Законопроект «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»»

12 Серпня 2013 5:38 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 11, 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками).

Доповідачем на пленарному засіданні виступить народний депутат України О.І. Гелевей.

Народний депутат України О.І. Гелевей

Авторський колектив

проекту Закону України Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження рекламування  товарів медичними працівниками).

1. Гелевей Олег Іванович – народний депутат України.

2. Цанько Іван Іванович – помічник-консультант народного  депутата України.

Народний депутат України О.І. Гелевей

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Життя та здоров’я людини визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, а Конституція України гарантує право кожного громадянина на охорону здоров’я. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

У засобах масової інформації дедалі частіше рекламують різноманітні товари (зубна паста, біодобавки, трав’яні настої, антисептичні розчини) медичні працівники або особи, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників.

Здебільшого, людина сподіваючись розв’язати свої проблеми зі здоров’ям, вірить надмірній чи навіть явно недобросовісній рекламі товарів, які рекламують медичні працівники або особи, зовнішній вигляд яких їх імітує, бо вважає, що цей товар має додаткові лікувальні властивості, чи виключно вживання саме цього одного товару допоможе зміцнити здоров’я.

Існує так звана презумпція довіри людини до лікаря, яка полягає в тому, що його порада чи рекомендація є авторитетною і має найвищий рівень правдивості, корисності, моральності та професійності.

Враховуючи те, що в рекламі споживач бачить лікаря чи інший медичний персонал, він апріорі сприймає цей товар з додатковими лікувальними властивостями які можуть поліпшити здоров’я. Однак найгірше, коли реклама побудована таким чином, що споживач купує товар з метою позбутися проблеми зі здоров’ям, попередньо не звертаючись за консультацією до лікаря. Громадяни витрачають чималі гроші на товари, які начебто мають оздоровчі властивості, та додатково переплачують за оздоровчий ефект, який зазвичай є досить сумнівним, недоведеним, чи відсутнім.

Людині важко судити про недобросовісність цієї реклами чи оцінити властивості товару, але коли бачить у рекламі медичного працівника, тоді всі сумніви зникають.

Тому для посилення захисту громадян України, убезпечення споживачів від недобросовісної реклами пропонується заборонити рекламу товарів медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України передбачає заборону реклами товарів медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону вносяться зміни до статті 8 Закону України «Про рекламу», а саме: забороняється рекламувати товари медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників.

4. Стан нормативно-правової бази у вищевказаній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Закони України «Про рекламу», «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Прийняття запропонованого проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками) убезпечить від створення недобросовісної реклами, сприятиме зростання якості дотриманню основних принципів реклами завдяки запобіганню зловживанню презумпцією довіри громадян до лікарів та інших медичних працівників.

Народний депутат України О.І. Гелевей

Проект

від 30.05.2013 р. реєстраційний № 2170а

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину 1 статті 8 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181) доповнити абзацом 14 такого змісту:

рекламувати товари медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників

2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

  • привести свої акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження  рекламування  товарів медичними працівниками).

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття  8. Загальні вимоги до реклами

1. У рекламі забороняється:

поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

1. У рекламі забороняється:

поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;

імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;

розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно – і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;

розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.

розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно – і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;

розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання;

Відсутня

поширювати інформацію про товари лікарями та особами, зовнішній вигляд яких імітує лікаря та інший медичний персонал

Народний депутат України О.І. Гелевей

ВИСНОВОК

Головного науково експертного управління від 03.09.2013

на проект Закону України

«Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками)

(реєстраційний № 2170а від 30.05.2013 р.)

У законопроекті пропонується доповнити статтю 8 Закону України «Про рекламу», яка визначає загальні вимоги до реклами, нормою, що забороняє «рекламувати товари медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників».

За змістом Пояснювальної записки, необхідність внесення цих змін обґрунтовується тим, що образ лікаря або іншого медичного працівника використовується у недобросовісній рекламі і є одним із чинників, який діє на підсвідомість споживачів реклами і заважає їм зробити об’єктивний та свідомий вибір.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує ідею законопроекту, однак вважає за необхідне висловити щодо нього такі зауваження.

1. Запропоновані зміни не повною мірою узгоджуються з деякими нормами чинного Закону України «Про рекламу». Так, частиною сьомою статті 21 цього Закону вже встановлена заборона на участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів у рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Також забороняється використання зображень таких осіб у рекламі алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби (абзац 10 частини третьої статті 22). Натомість, поданий проект закону не містить відповідних змін до зазначених статей, що може призвести до певних ускладнень при застосуванні цих норм на практиці.

2. Слід зважати й на те, що у разі прийняття законопроекту його положення будуть поширюватися й на соціальну рекламу, яка спрямовується на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей тощо.

3. Законопроекту властиві недоліки техніко-юридичного характеру. Так, пропонується доповнити частину першу статті 8 Закону України «Про рекламу» абзацом 14 відповідного змісту, хоча насправді цей абзац є 15. Текст, наведений у Порівняльній таблиці, не відповідає змісту законопроекту.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відправити на доопрацювання.

Перший заступник керівника Головного управління В. Шамота

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Висновок комітету з питань свободи слова та інформації

від 04.09.2013

На виконання доручення Голови Верховної Ради України В.В. Рибака від 31.05.2013 Комітет з питань свободи слова та інформації на своєму засіданні 4 вересня 2013 року (протокол № 14) розглянув законопроект про внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження рекламування товарів медичними працівниками) (реєстр. № 2170а від 30.05.2013 р.), внесений народним депутатом України О. Гелевеєм.

Законопроектом пропонується поширити заборону реклами товарів медичними працівниками або особами, зовнішній вигляд яких імітує медичних працівників. Автор законодавчої ініціативи передбачає, що прийняття цього проекту Закону «убезпечить від створення недобросовісної реклами, сприятиме зростанню якості дотримання основних принципів реклами завдяки запобіганню зловживанням презумпцією довіри громадян до лікарів та інших медичних працівників».

На відміну від чинного Закону України «Про рекламу», яким забороняється участь лікарів та інших медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів у рекламі алкогольних напоїв та тютюнових виробів (абзац десятий частини третьої статті 22), лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації (частина сьома статті 21), законопроектом передбачається поширити ці заборони на рекламування будь-яких товарів за участю вищезазначених осіб або з використанням їх зображення.

На думку Комітету ця законодавча новела створює нерівні умови для лікарів, інших професійних медичних працівників та працівників інших професій щодо використання ними, як суб’єктами виборчих кампаній, політичної реклами під час передвиборчої агітації, що порушує конституційне право громадянина бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На погляд Комітету недоцільним також є введення запропонованого обмеження у соціальній рекламі, коли довіра до лікарів на підсвідомому рівні споживачів може сприяти досягненню суспільно корисних цілей, популяризації загальнолюдських цінностей.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відправити на доопрацювання.

Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений законопроект.

Позицію Комітету під час розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиме голова підкомітету з питань реклами Комітету з питань свободи слова та інформації Кондратюк О.К.

Визначені законодавством України проект Постанови Верховної Ради України та висновки щодо законопроекту додаються згідно з додатками 1, 2.

Голова Комітету Микола Томенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті