Проект наказу МОЗ України та МВС України «Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

28 Січня 2013 1:27 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

Проект наказу підготовлена відповідно до статтей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05 липня 2011 року № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656, з метою удосконалення механізму проведення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, створення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів, підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Проект акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від юридичних та фізичних осіб просимо надсилати в термін до 02.02.2013 до МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. м. Грушевського, 7; Квітка Микола Іванович, тел./факс.:(044) 253-82-92; e-mail:kvitka@moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 02.02.2013 у письмовому та/або електронному вигляді.

Заступник Міністра О.К. Толстанов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (далі – проект наказу) підготовлений відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05 липня 2011року № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року», вдосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

У процесі опрацювання нормативно-правового акта врахований висновок Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656 (наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 126/5, виданий відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та на підставі повідомлення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 17 грудня 2012 року № 6365/0/20-12).

2. Мета і завдання

Проект наказу розроблений з метою визначення удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, усунення надмірного державного регулювання у цій сфері.

Шляхи досягнення – прийняття цього акту.

3. Правові аспекти

На сьогодні у сфері правового регулювання питань медичного забезпечення безпеки дорожнього руху діють:

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05 липня 2011 року № 3565-VI;

Указ Президента України «Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом» від 20 травня 2004 року № 570/2004;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 05 червня 2000 року № 124/345;

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів» від 17січня 2002 року № 18;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом» від 24 грудня 1999 року № 299.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, Антимонопольним комітетом України.

Наказ у встановленому порядку потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативного акта розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-правової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку правових, організаційних, економічних та соціальних засад охорони здоров’я в Україні, поліпшення системи охорони здоров’я з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, удосконалення системи медичних оглядів водіїв транспортних засобів, зменшення частоти та важкості дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв.

Заступник Міністра О.К. Толстанов

ПРОЕКТ

                                      МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я                                                     МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

                                                                   УКРАЇНИ                                                                                                          УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух» з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Затвердження переліку закладів охорони здоров’я, яким надається право створювати медичні комісії з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та переліку закладів охорони здоров’я, у яких буде проводитись підготовка медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

2.2. Дотримання вимог законодавства щодо медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити у встановленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України та заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр охорони здоров’я України Р.В. Богатирьова
Т.в.о. Міністр внутрішніх справ України С.П. Черних

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Масштаби дорожньо-транспортного травматизму та смертності внаслідок ДТП в Україні випереджають показники європейських держав. Зростаюча з кожним роком аварійність стає однією з серйозних соціально – економічних проблем держави. Безпека дорожнього руху – це система дій із забезпечення безпечного переміщення людей та вантажів механічними транспортними засобами, а також людей без транспортних засобів дорогами, що регламентується спеціальними адміністративно – правовими нормами й забезпечується державними органами виконавчої влади.

В Україні щорічно продається більше двохсот тисяч нових автомобілів. Україна є потужним автотранспортним коридором зі Сходу на Захід і з Півдня на Північ, має понад 170 тисяч кілометрів автошляхів. Тому безпека на дорогах є окремим напрямом державної політики.

За показником смертності (12 чоловік на 100 тисяч населення) Україна займає 2 місце в Європі після Росії. В Україні за рік в порівняльних цифрах трапляється у 5 разів більше ДТП, ніж, наприклад, в Німеччині.

Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз національній безпеці. Економічні втрати України від ДТП за оцінками Світового банку складають 5 мільярдів доларів. Левова їх частка пов’язана саме з травматизмом, інвалідністю внаслідок аварій. Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій свідчать про складну ситуацію з безпекою дорожнього руху в більшості держав. Щороку в світі від дорожньо-транспортних пригод гинуть понад 1 млн 300 тис. осіб, отримують травми близько 50 мільйонів осіб. За оцінками міжнародних експертів з охорони здоров’я, у разі невжиття термінових заходів до 2020 року аварії на дорогах стануть головною причиною смертності у світі, випередивши серцево-судинні захворювання та СНІД.

Відповідальність держави перед суспільством насамперед полягає у необхідності невідкладного розв’язання нагальних проблем у забезпеченні конституційних прав і свобод людини та гідних умов її життя.

Прийняття цього наказу дозволить врегулювати відповідні суперечності у нормативно-правових актах з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Проект наказу підготовлений відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05 липня 2011року № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року», вдосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

У процесі опрацювання нормативно-правового акта врахований висновок Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656 (наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 126/5, виданий відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та на підставі повідомлення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 17 грудня 2012 року № 6365/0/20-12).

У проекті наказу передбачено удосконалити організацію підготовки медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, поклавши ці функції на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

Належна організація та проведення навчання медичних працівників позитивно вплинуть на розв’язання нагальних проблем медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, зменшенню травматизму та смертності в дорожньо- транспортних пригодах.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Єдиним оптимальним способом досягнення цілі правового регулювання у цій сфері є прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми планується вирішити шляхом прийняття наказу, тим самим закріпити положення, які посилюють відповідальність Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про дорожній рух»№ від 30 червня 1993 року № 3353-XII;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05 липня 2011 року № 3565-VI;

Указ Президента України «Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом від 20 травня 2004 року № 570/2004;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року,

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 05 червня 2000 року № 124/345;

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів» від 17січня 2002 року № 18;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом» від 24 грудня 1999 року № 299.

Зовнішні фактори на прийняття постанови не впливають.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.

6. Очікувані результати

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, удосконалення підготовки медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів

відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Здійснення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної із забезпеченням проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів

Оплата підготовки відповідно до умов договорів

Сфера інтересів громадян

вдосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у вигляді податків;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з проведенням медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та медичних працівників, що їх здійснюють;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрачання коштів на підготовку відповідно до умов договорів, передбачаються незначні витрати робочого часу на підготовку пакету необхідних документів.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Заступник Міністра О.К. Толстанов

ДОВІДКА

щодо відповідності acquis communautaire проекту наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

За предметом правового регулювання проект наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Заступник Міністра О.К. Толстанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України та МВС України

від ___________ № _______________

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди, викликані необхідністю.

1.2. Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії транспортних засобів для отримання права на керування транспортним засобом.

1.3. Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом.

1.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності та господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

1.5. Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ, організацій усіх форм власності за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, на підставі медичних даних про стале погіршення здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, а також на вимогу та/або за рішенням уповноваженої на те посадової особи Державтоінспекції, за наявності на те підстав. Водій власного транспортного засобу в разі погіршення стану здоров’я, якщо це перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, також повинен ужити відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

1.6. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться в закладі охорони здоров’я. До складу медичної комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право створювати вищезазначені медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі – заклади охорони здоров’я), щорічно затверджується відповідно наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

1.7. Після проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів видається Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (далі – Медична довідка) за формою, наведеною у додатку 1.

1.8. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюється лікарями зі спеціальності загальна практика-сімейна медицина та/або середніми медичними працівниками (далі – медичні працівники), та проводяться за відповідними угодами про медичне обслуговування.

Медичні працівники, що проводять зазначені медичні огляди 1 раз на п’ять років повинні пройти підготовку методам їх проведення в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Методика проведення цих оглядів затверджується МОЗ України у встановленому порядку.

Перелік закладів охорони здоров’я, що здійснюють підготовку медичних працівників методам проведення цих оглядів затверджується МОЗ Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій щорічно до 20 грудня поточного року на наступний рік, з наступним інформуванням МОЗ України у десятиденний строк з моменту його затвердження.

1.9. Підготовка медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів проводиться з метою оволодіння ефективними методами медичних оглядів водіїв, в тому числі виявлення ознак перебування у хворобливому стані, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та інших ознак алкогольного, наркотичного сп’яніння чи іншого сп’яніння, ознак перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції водія за уніфікованою програмою, наведеною у додатку 2.

1.10. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій організовують та контролюють роботу фахівців, які здійснюють підготовку медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, та ведуть їх облік.

1.11. Медичні огляди інвалідів для визначення медичних показань для отримання транспортного засобу з ручним керуванням, а також для визначення медичних протипоказань до керування транспортним засобом проводяться у медико-соціальних експертних комісіях. Наступні періодичні медичні огляди водіїв транспортних засобів (інвалідів) проводяться медичними комісіями в закладах охорони здоров’я.

2. Порядок проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії транспортних засобів

2.1. Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (далі – медичний огляд) проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про наявність або відсутність в особи медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами (далі – Перелік), який затверджується наказом МОЗ України.

Наявність захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.

2.2. Попередній (періодичний) медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються громадянину індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні попереднього медичного огляду враховуються результати обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання.

2.3. За наявності у громадянина захворювань згідно з Переліком медична комісія надає Медичну довідку із зазначенням медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів, або про їх відсутність.

2.4. Обмеження терміну дії Медичної довідки можливе в разі виявлення медичних протипоказань згідно з Переліком, за наявності яких питання щодо придатності до керування відповідною категорією транспортних засобів вирішується медичною комісією індивідуально.

2.5. Медична комісія не проводить попереднього (періодичного) медичного огляду в разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебуванні обстежуваної особи в стані сп’яніння будь-якого походження.

2.6. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві закладу охорони здоров’я, що проводив попередній медичний огляд, протягом 25 календарних років.

2.7. Попередній медичний огляд проводиться за рахунок замовника.

2.8. У разі незгоди кандидата у водії (водія) транспортного засобу з результатами попереднього медичного огляду він може оскаржити рішення у судовому порядку.

3. Порядок проведення позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів

3.1. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу (далі – позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням власника (або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів) підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності на підставі медичних даних про стале погіршення стану здоров’я водія чи виявлення ознак захворювання або вади, включених до Переліку (результати щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непрацездатності тощо). У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, зобов’язаний не допускати водія до керування транспортним засобом.

3.2. Подальший порядок проведення позачергового медичного огляду відповідає порядку проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

4. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

4.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій до їх виїзду на зміну.

У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

4.2. Щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів включають у себе:

– збір анамнезу;

– визначення частоти пульсу;

– вимірювання артеріального тиску;

– проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

– У разі потреби медичний працівник, який проводить щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди, може запропонувати водію виміряти температуру тіла.

4.3. Результат проведеного щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів фіксується в Журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв за формою, затвердженою МОЗ України.

4.4. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності (патологічне підвищення частоти пульсу, артеріального тиску вище вікових норм, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та інших ознак алкогольного сп’яніння чи сп’яніння іншого походження, наявності скарг на симптоми хвороби, що перешкоджають керуванню транспортом) водій не допускається до керування відповідним транспортним засобом. При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку, власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, направляє водія на позачерговий медичний огляд.

4.5. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів він може оскаржити рішення у судовому порядку.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
М. Хобзей
Начальник ДДАІ МВС України
В. Лозовий

Додаток 1

до наказу МОЗ України та МВС України

від ___________ № _______________

________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

МЕДИЧНА ДОВІДКА

ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДО КЕРУВАННЯ

ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Прізвище _____________________________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________________________

По батькові___________________________________________________________________

Дата і місце народження ________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________

Група крові _____________________ Резус-фактор _________________________________ 

 

 
місце
для
фото
 

М. П.

 

 

 
 
 
 
 
Дата видачі ______________________________________

Дійсна до______________________________________

Голова Комісії ________________________________ 

Категорії транспортних засобів 

Відмітка про придатність 

Обмеження 

A1 

Мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт 

 

 

Мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше 

 

 

B1 

Квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів 

 

 

Автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, – восьми 

 

 

C1 

Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів) 

 

 

Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів) 

 

 

D1 

Призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16 

 

 

Призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16 

 

 

BE
C1E
CE
D1E
DE 

Состави транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів 

 

 

Трамваї та тролейбуси 

 

 

Тр

Трактори, в тому числі саморобні, самохідні сільськогосподарські, меліоративні і дорожньо-будівні машини

 

 

         

Зворотний бік Медичної довідки

щодо придатності до керування

транспортним засобом 

Інструкція про заповнення бланка Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом

1. Медична довідка заповнюється головою медичної комісії, що проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія (кандидата у водії) транспортного засобу.

2. Усі пункти Медичної довідки заповнюються розбірливо.

3. Прізвище, ім’я та по батькові кандидата у водії або водія вписуються повністю згідно з паспортними даними.

4. У разі визначення водія (кандидата у водії) придатним до керування транспортним засобом у колонці «Відмітка про придатність» напроти відповідної категорії транспортного засобу вписується слово «придатний».

5. У разі визначення водія (кандидата у водії) непридатним до керування транспортним засобом у колонці «Відмітка про придатність» напроти відповідної категорії транспортного засобу вписується слово «непридатний».

6. В колонці «обмеження» напроти відповідної категорії транспортного засобу можуть вписуватися допустимі обмеження:

«в окулярах (лінзах)»,

«з ручним управлінням».

7. Медична довідка підписується головою медичної комісії, що проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія (кандидата у водії) транспортного засобу, та засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
М. Хобзей
Начальник ДДАІ МВС України
В. Лозовий

Додаток 2

до Положення про медичний огляд

кандидатів у водії та водіїв

транспортних засобів

УНІФІКОВАНА ПРОГРАМА

підготовки медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв

транспортних засобів

№ з/п

Тематика занять

К-сть годин

Фахівці

1

Вступ. Роль та значення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів в системі профілактики дорожньо-транспортних пригод.

Правові аспекти діяльності медичних працівників, які проводять щозмінні передрейсові (післярейсові) медичні огляди

1

 

1

Лікар-методист

 

Юрист

2

Організація і порядок проведення щозмінного   передрейсового та післярейсового медичних оглядів.

Вимоги до оснащення кабінетів для медичних оглядів водіїв транспортних засобів на підприємствах

2

Лікар-методист

3

Вплив алкоголю та інших психоактивних речовин на психофізіологічні реакції та поведінку водія

2

Лікар-нарколог

4

Клінічні ознаки гострої інтоксикації (стану сп’яніння) внаслідок вживання алкоголю

2

Лікар-нарколог

5

Клінічні ознаки гострої інтоксикації (стану сп’яніння) внаслідок вживання наркотиків та інших психоактивних речовин, зловживання, залежності

2

Лікар-нарколог

6

Основні методи виявлення алкоголю та наркотичних речовин у повітрі, що видихається, і біологічних середовищах

2

Лікар-нарколог

7

Методика проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв з вимірюванням функціональних показників

2

Лікар-методист

8

Медична документація і порядок її ведення медичним працівником

1

Лікар-методист

9

Режим праці та відпочинку водіїв транспортних засобів

1

Юрист

10

Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування транспортним засобом

2

Лікар-методист

11

Подання першої невідкладної допомоги потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах

4

Лікар з медицини невідкладних станів

 

Складання заліку

2

Лікар-методист, лікар-нарколог

 

Загальна кількість годин

24

 

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
М. Хобзей
Начальник ДДАІ МВС України
В. Лозовий
 

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті