Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

Проект від 13.09.2012 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», який розроблено на виконання підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

Проект Постанови, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 30.09.2012 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 253-74-40, контактна особа: Семиренко О.О. e-mail:moz@moz.gov.ua

Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.uva.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (далі – проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено на виконання підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є виконання підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», яким передбачено затвердження порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

  • постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
  • наказ МОЗ України від 01.06.2012 № 419 «Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року»;
  • наказ МОЗ України від 29.05.2012 № 394 «Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту потребує у 2012 році додаткових асигнувань з Державного бюджету України в обсязі 154,4 млн. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

До проекту надані зауваження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною фінансовою інспекцією України, Державною казначейською службою України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

З метою узгодження позицій зацікавлених міністерств та відомств та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.08.2012 № 63 МОЗ України проведені дві узгоджувальні наради, на яких вказані пропозиції опрацьовані в робочому порядку і частково враховані.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Запобігання корупції

Проект постанови Кабінету Міністрів України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить виконати вимоги абзацу 2 підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить виконати вимоги підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та підвищити економічну доступність лікарських засобів для хворих на гіпертонічну хворобу.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М. Богачев

Проект

Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі – Порядок), що додається.

2. Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

2.1. У тижневий термін впровадження Порядку, про що поінформувати Міністерство охорони здоров’я.

2.2. До 15 числа наступного за звітним місяця інформування Міністерства охорони здоров’я щодо виконання Порядку.

3. Міністерству охорони здоров’я до 20 числа наступного за звітним місяця інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання цієї постанови.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2012 р. № _______

Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1. Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі – Порядок) визначає механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, аптечний(і) заклад(и) якого розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі – Суб’єкт господарювання).

Відшкодування вартості лікарського засобу здійснюється на рівні встановленої Міністерством охорони здоров’я станом на 01 вересня 2012 року референтної ціни на лікарські засоби за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

2. Право на отримання часткового відшкодування мають Суб’єкти господарювання, визначені пунктом 1 цього Порядку.

3. Відпуск лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою здійснюється зазначеними в пункті 1 цього Порядку Суб’єктами господарювання, мережа яких визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Управліннями (Головними управлінням) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування на рецептурних бланках форми № 1 (далі – рецепти), які діють протягом одного місяці з моменту його видачі та зберігаються у суб’єкта господарювання протягом трьох років, не враховуючи поточного року.

4. Суб’єкти господарювання здійснюють відпуск лікарських засобів за рецептами з оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною на момент придбання лікарського засобу та референтною ціною відшкодування, затвердженою Міністерством охорони здоров’я станом на 1 вересня 2012 року.

5. Суб’єкт господарювання щомісячно, до 5 числа наступного за звітним місяця, складає Реєстр відпущених лікарських засобів (далі – Реєстр), із зазначенням міжнародної непатентованої та торговельної назви лікарських засобів, дозування, форми випуску та їх кількості в упаковці, кількості відпущених упаковок, референтних цін відшкодування, назв закладів охорони здоров’я, зазначених на рецептах, повної суми відшкодування за звітний період відповідному Суб’єкту господарювання.

6. Реєстр підписується керівником Суб’єкта господарювання та в термін до 10 числа наступного за звітним місяця подається до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Управлінь (Головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

7 Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Управління (Головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють відшкодування Суб’єкту господарювання повної суми відшкодування за звітний період у термін, що не перевищує 30 календарних днів з дня отримання Реєстру.

8. Міністерство охорони здоров’я у триденний термін забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті та інформування Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, Управлінь (Головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо референтних цін відшкодування, встановлених Міністерством охорони здоров’я станом на 1 вересня 2012 року.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

1. Опис проблеми

З 25 квітня 2012 року в Україні здійснюється реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 №340. Для реалізації ІІ етапу пілотного проекту необхідно затвердити Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

З метою належного виконання підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить виконати вимоги підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та підвищити економічну доступність лікарських засобів для хворих на гіпертонічну хворобу.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою може призвести до не виконання ІІ етапу пілотного проекту.

Другий спосіб: запропонований Проект постанови. Цей спосіб є оптимальним оскільки дозволить виконати вимоги підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим Проектом постанови передбачається затвердити Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить виконати вимоги підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та підвищити економічну доступність лікарських засобів для хворих на гіпертонічну хворобу.

6. Очікувані результати

Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою визначає механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, аптечний(і) заклад(и) якого розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відшкодування вартості лікарського засобу здійснюється на рівні встановленої Міністерством охорони здоров’я станом на 01 вересня 2012 року референтної ціни на лікарські засоби за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії Проекту постанови до 31.12.2012 рік

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів – введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснено після проведення пілотного проекту.

В.о. Міністра О.К. Толстанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Алхімік 14.09.2012 12:55
Дякуємо МОЗу за поздоровлення до дня Фармацевтичного працівника
Провизор 01.10.2012 7:02
Малые аптеки придется закрыть - зарегулирували до смерти. Бабушки остануться без лекарств, т.к до доктора за рецептом им не будет сил пробиться, больницы оптимизируют полным ходом.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті