Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»

02 Липня 2013 5:41 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу МОЗ України

«Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» підготовлений відповідно статті 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою реалізації Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 року № 1145, підпункту 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467.

Пропозиції та зауваження щодо положень постанови надсилайте до:

Державного підприємства «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Герцюк Тамара Іванівна, тел./факс (044) 253-60-24, E-mail: zvnin@moz.gov.ua.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 12 серпня 2013 року у письмовому та/або електронному вигляді.

Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ України

«Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Підставою для розроблення проекту наказу «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» (далі – проект наказу) є стаття 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року № 1145, підпункт 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467.

2. Мета і шляхи її досягнення

У п. 3 Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), далі – спеціальний дозвіл, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року № 1145, визначено, що до заяви про видачу спеціального дозволу додаються документи, серед яких передбачено надання відомостей про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством), далі – НМ, за формою, встановленою МОЗ України.

У п.5. вищезазначеного порядку встановлено, що після отримання заяви та документів проводиться їх перевірка в установленому МОЗ України порядку, за результатами якої оформляється висновок про відповідність/невідповідність заяви та документів для видачі спеціального дозволу встановленим вимогам, що додається до отриманих документів.

У проекті наказу визначено, що після отримання заяви та документів проводиться їх перевірка структурним підрозділом МОЗ України із залученням Державного підприємства «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України» (далі – Комітет), до статутних завдань якого віднесено реалізацію державної політики у галузі зайняття народної медицини (цілительства).

З метою нормування вимог щодо порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу є необхідність затвердити відомості про місце зайняття НМ та облаштування приміщення, призначеного для зайняття НМ, опис документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу, висновок про відповідність/невідповідність заяви та документів для видачі спеціального дозволу встановленим вимогам, заяву на переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу.  

3. Правові аспекти

Стаття 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року № 2801-XII (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року № 1145 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»;

підпункт 6.13. підпункту 6 пункту 4 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного, місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України (web:http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження з всеукраїнськими профспілками та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, вимоги якого обов’язкові для виконання особами без спеціальної медичної освіти, які виявили бажання займатися НМ, у зв’язку з чим повинен проходити державну реєстрацію.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме подальшому розвитку НМ, встановленню вимог до відомостей про місце зайняття НМ та облаштування приміщення, призначеного для зайняття НМ, опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу, висновку про відповідність/невідповідність заяви та документів для видачі спеціального дозволу встановленим вимогам, заяви на переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу, порядку проведення перевірки заяви та документів, що до неї додаються.

Це дозволить створити єдиний підхід для видачі спеціального дозволу.

Міністр Р. Богатирьова

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до статті 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою реалізації Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 року № 1145, відповідно до підпункту 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) відповідальним структурним підрозділом МОЗ України щодо питань видачі (переоформлення, анулювання, видачі дубліката) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

3. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОРЯДОК

перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), далі – спеціальний дозвіл, та встановлює форми наступних документів:

відомостей про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення призначеного для зайняття народною медициною (цілительством), додаток 1;

опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), додаток 2;

висновку про відповідність/невідповідність заяви та документів для видачі спеціального дозволу встановленим вимогам (додаток 3);

заяви на переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), додаток 4.

2. Спеціальний дозвіл – документ встановленого зразка, що надає особі, яка його отримала, право на зайняття народною медициною (цілительством) визначеним методом за місцем зайняття, зазначеним в спеціальному дозволі.

Строк дії спеціального дозволу становить п’ять років.

3. Заяву та документи на видачу спеціального дозволу може бути подано особою, зареєстрованою в установленому порядку як фізична особа – підприємець, яка не має спеціальної медичної освіти та має намір займатись народною медициною (цілительством), або уповноваженою нею особою на підставі нотаріально посвідченої довіреності (або її нотаріальної копії), далі – заявник.

4. Заява та документи на видачу спеціального дозволу приймаються Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) за принципом «Єдиного вікна».

5. До заяви про видачу спеціального дозволу додаються в одному примірнику наступні документи:

відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством) згідно з додатком 1;

засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил для зайняття народною медициною (цілительством);

засвідчену в установленому порядку копію атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.

6. Заява та документи, що до неї додаються, приймаються за описом з наданням заявнику копії опису з відміткою про дату та номер реєстрації.

7. Заява та документи, отримані МОЗ України за принципом «Єдиного вікна», надходять до структурного підрозділу МОЗ України, до повноважень якого віднесено врегулювання питань видачі (переоформлення, анулювання, видачі дубліката) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі – відповідальний структурний підрозділ МОЗ України).

Проведення перевірки заяви та документів, що до неї додаються, здійснюється відповідальним структурним підрозділом МОЗ України із залученням Державного підприємства «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України» (далі – Комітет), до статутних завдань якого віднесено реалізацію державної політики у галузі зайняття народної медицини (цілительства).

Направлення матеріалів до Комітету оформляється службовим листом за підписом керівника відповідального структурного підрозділу МОЗ України.

8. Комітет на підставі отриманої заяви та документів, що до неї додаються, формує реєстраційну справу та здійснює перевірку поданої заяви та документів на предмет правильності їх оформлення, повноти та достовірності наданих відомостей.

9. За результатами проведення перевірки заяви та документів, що до неї додаються, Комітет готує висновок щодо відповідності або невідповідності заяви та поданих документів чинним вимогам (далі – висновок), та подає його із супровідним листом відповідальному структурному підрозділу МОЗ України разом з реєстраційною справою для підготовки до розгляду постійно діючою комісією з питань видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі – Комісія).

10. Комісія створюється МОЗ України у складі посадових та службових осіб МОЗ України, зокрема керівника і працівників відповідального та інших структурних підрозділів МОЗ України, представників Комітету.

11. Комісія приймає рішення шляхом проведення засідань, на яких заслуховується інформація відповідального структурного підрозділу МОЗ України щодо результатів розгляду заяви та документів, що до них додаються.

12. У разі підтвердження в ході розгляду Комісією матеріалів реєстраційної справи, висновку Комітету щодо відповідності або невідповідності поданої заяви та документів чинним вимогам Комісія приймає рішення про видачу спеціального дозволу або відмову у видачі спеціального дозволу, яке оформлюється протоколом засідання Комісії та затверджується наказом МОЗ України.

13. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу приймається протягом ЗО робочих днів з дати надходження заяви та документів, що до неї додаються.

14. На підставі затвердженого МОЗ України рішення заявнику направляється письмове повідомлення про прийняте Комісією рішення щодо видачі або відмови у видачі спеціального дозволу за підписом керівника відповідального структурного підрозділу МОЗ України із зазначенням дати та номеру наказу МОЗ України, яким затверджено відповідне рішення.

15. Повідомлення направляється за вказаною заявником поштовою адресою для листування не пізніше 5 робочих днів з дати затвердження МОЗ України рішення Комісії.

16. Для отримання спеціального дозволу заявник подає до МОЗ України за принципом «Єдиного вікна» документ про внесення плати за видачу дозволу в розмірі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 року № 1145 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)».

17. Оформлений спеціальний дозвіл видається заявнику особисто після пред’явлення документа, що посвідчує особу, з підтвердженням факту отримання спеціального дозволу особистим підписом заявника в журналі реєстрації заяв.

18. Інформація щодо видачі спеціального дозволу вноситься Комітетом до Реєстру спеціальних дозволів на зайняття народною медициною (цілительством), що оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України.

19. Переоформлення, видача дубліката спеціального дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

20. Для переоформлення, видачі дубліката спеціального дозволу заявник подає до МОЗ України за принципом «Єдиного вікна» заяву згідно з додатком 4 та документи, визначені законами України.

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко

Додаток 1

до п. 1,5 Порядку перевірки заяви та

документів, поданих для отримання

спеціального дозволу на зайняття

народною медициною (цілительством)

ВІДОМОСТІ

про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця

 

Серія та номер паспорта

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків[1]

 

Місцезнаходження фізичної особи – підприємця

 

Місце зайняття народною медициною (цілительством)

 

Реквізити атестаційно-експертного висновку

 

Метод народної медицини (цілительства)

 

Телефон /факс/ електронна адреса

 

Поштова адреса для листування:

 

1. Короткий опис методики, що використовується фізичною особою – підприємцем для зайняття народною медициною (цілительством), додається на окремому аркуші.

2. Відомості про облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством).

Найменування приміщення
для зайняття народною
медициною (цілительством)
та його площа

Облаштування приміщення,
призначеного для зайняття
народною медициною
(цілительством)

Технічний
стан, рік
випуску

найменування

кількість

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Назва акта

Дата прийняття

№ акта

1

2

3

4

 

 

 

 

Достовірність наданої інформації підтверджую. Ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах, відповідно до законодавства України, є підставою для анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою ведення Державного реєстру бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації даю/не даю (непотрібне закреслити) згоду на обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: П.І.Б., місце зайняття народною медициною (цілительством), реквізити спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

Фізична особа – підприємець

__________________                          __________________                        _________________

            (дата)                                                    (підпис)                                     (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до п. 1 Порядку перевірки заяви та

документів, поданих для отримання

спеціального дозволу на зайняття

народною медициною (цілительством)

ОПИС № ______

документів, що додаються до заяви

про видачу (переоформлення, видачу дубліката)

(необхідне підкреслити)

спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

від _____________________________________________________________

                                     (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви «_____» _____20_______ року № ____

Найменування документів

Кількість

аркушів

Примітка

1.

Заява

 

 

2.

Відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

 

 

3.

Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи

 

 

4.

Атестаційно-експертний висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняв документи  _________________  ____________________

                                        (підпис)                         (прізвище, ініціали)

 «___» _________20____ року

                 (дата)

Копію опису отримав

«___» _______20_____ року  _______________  __________________

                (дата)                                   (підпис)          (прізвище, ініціали)

Додаток З

до п. 1 Порядку перевірки заяви та

документів, поданих для отримання

спеціального дозволу на зайняття

народною медициною (цілительством)

ВИСНОВОК

про відповідність/невідповідність заяви та документів для видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

встановленим вимогам

1. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця __________________________

2. Серія та номер паспорта ______________________________

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, що підтверджується відміткою в паспорті)_____________________________

4. Місцезнаходження фізичної особи – підприємця _________________________________

5. Місце зайняття народною медициною (цілительством) ____________________________

6. Атестаційно-експертний висновок, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей ______________________________

7. Метод народної медицини (цілительства) ______________________________

8. Короткий опис методики, що використовується цілителем для зайняття народною медициною (цілительством) ______________________________

9. Відомості про облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством) __________________________________________________________________

10. Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил для зайняття народною медициною (цілительством) _______________________________________________________

11. Заява ___________________________________

12. Інше ____________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Заява на видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) та документи, що до неї додаються _______________________________

(відповідають/не відповідають) вимогам нормативно-правової бази з урегулювання зайняття народною медициною (цілительством) та системи охорони здоров’я України.

Директор Державного підприємства

«Комітет з питань народної і

нетрадиційної медицини МОЗ             _________________    ____________________

України»                                                               (підпис)              (прізвище, ініціали)

Головний спеціаліст  _______________  ____________________

                                            (підпис)              (прізвище, ініціали)

Додаток 4

до п. 1, 20 Порядку перевірки заяви та

документів, поданих для отримання

спеціального дозволу на зайняття

народною медициною (цілительством)

Міністерство

охорони здоров’я України

ЗАЯВА

про переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу

(необхідне підкреслиш)

на зайняття народною медициною (цілительством)

Я, ___________________________________________________________________________

                              (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

______________________________________________________________________________

                                   (серія і номер паспорта, ким і коли виданий)

______________________________________________________________________________

                              (місцезнаходження фізичної особи – підприємця)

______________________________________________________________________________

                                                        (номер телефону)

______________________________________________________________________________

                        (реєстраційний номер облікової картки платника податків[2])

______________________________________________________________________________

                                               (вид діяльності згідно з КВЕД)

Прошу переоформити/видати дублікат спеціального дозволу на зайняття

(необхідне підкреслити)

народною медициною (цілительством) від «____» _____ 20 _____ р. № _____

У зв’язку із________________________________________________________________

                                                                  (указати підстави)

                       _________________                                       ____________________

                           (підпис заявника)                                            (Ініціали, прізвище)

«____» _____20_____ р.

Дата і номер реєстрації заяви _________  _____________ 20 _____р. № _____________

___________________________________________________      __________________

    (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка прийняла документи)                  (підпис)

Примітка. Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою (за наявності) фізичної особи – підприємця.


[1]Не зазначається фізичними особам, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, що підтверджується відміткою в паспорті.

[2]Не зазначається фізичними особам, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, що підтверджується відміткою в паспорті.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Підставою для розроблення наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» є стаття 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 року № 1145, підпункт 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467.

Регуляторним актом передбачається затвердити:

форму Відомостей про місце зайняття народною медициною (цілительством), – далі – НМ, та облаштування приміщення, призначеного для зайняття НМ;

форму опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), – далі – спеціальний дозвіл;

форму заяви про переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу;

порядок перевірки заяви та документів, що до неї додаються вимогам чинного законодавства у сфері охорони здоров’я, що підтверджується відповідним висновком.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття акта є затвердження єдиних вимог до заповнення:

форми відомостей про місце зайняття НМ та облаштування приміщення, призначеного для зайняття НМ, опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу, заяви про переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу,

що дозволить запобігти безпідставним вимогам для видачі (переоформлення, видачі дублікату) спеціального дозволу.

Затвердження порядку перевірки заяви та документів, що до неї додаються, дозволить кваліфіковано та прозоро оцінити відповідність поданих документів вимогам чинного законодавства у сфері охорони здоров’я, установленим для видачі (переоформлення, видачі дублікату) спеціального дозволу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Запропонований регуляторний акт є на даний час оптимальним рішенням, що визначає порядок заповнення форм, необхідних для видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу, порядок перевірки заяви та документів, що до неї додаються.

Інші альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Регуляторним актом пропонується затвердити:

форму відомостей про місце зайняття НМ та облаштування приміщення, призначеного для зайняття НМ;

форму опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу;

порядок перевірки заяви та документів, що до неї додаються, вимогам чинного законодавства у сфері охорони здоров’я, що підтверджується відповідним висновком;

форму заяви про переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу.

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Реалізація цілей буде досягнуто за рахунок визначення порядку заповнення форм, необхідних для видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу, порядку перевірки заяви та документів, що до неї додаються вимогам чинного законодавства у сфері охорони здоров’я, що підтверджується відповідним висновком.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Вигоди:

Держава: реалізація статті 74–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 року № 1145, підпункту 6.13. підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467.

Громадяни: передбачає захист інтересів споживача від шарлатанства за рахунок впровадження спеціального дозволу, як документа дозвільної системи для зайняття НМ.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено (до моменту прийняття наступних відповідних змін до чинного законодавства).

8. Показники результативності акта

Показники результативності проекту наказу є прогнозованим і встановлюються впродовж різних періодів після набрання чинності актом.

Дія акта поширюватиметься приблизно на 1000 фізичних осіб – підприємців, які з метою зайняття НМ бажають отримати спеціальний дозвіл на цей вид діяльності.

Розмір часу, що витрачатиметься фізичними особами – підприємцями на заповнення форм становить не більше 1-2 години.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта високий – оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Громадське обговорення – електронні консультації»). Проект наказу обговорювався на наукових зібраннях, присвячених проблемам НМ, у яких брали участь цілителі. Проект обговорювався на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу», що проходила 21-22 листопада 2012 року.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог наказу МОЗ України та відстеження ефективності застосування зазначеного наказу буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України шляхом проведення:

– базового відстеження, яке буде здійснено з моменту підписання зазначеного акта до набуття ним чинності;

– повторного відстеження, яке буде проведено через рік після набуття чинності зазначеного акта з метою визначення рівня досягнення поставленої мети;

– періодичного відстеження, яке буде здійснено раз на кожні п’ять років починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проект регуляторного акта розміщено 12 липня 2013 року на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Громадське обговорення – електронні консультації»

Після державної реєстрації у Мін’юсті України регуляторний акт буде оприлюднений на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі «Ліга».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті