Наказ МОЗ України від 10.04.2013 р. № 291

22 Квітня 2013 1:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10.04.2013 р. № 291
Про проведення атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків у 2013/2014 навчальному році

Відповідно до пунктів 6.10 та 6.12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою проведення у 2013/2014 навчальному році атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків із конкретної спеціальності у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах та закладах післядипломної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Список голів атестаційних комісій, що додається.

2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, головам атестаційних комісій провести атестацію лікарів-інтернів та провізорів-інтернів, які у 2013/2014 навчальному році завершують навчання в інтернатурі, на визначення знань та практичних навиків із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста та провізора-спеціаліста із конкретної спеціальності відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик та наказу МОЗ України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721.

3. Головам атестаційних комісій:

3.1. Під час проведення атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків провести аналіз практичної підготовки спеціалістів в інтернатурі, результати якого викласти у звіті.

3.2. Звіти подати до Міністерства охорони здоров’я України до 15 липня 2013 року.

4. Наказ діє до затвердження нового складу голів комісій для проведення атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 10.04.2013 р. № 291

СПИСОК ГОЛІВ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

1.1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

«Неврологія» — Соколова Лариса Іванівна, професор, завідувач кафедри неврології.

«Інфекційні хвороби» — Голубовська Ольга Анатоліївна, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Петренко Василь Іванович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії.

«Стоматологія» — Борисенко Анатолій Васильович, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології.

«Педіатрія» — Майданник Віталій Григорович, професор, завідувач кафедри педіатрії № 4.

«Гігієна загальна» — Бардов Василь Гаврилович, професор, завідувач кафедри гігієни та екології.

«Епідеміологія» — Колесникова Ірина Павлівна, професор, завідувач кафедри епідеміології.

«Медицина невідкладних станів» — Дудка Петро Федорович, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету.

«Патологічна анатомія» — Благодаров Володимир Миколайович, професор, завідувач кафедри патоморфології.

«Психіатрія» — Напреєнко Олександр Костянтинович, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології.

«Радіологія» — Ткаченко Михайло Миколайович, професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Гиріна Ольга Миколаївна, професор, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини.

«Судово-медична експертиза» — Михайличенко Борис Валентинович, професор, завідувач кафедри судової медицини.

«Медична психологія» — Максименко Сергій Дмитрович, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки.

«Клінічна онкологія» — Щепотін Ігор Борисович, професор, завідувач кафедри онкології.

«Загальна фармація» — Волох Дмитро Степанович, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації.

«Хірургія» — Пойда Олександр Іванович, професор, професор кафедри хірургії № 1.

«Урологія» — Пасечніков Сергій Петрович, професор, завідувач кафедри урології.

«Ортопедія і травматологія» — Бур’янов Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології.

«Внутрішні хвороби» — Бульда Володимир Іванович, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 3.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Глумчер Фелікс Семенович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Отоларингологія» — Мітін Юрій Володимирович, професор, завідувач кафедри отоларингології.

«Офтальмологія» — Жабоєдов Геннадій Дмитрович, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Спортивна медицина» — Дудар Лариса Вікторівна, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини.

«Дерматовенерологія» — Степаненко Віктор Іванович, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Неонатологія» — Кривопустов Сергій Петрович, професор, професор кафедри педіатрії № 2 та медичної генетики.

«Дитяча хірургія» — Кривченя Данило Юліанович, професор, професор кафедри дитячої хірургії.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

«Акушерство і гінекологія» — Бенюк Василь Олексійович, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3.

1.2. Державний вищий навчальний заклад «Національний фармацевтичний університет»

«Загальна фармація», «Клінічна фармація» — Пімінов Олександр Фоміч, професор, директор інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків.

1.3. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

«Загальна практика — сімейна медицина» — Білецький Семен Віссаріонович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини.

«Педіатрія» — Колоскова Олена Костянтинівна, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

«Медицина невідкладних станів» — Коновчук Віктор Миколайович, професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології.

«Інфекційні хвороби» — Москалюк Василь Деонізійович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

«Психіатрія» — Деркач Василь Григорович, доцент, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології.

«Неврологія» — Пашковський Валерій Мелетійович, професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Тодоріко Лілія Дмитрівна, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.

«Клінічна онкологія» — Іващук Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри онкології та радіології.

«Клінічна фармація» — Геруш Олег Васильович, доцент, завідувач кафедри фармації.

«Медична психологія» — Рудницький Роман Іванович, доцент, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології.

«Патологічна анатомія» — Давиденко Ігор Святославович, професор, завідувач кафедри патоморфології.

«Внутрішні хвороби» — Волошин Олександр Іванович, професор,

професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб.

«Хірургія» — Іфтодій Андрій Григорович, професор, завідувач кафедри хірургії та урології.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Коновчук Віктор Миколайович, професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології.

«Ортопедія і травматологія» — Васюк Володимир Леонідович, доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедів та нейрохірургії.

«Урологія» — Федорук Олександр Степанович, професор, професор кафедри хірургії та урології.

«Отоларингологія» — Плаксивий Олександр Григорович, доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

«Офтальмологія» — Пенішкевич Ярослав Іванович, доцент, завідувач кафедри офтальмології.

«Акушерство та гінекологія» — Юзько Олександр Михайлович, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології.

«Дитяча хірургія» — Боднар Борис Миколайович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

«Дерматовенерологія» — Денисенко Ольга Іванівна, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Неонатологія» — Годованець Юлія Дмитрівна, професор, професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини пропедевтики дитячих хвороб.

«Стоматологія» — Кузняк Наталія Богданівна, доцент, завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології.

«Загальна фармація» — Геруш Олег Васильович, доцент, завідувач кафедри фармації.

«Судово-медична експертиза» — Бачинський Віктор Теодосович, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства.

1.4. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

«Загальна практика — сімейна медицина» — Чорнобровий В’ячеслав Миколайович, професор, завідувач кафедри поліклінічної терапії і сімейної

медицини.

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» — Дубовий Олександр Хомич, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини.

«Інфекційні хвороби» — Мороз Лариса Василівна, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Кучер Володимир Олександрович, доцент, завідувач курсом фтизіатрії.

«Психіатрія» — Бойко Анна Андріївна, професор, професор кафедри наркології та психіатрії.

«Неврологія» — Старинець Георгій Олексійович, доцент, доцент кафедри нервових хвороб.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Міщук Іван Ілліч, професор, завідувач курсу анестезіології та інтенсивної терапії.

«Радіологія», «Клінічна онкологія» — Болюх Борис Панасович, професор, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології.

«Педіатрія» — Дуднік Вероніка Михайлівна, доцент, завідувач кафедри педіатрії № 2; Пипа Лариса Володимирівна, професор, завідувач кафедри педіатрії Факультету післядипломної освіти.

«Стоматологія» — Чепель Лілія Іванівна, доцент, завідувач курсу стоматології ФПО; Шувалов Сергій Михайлович, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії.

«Патологічна анатомія» — Гаврилюк Алла Олександрівна, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Акушерство і гінекологія» — Чайка Григорій Васильович, доцент, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1; Григоренко Анатолій Петрович, доцент, завідувач кафедри акушерства і гінекології.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Міщук Іван Ілліч, професор, завідувач курсом анестезіології та інтенсивної терапії; Суходоля Анатолій Іванович, професор, завідувач кафедри хірургії.

«Ортопедія і травматологія» — Фіщенко Володимир Олександрович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології.

«Отоларингологія», «дитяча отоларингологія» — Кіщук Василь

Васильович, професор, завідувач кафедри оториноларингології.

«Внутрішні хвороби» — Дубовий Олександр Хомич, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини ФПО; Денисюк Віталій Іванович, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3.

«Офтальмологія» — Салдан Йосип Романович, професор завідувач кафедри очних хвороб.

«Дитяча хірургія» — Кукуруза Юрій Петрович, професор, професор кафедри дитячої хірургії.

«Хірургія» — Годлевський Аркадій Іванович, професор, завідувач кафедри хірургії № 2.

«Хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Сухо доля Анатолій Іванович, професор, завідувач кафедри хірургії.

«Урологія» — Барало Ігор Віталійович, доцент, кафедри хірургії завідувач курсом урології.

«Неонатологія» — Яблонь Ольга Степанівна, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1.

«Дитяча анестезіологія» — Міщук Іван Ілліч, професор, завідуючий курсом анестезіології та інтенсивної терапії.

«Дерматовенерологія» — Бондар Сергій Анатолійович, доцент, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Загальна фармація» — Волощук Наталія Іванівна, професор, професор кафедри фармакології.

«Медична психологія», «Психіатрія» — Пшук Наталя Григорівна, професор, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії.

«Медицина невідкладних станів» — Гомон Микола Логвінович, доцент, доцент курсу анестезіології та інтенсивної терапії.

1.5. Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

«Загальна практика — сімейна медицини» — Хомазюк Тетяна Анастасівна, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб.

«Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Усенко Людмила Василівна, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Клінічна онкологія» — Бондаренко Ігор Миколайович, професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології.

«Радіологія» — Хворостенко Михайло Іванович, професор, професор кафедри онкології та медичної радіології.

«Неврології» — Школьник Валерій Маркович, професор, завідувач кафедри нервових хвороб та офтальмології.

«Психіатрія» — Спіріна Ірина Дмитрівна, професор, завідувач кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.

«Інфекційні хвороби» — Маврутенков Віктор Володимирович, професор, професор кафедри інфекційних хвороб.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Родіонова Вікторія Всеволодівна, д.м.н., професор кафедри госпітальної терапії № 1 та профпатології.

«Педіатрія», «Неонатологія» — Абатуров Олександр Євгенович, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики.

«Патологічна анатомія» — Федченко Микола Петрович, професор, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини.

«Лабораторна діагностика» — Кузьміна Ганна Петрівна, професор, професор кафедри терапії та сімейної медицини.

«Стоматологія» — Самойленко Андрій Валерійович, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології.

«Загальна гігієна», «Епідеміологія» — Кременчуцький Геннадій Миколайович, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

«Урологія» — Бараннік Сергій Іванович, професор, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії.

«Хірургія» — Мунтян Сергій Олексійович, професор, завідувач кафедри загальної хірургії.

«Ортопедія і травматологія» — Науменко Леонід Юрійович, професор,

завідувач кафедри медико-соціальної експертизи.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Ковтуненко Олександр Васильович, професор, професор кафедри оториноларингології.

«Офтальмологія» — Сакович Василь Микитович, професор, професор кафедри нервових хвороб та офтальмології.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

«Акушерство та гінекологія» — Потапов Валентин Олександрович, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології.

«Внутрішні хвороби» — Колесник Тетяна Володимирівна, професор, професор кафедри госпітальної терапії № 2.

«Дитяча хірургія» — Сушко Віктор Іванович, професор, професор кафедри дитячої хірургії.

«Дерматовенерологія» — Горбунцов Вячеслав Вячеславович, професор, професор кафедри шкірних та венерологічних хвороб.

«Спортивна медицина» — Абрамов Віктор Васильович, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.

«Клінічна фармація» — Опришко Валентина Іванівна, професор, професор кафедри фармакології.

1.6. Донецький національний медичний університет імені М. Горького

«Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна

терапія» — Черній Володимир Ілліч, професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, лабораторної діагностики.

«Стоматологія» — Ярова Світлана Павлівна, професор, завідувач кафедри загальної стоматології.

«Гігієна загальна» — Єрмаченко Олександр Борисович, професор, завідувач кафедри гігієни.

«Інфекційні хвороби» — Зайцев Ігор Анатолійович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Неврологія» — Статінова Олена Анатолієвна, професор, завідувач кафедри нервових хвороб та медичної генетики.

«Патологічна анатомія» — Василенко Інна Василівна, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Радіологія», «Клінічна онкологія» — Думанський Юрій Васильович, професор, завідувач кафедри онкології та радіології.

«Психіатрія» — Бабюк Ігор Олексійович, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, медпсихології та наркології.

«Лабораторна діагностика» — Натрус Лариса Валентинівна, професор, професор кафедри анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Гринь Владислав Костянтинович, професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Лєпшина Світлана Михайлівна, доцент, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології.

«Педіатрія» — Нагорна Наталія Володимирівна, професор, завідувач кафедри педіатрії.

«Епідеміологія» — Слюсар Леонід Іванович — доцент, доцент кафедри організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології.

«Судово-медична експертиза» — Герасименко Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного законодавства.

«Ортопедія і травматологія» — Климовицький Володимир Гарійович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології та екстремальної медицини.

«Офтальмологія» — Сухіна Людмила Олексіївна, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Боєнко Сергій Костянтинович, професор, завідувач кафедри отоларингології.

«Урологія» — Серняк Юрій Петрович, професор, завідувач кафедри урології.

«Хірургія» — Антонюк Сергій Митрофанович, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб № 2.

«Акушерство і гінекологія» — Чайка Володимир Кирилович, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

«Дитяча хірургія», «Дитяча анестезіологія» — Журило Іван Петрович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, анестезіології, інтенсивної терапії.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

«Неонатологія» — Батман Юрій Анастасович, професор, завідувач кафедри неонатології.

«Дерматовенерологія» — Проценко Тетяна Віталіївна, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та косметології.

«Внутрішні хвороби» — Дядик Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики — сімейної медицини.

«Загальна фармація» — Хоменко Віктор Миколайович, професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації.

«Педіатрія» — Нагорна Наталія Володимирівна, професор, завідувач кафедри педіатрії.

1.7. Запорізький державний медичний університет

«Патологічна анатомія», «Судово-медична експертиза» — Туманський Валерій Олексійович, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини з основами права.

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» — Кривенко Віталій Іванович, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини.

«Педіатрія», «Неонатологія» — Боярська Людмила Миколаївна, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб.

«Загальна фармація» — Мазулін Олександр Владіленович, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і ТЛ ФПО, Білай Іван Михайлович, професор, завідувач кафедри УЕФ, клінфармації та фармакотерапії.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Шифрин Григорій Аркадійович, професор, професор кафедри медицини катастроф і військової медицини.

«Хірургія» — Сирбу Іван Федорович, професор, професор кафедри загальної хірургії та догляду за хворими.

«Ортопедія і травматологія» — Головаха Максим Леонідович, доцент, завідувач кафедри травматології і ортопедії.

«Акушерство і гінекологія» — Жарких Анатолій Васильович, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології.

«Дитяча анестезіологія» — Курочкін Михайло Юрійович, доцент, доцент кафедри дитячих хвороб.

«Дитяча хірургія» — Дмитряков Валерій Олександрович, професор, професор кафедри дитячих хвороб.

«Дерматовенерологія» — Федотов Валерій Павлович, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та косметології з курсом естетичної медицини.

«Інфекційні хвороби» — Рябоконь Олена Вячеславівна, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Клінічна онкологія» — Шевченко Анатолій Іванович, професор, завідувач кафедри онкології.

«Неврологія» — Козьолкін Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри нервових хвороб.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Троян Василь Іванович, професор, завідувач кафедри отоларингології та пропедевтичної стоматології.

«Офтальмологія» — Завгородня Наталія Григорівна, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Психіатрія» — Чугунов Вадим Віталійович, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Шальмін Олександр Самуілович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.

«Урологія» — Бачурін Віктор Іванович, професор, завідувач кафедри урології, променевої діагностики і терапії.

1.8. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет»

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби»,

«Медицина невідкладних станів» — Глушко Любомир Володимирович, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини.

«Судово-медична експертиза», «Патологічна анатомія» — Михайлюк Іван Олексійович, професор, завідувач кафедри патоморфології та судової медицини.

«Педіатрія» — Цимбаліста Ольга Леонтіївна, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб.

«Неврологія» — Гриб Вікторія Анатоліївна, д.мед.н., завідувач кафедри неврології.

«Психіатрія» — Винник Михайло Іванович, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології з курсом медичної психології.

«Радіологія» — Рижик Валер’ян Миколайович, професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Островський Микола Миколайович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб.

«Стоматологія» — Рожко Микола Михайлович, професор, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти.

«Інфекційні хвороби» — Дикий Богдан Миколайович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

«Загальна фармація» — Грицик Андрій Романович, професор, завідувач кафедри фармації.

«Хірургія» — Ткачук Олег Любомирович, професор, завідувач кафедри хірургії.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Тітов Іван Іванович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Ортопедія і травматологія» — Сулима Вадим Станіславович, професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії.

«Офтальмологія» — Вершиніна Марина Дмитрівна, доцент, доцент кафедри нейрохірургії та офтальмолог.

«Урологія» — Зеляк Микола Володимирович, професор, завідувач кафедри урології.

«Отоларингологія» — Попович Василь Іванович, професор, завідувач кафедри отоларингології з курсом хірургії голови і шиї.

«Акушерство і гінекологія» — Макарчук Оксана Михайлівна, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології.

«Дерматовенерологія» — Вірстюк Наталія Григорівна, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

1.9. Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Гришин Михайло Миколайович, професор, завідувач кафедри пульмонології.

«Радіологія» — Крадінов Олексій Іванович, професор, завідувач кафедри променевої діагностики і променевої терапії.

«Педіатрія», «Неонатологія» — Каладзе Микола Миколайович, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії.

«Психіатрія» — Вербенко Вікторія Анатоліївна, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної та медичної психології.

«Стоматологія» — Романенко Інесса Генадіївна, доцент, завідувач кафедри стоматології.

«Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Бабанін Андрій Андрійович, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології.

«Патологічна анатомія» — Новіков Микола Юлійович, доцент, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом.

«Судово-медична експертиза» — Бабанін Анатолій Андрійович, професор, завідувач кафедри судової медицини з курсом права.

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» — Кляритська Ірина Львівна, професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини.

«Ортопедія і травматологія» — Куценко Сергій Миколайович, доцент, завідувач курсу травматології і ортопедії з курсом нейрохірургії.

«Урологія» — Клименко Петро Михайлович, професор, завідувач курсу урології.

«Клінічна онкологія» — Проняков Володимир Іванович, доцент, завідувач кафедри онкології.

«Інфекційні хвороби» — Карімов Іскендер Зеітович, професор, завідувач

кафедри інфекційних хвороб.

«Офтальмологія» — Іванова Нанулі Вікторівна, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Завадський Олександр Васильович, професор, завідувач кафедри отоларингології.

«Хірургія» — Старосек Віктор Миколайович, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб.

«Неврологія» — Корсунська Лариса Леонідівна, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з курсом неврології.

«Дерматовенерологія» — Притуло Ольга Олександрівна, професор, завідувач кафедри шкірно-венеричних хвороб.

«Дитяча хірургія» — Притуло Леонід Федорович, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії з курсом урології.

«Акушерство і гінекологія» — Рибалка Анатолій Миколайович, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології.

1.10. Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

«Акушерство та гінекологія» — Луб’яна Стелла Станіславівна, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології.

«Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія» — Постернак Геннадій Іванович, професор, завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів.

«Внутрішні хвороби» — Ребров Борис Олексійович, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини.

«Дерматовенерологія» — Радіонов Володимир Григорович, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Дитяча хірургія» — Момотов Олександр Григорович, професор, професор кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Бурмак Юрій Григорович, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини.

«Загальна фармація» — Гудзенко Олександр Павлович, професор, завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

«Інфекційні хвороби» — Терьошин Вадим Олександрович, професор, в.о. завідувача кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.

«Клінічна онкологія», «Радіологія» — Антіпова Світлана Володимирівна, професор, завідувач кафедри онкології, радіології та трансфузіології.

«Медицина невідкладних станів» — Налапко Юрій Іванович, доцент, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та екстреної медичної допомоги.

«Неврологія» — Мироненко Тетяна Василівна, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією.

«Неонатологія» — Безкаравайний Борис Олексійович, професор, завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією.

«Ортопедія і травматологія» — Івченко Дмитро Валерійович, професор, професор кафедри ортопедії та травматології з ЛФК.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Деменков Валентин Романович, професор, професор кафедри офтальмології та оториноларингології.

«Офтальмологія» — Петруня Андрій Михайлович, професор, завідувач кафедри офтальмології та оториноларингології.

«Патологічна анатомія» — Решетнікова Ольга Сергіївна, професор, завідувач кафедри патоморфології, судової медицини з медичним законодавством.

«Педіатрія» — Маменко Марина Євгеніївна, професор, завідувач кафедри педіатрії.

«Психіатрія» — Казакова Світлана Євгенівна, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Пустовий Юрій Григорійович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики.

«Стоматологія» — Мудра Валентина Миколаївна, доцент, завідувач кафедри стоматології.

«Урологія» — Комаревцев Віталій Миколайович, професор, завідувач кафедри хірургії з урологією.

«Хірургія» — Іоффе Ігор Володимирович, професор, завідувач кафедри хірургії з основами торакальної, кардіоваскулярної та пластичної хірургії.

1.11. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

«Загальна практика — сімейна медицина», «Медицина невідкладних

станів» — Кияк Юліан Григорович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини.

«Інфекційні хвороби» — Зінчук Олександр Миколайович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Радіологія» — Іванів Юрій Андрійович, професор, завідувач кафедри променевої діагностики.

«Клінічна онкологія» — Фецич Тарас Григорович, професор, завідувач кафедри онкології і радіології.

«Лабораторна діагностика» — Лаповець Любов Євгенівна, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

«Патологічна анатомія» — Поспішиль Юрій Олексійович, професор, завідувач кафедри патанатомії та судової медицини.

«Неврологія» — Паєнок Анжеліка Володимирівна, професор, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії.

«Психіатрія» — Фільц Олександр Орестович, професор, завідувач кафедри психіатрії і психотерапії.

«Пульмонологія і фтизіатрія» — Ільницький Іван Григорович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології.

«Педіатрія», «Неонатологія» — Коржинський Юрій Степанович, професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології.

«Гігієна загальна» — Пластунов Борис Анатолійович, доцент, завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології.

«Епідеміологія» — Виноград Наталія Олексіївна, професор, завідувач кафедри епідеміології.

«Стоматологія» — Вовк Юрій Володимирович, професор, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології; Заболотний Тарас Дмитрович, професор,завідувач кафедри терапевтичної стоматологі.

«Загальна фармація» — Парновський Борис Любомирович, професор, завідувач кафедри організації економіки фармації та технології ліків.

«Клінічна фармація» — Зіменковський Андрій Борисович, професор, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Підгірний Ярослав Михайлович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Ортопедія і травматологія» — Філь Юрій Ярославович, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Цимар Андрій Васильович, доцент, в.о.завідувача кафедри отоларингології.

«Акушерство і гінекологія» — Пирогова Віра Іванівна, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

«Урологія» — Борис Юрій Богданович, професор, завідувач кафедри урології.

«Хірургія» — Матвійчук Богдан Олегович, професор, завідувач кафедри хірургії.

«Дитяча хірургія» — Переяслов Андрій Анатолійович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії.

«Офтальмологія» — Гудзь Андрій Степанович, доцент, завідувач кафедри офтальмології.

«Внутрішні хвороби» — Скляров Євген Якович, професор, завідувач кафедри терапії № 1; Кияк Юліан Григорович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини.

«Дерматовенерологія» — Надашкевич Олег Никонович, професор, завідувач кафедри поліклінічної справи,сімейної медицини та дерматології, венерології.

1.12. Одеський національний медичний університет

«Загальна практика — сімейна медицина» — Попік Галина Степанівна, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної практики.

«Педіатрія», «Неонатологія» — Аряєв Микола Леонідович, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1,неонатології та біоетики.

«Неврологія» — Сон Анатолій Сергійович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії та неврології.

«Інфекційні хвороби» — Сервецький Костянтин Леонідович, професор,

завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Психіатрія» — Бітенський Валерій Семенович, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології з курсом медичної психології.

«Пульмонологія і фтизіатрія» — Асмолов Олександр Костянтинович, професор, завідувач кафедри фтизіопульмонології.

«Радіологія» — Дубініна Владлена Геннадіївна, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики та терапії.

«Патологічна анатомія» — Ситнікова Варвара Олександрівна, професор, завідувач кафедри патоморфології.

«Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча анестезіологія» — Тарабрін Олег Олександрович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою.

«Стоматологія» — Бабов Євген Дмитрович, доцент, завідувач кафедри загальної стоматології.

«Лабораторна діагностика» — Ігнать’єв Олександр Михайлович, професор, завідувач кафедри професійних хвороб, клінічної лабораторної та функціональної діагностики.

«Загальна фармація» — Рожковський Ярослав Володимирович, професор, завідувач кафедри фармакогнозії.

«Урологія» — Костєв Федір Іванович, професор, завідувач кафедри урології та нефрології.

«Хірургія» — Грубнік Володимир Володимирович, професор, завідувач кафедри хірургії № 1.

«Внутрішні хвороби» — Волошина Олена Борисівна, професор, завідувач кафедри загальної практики та медичної реабілітації.

«Ортопедія і травматологія» — Сухін Юрій Віталійович, д.м.н., завідувач кафедри травматології та ортопедії.

«Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія» — Пухлік Сергій Михайлович, професор завідувач кафедри отоларингології.

«Офтальмологія» — Венгер Галина Юхимівна, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Акушерство та гінекологія» — Галич Світлана Родіонівна, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1.

«Дитяча хірургія» — Лосєв Олександр Олександрович, професор, завідувач циклу дитячої хірургії кафедри хірургії № 4 з дитячою хірургією.

«Спортивна медицина» — Юшковська Ольга Геннадіївна, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології.

«Дерматовенерологія» — Лебедюк Михайло Миколайович, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології.

«Загальна гігієна» — Засипка Любов Гнатівна, доцент, завідувач кафедри гігієни і медичної екології.

«Епідеміологія» — Голубятніков Микола Івановмч, доцент, завідувач кафедри загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.

«Медична психологія» — Аймедов Костянтин Володимирович, д.мед.н, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології.

1.13. Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія»

«Загальна практика — сімейна медицина» — Ждан В’ячеслав Миколайович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини і терапії.

«Акушерство і гінекологія» — Ліхачов Володимир Костянтинович, професор, в.о. завідувача кафедри акушерства і гінекології № 2.

«Дерматовенерологія» — Дудченко Микола Олексійович, професор, завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб з судовою медициною.

«Медицина невідкладних станів» — Потяженко Максим Макарович, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів.

«Неврологія» — Литвиненко Наталія Володимирівна, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

«Психіатрія» — Скрипніков Андрій Миколайович, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології.

«Педіатрія» — Крючко Тетяна Олександрівна, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Бойко Микола Григорович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії з дитячою хірургією.

«Інфекційні хвороби» — Дубинська Галина Михайлівна, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.

«Стоматологія» — Скрипнікова Таїсія Петрівна, к.мед.н., професор кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

«Внутрішні хвороби» — Скрипник Ігор Миколайович, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Шкурупій Дмитро Анатолійович, доцент, завідувач курсу анестезіології та інтенсивної терапії.

«Ортопедія і травматологія» — Пелипенко Олексій Васильович, доцент, доцент кафедри отоларингології з травматологією та ортопедією.

«Отоларингологія» — Безшапочний Сергій Борисович, професор, завідувач кафедри отоларингології з травматологією та ортопедією.

«Офтальмологія» — Безкоровайна Ірина Миколаївна, доцент, в.о. завідувача кафедри офтальмології з дитячою хірургією.

«Урологія» — Саричев Леонід Петрович, професор, завідувач кафедри урології з анестезіологією та інтенсивною терапією.

«Хірургія» — Шейко Володимир Дмитрович, професор, завідувач кафедри хірургії № 2.

1.14. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» — Гребеник Мар’ян Васильович, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини.

«Педіатрія» — Банадига Наталія Василівна, професор, завідувач кафедри педіатрії.

«Неврологія» — Шкробот Світлана Іванівна, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

«Загальна фармація» — Марчишин Світлана Михайлівна, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою.

«Клінічна фармація» — Самогальська Олена Євгенівна, професор, завідувач кафедри клінічної фармації.

«Хірургія» — Гощинський Володимир Броніславович, професор, завідувач кафедри хірургії.

«Ортопедія і травматологія» — Грубар Юрій Омелянович, доцент, доцент кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією.

«Отоларингологія» — Яшан Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Олійник Олександр Валентинович д.мед.н., завідувач кафедри хірургії з анестезіологією № 2.

«Акушерство та гінекологія» — Бойчук Алла Володимирівна, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології.

«Дерматовенерологія» — Андрейчин Михайло Антонович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами.

«Стоматологія» — Нагірний Ярослав Петрович, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології стоматологічного факультету.

«Медицина невідкладних станів» — Масик Олексій Михайлович, професор, професор кафедри терапії та сімейної медицини.

1.15. Харківський національний медичний університет

«Неврологія» — Григорова Ірина Анатоліївна, професор, завідувач кафедри неврології.

«Психіатрія» — Кожина Ганна Михайлівна, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології.

«Інфекційні хвороби» — Козько Володимир Миколайович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Патологічна анатомія» — Марковський Володимир Дмитрович, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Медицина невідкладних станів» — Хижняк Анатолій Антонович, професор, завідувач кафедри МНС, анестезіології та інтенсивної терапії.

«Педіатрія» — Одинець Юрій Васильович, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2.

«Стоматологія» — Соколова Ірина Іванівна, професор, завідувач кафедри стоматології.

«Гігієна загальна» — Завгородній Ігор Володимирович, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 2.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Пасієшвілі Людмила Михайлівна, професор, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб.

«Судово-медична експертиза» — Ольховський Василь Олексійович, професор, завідувач кафедри судової медицини, медичного правознавства.

«Радіологія» — Пилипенко Микола Іванович, професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини.

«Ортопедія і травматологія» — Березка Микола Іванович, доцент, завідувач кафедри анестезіології, ортопедії і травматології та екстремальної медичної допомоги.

«Урологія» — Гарагатий Ігор Анатолійович, професор, в.о. завідувача кафедри урології, нефрології та андрології.

«Хірургія» — Бойко Валерій Володимирович, професор, завідувач кафедри хірургії № 1.

«Внутрішні хвороби» — Бабак Олег Якович, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології.

«Офтальмологія» — Бездітко Павло Андрійович, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Отоларингологія» — Журавльов Анатолій Семенович, професор, завідувач кафедри отоларингології.

«Акушерство та гінекологія» — Тучкіна Ірина Олексіївна, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології та дитячої гінекології.

«Дитяча хірургія» — Давиденко В’ячеслав Борисович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

«Дитяча анестезіологія» — Межирова Ніна Матвіївна, професор, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії.

«Неонатологія» — Сенаторова Ганна Сергіївна, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Фесенко Улболган

Абдулхамітівна, професор, професор кафедри анестезіології, травматології та екстремальної медичної допомоги.

«Епідеміологія» — Чумаченко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри епідеміології.

1.16. Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»

«Неврологія» — Бучакчийська Наталія Михайлівна, професор, завідувач кафедри нервових хвороб.

«Педіатрія» — Овчаренко Леонід Сергійович, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології.

«Лабораторна діагностика» — Воронцова Лоліта Леонідівна, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

«Стоматологія» — Бараннік Неоніла Гаврилівна, професор, завідувач кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Кошля Володимир Іванович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології та психіатрії.

«Клінічна онкологія» — Ковальов Олексій Олексійович, професор, завідувач кафедри онкології.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Просвєтов Юрій Васильович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.

«Радіологія» — Мягков Олександр Павлович, професор, завідувач кафедри променевої діагностики.

«Медицина невідкладних станів» — Голдовський Борис Михайлович, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів.

«Інфекційні хвороби» — Живиця Дмитро Георгійович, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Гриценко Сергій Миколайович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Хірургія» — Милиця Микола Миколайович, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології; Ярешко Володимир Григорович, професор, завідувач кафедри хірургії з курсом гнійно — септичної хірургії.

«Урологія» — Люлько Олексій Олексійович, професор, завідувач кафедри урології.

«Офтальмологія» — Завгородня Наталія Григорівна, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Отоларингологія» — Гусаков Олександр Дмитрович, професор, завідувач кафедри оториноларингології.

«Внутрішні хвороби» — Фуштей Іван Михайлович, професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології; Токаренко Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри терапії, фізіотерапії, курортології та профпатології.

«Акушерство та гінекологія» — Луценко Наталія Степанівна, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології.

«Ортопедія та травматологія» — Побєл Анатолій Миколайович, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії.

1.17. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

«Медицина невідкладних станів» — Зозуля Іван Савович, професор, завідувач кафедри швидкої і невідкладної медичної допомоги.

«Інфекційні хвороби» — Дуда Олександр Костянтинович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Лабораторна діагностика» — Луньова Ганна Геннадіївна, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

«Неврологія» — Головченко Юрій Іванович, професор, завідувач кафедри неврології № 1; Мурашко Наталія Костянтинівна, професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії; Ткаченко Олена Василівна, професор, завідувач кафедри неврології № 2.

«Клінічна онкологія» — Мясоєдов Станіслав Дмитрович, професор, завідувач кафедри онкології.

«Патологічна анатомія» — Сільченко Валерій Петрович, професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії.

«Педіатрія» — Бережний В’ячеслав Володимирович, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2; Охотнікова Олена Миколаївна, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1; Бекетова Галина Володимирівна, професор, завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань.

«Радіологія» — Мечов Дмитро Сергійович, професор, завідувач кафедри радіології.

«Психіатрія» — Кузнєцов Валерій Миколайович, професор, завідувач кафедри психіатрії.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Лисенко Григорій Іванович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини; Матюха Лариса Федорівна, доцент, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

«Судово-медична експертиза» — Мішалов Володимир Дем’янович, професор, завідувач кафедри судової медицини.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Фещенко Юрій Іванович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.

«Загальна фармація», «Клінічна фармація» — Вітютнєва Наталія Олександрівна, професор, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

«Мікробіологія і вірусологія» — Дзюблик Ірина Володимирівна, професор, завідувач кафедри вірусології.

«Загальна гігієна» — Проданчук Микола Георгійович, професор, завідувач кафедри гігієни та екології людини.

«Стоматологія» — Павленко Олексій Володимирович, професор, завідувач кафедри стоматології; Біда Віталій Іванович, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Шлапак Ігор Порфирійович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Ортопедія і травматологія» — Анкін Микола Львович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології №2; Герцен Генріх Іванович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології № 1.

«Отоларингологія» — Абизов Рустем Адільович, професор, завідувач кафедри отоларингології.

«Офтальмологія» — Риков Сергій Олександрович, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Внутрішні хвороби» — Швець Наталія Іванівна, професор, завідувач кафедри терапії; Лисенко Григорій Іванович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини; Шуба Неоніла Михайлівна, професор, професор кафедри терапії та ревматології; Стаднюк Леонід Антонович, професор, завідувач кафедри терапії та геріатрії.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії.

«Урологія» — Дзюрак Валерій Семенович, професор, завідуючий кафедрою урології.

«Хірургія» — Фелештинський Ярослав Петрович, професор, завідувач кафедри хірургії і проктології; Радзіховський Анатолій Павлович, професор, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії; Паламарчук Володимир Іванович, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії.

«Спортивна медицина» — Владимиров Олександр Аркадійович, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини.

«Неонатологія» — Шунько Єлизавета Євгенівна, професор, завідувач кафедри неонатології.

«Дитяча анестезіологія» — Біляєв Андрій Вікторович, професор, в.о. завідувача кафедри дитячої анестезіології і інтенсивної терапії.

«Дитяча отоларингологія» — Косаковський Анатолій Лук’янович, професор, завідувач кафедри дитячої отоларингології.

«Дитяча хірургія» — Данилов Олександр Андрійович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії.

«Акушерство і гінекологія» — Вдовиченко Юрій Петрович, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології; Голяновський Олег Володимирович, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1; Камінський В’ячеслав Володимирович, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології.

«Дерматовенерологія» — Калюжна Лідія Денисівна, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Дитяча хірургія» — Данилов Олександр Андрійович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії.

1.18. Харківська медична академія післядипломної освіти

«Гігієна загальна» — Карабан Олег Михайлович, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та епідеміології.

«Неврологія» — Літовченко Тетяна Анатоліївна, професор, завідувач кафедри невропатології та дитячої неврології.

«Інфекційні хвороби» — Малий Василь Пантелійович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб.

«Лабораторна діагностика» — Ткач Юрій Іванович, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.

«Мікробіологія і вірусологія» — Бірюкова Світлана Василівна, професор, професор кафедри клінічної імунології та мікробіології.

«Педіатрія» — Цодікова Ольга Анатоліївно, професор, завідувач кафедри поліклінічної педіатрії.

«Психіатрія» — Козідубова Валентина Михайлівна, професор, завідувач кафедри психіатрії.

«Радіологія» — Спузяк Михайло Іванович, професор, завідувач кафедри променевої діагностики.

«Стоматологія» — Куцевляк Валентина Федорівна, професор, завідувач кафедри стоматології та терапевтичної стоматології.

«Судово-медична експертиза» — Гуров Олександр Михайлович, професор, завідувач кафедри судово-медичної експертизи.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Крутько Валерій Семенович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.

«Медицина невідкладних станів» — Ніконов Вадим Володимирович, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф.

«Епідеміологія» — Карабан Олег Михайлович, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та епідеміології.

«Клінічна онкологія» — Дудніченко Олександр Сергійович, професор, завідувач кафедри онкології та дитячої онкології.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Корж Олексій Миколайович, доцент, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини.

«Медична психологія» — Кришталь Євген Валентинович, професор, завідувач кафедри сексології та медичної психології.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» — Лисенко Віктор Йосипович, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

«Загальна фармація» — Петюнін Геннадій Павлович, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології.

«Отоларингологія» — Гарюк Григорій Іванович, професор, завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології.

«Офтальмологія» — Дьомін Юрій Альбертович, професор, завідувач кафедри офтальмології.

«Внутрішні хвороби» — Опарін Анатолій Георгійович, професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології.

«Ортопедія і травматологія» — Хвисюк Олександр Миколайович, професор, завідувач кафедри травматології, вертебрології та анестезіології.

«Хірургія» — Велигоцький Микола Миколайович, професор, завідувач кафедри торако — абдомінальної хірургії.

«Урологія» — Антонян Ігор Михайлович, доцент, завідувач кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології.

«Акушерство і гінекологія» — Грищенко Ольга Валентинівна, професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології.

«Неонатологія» — Кліменко Тетяна Михайлівна, професор, завідувач кафедри неонатології.

«Дерматовенерологія» — Болотна Людмила Анатоліївна,, професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

«Дитяча анестезіологія» — Георгіянц Маріне Акопівна, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

«Дитяча отоларингологія» — Гарюк Григорій Іванович, професор, завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології.

«Патологічна анатомія» — Яковцова Ірина Іванівна, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Нейрохірургія» — Поліщук Микола Єфремович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

«Клінічна фармація» — Петюнін Геннадій Павлович, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології.

«Спортивна медицина» — Малахов Володимир Олександрович, професор, завідувач кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації.

1.19. Державний вищий навчальний заклад « Ужгородський національний університет»

«Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Лабораторна діагностика» — Чопей Іван Васильович, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Педіатрія» — Міцода Роман Миронович, професор, професор кафедри охорони материнства і дитинства Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Клінічна онкологія», «Радіологія» — Готько Євген Степанович, професор, завідувач кафедри радіології та онкології Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Неврологія» — Булеца Богдан Антонович, професор, професор кафедри неврології і психіатрії медичного факультету.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Товт — Коршинська Мар’яна Іванівна, професор, завідувач кафедри пульмонології і фтизіатрії Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Інфекційні хвороби» — Шимко Едуард Павлович, професор, професор кафедри пульмонології і фтизіатрії Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Хірургія», «Урологія» — Пацкань Богдан Михайлович, доцент, завідувач кафедри хірургічних дисциплін Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Ортопедія і травматологія» — Вайда Володимир Михайлович, професор, професор кафедри хірургічних дисциплін Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів» — Кампі Юрій Юрійович, доцент, доцент кафедри радіології та онкології Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Акушерство і гінекологія» — Ганич Михайло Михайлович, професор, професор кафедри охорони материнства і дитинства Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Дерматовенерологія» — Андрашко Володимир Юрійович, професор, професор кафедри пульмонології і фтизіатрії Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«Стоматологія» — Павленко Олексій Володимирович, професор, завідувач кафедри стоматології Національної медично імені П.Л. Шупика; Казакова Римма Вікторівна, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету.

«Загальна фармація» — Вайс Василь Михайлович, доцент, завідувач кафедри фармацевтичних дисциплів медичного факультету.

«Психіатрія» — Лавкай Іван Юрійович, доцент, доцент кафедри неврології і психіатрії медичного факультету.

1.20. Сумський державний університет, медичний факультет

«Педіатрія» — Сміян Олександр Іванович, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій Медичного інституту.

«Загальна практика — сімейна медицина» — Орловський Віктор Феліксович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсом пропедевтики внутрішніх хвороб та ендокринології.

«Інфекційні хвороби» — Чемич Микола Дмитрович, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.

«Внутрішні хвороби» — Приступа Людмила Никодимівна, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти.

«Хірургія» — Леонов Василь Васильович, професор, завідувач кафедри хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології Медичного інституту.

«Неврологія» — Потапов Олександр Олександрович, професор, завідувач кафедри нейрохірургії, неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, клінічної імунології, алергології.

«Патологічна анатомія» — Романюк Анатолій Миколайович, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Ортопедія та травматологія» — Шищук Володимир Дмитрович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології з курсами анестезіології та інтенсивної терапії, урології, офтальмологіїї, невідкладних станів.

«Пульмонологія та фтизіатрія» — Приступа Людмила Никодимівна, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти.

«Радіологія» — Дужий Ігор Дмитрович, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з курсами радіології, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту Сумського державного університету.

«Акушерство та гінекологія» — Бойко Володимир Іванович, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Медичного інституту Сумського державного університету.

Директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки М. Осійчук
 





Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті