Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

12 Вересня 2013 5:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

На пленарному засіданні Верховної Ради України законопроект доповідатиме народний депутат України Герега Олександр Володимирович.

Народний депутат України О.В. Герега

Пояснювальна записка
до проекту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(щодо створення та подання суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольних стрічок в електронній формі)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Значну роль у формуванні податкової політики, що вимагають сучасні взаємовідносини між державою та платником податків, відіграє впровадження інновацій та інформаційних технологій. Модернізація процесів адміністрування податків та процесів подання звітності платниками податків створює необхідні умови для ведення бізнесу в Україні та удосконалення роботи контролюючих органів. Однією із складових такої політики є створення для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та надання послуг за готівкові кошти, технологічно зручного подання звітності до органів доходів і зборів. А саме, формування контрольних стрічок і фіскальних денних звітів в електронному вигляді та їх подання дротовими та бездротовими каналами зв’язку.

Разом з цим, існуюча редакція пунктів 5 та 7 статті 3, пунктів 5, 9 статті 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не враховує в цілому характер і організацію створення та направлення суб’єктами господарювання контрольних стрічок в електронному вигляді до органів доходів і зборів. Технологічно і функціонально цей процес забезпечують одночасно чотири суб’єкти: суб’єкт господарювання, інформаційний еквайєр, центр сервісного обслуговування та відповідний підрозділ Міністерства доходів і зборів, а відповідальність передбачена Законом лише для суб’єктів господарювання. При цьому чинна редакція Закону:

1) не передбачає визначення такого суб’єкта, як інформаційний еквайєр;

2) не визначає такий технологічний етап введення в експлуатацію реєстраторів розрахункових операцій, як персоналізація реєстратора розрахункових операцій;

3) передбачає пунктами 5 та 9 статті 17 настання юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за правопорушення, по яких вони не можуть бути відповідальними, зокрема, внаслідок:

а) збоїв неякісного програмного продукту;

б) збоїв в роботі реєстратора розрахункових операцій при неякісному налаштуванні сервісними організаціями;

в) збоїв передачі інформації через неякісні послуги з технічної підтримки, що надані інформаційним еквайєром;

г) збоїв у зв’язку із виходом з ладу обладнання Міндоходів, що забезпечує приймання даних контрольних стрічок в електронній формі тощо.

Тому чинний Закон потребує удосконалення шляхом доповнення його норм поняттями «інформаційний еквайєр», «персоналізація реєстратора розрахункових операцій» та нормою, яка передбачає незастосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання у випадку, коли формування та подання до органів доходів і зборів електронних копій контрольних стрічок сталося із незалежних від них причин.

Наведене зумовлює необхідність розроблення проекту закону Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2. Цілі та завдання законопроекту

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розроблено з метою забезпечення принципу обґрунтованості юридичної відповідальності суб’єктів господарювання, винних у порушеннях, пов’язаних із створенням та поданням до органів доходів і зборів України контрольних стрічок і фіскальних денних звітів в електронній формі.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якими передбачається ввести терміни «інформаційний еквайєр», «персоналізація реєстратора розрахункових операцій» та введення норми, яка не передбачає юридичну відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за незабезпечення формування або за неподання контрольних стрічок до органів доходів і зборів в електронній формі у разі, якщо це порушення відбулось не з їх вини. Такі зміни врегулюють порушений у Законі принцип обґрунтованості юридичної відповідальності (за правопорушення не буде нести відповідальність особа, яка не є винною у скоєному правопорушенні).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

При прийнятті цього закону змін до інших Законів не передбачено.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» призведе до врегулювання питання відповідальності суб’єктів господарювання за порушення, вчинені при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій та сприятиме стимулюванню і розвитку суб’єктів господарювання сфери торгівлі та надання послуг.

Народний депутат України О.В. Герега

Проект

від 06.09.2013 р. реєстраційний № 3220

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування та послуг щодо створення та подання суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольних стрічок в електронній формі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995 р., N28, ст. 205) такі зміни:

1. Статтю 2 доповнити двома абзацами такого змісту:

«Персоналізація реєстратора розрахункових операцій — процедура, під час якої на підставі даних щодо фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, заводського номера реєстратора розрахункових операцій, ідентифікаційного номера реєстратора розрахункових операцій (для реєстратора розрахункових операцій, що друкує контрольну стрічку) та ідентифікаційного номера спеціального пристрою, призначеного для реалізації функції захисту інформації від модифікації та перегляду, відбувається ідентифікація реєстратора розрахункових операцій в системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Міністерства доходів і зборів України;Інформаційний еквайєр — учасник платіжної системи національної системи масових електронних платежів з обмеженими функціями, який надає суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій для органів доходів і зборів та отримав від Національного банку України (далі — НБУ) висновок про відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним НБУ».

2. Статтю 14 викласти в такій редакції:

«Центри сервісного обслуговування зобов’язані:

1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій з урахуванням Порядку передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку;

2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та/або модемів, призначених для передачі копій, сформованих реєстратором розрахункових операцій і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв’язку, забезпечувати відновлення їх роботи протягом 72 годин;

3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника, забезпечувати персоналізацію реєстраторів розрахункових операцій та модемів.

Інформаційні еквайєри надають суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій для органів доходів і зборів».

3. Підпункт 9 пункту 1 статті 17 доповнити абзацом такого змісту:

«Якщо суб’єктами господарювання було забезпечено виконання Порядку передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку, але копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків не були створені та/або подані по дротових або бездротових каналах зв’язку до органів доходів і зборів, фінансові санкції передбачені цим підпунктом та підпунктом 5 статті 17 цього Закону до суб’єктів господарювання не застосовуються».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(щодо створення та подання суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольних стрічок в електронній формі)

Чинна редакція Закону Редакція, що пропонується з урахуванням змін
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2 Стаття 2
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:… У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:…
Персоналізація реєстратора розрахункових операцій — процедура, під час якої на підставі даних щодо фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, заводського номера реєстратора розрахункових операцій, ідентифікаційного номера реєстратора розрахункових операцій (для реєстратора розрахункових операцій, що друкує контрольну стрічку) та ідентифікаційного номера спеціального пристрою, призначеного для реалізації функції захисту інформації від модифікації та перегляду, відбувається ідентифікація реєстратора розрахункових операцій в системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Міністерства доходів і зборів України;Інформаційний еквайєр — учасник платіжної системи національної системи масових електронних платежів з обмеженими функціями, який надає суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій для органів доходів і зборів та отримав від Національного банку України (далі — НБУ) висновок про відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним НБУ.
РОЗДІЛ ІІІ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов’язані:
1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;
Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов’язані:1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій з урахуванням Порядку передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку;
2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи протягом 72 годин; 2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та/або модемів, призначених для передачі копій, сформованих реєстратором розрахункових операцій і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв’язку, забезпечувати відновлення їх роботи протягом 72 годин;
3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. 3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника, забезпечувати персоналізацію реєстраторів розрахункових операцій та модемів.Інформаційні еквайєри надають суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій для органів доходів і зборів.
РОЗДІЛ V.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:…9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання. Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:…9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання.
У разі допущення суб’єктом господарювання порушення вимог абзацу другого пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року — фінансові санкції не застосовуються. У разі допущення суб’єктом господарювання порушення вимог абзацу другого пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року — фінансові санкції не застосовуються.

Якщо суб’єктами господарювання було забезпечено виконання Порядку передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку, але копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків не були створені та/або подані по дротових або бездротових каналах зв’язку до органів доходів і зборів, фінансові санкції передбачені цим підпунктом та підпунктом 5 статті 17 цього Закону до суб’єктів господарювання не застосовуються.

Народний депутат України О.В. Герега

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 09.10.2013 р.

Назва проекту акта: проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо створення та подання суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольних стрічок в електронній формі.

Реєстр. № 3220 від 6 вересня 2013 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Герега О. В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від   9 жовтня 2013 р., протокол № 17).

Голова Комітету В. Чумак

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті