Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами лікарських засобів)

02 Грудня 2009 6:05 Поділитися

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами лікарських засобів) від 30.11.2009 р. № 5339–2 було внесено народними депутатами І.В. Геращенко та О.В. Герасим’юк (Блок «Наша Україна — Народна Самооборона»).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Необхідність прийняття даного закону

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами лікарських засобів) (далі — проект) розроблено з метою недопущення реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації в блоках дитячих та юнацьких передач, а також реклами, що може ввести в оману споживача і спонукати його придбавати та/або застосовувати ліки без необхідності.

Так, зокрема, положення чинного Закону України «Про рекламу» не передбачає обмежень щодо розміщення реклами лікарських засобів в дитячих та юнацьких передачах. Зважаючи на вразливість даної категорії населення, вважаємо за необхідне заборонити рекламу лікарських засобів в час, коли транслюються програми для дітей і юнацтва.

Дуже часто лікарські засоби, а також медична техніка, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації рекламуються як нові, хоча насправді реалізуються на місцевому ринку протягом більш ніж двох років. Така ситуація неприпустима, оскільки вводить споживачів в оману і змушує їх думати, що такі товари, послуги є новішими, а тому ефективнішими.

Переважно в рекламі лікарських засобів вживаються дієслова в наказовій формі, що може спонукати споживача придбавати та/або застосовувати лікарський засіб. Така ситуація може призводити до неконтрольованого лікування, а відтак і до згубних наслідків для здоров’я людини. Психологічний тиск з боку рекламодавців змушує людину придбати або застосувати зазначений лікарський засіб.

Реалізація цього проекту дозволить врегулювати вказані питання реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації і призведе до скорочення кількості випадків помилкового та безконтрольного вживання ліків.

2. Цілі та завдання проекту

Метою даного проекту є внесення певних уточнень щодо регулювання питань реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації для:

  • запобігання введення населення в оману шляхом рекламування лікарських засобів, які реалізуються на фармацевтичному ринку України понад 2 роки, у якості нових;
  • запобігання та зниження безконтрольного застосування дітьми та юнацтвом медичних препаратів та інших методів лікування без батьківського нагляду та консультації з лікарем;
  • надання людині можливості самостійно обирати між подібними за дією лікарськими засобами потрібний засіб лікування, уникаючи психологічного тиску.

3. Основні положення проекту

В запропонованій редакції проекту передбачено заборону розміщення реклами лікарських засобів в блоках дитячих та підліткових передач, заборону розміщення відомостей про те, що лікарський засіб новий, якщо він реалізується на місцевому ринку понад 2 роки. Також проектом пропонується внести положення заборони вжиття в рекламі лікарських засобів дієслів в наказовому способі.

4. Місце даного проекту у системі чинного законодавства

Даним проектом вносяться зміни до Закону України «Про рекламу».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані соціально-економічні наслідки

Запропоновані проектом зміни сприятимуть кращому регулюванню реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, наближення якості такої реклами до світових стандартів.

Народні депутати України І.В. Геращенко, О.В. Герасим’юк

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 21 Закону України «Про рекламу» («Відомості Верховної Ради України» (ВВР), 1996 р., № 39, с. 181) такі зміни:

  • частину шосту доповнити новим пунктом такого змісту:

«відомостей про те, що лікарський засіб, медична техніка, метод профілактики, діагностики, лікування і реабілітації є новим, якщо він реалізується на місцевому ринку понад 2 роки.»;

  • після частини одинадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

«12. Забороняється реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації у перервах перед початком трансляції і після закінчення теле-, радіо­передач, програм для дітей та юнацтва, матеріалах в інших засобах масової інформації, розрахованих на зазначену аудиторію;

13. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити рекомендацій (дієслів) у наказовій формі, крім вимоги про необхідність консультації з лікарем або іншої інформації, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я;».

У зв’язку з цим частини дванадцяту та тринадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
  • забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього закону.
Голова Верховної Ради України В. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Редакція чинного законодавчого акта Редакція законодавчого акта з урахуванням запропонованих змін
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації


1. Дозволяється реклама:

лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні; лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

– об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;

– вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу;

– рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

– відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

– відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим;

– зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

– тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

– тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

– посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

– порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

– посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

– рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

– спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

– зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

– інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.

10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації


1. Дозволяється реклама:

лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні; лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

– об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;

– вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу;

– рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

– відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

– відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим;

– зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

– тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

– тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

– посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

– порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

– посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

– рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

– спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

– зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

– інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу;

– відомостей про те, що лікарський засіб, медична техніка, метод профілактики, діагностики, лікування і реабілітації є новим, якщо він реалізується на місцевому ринку понад 2 роки.

7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпека чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.

10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

12. Забороняється реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації у перервах перед початком трансляції і після закінчення теле-, радіопередач, програм для дітей та юнацтва, матеріалах в інших засобах масової інформації, розрахованих на зазначену аудиторію.

13. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити рекомендацій (дієслів) у наказовій формі, крім вимоги про необхідність консультації з лікарем або іншої інформації, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

14. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

15. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Народні депутати України І.В. Геращенко, О.В. Герасим’юк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті