Перелік наукових заходів на квітень 2013 р.

КОНГРЕСИ

16–18 квітня, Київ

ІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я»

Національна академія медичних наук України

04050, Київ, вул. Мельникова, 53

Тел. +38 (044) 486-24-02

17–18 квітня, Київ

Конгрес з міжнародною участю «Екстрена медична допомога: організаційно-методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми і перспективи розвитку»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

01014, Київ, вул. Верхня, 5

Тел. +38 (044) 254-68-54

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги»

18–19 квітня, АР Крим, м. Євпаторія

ХІІІ конгрес фізіотерапевтів і курортологів АР Крим «Актуальні питання медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології»

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського» МОЗ України

95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7

Тел. +38 (0652) 29-48-88, +38 (06568) 6-26-11

Міністерство курортів та туризму АР Крим

24–26 квітня, Донецьк

LXXV міжнародний медичний конгрес наукового товариства творчої молоді «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (для молодих вчених)

Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького МОЗ України

83003, Донецьк прос. Ілліча, 16

Тел. +38 (062) 344-43-14, 295-92-43

СИМПОЗІУМИ

10 квітня, Харків

Науковий симпозіум «Проблемні питання діагностики і лікування системних захворювань сполучної тканини у дітей»

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А

Тел. +38 (0572) 62-41-47, 62-31-27, факс +38 (0572) 62-41-17

11–12 квітня, Львів

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

04050, Київ, вул. П. Майбороди, 32, корп. 5

Тел./факс: +38 (044) 483-32-17, 483-76-00

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

11–12 квітня, Мукачеве

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія»

Асоціація лікарів-ендоскопістів України

02660, Київ, вул. Братиславська, 3

Тел. +38 (044) 518-27-16, 544-66-46

18–19 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Наукові та практичні здобутки в гастроентерології з позицій доказової медицини»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел./факс: +38 (044) 331-26-78

18–19 квітня, Мукачеве

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів у дітей»

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»

01103, Київ, вул. Кіквідзе, 13

Тел./факс: +38 (044) 412-26-98

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

19 квітня, Львів

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Досвід, реалії та перспективи розвитку систем охорони здоров’я»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел. +38 (0322) 75-92-43, 97-13-69

Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

79005, Львів, вул. Конопницької, 3

Тел. +38 (0322) 75-60-37

Державна установа «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України»

Тел. +38 (0322) 76-28-32

Українське лікарське товариство у Львові

79010, Львів, вул. Кармелюка, 3

Польська асоціація соціальної медицини та громадського здоров’я

22 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці і лікуванні»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел. +38 (044) 483-16-61

25–26 квітня, Одеса

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Нейрохірургія і радіохірургія у нейроонкології: можливості і перспективи»

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

Українська асоціація нейрохірургів

04050, Київ, вул. П. Майбороди, 32

Тел +38 (044) 483-91-98

25–26 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії — акцент на особливостях лікування осіб похилого віку»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел. +38 (044) 205-49-46,440-99-16

Українська медична асоціація Великобританії. Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

03680, Київ, вул. Академіка Заболотного, 21

Тел. +38 (044) 259-65-70

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

2–3 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стоматологія ХХІ століття. Естафета поколінь»

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України»

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11

Тел. +38 (048) 728-24-60, тел./факс +38 (048) 728-24-84

4–5 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання естетичної медицини та зв’язок з суміжними спеціальностями»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Тел. +38 (061) 764-12-44, 766-32-29

4–5 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2013 року

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13

Тел. +38 (044) 234-45-25

4–5 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології»

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1

Тел. +38 (0352) 26-81-44

4–5 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

Державна установа «Інститут загальної невідкладної хірургії НАМН України»

Асоціація хірургів України

61103, Харків, в’їзд Балакірєва, 1

Тел. +38 (057) 349-41-39, 349-41-05

Харківський національний медичний університет МОЗ України

61022, Харків, просп. Леніна, 4

Тел. +38 (057) 372-33-44

4–5 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

61002, Харків, вул. Артема, 10

Тел./факс: +38 (057) 700-45-39,700-45-38, тел. +38 (057) 700-45-42

9–10 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: проблема привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел. +38 (057) 738-42-73,738-15-36, 738-40-83

11–12 квітня, Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перший крок у науку» (для молодих вчених та студентів)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел/факс +38 (0432) 35-32-16, 35-93-58

11–12 квітня, Луганськ

Науково-практична конференція «Сучасні можливості стоматології» (для молодих вчених)

Державний заклад «Луганський державний медичний університет МОЗ України»

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г

Тел. +38 (0642) 58-11-56, +38 (050) 275-36-64

11–12 квітня, Трускавець

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел. +38 (0322) 21-44-90,36-04-23

11–12 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1

Тел. +38 (0352) 26-90-61

11–12 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річчю створення кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел. +38 (044) 456-80-50, 440-61-92

11–12 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування»

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дієтологів України»

02121, Київ, вул. Вербицького, 30, офіс 2

Тел. +38 (044) 576-05-16, 284-51-21

11–12 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології в кардіології»

Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» 61002, Харків, а/с 7313

Тел./факс: +38 (057) 711-80-32

Державна установа «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

11–12 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Фармакотерапія інфекційних захворювань»

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

03038, Київ, вул. Амосова, 5

Тел. +38 (044) 275-37-11

Головний військо-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

01133, Київ, вул. Госпітальна, 18

Тел. +38 (044) 521-54-54

11–12 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Обговорення та аналіз впровадження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з ендокринною паталогією»

Державна установа «Інстиут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69

Тел. +38 (044) 430-36-94, 431-02-61

16-17 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторіальної патології та порушень метаболізму»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112,Київ, вул. Дорогожицька, 9

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

01135,Київ, вул. Чорновола, 28/1

Референс — центр з молекулярної діагностики МОЗ України

Тел. +38 (044) 205-48-13

18 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика та рання діагностика соціально-небезпечних захворювань в практиці сімейного лікаря»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79059, Львів, вул. Миколайчук, 9

Тел. +38 (0322) 52-68-49, 97-13-69

Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

79005, Львів, вул. Конопницької, 3

Тел. +38 (0322) 75-60-37

Асоціація сімейних лікарів Львівщини

Українська асоціація сімейної медицини

18–19 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної діабетології»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Українська діабетологічна асоціація

04053, Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 22

Тел. +38 (044) 272-62-52

18–19 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів»

Національний інститут раку МОЗ України

Спілка онкоурологів України

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Тел./факс: +38 (044) 257-01-87

18–19 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дитячої анестезіології»

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

01135, Київ, вул. Чорновола, 28/1

Тел. +38 (044) 284-03-17

18–19 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові та практичні аспекти надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в сучасних умовах»

Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

61057, Харків, вул. Чернишевська, 7/9

Тел. +38 (057) 706-32-00, 706-32-04

18–19 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні»

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Тел. +38 (044) 497-50-65, 454-20-28

18–19 квітня Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «ХІІ київський курс з коронарних реваскуяризацій»

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація інтервенційних кардіологів України»

Асоціація кардіологів України

Державна установа Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

Тел. +38 (044) 275-87-44

18–19 квітня, Житомир

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання соціальної та судової психіатрії ХХІ століття»

Українсько-науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

04080, Київ, вул. Фрунзе, 103

Тел. +38 (044) 468-32-15

18–19 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України на новому етапі»

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. горбачовського МОЗ України»

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1

Тел. +38 (0352) 52-72-69

24 квітня, Костянтинівка

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кріотерапія як інноваційний метод клінічній практиці»

Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

85110, Донецька обл., Костянтинівка, вул. О. Невського, 14

Тел./факс: +38 (06272) 2-55-00

24–25 квітня, АР Крим, Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Основні напрями фармакотерапії в нейрогеронтології»

Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67

Тел/факс. +38 (044) 430-40-27

25–26 квітня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургія ХХІ сторіччя» (VII Скліфосовські читання)

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36011, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел. +38 (0532) 22-68-74, 22-76-32

25–26 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел. +38 (057) 706-30-71

25-26 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція «Моделі організації надання медичної допомоги та їх вплив на основні показники здоров’я населення», присвячена 100-річчю з дня народження першого завідуючого кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Заслуженого лікаря України Є.М. Краковського

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20

Тел. +38 (0612) 22-95-81

25–26 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Європейський тиждень імунізації. Попередь. Захисти. Зроби щеплення»

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

03038, Київ, вул. Амосова, 5

Тел. +38 (044) 275-37-11

Головний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

01133, Київ, вул. Госпітальна, 18

Тел. +38 (044) 521-84-54

25–26 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання протезування суглобів»

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

01054, Київ, вул. Воровського, 27

Тел. +38 (044) 486-79-44

25–26 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання неврології»

Одеський національний медичний Університет МОЗ України

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2

Тел. +38 (048) 720-18-28, 716-5-36, факс +38 (048) 720-18-26

25–26 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії»

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків, просп. Постишева, 2-А

Тел. +38 (057) 370-28-18, 373-90-32, 370-61-79, 373-90-28

Харківський національний медичний університет МОЗ України

25–26 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичні інноваційні технології профілактики професійних і професійно-обумовлених захворювань»

Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України

65039, Одеса, вул. Канатна, 92

Тел. +38 (048) 728-14-51, тел./факс: +38 (048) 728-14-52

Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці»

04060, Київ, вул. Вавілових, 13

ВИСТАВКИ

2–5 квітня, Одеса

XVIII спеціалізована форум-виставка з міжнародною участю «Стоматологія Півдня України 2013»

Виставкова компанія «ЛЕОН».

65026, Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, офіс 8

Тел/факс +38 (0482) 39-94-44

ПП «МЕДВІН»

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН»

Тел./факс: +38 (044) 501-03-42,501-03-44,501-03-66

10–12 квітня, Київ

LXI міжнародний Київський стоматологічний форум-виставка АСУ «МЕДВІН: СтоматСалон»

ПП «МЕДВІН»

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН»

Тел./факс: +38 (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66

16–19 квітня, Київ

Міжнародний медичний форум-виставка

ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій»

03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2

Тел. +38 (044) 526-90-25, 361-07-21, тел./факс: +39 (044) 526-94-87

16–19 квітня, Київ

Міжнародна виставка медичного туризму «Healthcare Travel Expo. Welness. Spa. Medical»

ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій»

03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2

Тел. +38 (044) 526-93-09, 361-07-21, тел./факс: +38 (044) 526-92-97

17–19 квітня, Львів

ХІХ спеціалізована форум-виставка «ГалМЕД: здоров’я та довголіття» (в рамках V Львівського медичного форуму з міжнародною участю «Здоров’я та довголіття»)

ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

79008, Львів, вул. Винниченка, 30

Тел. +38 (032) 297-13-69

IV спеціалізована виставка «Стоматологічний ярмарок»

ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

79008, Львів, вул. Винниченка, 30

Тел. +38 (032) 297-13-69

24–26 квітня, Донецьк

ХХ Донецький стоматологічний форум-виставка АСУ «МЕДВІН: Стоматологія»

ПП «МЕДВІН»

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН»

Тел./факс: +38 (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті