Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

24 Травня 2013 3:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України буду робити особисто (Заступник Голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Джига М.В.).

Народний депутат України М.В. Джига

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стан та динаміка розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні свідчать про необхідність систематичного і безперервного її відстеження, а також розробки та впровадження єдиної державної системи моніторингу, що відображає стан обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та аналізу наркозлочинності в Україні.

На сьогодні в Україні діє недосконала система моніторингу, яка характеризується неналагодженою координацією дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських об’єднань, їх відомчою спрямованістю у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутністю оцінки ефективності заходів, що вживаються у цих напрямках та повномасштабного контролю за суб’єктами господарської діяльності, які задіяні у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відсутність в державі чіткої системи моніторингу може стати перепоною на шляху виконання нашою країною взятих на себе зобов’язань, зокрема заходів визначених планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та планом дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки.

З урахуванням необхідності своєчасного реагування на виклики, що виникають у зв’язку із порушеннями законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та взятих державою зобов’язань щодо контролю за їх обігом, передбачається запровадження на державному рівні моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою збалансованого підходу до вирішення проблем зловживання ними та вжиття адекватних заходів реагування на виклики з боку наркобізнесу.

2. Мета і завдання прийняття Закону

Метою законопроекту є створення і запровадження єдиного підходу до здійснення моніторингу ситуації, що відображає стан обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та аналізу наркозлочинності в Україні.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби;

Конвенція ООН про психотропні речовини;

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України;

План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Реалізація цього законопроекту, у разі прийняття його як Закону, не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Зазначений проект Закону України додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України на його реалізацію не потребує.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забезпечить якісно новий підхід в організації державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлення причин та умов, а також визначення масштабів поширення незаконного вживання наркотиків, оцінку результативності вжитих практичних та нормотворчих заходів щодо профілактики, лікування та реабілітації осіб, які незаконно вживають наркотики, прогнозування тенденцій і сценаріїв розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в державі, протидію наркозлочинності.

Народний депутат України М.В. Джига

Проект

від 21.03.2013 р. реєстраційний № 2606

Вноситься народним

депутатом України

М.В. Джигою

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Закону України
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995 р., № 10, ст. 62) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом третім такого змісту:

«моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — постійне спостереження за характеристиками розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою їх оцінки і прогнозу;»

Відповідно абзаци третій-тринадцятий статті 1 вважати абзацами четвертим-чотирнадцятим.

2. Доповнити Закон новим Розділом IV такого змісту:

«Розділ IV

ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Стаття 22. Організація моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, центральний орган виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, охорони здоров’я, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді, фізичної культури та спорту,виконання кримінальних покарань, статистики та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Координація діяльності з проведення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та узагальнення інформації про стан розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Стаття 23. Здійснення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Моніторинг проводиться з метою:

визначення фактичного обсягу і сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх незаконного розповсюдження;

виявлення соціальних груп осіб, які допускають вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичними призначеннями, на яких повинні бути спрямовані профілактичні заходи;

визначення причин розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед різних соціальних груп населення, а також шляхів усунення таких причин;

розроблення рекомендацій центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями;

виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконного обігу таких засобів і речовин, та осіб, які вчинили такі злочини;

визначення пріоритетних напрямів державної та регіональної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями шляхом періодичного оновлення даних про ситуацію у зазначеній сфері.

Порядок проведення моніторингу, критерії і показники (індикатори), на підставі яких він здійснюється, визначається Кабінетом Міністрів України.»

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Чинна редакція Запропонована редакція

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

  моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — постійне спостереження за характеристиками розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою їх оцінки і прогнозу.

тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.

тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.

Розділ III

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВЖИВАННЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування

Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманію, на примусове лікування є підставою для звільнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

Розділ II

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВЖИВАННЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування

Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманію, на примусове лікування є підставою для звільнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

 

Розділ IV

ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Стаття 22. Організація моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, центральний орган виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, охорони здоров’я, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді, фізичної культури та спорту, виконання кримінальних покарань, статистики та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

  Координація діяльності з проведення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та узагальнення інформації про стан розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
 

Стаття 23. Здійснення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Моніторинг проводиться з метою:

визначення фактичного обсягу і сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх незаконного розповсюдження;

виявлення соціальних груп осіб, які допускають вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичними призначеннями, на яких повинні бути спрямовані профілактичні заходи;

визначення причин розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед різних соціальних груп населення, а також шляхів усунення таких причин;

 

розроблення рекомендацій центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями;

виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконного обігу таких засобів і речовин, та осіб, які вчинили такі злочини;

  визначення пріоритетних напрямів державної та регіональної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями шляхом періодичного оновлення даних про ситуацію у зазначеній сфері.Порядок проведення моніторингу, критерії і показники (індикатори), на підставі яких він здійснюється, визначається Кабінетом Міністрів України.»

 

Народний депутат України М.В. Джига

Висновок Головного науково-експертного управління
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
від 20.05.2013 р.

З метою створення і запровадження єдиного підходу до здійснення моніторингу ситуації, що відображає стан обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та аналізу наркозлочинності в Україні законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (далі — Закон), якими: 1) закріплюється законодавче визначення терміну «моніторинг ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (абзац третій статті 1 Закону в редакції проекту); 2) Закон доповнюється розділом IV «Заходи здійснення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує ідею законопроекту, але одночасно вважає за необхідне зазначити таке.

1. Виходячи з тлумачення слова «моніторинг», «моніторинг ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» можна вважати одним із заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, регламентованих статтею 3 Закону. Тому, беручи до уваги правила юридичної техніки, вважаємо доцільним внести відповідні зміни до вже існуючих розділів Закону, а не включати до Закону новий розділ.

Те ж саме стосується й переліку державних органів, які пропонується уповноважити на здійснення такої діяльності (стаття 22 Закону у редакції проекту). У ньому майже дослівно відтворюється весь перелік державних органів, які наразі здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься у статті 3 чинного Закону.

Враховуючи це, повторне відтворення вказаного переліку у пропонованій законопроектом статті 22 Закону вважаємо зайвим.

2. У законопроекті не враховано, що Законом визначаються заходи протидії не тільки незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а й зловживанню ними. З огляду на це у законопроекті можливо доцільніше було б вести мову про «моніторинг ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними». Тим більше, що метою такого моніторингу, зокрема, пропонується визнати «виявлення соціальних груп осіб, які допускають вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичними призначеннями, на яких повинні бути спрямовані профілактичні заходи» (абзац третій статті 23 Закону у редакції проекту).

3. Стаття 23 Закону (у редакції законопроекту) має назву «Здійснення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Виходячи з такої назви цілком логічно припустити, що у статті йдеться про основні риси відповідної діяльності, які потребують законодавчого закріплення, тобто визначається, що саме підлягає моніторингу та у якому порядку.

Натомість, у статті (у семи абзацах) конкретизується мета моніторингу, яка до того ж, не співпадає з метою, зазначеною у визначенні поняття «моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», що міститься у абзаці третьому статті 1 Закону (у редакції проекту).

Крім того, звертаємо увагу, що «елементи мети» здійснення моніторингу ситуації у зазначеній сфері у своїй більшості співпадають з метою здійснення інших заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. Так, наприклад, з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, може використовуватися метод контрольованої поставки, тобто допуск під контролем і оперативним наглядом відповідних органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У свою чергу, відповідно до абзацу шостого частини першої статті 23 Закону (у редакції проекту) метою моніторингу, окрім іншого, є виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконного обігу таких засобів і речовин, та осіб, які вчинили такі злочини.

З огляду на зазначене вважаємо, що для досягнення мети, про яку йдеться у Пояснювальній записці до законопроекту, необхідно, по-перше, визначити моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, одним із заходів такої протидії, а по-друге, чітко вказати, що саме підлягає такому моніторингу та у якому порядку він здійснюється.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

Висновок комітету
від 22.05.2013 р.

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Рибака В. В. від 25 березня поточного року Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів(реєстр. № 2606),поданий народним депутатом України Джигою М.В.

З метою створення і запровадження єдиного підходу до здійснення моніторингу ситуації, що відображає стан обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та аналізу наркозлочинності в Україні законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», якими закріплюється визначення терміну «моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та доповнюється розділом «Заходи здійснення моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

На своєму засіданні 22 травня 2013 року Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України пропонує за результатами розгляду у першому читанні законопроект провернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України визначено заступника голови Комітету Джигу М.В.

Голова Комітету В. Чумак
 Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті