Закон України від 10 квітня 2008 р. № 255-VI

03 Серпня 2012 4:57 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 10 квітня 2008 р. № 255-VI

Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» такі зміни:

 1) частину третю статті 2 після слів «із харчовими продуктами» доповнити словами «заходи, що розробляються і застосовуються на підставі медичних вимог безпеки для здоров’я людини»;

 2) абзац третій статті 14 викласти в такій редакції:

 «затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законом, та плани заходів щодо їх застосування»;

 3) абзац четвертий частини п’ятої статті 16 замінити трьома абзацами такого змісту:

 «розгляд спірних питань щодо:

 проектів технічних регламентів та їх відповідності основній меті технічного регулювання;

 призначення органів з оцінки відповідності».

 У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;

 4) текст статті 28 викласти в такій редакції:

 «Оцінку відповідності вимогам технічних регламентів здійснюють призначені органи з оцінки відповідності.

 Органи з оцінки відповідності призначає центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності.

 Претенденти на призначення документально підтверджують необхідний рівень компетентності, достовірність результатів проведеної ними оцінки відповідності, а також дотримання таких критеріїв:

 •  відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які вони оцінюють. Призначений орган, його керівник і персонал, уповноважені здійснювати оцінку відповідності, не повинні ідентифікуватися як розробники, виробники, постачальники, монтажники або користувачі відповідної продукції, процесу, послуги чи як уповноважений представник однієї з цих осіб;
 •  наявність кваліфікованого персоналу і засобів, необхідних для виконання процедур оцінки відповідності, та можливості доступу до устаткування, необхідного для проведення випробувань;
 •  наявність гарантій щодо незалежності персоналу, який виконує процедури оцінки відповідності;
 •  незалежність оплати праці персоналу від кількості та результатів виконаних ним процедур оцінки відповідності.

 Центральні органи виконавчої влади, які готують пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності, повинні враховувати наявність акредитації національним органом з акредитації.

 Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності протягом 60 робочих днів після надходження пропозиції про призначення органу з оцінки відповідності від центрального органу виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

 •  проводить аналіз поданих претендентом на призначення документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей; у разі надання інформації не в повному обсязі вимагає подання додаткових даних стосовно встановлених критеріїв;
 •  проводить у разі потреби разом з центральним органом виконавчої влади, що вніс відповідну пропозицію, перевірку претендента на відповідність встановленим до нього вимогам;
 •  видає наказ про призначення претендента, копії якого надсилає призначеному органу та центральному органу виконавчої влади, що вніс пропозицію;
 • у разі відмови у призначенні повертає претендентові на призначення подані документи разом з відповідним висновком та інформує про це центральний орган виконавчої влади, що вніс відповідну пропозицію.

 У разі виникнення спірних питань орган з оцінки відповідності має право звернутися до Ради стандартизації та технічного регулювання.

 Протягом 60 днів після надходження зазначеного звернення Рада стандартизації та технічного регулювання приймає рішення та надає рекомендації центральному органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

 Призначені органи заносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності, який веде центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

 Реєстр призначених органів з оцінки відповідності має бути доступний для громадськості в електронній та/або іншій формі та публікуватися на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

 Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності із залученням центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, здійснює моніторинг відповідності призначених органів вимогам цього Закону та за їх пропозицією приймає рішення щодо скасування призначення, якщо встановлено недотримання призначеним органом з оцінки відповідності встановлених критеріїв або якщо він не виконує свої обов’язки згідно з цим Законом»;

 5) у статті 29, крім частин четвертої і п’ятої, та статті 31 слова «орган з оцінки відповідності» у всіх відмінках і числах замінити словами «призначений орган з оцінки відповідності» у відповідному відмінку і числі;

 6) статтю 29 доповнити частиною такого змісту:

 «Призначений орган з оцінки відповідності несе відповідальність за результати оцінки відповідності згідно із законодавством»;

 7) текст статті 30 викласти в такій редакції:

 «Документи, які підтверджують результати оцінки відповідності, оформлені за встановленою формою, що визначена національними стандартами, які видаються призначеними згідно з вимогами статті 28 цього Закону органами з оцінки відповідності і не потребують додаткової процедури визнання, проведеної за межами України, приймаються і визнаються в Україні, якщо процедури, виконані в іноземних державах, надають такий самий рівень забезпечення відповідності необхідним (відповідним) технічним регламентам або стандартам, як і національні процедури оцінки відповідності.

 Підтвердження еквівалентності оцінки відповідності, проведеної в іноземних державах, встановлюється, а іноземні сертифікати відповідності приймаються за умови виконання одного чи більше з таких критеріїв:

 • іноземний орган з оцінки відповідності, який видає сертифікати та інші відповідні документи, має відповідати вимогам статті 28 цього Закону;
 • між Україною та іноземною державою укладено договір про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, а оцінку відповідності проведено іноземним органом з оцінки відповідності, призначеним згідно з таким договором;
 • сертифікат відповідності видано органом з оцінки відповідності в іноземній державі, який уклав договір про взаємне визнання з призначеним в Україні органом з оцінки відповідності та внесеним до реєстру призначених органів з оцінки відповідності, і у зв’язку з цим призначений в Україні орган з сертифікації видає сертифікат про визнання відповідності.

 Визнання результатів оцінки відповідності може обмежуватися прийняттям результатів оцінки відповідності залученою призначеними органами з оцінки відповідності стороною, з якою укладено договір.

 Результати оцінки відповідності визнаються без укладання відповідних міжнародних договорів про взаємне визнання, якщо:

 Україна та сторона, яка звертається із запитом про визнання, є членами міжнародних або регіональних організацій з оцінки відповідності, що встановили процедуру взаємного визнання органів з оцінки відповідності членів;

оцінку відповідності проводить акредитований іноземний орган з оцінки відповідності, а органи, які акредитують органи з оцінки відповідності як в Україні, так і в іноземній державі, є членами міжнародної або регіональної системи акредитації, що встановила процедуру для взаємного визнання стандартів та процедуру акредитації органів з оцінки відповідності».

 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті