Проект наказу МОЗ України щодо внесення змін та доповнень до переліку лікарських засобів, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України 21.11.2012 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
«Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

Проект наказу МОЗ України затверджує зміни та доповнення до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою КМУ від 05.09.1996 № 1071.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7,

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України, тел.: (044) 200-07-93,

e-mail: v [email protected]

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

e-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»
(далі — проект наказу)

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Відповідно до ст. 49 Конституції України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Постановою Кабінету Міністрів від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі — постанова № 1303) визначено Переліки груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, та категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно.

Для забезпечення формування державних замовлень, у тому числі відповідно до державних цільових програм, схем компенсації витрат за безоплатними та пільговими рецептами (на виконання постанови № 1303), закупівель товарів за державні кошти, оснащення закладів охорони здоров’я, створення формулярів, постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами й установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами) затверджено Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі — Перелік).

Оскільки на території України реєструються нові лікарські засоби або нові форми випуску лікарських засобів, які вже включені до Переліку, то виникає потреба в доповненні та внесенні змін до Переліку.

Проект наказу розроблено у зв’язку зі зверненнями представників закладів охорони здоров’я, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, представництв фармацевтичних компаній-виробників лікарських засобів щодо доповнення Переліку.

Неодноразово проходили засідання експертних груп, на яких було розглянуто та надано обґрунтовані пропозиції на розгляд Експертної ради з формування, внесення змін та доповнень щодо розширення (доповнення) Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами), які зареєстровані останнім часом на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

Відбулося засідання Експертної ради, на якому аналізувалися всі обґрунтовані пропозиції експертних груп щодо внесення доповнень та приймалося рішення щодо включення лікарських засобів до Переліку. За результатами засідання Експертної ради і розроблено проект наказу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням проекту наказу є поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами шляхом внесення до Переліку доповнень, а саме доповнення новими зареєстрованими на території України лікарськими засобами, та внесення уточнень до вже внесених позицій лікарських засобів (уточнення коду АТХ при перереєстрації лікарських засобів, розширення їх спектру дії тощо).

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України «Про лікарські засоби» та підзаконні акти, що випливають з нього (постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», від 16.11.2001 № 1499 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» тощо).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу необхідно погодити з Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (www.moz.gov.ua) для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

При прийнятті проекту наказу соціально-економічні та інші результати впровадження запропонованого акта, у разі його прийняття, дозволять поліпшити забезпечення населення лікарськими засобами шляхом внесення до Переліку доповнень, а саме доповнення новими зареєстрованими на території України лікарськими засобами, та внесення уточнень до вже внесених позицій лікарських засобів (уточнення коду АТХ при перереєстрації лікарських засобів, розширення їх спектру дії тощо).

11. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить поліпшити забезпечення населення лікарськими засобами.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами), з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого зазначеною постановою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 (далі-Перелік), що додаються.

2. Доповнити Перелік міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами діючої речовини (речовин) лікарського засобу з відповідними фармакотерапевтичними групами, до яких входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ), згідно з додатком до цього наказу, розмістивши їх відповідно до алфавітного порядку.

3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Богачева Р.М.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р. Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ю. Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

1. Позицію 11 викласти в такій редакції:

«11 Алергени діагностичні, лікувальні

V01A

V04C F».

2. Позицію 18 викласти в такій редакції:

«18 Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) R05C».

3. Позицію 117 викласти в такій редакції:

«117 Ганцикловір

J05AB06

S01AD09».

4. Позицію 158 викласти в такій редакції:

«158 Декспантенол (монопрепарат та його комбінації)

С05В А53

D03AX

D08AC52

S01XA12».

5. Позицію 187 викласти в такій редакції:

«187 Домперидон (монопрепарат та його комбінації)

А02ВХ

A03F А0З».

6. Позицію 259 викласти в такій редакції:

«259 Індометацин

М01АВ01

М02А А23

S01B С01»

7. Позицію 267 викласти в такій редакції:

«267 Ірбесартан (монопрепарат та його комбінації)

С09С А04

С09D А04».

8. Абзац 1 позиції 368 викласти в такій редакції:

«368 Левофлоксацин

J01M А12

S01A Х19».

9. Абзац 2 позиції 389 викласти в такій редакції:

«389 Макрогол (монопрепарат та його комбінації) А06АD».

10. Позицію 421 викласти в такій редакції:

«421 Метформін (монопрепарат та його комбінації)

А10В А02

А10В D07».

11. Абзац 1 позиції 430 викласти в такій редакції:

«430 Мілдронат (триметилгідразинію пропіонат)

С05С Х

С01Е В».

12. Абзац 1 позиції 468 викласти в такій редакції:

«467 Нікотинамід (монопрепарат та його комбінації)

А11J С

А11Н А01».

13. Абзац 1 позиції 527 викласти в такій редакції:

«527 Пірацетам (монопрепарат та в комбінаціях:з цинаризином; з тіотриазоліном) N06В X».

14. Абзац 1 позиції 551 викласти в такій редакції:

«551 Препарати подорожника

А06А С01

А02Х».

15. Позицію 637 викласти в такій редакції:

«637 Телмісартан (монопрепарат та його комбінації)

С09С А07

С09D А».

16. Абзац 2 позиції 745 викласти в такій редакції:

«745 Холін, його солі (монопрепарати та їх комбінації)

А01А D

N07А Х02

S02D А03».

17. Позицію 759 викласти в такій редакції:

«759 Цефотаксим (монопрепарат та його комбінації)

J01D А10

J01D D».

18. Позицію 775 викласти в такій редакції:

«775 Ципрофлоксацин (монопрепарат та його комбінації)

J01М А02

J01R A

S03A A07».

19. Абзац 1 позиції 780 викласти в такій редакції:

«780 Цитохром-С (монопрепарат та його комбінації)

С01ЕВ18

S01XA».

Начальник Управління розвитку
лікарських засобів
та медичної продукції
Л.В. Коношевич

Додаток

до Наказу Міністерства охорони здоров’я України

Доповнення Переліку міжнародними непатентованими або загальноприйнятними назвами діючої речовини (речовин) лікарського засобу з відповідними фармакотерапевтичними групами, до яких входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ)

з/п Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин) лікарського засобу Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ)
1 Азеластин R01A C03S01G X07
2 Анідулафунгін J02A Х06
3 Ацетилсаліцилат лізину N02B А17
4 Боцепревір J05AE12
5 Деносумаб М05В Х04
6 Дорзоламід SO1E С03
7 Лакосамід N03А XI8
8 Ліраглутид А10В Х07
9 Мікафунгін J02A Х05
10 Пазопаніб L01X E11
11 Парикальцитол Н05В Х02
12 Ривароксабан В01А Х06
13 Розчини іригаційні, що містять сорбіт і маніт V07A B
14 Секнідазол Р01А В07
15 Тайгециклін J01А А12
16 Тафлупрост S01Е Е05
17 Теноксикам М01А С
18 Тикагрелор В01А С24
19 Флурбіпрофен М01А Е09
Начальник Управління
лікарських засобів
та медичної продукції
Л.В. Коношевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»
(далі — проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст. 49 Конституції України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Постановою Кабінету Міністрів від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі — постанова № 1303) визначено Переліки груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, та категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно.

Для забезпечення формування державних замовлень, у тому числі відповідно до державних цільових програм, схем компенсації витрат за безоплатними та пільговими рецептами (на виконання постанови № 1303), у тому числі за системою державного медичного страхування, закупівель товарів за державні кошти, оснащення закладів охорони здоров’я, створення формулярів постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами й установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами) затверджено Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі — Перелік).

Оскільки на території України реєструються нові лікарські засоби або нові форми випуску лікарських засобів, які вже включені до Переліку, то виникає потреба в доповненні та внесенні змін до Переліку.

Проект наказу розроблено у зв’язку зі зверненнями представників закладів охорони здоров’я, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, представництв фармацевтичних компаній-виробників лікарських засобів щодо доповнення Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі — Перелік), затвердженого постановою КМУ від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами).

Неодноразово проходили засідання експертних груп, на яких розглядалися та надалися обґрунтовані пропозиції на розгляд Експертної ради з формування, внесення змін та доповнень щодо розширення (доповнення) Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами), які зареєстровані останнім часом на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

Відбулося засідання Експертної ради, на якому аналізувалися всі обґрунтовані пропозиції експертних груп щодо внесення доповнень та приймалося рішення щодо включення лікарських засобів до Переліку. За результатами засідання Експертної ради і розроблено проект наказу.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України «Про лікарські засоби» та підзаконні акти, що випливають з нього (постанови КМУ від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», від 16.11.2001 № 1499 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» тощо).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Основним завданням проекту Наказу є поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами, а саме розширення Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів, які зареєстровано на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючі накази МОЗ України від 27.02.2006 № 86, від 16.03.2007 № 123, від 07.05.2008 № 239, від 01.04.2009 № 201, від 28.08.2009 № 652-а, від 29.07.2010 № 631, від 28.03.2011 № 170 та від 03.02.2012 № 79 «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», але не будуть враховані наступні питання:

  • уточнення окремих пунктів Переліку;
  • доповнення Переліку лікарськими засобами (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами), а саме розширення Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів, які зареєструвалися на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

Доповнення Переліку новими препаратами повинно бути, тому що розробляються нові лікарські засоби та методики лікування, населення повинно отримувати якісне, безпечне, більш сучасне медикаментозне забезпечення.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до діючих наказів МОЗ України від 27.02.2006 № 86, від 16.03.2007 № 123, від 07.05.2008 № 239, від 01.04.2009 № 201, від 28.08.2009 № 652-а, від 29.07.2010 № 631, від 28.03.2011 № 170 та від 03.02.2012 № 79 «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що будуть врегульовані наступні питання:

  • уточнення окремих пунктів Переліку;
  • доповнення Переліку лікарськими засобами (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) а саме розширення Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів, які зареєстровано на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», виклавши його в новій редакції, не є оптимальний тому, що по обсягу внесені доповнення не значні і викладення наказу в новій редакції не потребують.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається затвердити Зміни та доповнення до Переліку.

Доповнення Переліку новими лікарськими засобами є складовою частиною поліпшення якості лікування населення, забезпечення населення безпечними, сучасними, ефективними лікарськими засобами.

Доповнення Переліку новими лікарськими засобами (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) дозволить зробити лікування населення більш ефективним та розширить спектр призначення необхідних лікарських засобів, а саме нових лікарських засобів, які зареєстровано на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та нових комбінацій лікарських засобів, які вже включені до Переліку.

5. Обґрунтування можливостей визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки, відповідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 контроль за виконанням цієї постанови покладено на Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, то, у разі прийняття регуляторного акта, він буде виконуватись.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Доповнення Переліку (поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами) Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні, тому що розширюється тільки спектр призначення, а саме: вибір тих чи інших лікарських засобів
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Доповнення Переліку (у разі відсутності того чи іншого лікарського засобу його можна замінити аналогом, тому що до Переліку входять лікарські засоби за міжнародною непатентованою або загальноприйнятою назвою, що виключає можливість як лобіювання інтересів конкретного виробника, так і створення дефіциту лікарських засобів). Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть, тому що розширюється тільки спектр призначення, а саме: вибір тих чи інших лікарських засобів
Сфера інтересів громадян
Доповнення Переліку — дозволить зробити лікування населення більш ефективним та розширить спектр призначення необхідних ефективних лікарських засобів Додаткові витрати громадян не виникнуть, оскільки лікарські засоби будуть виписуватись за пільговими рецептами, а в умовах стаціонару — закуповуватись за бюджетні кошти.

Прийняття проекту наказу дозволить створити сприятливі умови для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я та населення якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений та буде залежати від змін внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» та Закону України «Про лікарські засоби».

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Відбулися засідання експертних груп, на яких розглядалися та надалися обґрунтовані пропозиції щодо доповнення позиціями лікарських засобів (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) Переліку. Проект наказу знаходиться на сайті МОЗ України для громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в щотижневику «Аптека» та в газеті «Урядовий кур’єр»;
  • кількість закуплених лікарських засобів згідно Державних цільових програм;
  • кількість лікарських засобів, закуплених згідно Державних цільових програм, використаних на потреби населення (амбулаторних хворих, стаціонарних хворих).

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу фінансових звітів суб’єктів господарської діяльності, яким виділялися кошти з державного та місцевих бюджетів для закупівлі лікарських засобів, під час якого буде визначено за цільовим призначенням кошти використані чи ні, кількість закуплених лікарських засобів згідно Державних цільових програм та кількість лікарських засобів, закуплених згідно Державних цільових програм, використаних на потреби населення (амбулаторних хворих, стаціонарних хворих).

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

карина 22.11.2012 4:03
в1дпуск л1к1в за безкоштовними рецептами /Пост. 1303/ не вважаеться закуп1влею за державн1 кошти На це 1снуе розьяснення казначейства.Право власност1 на товар не переходить до медустанови
я 05.02.2013 1:50
Де можна знайти це розяснення по безкоштовним рецептам?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*