Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я»

01 Квітня 2013 3:41 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я».

Представляти законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Симоненко П.М.

Додатки:

Проект Закону на 2 арк.;

Пояснювальна записка на 2 арк.;

Порівняльна таблиця на 2 арк.;

Проект постанови на 1 арк.;

Копії зазначених матеріалів в електронному вигляді.

Народні депутати України П.М. Симоненко (реєстр. № 169)
І.Д. Спіріна (реєстр. № 171)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сьогодні всім зрозуміло, що так зване реформування системи охорони здоров’я фактично веде до її руйнування. Внаслідок прийняття Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» було суттєво обмежено конституційне право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу.

Так, наприклад у селищі Миколаївка Дніпропетровської області місцеву поліклініку закрили у 2012 році — в межах реформування галузі. Тепер місцеві мешканці вирушають лікуватись за 25 км. — у місто Дніпродзержинськ. Прямого сполучення між цими населеними пунктами нема, тому людям доводиться використовувати декілька видів транспорту. Враховуючи, що більшість мешканців Миколаївки складають люди похилого віку, інакше як знущання над народом ситуацію назвати важко.

Уже при старті реформи з’ясувалось, що при потребі у 30 тисяч сімейних лікарів в Україні готові займатися практикою не більше 8 тисяч. А рівень зарплати, яку пропонує держава, не здатен утримати молодь у системі обов’язкової медицини.

Так, на Донбасі станом на червень 2012 року штат дільничних лікарів був укомплектований на 64,8% (з них майже 55% пенсійного віку), а дільничних педіатрів — на 75,8% (40,7% — пенсіонери).

Комуністи неодноразово виступали проти цієї злочинної реформи, наполягали на збереженні охорони здоров’я за принципами академіка М.Семашко. Але до думки Компартії, нажаль, не прислухались.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є ліквідація негативних наслідків медичної реформи та запобігання руйнуванню галузі охорони здоров’я в Україні.

Законопроект спрямований на збереження педіатричної служби та розширення мережі медичних закладів, що надають медичну допомогу дітям.

Законопроект блокує подальше проведення медичної реформи, передбаченої Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та відповідними змінами у Основах законодавства України про охорону здоров’я.

Проектом закону передбачено, що ліквідація, оптимізація або реорганізація комунальних закладів охорони здоров’я допускається лише на підставі результатів місцевого референдуму. Поряд з цим законопроект впроваджує мораторій на ліквідацію, реорганізацію та оптимізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу роботи становить Конституція України, Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Проект Закону не передбачає внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація цього Закону не потребує виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я» нормалізує ситуацію у сфері охорони здоров’я України, зніме соціальну напругу у суспільстві, захистить Конституційні права громадян.

Народні депутати України П.М. Симоненко (реєстр. № 169)
І.Д. Спіріна (реєстр. № 171)

Проект (реєстр. № 2661 від 29.03.2013 р.)

Вноситься народними депутатами України

П.М. Симоненком (реєстр. № 169)

І.Д. Спіріною (реєстр. № 171)

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац третій статті 16 викласти у редакції:

«Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Ліквідація, оптимізація або реорганізація комунальних закладів охорони здоров’я допускається лише на підставі результатів місцевого референдуму».

2. Текст статті 60 викласти в такій редакції:

«Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Медична допомога дітям і підліткам безоплатно забезпечується лікувально-профілактичними і оздоровчими закладами, дитячими поліклініками, відділеннями, диспансерами, лікарнями, санаторіями, іншими закладами охорони здоров’я та лікарями, що здійснюють медичну практику як фізичні особи — підприємці. До державних дитячих санаторіїв путівки дітям надаються безплатно.

Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом.»

ІI. Внести до Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.86) такі зміни:

1. У Розділі II «Прикінцеві положення» виключити пункт 2 і пункт 3.

ІІІ. Прикінцеві положення

1. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» № 3612-VI від 07.07.2011 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 12-13, ст.81).

2. Ввести мораторій на ліквідацію, реорганізацію та оптимізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цього Закону:

  • підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
  • привести у відповідність нормативно-правові акти, які випливали із Законів України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та Основ законодавства України про охорону здоров’я.

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону відновити мережу закладів охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, яка існувала на момент набрання чинності Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» № 3612-VI від 07.07.2011 року.

 
Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров’я»

Чинна редакція Запропонована редакція
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Стаття 16.Заклади охорони здоров’я(…)

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Стаття 16.Заклади охорони здоров’я(…)

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Ліквідація, оптимізація або реорганізація комунальних закладів охорони здоров’я допускається лише на підставі результатів місцевого референдуму.

Стаття 35.Екстрена медична допомогаЕкстрена медична допомога — медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я. Стаття 35.Екстрена медична допомогаЕкстрена медична допомога — медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.

Правові, організаційні та інші засади надання екстреної медичної допомоги визначаються законом.

Стаття 60.Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогоюМедична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці. До державних дитячих санаторіїв путівки дітям надаються безплатно. Стаття 60.Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогоюМедична допомога дітям і підліткам забезпечується безоплатно лікувально-профілактичними і оздоровчими закладами, дитячими поліклініками, відділеннями, диспансерами, лікарнями, санаторіями, іншими закладами охорони здоров’я та лікарями, що здійснюють медичну практику як фізичні особи — підприємці. До державних дитячих санаторіїв путівки дітям надаються безплатно.

Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом.

Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»
II «Прикінцеві положення»(…)

2. До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики — сімейні лікарі та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом таких лікарів, а також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних.

II «Прикінцеві положення»Виключено
3. З 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями встановлюється відповідно до цього Закону. Виключено

 

Народні депутати України П.М. Симоненко (реєстр. № 169)
І.Д. Спіріна (реєстр. № 171)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*