Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель»

05 Березня 2013 11:32 Поділитися

Верховна Рада України
Подання

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо зменшення строків проведення процедур закупівель).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України Т.Я. Слюз

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про здійснення державних закупівель»
(щодо зменшення строків проведення процедур закупівель)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Необхідність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо зменшення строків проведення процедур закупівель) викликана потребою у подальшому вдосконаленні законодавства у сфері державних закупівель, зокрема в частині скорочення строків проведення процедур державних закупівель.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» кожна окрема процедура торгів для закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) та робіт за державні кошти має свою специфіку, а також передбачає свій порядок проведення закупівлі, який складається з певних строків, у тому числі строків для:

 • оприлюднення замовником інформації про закупівлю;
 • подання пропозицій учасниками;
 • розгляду пропозицій учасників, оцінки та визначення переможця конкурсних торгів;
 • підписання договору з переможцем;
 • та інші.

Наразі, загальний термін здійснення державної закупівлі за найпоширенішою процедурою — відкритих торгів (повна процедура) складає близько 87 днів з дати публікації оголошення про проведення процедури закупівлі до публікації оголошення про результати процедури закупівлі, а у разі застосування відкритих торгів за скороченою процедурою — біля 45 днів.

Внаслідок такої довготривалості тендерних процедур, деякі капітальні видатки, наприклад, будівництво та ремонт доріг, будівництво та реконструкція закладів освіти, культури, охорони здоров’я та інші проводяться в кінці бюджетного року (листопад-грудень), що у зв’язку з несприятливими погодними умовами впливає на якість виконаних робіт.

Також, як свідчить практика, значна кількість замовників не встигають проводити конкурсні торги і вчасно освоювати виділені на державну закупівлю кошти. Крім цього, іноді в період проведення процедури закупівлі ціни на товари, роботи і послуги можуть підвищуватися за рахунок інфляції. У такому випадку замовники змушені купувати меншу кількість товарів, чим та кількість, яка була заявлена на початку проведення процедури закупівлі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є пришвидшення процесу здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) та робіт розпорядниками державних коштів шляхом скорочення загальних термінів проведення закупівель орієнтовно на:

 • 24 дні — за процедурою відкритих торгів;
 • 7 днів — за скороченою процедурою відкритих торгів;
 • 4 дні — за закупівлею в одного учасника;
 • 38 днів — за процедурою двоступеневих торгів;
 • 14 днів — за скороченою процедурою двоступеневих торгів;
 • 24 днів — за процедурою попередньої кваліфікації;
 • 7 днів — за скороченою процедурою попередньої кваліфікації;

3. Стан нормативної бази у даній сфері державного регулювання

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є: Конституція України; Закон України «Про здійснення державних закупівель».

Проектом Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону України

Прийняття зазначеного Закону України забезпечить раціональне та ефективне використання державних коштів.

Народний депутат України Т.Я. Слюз

Проект

від 04.03.2013 р. реєстраційний № 2455

вноситься народним депутатом України:

Т.Я. Слюз (№123)

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про здійснення державних закупівель»
(щодо зменшення строків проведення процедур закупівель)

Верховна Рада України постановляє:

І. У Закон України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України 2010, №33 від 20.08.2010, ст. 471) внести такі зміни:

1) у частині першій статті 10:

у абзаці другому цифру «30» замінити цифрою «20»;

у абзаці п’ятому цифру «30» замінити цифрою «20»;

2) у абзаці першому частини третьої статті 21 цифру «30» замінити цифрою «20»;

3) у частині дев’ятій статті 28:

у абзаці першому цифру «20» замінити цифрою «10»;

у абзаці другому цифру «10» замінити цифрою «5»;

4) у абзаці другому частини другої статті 34 цифру «30» замінити цифрою «20»;

5) у абзаці першому частини четвертої статті 38 цифру «30» замінити цифрою «20»;

6) у абзаці другому частини третьої статті 39 цифру «14» замінити цифрою «10».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про здійснення державних закупівель «
(щодо зменшення строків проведення процедур закупівель)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми)проекту акта

Розділ III

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю:

оголошення про проведення процедури закупівлі — після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю:

оголошення про проведення процедури закупівлі — після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 20 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника — одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;

документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію — після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника — одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;

документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію — після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 20 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

Розділ IV

ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V

ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ

Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів

1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.

Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів

1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.

На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 20 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Розділ VII

ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації

4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації

4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 20 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ VIII

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника

3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п’яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника

3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п’яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п’ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Народний депутат України Т.Я. Слюз

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті