Наказ МОЗ України від 10.07.2013 р. № 585

06 Серпня 2013 12:21 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10.07.2013 р. № 585

Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

Зареєстрований

в Міністерстві юстиції України

25.07.2013 за № 1254/23786

Відповідно до частини шостої статті 6, частин першої та третьої статті 9 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», абзаців десятого, сімнадцятого підпункту 9.1 підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою вдосконалення надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, що додається.

1.2. Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними, що додається.

1.3. Порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що додається.

2. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2000 року № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 року за № 819/5040, такі зміни:

підпункт 1.1 пункту 1 визнати таким, що втратив чинність;

абзац другий підпункту 2.5 пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами другим – восьмим.

3. Унести до Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2012 року № 718), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, таку зміну:

пункт 1.1 розділу IV після слова «СНІДом» доповнити словами «або закладі охорони здоров’я, в якому функціонує кабінет «Довіра», за місцем проживання пацієнта».

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 10 липня 2013 року № 585

Зареєстрований

в Міністерстві юстиції України

25.07.2013 за № 1254/23786

ПОРЯДОК

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, особам, які звернулися за наданням статусу біженця та яким надано статус біженця в Україні, іншим іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України.

1.2. Цей Порядок поширюється на заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. Діагноз ВІЛ-інфекції встановлюється центрами (відділеннями) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі – Центри (відділення) СНІДу) або ЗОЗ, в яких функціонують кабінети «Довіра», за місцем проживання людей, які живуть з ВІЛ, у разі виявлення антитіл до ВІЛ за результатами лабораторних досліджень, даних епідеміологічного анамнезу та об’єктивного обстеження особи, яка звернулася для встановлення діагнозу.

1.4. Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у дітей здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

II. Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції

2.1. Для встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції особа, яка добровільно пройшла тестування на ВІЛ в порядку, встановленому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, та/або у якої за даними повторного тестування виявлено ВІЛ (далі – пацієнт), звертається до лікаря-інфекціоніста Центру (відділення) СНІДу, який проводив підтверджувальні дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (при взятті на диспансерний облік), або ЗОЗ, в якому функціонує кабінет «Довіра», за місцем проживання пацієнта.

2.2. Діагноз ВІЛ-інфекції пацієнту встановлюється лікарем-інфекціоністом Центру (відділення) СНІДу або ЗОЗ, в якому функціонує кабінет «Довіра», який пройшов тематичне удосконалення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти, за місцем проживання пацієнта.

2.3. Лікар-інфекціоніст здійснює опитування скарг і збір анамнезу (у тому числі анамнезу захворювання та життя, застосування лікарських засобів, соціального анамнезу тощо) та об’єктивне (фізикальне) обстеження пацієнта.

Отримані дані та результати підтверджувального дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (при взятті на диспансерний облік) вносяться до медичної карти амбулаторного хворого за формою первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №__», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 025/о).

У формі № 025/о лікар-інфекціоніст заповнює розділ VІІІ «Щоденник», де у колонці 3 зазначає діагноз ВІЛ-інфекції у пацієнта із застосуванням кодів захворювання відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (далі – МКХ-10).

2.4. Пацієнт при встановленні діагнозу ВІЛ-інфекції зобов’язаний надати письмове підтвердження у довільній формі за власним підписом щодо отримання інформації про профілактичні заходи, необхідні для підтримання здоров’я ВІЛ-інфікованої особи, запобігання подальшому поширенню ВІЛ, про гарантії дотримання прав і свобод людей, які живуть з ВІЛ, а також про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та/або зараження ВІЛ відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

2.5. Після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції лікар-інфекціоніст пропонує пацієнту здійснювати медичний нагляд за ним у закладах охорони здоров’я, визначених у додатку 1 до Порядку ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585.

2.6. Для встановлення заключного (уточненого) діагнозу лікар-інфекціоніст складає план первинного обстеження пацієнта відповідно до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551 та Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1091.

2.7. Первинне обстеження пацієнта обов’язково повинно включати:

 • опитування скарг і збір анамнезу (у тому числі анамнезу захворювання та життя, застосування лікарських засобів; соціального анамнезу тощо);
 • об’єктивне (фізикальне) обстеження;
 • лабораторне обстеження;
 • інструментальне обстеження (ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та нирок, рентгенографія органів грудної порожнини, якщо не проводилася останні 12 місяців або за клінічними показаннями);
 • консультації інших спеціалістів (за медичними показаннями) (офтальмолог, невропатолог, гінеколог – для жінок);
 • оцінку поінформованості та рівня знань пацієнта щодо ВІЛ-інфекції зі зверненням його уваги на профілактику ризику передачі ВІЛ.

2.8. Перелік лабораторних досліджень, обов’язкових для виконання при первинному обстеженні пацієнта:

 • визначення кількості CD4-лімфоцитів (абсолютна кількість та відсотковий вміст);
 • визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
 • загальноклінічне дослідження крові (з визначенням гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули, абсолютної кількості лейкоцитів);
 • біохімічне дослідження крові (білірубін та його фракції, аланін амінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, сечовина, креатинін);
 • загальноклінічне дослідження сечі;
 • проба Манту;
 • скринінгові дослідження на туберкульоз;
 • скринінгові дослідження на інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу);
 • серологічні дослідження на маркери вірусних гепатитів В і С;
 • мазок Папаніколау у жінок.

2.9. Додаткові рекомендовані лабораторно-інструментальні дослідження та необхідні консультації інших спеціалістів призначаються за наявності клінічних/епідеміологічних показань.

2.10. За результатами первинного обстеження пацієнта лікарем-інфекціоністом встановлюється заключний (уточнений) діагноз ВІЛ-інфекції відповідно до Переглянутої клінічної класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, визначеної додатком 1 до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 вересня 2010 року № 766).

2.11. Діагноз ВІЛ-інфекції пацієнта підлягає кодуванню відповідно до МКХ-10 та занесенню до форми № 025/о.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

10 липня 2013 року № 585

Зареєстрований

в Міністерстві юстиції України

25.07.2013 за № 1255/23787

ПОРЯДОК

ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними

1. Цей Порядок визначає механізм обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за такими особами і є обов’язковим для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності (далі – ЗОЗ) за переліком згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. Встановлення на облік людей, які живуть з ВІЛ, та медичний нагляд за ними здійснюються за умови їх добровільної згоди.

3. Метою обліку людей, які живуть з ВІЛ, є здійснення епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією та медичного нагляду за такими особами.

4. На кожний випадок вперше встановленого діагнозу ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання на дату взяття такої особи під медичний нагляд ЗОЗ лікар-інфекціоніст заповнює форму первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___» (далі – форма № 502-1/о), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2013 року № 180, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 495/23027 (далі – наказ МОЗ України від 05 березня 2013 року № 180).

5. У разі зміни даних у формі № 502-1/о, що відбулися протягом перебування людини, яка живе з ВІЛ, під медичним наглядом ЗОЗ, заповнюється форма первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ___» (далі – форма № 502-2/о), затверджена наказом МОЗ України від 05 березня 2013 року № 180.

6. Форми № 502-1/о і № 502-2/о заповнюються на пацієнтів, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, яким медична допомога надається в порядку, визначеному чинним законодавством, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Оригінали форм № 502-1/о і № 502-2 /о зберігаються у ЗОЗ, де людину, яка живе з ВІЛ (далі – пацієнт), вперше взято під медичний нагляд у зв’язку із встановленням діагнозу ВІЛ-інфекції.

8. Копії форм № 502-1/о і № 502-2/о надсилаються ЗОЗ до центрів (відділень) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі – Центри (відділення) СНІДу) для ведення обліку і звітності пацієнтів та надання медичної допомоги.

9. Форми № 502-1/о і № 502-2/о зберігаються у ЗОЗ протягом 5 років після зняття пацієнтів з обліку.

10. Зняття з обліку пацієнтів ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ними, здійснюється у разі зміни їх місця проживання (місця перебування), смерті.

11. У разі якщо протягом року пацієнт не звертається до ЗОЗ для здійснення нагляду та надання медичної допомоги, він знімається з обліку у ЗОЗ. Про зазначене пацієнт обов’язково попереджається лікарем при взятті його під медичний нагляд ЗОЗ.

12. Метою медичного нагляду за людьми, які живуть з ВІЛ, є систематичний контроль ЗОЗ стану здоров’я ВІЛ-інфікованих пацієнтів для своєчасного виявлення загрози прогресування хвороби, надання адекватної ефективної медичної допомоги та необхідної консультативної, психологічної та іншої підтримки.

13. Медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими дітьми, дітьми, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками, та ВІЛ-інфікованими вагітними жінками здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

14. Медичний нагляд за пацієнтами розпочинається з дати встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, здійснюється систематично і триває протягом усього життя пацієнта та передбачає періодичні медичні огляди, лабораторні, інструментальні обстеження та консультації інших спеціалістів.

15. Медичний нагляд за пацієнтами має бути комплексним, зосередженим на потребах пацієнтів, здійснюватися командою фахівців за принципом «рівний-рівному».

16. На дату взяття під медичний нагляд пацієнта незалежно від стадії його захворювання заповнюється форма первинної облікової документації № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за № 794/21107 (далі – форма № 030-5/о).

17. Протягом медичного нагляду за людьми, які живуть з ВІЛ, у випадку зміни персональних даних пацієнта та показників стану його здоров’я до форми № 030-5/о вносяться відповідні зміни та доповнення.

18. У разі зміни місця проживання (перебування) пацієнта в межах України або перебування його в ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України лікар ЗОЗ, де пацієнт перебував під медичним наглядом, на запит ЗОЗ щодо направлення медичної документації пацієнта для ведення його обліку та здійснення медичного нагляду за ним (додаток 2) повинен надіслати копії медичної документації за формами № 502-1/о, № 502-2/о та № 030-5/о до Центру (відділення) СНІДу, або ЗОЗ, що територіально знаходиться за новим місцем проживання (перебування) пацієнта, або до ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України з дотриманням умов конфіденційності щодо персональних даних пацієнта та лікарської таємниці.

19. Медичні огляди, лабораторні та інструментальні обстеження, консультування пацієнтів здійснюються відповідно до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551. Періодичність та обсяги медичних оглядів залежать від стадії ВІЛ-інфекції та від темпів прогресування захворювання:

1) планові медичні огляди та обов’язкові лабораторні обстеження проводяться не рідше одного разу на 6 місяців; у випадках наявності ознак прогресування ВІЛ-інфекції – не рідше одного разу на 3 місяці та залежно від клінічної ситуації:

а) обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на 6 місяців:

 • визначення кількості CD4-лімфоцитів (абсолютна кількість та відсотковий вміст);
 • визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
 • загальноклінічне дослідження крові (з визначенням гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули, абсолютної кількості лейкоцитів);
 • біохімічне дослідження крові (білірубін та його фракції, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, сечовина, креатинін);
 • загальноклінічне дослідження сечі;

б) обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на рік:

 • серологічні дослідження на: цитомегаловірус (якщо кількість CD4-лімфоцитів < 100 клітин/мкл), токсоплазмоз, гепатит В, гепатит С, якщо результати попередніх досліджень були негативними;
 • для жінок: тест Папаніколау;
 • у випадку цирозу печінки (незалежно від етіології): дослідження вмісту альфа-фетопротеїну та ультрасонографічне дослідження печінки;
 • ліпідні фракції крові;
 • скринінгові обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та туберкульоз;

2) додаткові лабораторні обстеження, інструментальні обстеження та консультації інших відповідних спеціалістів проводяться за наявності медичних показань.

20. Медичні огляди, лабораторно-інструментальні дослідження та консультування пацієнтів з опортуністичними захворюваннями здійснюються відповідно до Клінічного протоколу діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2007 року № 182.

21. Медичний нагляд за пацієнтом здійснюється за принципом, що передбачає надання пацієнту максимального спектра послуг в одному місці (інтеграція послуг), у разі необхідності – перенаправлення пацієнтів до ЗОЗ та надання соціальної підтримки.

22. Лікарі Центрів (відділень) СНІДу та ЗОЗ, в структурі яких функціонує кабінет «Довіра», відповідають за ведення обліку пацієнтів, надання їм необхідної медичної допомоги та здійснення медичного нагляду за такими особами.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

Додаток 1

до Порядку ведення обліку людей, які

живуть з ВІЛ, та здійснення медичного

нагляду за ними

(пункт 1)

ПЕРЕЛІК

державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що здійснюють реєстрацію, облік людей, які живуть з ВІЛ, та медичний нагляд за ними

1. Центри (відділення) з профілактики та боротьби зі СНІДом.

2. Заклади охорони здоров’я, в яких функціонують кабінети «Довіра», за місцем проживання людей, які живуть з ВІЛ.

Додаток 2

до Порядку ведення обліку людей, які

живуть з ВІЛ, та здійснення медичного

нагляду за ними

(пункт 18)

Керівнику_______________________

(найменування закладу охорони здоров’я,

що надсилає копії медичної документації)

ЗАПИТ

щодо направлення медичної документації пацієнта для ведення його обліку та здійснення медичного нагляду за ним

__________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) або центру (відділення) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі – Центр (відділення) СНІДу), який надає запит)

Просимо направити копії медичної документації пацієнта_________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

за формами первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___», № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ___», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2013 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 495/23027 (далі – форми № 502-1/о, № 502-2/о), та № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за № 794/21107 (далі – форма № 030-5/о), для подальшого ведення його обліку та здійснення медичного нагляду за ним.

Пацієнт надав згоду на направлення копії медичної документації.

Згода пацієнта

щодо направлення копій медичної документації до ЗОЗ або Центру (відділення) СНІДу, який надалі буде вести облік пацієнта та здійснюватиме медичний нагляд за ним

Я,________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові пацієнта)

у зв’язку із зміною мого місця проживання (перебування) в межах України (перебування в ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України) даю згоду на направлення копій медичної документації за формами № 502-1/о, № 502-2/о та № 030-5/о до ЗОЗ або Центру (відділення) СНІДу, що надалі буде вести облік та здійснюватиме медичний нагляд за мною.

Мені гарантовано дотриманням умов щодо конфіденційності моїх персональних даних, зокрема про стан здоров’я, поваги до особистих прав і свобод людини, передбачених чинним законодавством та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

__________________________________________________________________

(підпис пацієнта, дата підписання згоди)

Керівник ЗОЗ (Центру (відділення) СНІДу)____________ ______________

М.П. (підпис) (дата)

Лікар-інфекціоніст_____________ _____________________________ _____________

                                    (підпис)      (прізвище, ім’я та по батькові)                    (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

10 липня 2013 року № 585

Зареєстрований

в Міністерстві юстиції України

25.07.2013 за № 1256/23788

ПОРЯДОК

організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює основні вимоги до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та поширюється на заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.2. Медична допомога ВІЛ-інфікованим дітям, дітям, народженим ВІЛ-інфікованими жінками, та ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам надається відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

1.3. При захворюваннях, не пов`язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІД, всі види медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, у тому числі екстрена медична допомога, надаються ЗОЗ на загальних підставах.

1.4. Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, надається ЗОЗ, що пройшли державну акредитацію в установленому законодавством порядку та відповідають вимогам, визначеним Стандартами державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011року № 142, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 680/19418, а саме:

 • Центрами (відділеннями) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі – Центри (відділення) СНІДу);
 • ЗОЗ, у складі яких функціонують кабінети «Довіра» або кабінети інфекційних захворювань (далі – КІЗ);
 • інфекційними лікарнями;
 • багатопрофільними лікарнями;
 • клінікою Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою);
 • протитуберкульозними диспансерами, туберкульозними лікарнями, територіальними медичними об’єднаннями (далі – ТМО), які надають спеціалізовану медичну допомогу хворим на поєднану патологію ВІЛ/ТБ.

1.5. Обсяг та порядок надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, мають відповідати чинному законодавству, стандартам та клінічним протоколам надання медичної допомоги.

II. Порядок організації надання медичної допомоги

2.1. Показаннями для надання стаціонарної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД є:

 • необхідність проведення планових досліджень, які не можуть бути здійснені в амбулаторних умовах;
 • призначення антиретровірусної терапії (далі – АРТ) у випадках, які потребують госпіталізації;
 • необхідність корекції схеми АРТ;
 • розвиток токсичності або серйозних побічних реакцій АРТ;
 • розвиток синдрому відновлення функції імунної системи;
 • опортуністичні інфекції, супутні захворювання, у тому числі туберкульоз без бактеріовиділення, які не потребують інтенсивної терапії (для стаціонарів, у структурі яких відсутні відділення/палати інтенсивної терапії).

2.2. Планова госпіталізація та надання стаціонарної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги здійснюються у стаціонарних відділеннях Центрів СНІДу або ЗОЗ, визначених наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, та/або у клініці Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою).

Хворим на ВІЛ-інфекцію/CНІД та туберкульоз з бактеріовиділенням медична допомога надається у протитуберкульозних диспансерах, туберкульозних лікарнях або відповідних ТМО.

2.3. Медична допомога ВІЛ-інфікованим особам надається з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я.

2.4. Лікар, що надає медичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, відповідає за кодування захворювання, пов’язаного з ВІЛ-інфекцією, в медичній документації відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду.

Керівник ЗОЗ, що надає медичну допомогу, відповідає за організацію та створення умов надання медичної допомоги людям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Медична допомога організовується так, щоб вона надавалася в межах одного ЗОЗ.

Ш. Порядок організації надання АРТ

3.1. АРТ є невід’ємною частиною комплексної медико-соціальної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та надається на безоплатній основі відповідно до клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України.

3.2. Головний лікар Центру (відділення) СНІДу відповідає за координацію та порядок надання АРТ, її децентралізацію, планування, моніторинг діагностики і лікування ВІЛ-інфекції, цільове використання та забезпечення запасу антиретровірусних препаратів (далі – АРВ-препарати) для безперервності АРТ в адміністративно-територіальній одиниці.

3.3. АРТ надається ЗОЗ, що включені до переліку ЗОЗ, які проводять АРТ у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, та визначаються наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

3.4. АРТ призначається лікарями-інфекціоністами, які пройшли курси тематичного удосконалення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти.

3.5. АРТ проводиться за наявності письмової інформованої згоди пацієнта на проведення АРТ з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних та поваги до особистих прав і свобод громадян, визначених законодавством України (додаток).

3.6. Видача антиретровірусних препаратів пацієнту здійснюється відповідно до вимог клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції з розрахунку на 1 місяць лікування, а при високій прихильності до лікування – з розрахунку на 3 місяці лікування.

Для забезпечення процесу безперервного АРТ при зміні місця медичного нагляду лікарські засоби видаються пацієнту з розрахунку на 3 місяці лікування.

У випадку відхилення від вказаних термінів в медичну карту амбулаторного хворого (форма 025/о) або медичну картку стаціонарного хворого (форма 003/о), форми яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, вноситься детальне обґрунтування прийнятого рішення.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

Додаток

до Порядку організації

медичної допомоги хворим

на ВІЛ-інфекцію/СНІД

(пункт 3.5)

Інформована згода пацієнта

на проведення антиретровірусної терапії (АРТ)

Я, _________________________________________________________,

                                 (прізвище, ім’я, по батькові пацієнта)

цим документом даю згоду на проведення антиретровірусної терапії (АРТ).

Своїм особистим підписом я підтверджую, що лікарем-інфекціоністом, що працює у ЗОЗ (закладі охорони здоров’я), ___________

_________________________________________________________________________________________,

            (прізвище, ім’я, по батькові лікаря-інфекціоніста, найменування ЗОЗ, де працює лікар-інфекціоніст)

мені була надана зрозуміла для мене інформація про характер, мету, можливі наслідки, ризики та ускладнення при проведенні антиретровірусної терапії (АРТ).

Мені надали можливість ставити питання стосовно будь-яких можливих побічних дій препаратів, а також отримати повні, зрозумілі та вичерпні відповіді.

У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій та ускладнень під час проведення антиретровірусної терапії (АРТ) я заздалегідь даю згоду на проведення всіх необхідних та можливих заходів для їх усунення.

Мені надані роз’яснення про необхідність дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів.

Я попереджений (попереджена), що самовільне переривання антиретровірусної терапії призведе до погіршення стану мого здоров’я.

Я попереджений (попереджена), що в період проведення антиретровірусної терапії (АРТ) вживання алкоголю та наркотичних засобів та/або психотропних речовин може призвести до погіршення стану мого здоров’я.

Текст цієї Інформованої згоди мною прочитаний. Своїм підписом я підтверджую повну згоду з усім зазначеним вище.

Підпис: ________________ Дата надання згоди: _____________

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті