з якої зупиняється дія Дозволу, причину такого зупинення, реквізити наказу митниці про зупинення дії Дозволу (у випадку зупинення);

дату, до якої зупиняється дія Дозволу (у випадку зупинення);

дату анулювання Дозволу, причину такого анулювання, дату та номер листа (подання) митниці про анулювання Дозволу (у випадку анулювання);

дату виключення МС з Реєстру МС, дату та номер листа (подання) митниці про виключення МС з Реєстру МС (у випадку виключення).

3.8. Реєстраційний номер МС є унікальним і формується за такою схемою:

M/XXXX/A/B,

де M – маркер, який вказує на належність цього реєстраційного номера МС (зазначається як «);

XXXX (2-5 – символи реєстраційного номера МС формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) – порядковий номер МС у загальному переліку митних складів;

A – літерний код типу МС:

« – МС закритого типу;

« – МС відкритого типу;

B (символи 7-8) – відображають історію Дозволу. Порядкові номери переоформлених Дозволів присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01.

Символи 7-8 реєстраційного номера МС формуються таким чином:

при отриманні підприємством Дозволу зазначається «00», у разі переоформлення Дозволу вперше – «01», при переоформленні Дозволу вдруге – «02» і так далі.

3.9. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу та подальшого направлення до Держмитслужби України листа-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС є:

недостовірні дані, що містяться в заяві та доданих до неї заявником документах;

відсутність документа, подання якого передбачено пунктом 3.3 цього розділу;

невідповідність складських об’єктів вимогам цього Порядку.

Про направлення до Держмитслужби України листа-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС (не пізніше наступного робочого дня з дня направлення такого листа) або про відмову у наданні Дозволу (протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви з обов’язковим зазначенням причин відмови) митниця повідомляє заявника письмово.

Оскарження рішення про відмову у наданні Дозволу здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України.

IV. Переоформлення Дозволу

4.1. Переоформлення Дозволу здійснюється у порядку, визначеному статтями 413 та 414 Митного кодексу України.

4.2. Заява про переоформлення Дозволу подається митниці у порядку, передбаченому розділом III цього Порядку.

4.3. У строки, встановлені пунктом 3.4 розділу III цього Порядку, митниця видає наказ про переоформлення Дозволу та направляє лист-повідомлення до Держмитслужби України.

4.4. Держмитслужба України у строки, встановлені пунктом 3.5 розділу III цього Порядку, вносить необхідні відомості до Реєстру МС та повідомляє про це митницю.

V. Зупинення дії Дозволу

5.1. Дія Дозволу може бути зупинена митницею у випадках та у порядку, що встановлені статтею 412 Митного кодексу України.

5.2. Невиконання підприємством вимог, встановлених Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, фіксується шляхом складання протоколу та/або акта, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України.

Наказ митниці про зупинення дії Дозволу повинен містити:

1) причини та строк зупинення;

2) вимогу до утримувача МС щодо усунення недоліків із зазначенням відповідно до Митного кодексу України кінцевої дати усунення таких недоліків (крім випадку зупинення дії Дозволу за заявою утримувача МС);

3) попередження про подальше анулювання Дозволу у разі невиконання вимог, зазначених у цьому наказі (крім випадку зупинення дії Дозволу за заявою утримувача МС).

Завірена копія наказу про зупинення дії Дозволу видається або надсилається у порядку та строки, встановлені в частині п’ятій статті 412 Митного кодексу України.

5.3. При зупиненні дії Дозволу до Реєстру МС посадовою особою митниці вноситься така інформація:

причини та строк зупинення;

реквізити наказу митниці про зупинення дії Дозволу.

5.4. Розміщення нових партій товарів на МС у разі зупинення дії Дозволу не дозволяється.

5.5. У разі виявлення утримувачем МС бажання відновити дію Дозволу (у разі зупинення дії Дозволу за заявою цього утримувача МС) або після усунення порушень та недоліків утримувач МС звертається із заявою до митниці з проханням провести огляд територій і приміщень МС. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України.

5.6. У разі виявлення відповідності МС вимогам цього Порядку митниця наступного робочого дня після складання акта видає наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії Дозволу. У Реєстрі МС робиться відмітка про скасування зупинення дії Дозволу і вказуються реквізити наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії Дозволу. Дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії Дозволу є кінцевою датою зупинення дії Дозволу.

VI. Анулювання Дозволу

6.1. Дозвіл може бути анульованим у випадках та у порядку, встановлених статтею 412 Митного кодексу України.

6.2. Анулювання Дозволу оформлюється наказом митниці, в якому мають бути викладені підстави для такого анулювання.

6.3. Наступного дня після підписання наказу щодо анулювання Дозволу митниця електронною поштою направляє копію цього наказу до Держмитслужби України для виключення з Реєстру такого МС.

6.4. МС виключається з Реєстру МС шляхом внесення посадовою особою Держмитслужби України реквізитів листа (подання) та наказу митниці щодо анулювання Дозволу. Дата наказу митниці щодо анулювання Дозволу є датою анулювання цього Дозволу. У Реєстрі МС вказується також кінцева дата переміщення товарів з МС (протягом 30 днів з дня анулювання Дозволу згідно з частиною другою статті 429 Митного кодексу України).

6.5. Оскарження наказу митниці про анулювання Дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

6.6. У разі скасування судом наказу митниці про анулювання Дозволу такий МС поновлюється у Реєстрі МС шляхом скасування наказу митниці щодо анулювання цього Дозволу (вказуються реквізити судового рішення).

6.7. У разі анулювання Дозволу розміщення нових партій товарів на такий МС не дозволяється.

6.8. Реєстраційний номер МС після виключення з Реєстру МС повторно не використовується.

Заступник директора Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку –
начальник Управління
податкової та митної політики

Ю. П. Романюк

Додаток 1
до Порядку надання складським об’єктам статусу

«митний склад» та позбавлення такого статусу

I. Умови обладнання митного складу системою відеоспостереження

1. Утримувачі митного складу (далі – МС) повинні облаштувати такі склади системою відеоспостереження (далі – СВС).

2. Схема розміщення відеокамер і їх кількість погоджуються керівником митниці.

3. Кількість відеокамер повинна бути достатньою для нагляду за:

в’їздами на прилеглу територію МС та виїздами з неї;

воротами та дверними отворами МС, через які здійснюється розміщення товарів на склад або випуск товарів зі складу.

4. Місце розміщення відеокамер визначається з урахуванням:

особливостей конструкції складських об’єктів, призначених для зберігання товарів;

необхідності фіксації операцій з розміщення товарів на МС, а також під час їх випуску з МС та місць накладення митного забезпечення на МС.

5. При виході з ладу СВС (як в цілому, так і окремої відеокамери) утримувач МС повинен негайно вжити заходів щодо відновлення її роботи.

6. Відеоінформація повинна зберігатися утримувачем МС не менше року з дати її запису.

7. Утримувач МС надає до митниці відеоінформацію за запитом керівника митниці.

8. Носії інформації з відеозаписами, наданими утримувачем МС, зберігаються митницею не менше року з дати їх отримання. Після закінчення строку зберігання ці носії інформації повертаються утримувачу МС.

II. Технічні характеристики СВС

1. Відеозаписувальні пристрої повинні:

забезпечувати чітке зображення відеозапису за будь-яких погодних умов, часу доби та освітлення;

бути стаціонарними та захищеними від зовнішніх електромагнітних випромінювачів і грозових розрядів.

2. СВС повинні бути постійно увімкнені та автоматично проводити відеозйомку. Відеоспостереження та відеозапис вмикаються детектором руху.

3. Кожен кадр відеозапису повинен мати час та дату запису.

4. Формат кадру відеозапису повинен мати розподільчу здатність не менше ніж 704 х 576 пікселів.

5. Швидкість реєстрації відеоінформації повинна бути не менше ніж 1 кадр/сек. на кожен канал відеозапису.

6. Для забезпечення поточного відеозапису та збереження архіву відеозапису об’єм пам’яті СВС має бути не менше 5 ТБ.

7. СВС повинна мати можливість архівації відеозапису вибраного проміжку часу на зовнішні носії або за допомогою локальної мережі.

Додаток 2
до Порядку надання складським об’єктам статусу

«митний склад» та позбавлення такого статусу

Форма

ЗВІТ
про рух товарів на митному складі

_____________________________________________________________________________
(найменування/прізвище, ім’я, по батькові утримувача митного складу; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, реєстраційний номер митного складу)
за ___ квартал 20__ року

Розміщення товару на митному складі Випуск товару з митного складу Кінцевий термін зберігання товару
номер і дата документа, на підставі якого товари розміщено на митному складі код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні підгрупи (4 знаки) найменування (назва) товару вага брутто, кг вага нетто, кг вартість товару митний режим (тимчасове зберігання) документ, на підставі якого товар випущено з митного складу код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні підгрупи (4 знаки) вага брутто, кг вага нетто, кг вартість товару митний режим (тимчасове зберігання)
код валюти контракту фактурна вартість у валюті контракту код номер і дата код валюти контракту фактурна вартість у валюті контракту
 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

____________
* Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта.

__________________________________
(посада особи, що надала звіт)
__________________
(підпис, дата)
________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку надання складським об’єктам статусу

«митний склад» та позбавлення такого статусу

____________________________
(найменування митниці)

ЗАЯВА
ПРО ВІДКРИТТЯ МИТНОГО СКЛАДУ

Прошу надати складському об’єкту статус “митний склад” відкритого/закритого (необхідне підкреслити) типу.

У зв’язку з цим повідомляю таке:

1.____________________________________________________________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

2.____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання заявника)

3.________________________ __________________________________________________
(місцезнаходження (поштова адреса) складських об’єктів)

4.______________________ _________________________________________________
(кількість складських об’єктів, площа або об’єм кожного з них)

5._______________ ______________________________________________________
(характеристика матеріально-технічного оснащення складських об’єктів)

6.______________ ___________________________________________________________
(наявність охоронної та протипожежної сигналізації, протипожежного обладнання)

7. Документи, що додаються до заяви:_____________________________________________________

 

Заявник ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________
(підпис)
М. П.*
____________
* За наявності.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті