Наказ МОЗ України від 07.09.2012 р. № 705 щодо Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Чинний,

опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 28.09.2012 р. за № 71

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.09.2012 р. № 705

Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 та пункту 6 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін, що додається.

1.2. Форму заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що додається.

1.3. Форму заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, що додається.

2. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 вересня 2011 року № 602 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2011 року за № 1141/19879.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

07 вересня 2012 року № 705

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 24 вересня за № 1638/21950

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок,  форму ведення та внесення змін до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі – Реєстр цін).

2. Реєстр цін містить відомості про задекларовану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Відомості про заявлені до декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення.

4. Реєстр цін складається з:

4.1. Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби,  який ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

4.2. Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення,  який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

5. Реєстр цін формує та веде МОЗ України.

6. До Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби вносяться відомості про:

 • міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву лікарського засобу.
 • Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу,  які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;
 • торговельну назву лікарського засобу;
 • форму випуску;
 • дозування.  Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про кількісний склад кожної активної речовини лікарського засобу, які зазначені в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб; кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці; найменування виробника, країну; фармакотерапевтичну групу,  до якої входить діюча речовина  (речовини) лікарського засобу (код АТХ);
 • номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного виробництва у гривнях;
 • заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті;
 • офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб;
 • дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

7. До Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення вносяться відомості про:

 • назву виробу медичного призначення, тип, вид, марку тощо;
 • сферу застосування виробу медичного призначення;
 • клас виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування;
 • найменування країни-виробника,  місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країну;
 • номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення;
 • дату закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення;
 • заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної
 • ціни на виріб медичного призначення вітчизняного виробництва у гривнях;
 • заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті;
 • офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб
 • медичного призначення;
 • дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

8. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України.

9. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному веб-сайті.

10. Юридична або фізична особа може отримати інформацію щодо зареєстрованої оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

11. Особи,  залучені до створення,  ведення,  поновлення та використання Реєстру цін, є відповідальними за своєчасність та достовірність внесених даних.

12. Виключення з Реєстру цін відомостей про заявлену до декларування зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення.

Заступник начальника Управління
лікарських засобів та медичної продукції,
начальник відділу декларування цін на лікарські засоби
Я.А. Толкачова

Додаток 1

до Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін

    07.09.2012 № 705

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу

Торговельна назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці

Найменування виробника, країна

Код АТХ

Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.

Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті*

Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб *

Дата та номер наказу МОЗ про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

Додаток 2

до Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін

07.09.2012 № 705

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка, модифікація тощо*

Сфера застосування виробу медичного призначення

Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування

Номер згідно з каталогом

Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна

Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення

Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення

Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.

Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення іноземного виробництва в іноземній валюті**

Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення **

Дата та номер наказу МОЗ про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення.

** Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Сергей 27.09.2012 12:11
не понятно.. на сайте МОЗ опубликован приказ под статусом "Чинний", а Вы пишите у себя статус "не набрав чинності" Где правда? :)
gorbunova 27.09.2012 3:18
Шановний Сергію! Відповідно до п. 5 даного наказу, він набирає чинності з дня офіційного опублікування. Офіційне опублікування розуміється як опублікування документу в офіційному друкованому виданні (Урядовий кур*єр, Офіційний вісник України, Голос України). Наразі цей документ у згаданих виданнях не опубліковано, відповідно він не набрав чинності. Як тільки це станеться, ми обов*язково повідомимо наших читачів.
Сергей 27.09.2012 3:34
Дякую за відповідь, будемо чекати.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті