Проект КМУ «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів»

02 Вересня 2013 10:55 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів»

На офіційному веб-сайті Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет (www.minrd.gov.ua.) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів» (далі – Проект постанови), пояснювальна записка та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Проект постанови розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 04.07.2013 №404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (далі – Закон №404), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28.08.2013 (далі − План організації підготовки проектів актів) та з метою приведення нормативно-правових актів контролюючих органів та органів державного фінансового контролю у відповідність до зазначеного Закону.

Пунктом 77.5 статті 77 глави 8 Кодексу з урахуванням внесених Законом №404 змін визначено нове поняття контролюючих органів.

Метою прийняття проекту регуляторного акта є необхідність координації дій контролюючих органів та органів державного фінансового контролю, уповноважених здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів щодо удосконалення порядку складання планів проведення планових виїзних перевірок, забезпечення чіткого упорядкування  механізму узгодження одночасних перевірок для зменшення втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Зазначений  проект регуляторного акта спрямований на врегулювання правового поля України, а саме удосконалення роботи щодо планування перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.

Отже, необхідно затвердити Проект постанови, що  відповідає нормам Кодексу із змінами та доповненнями.

Прийняття проекту постанови сприятиме удосконаленню роботи контролюючих органів та органів державного фінансового контролю, упорядкуванню процедур при формуванні планів проведення  планових виїзних перевірок.

Проект стосується інтересів суб’єктів господарювання та направлений на зменшення втручання в їх господарську діяльність.

Із прийняттям цього акта втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від від 27 грудня 2010 р. № 1234 «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів».

Зауваження та пропозиції до Проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця на адреси розробника: поштову – 04655, МПС, Київ – 53, Львівська площа, буд.8, Департамент податкового та митного аудиту, електронну – [email protected], а також на поштову адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд.9/11.

Обговорення проекту  проводиться у рубриці «Консультації з громадськістю» на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/projects).

Директор Департаменту податкового та митного аудиту С.Б. Крухмальов

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

Міндоходів україни 30.08.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів

Відповідно до пункту 77.5 статті 77 Податкового кодексу України (у редакції Закону України від 04.07.2013 р. №404-VII) та статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1234 «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1 (14.01.2011), ст. 19).

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів

1. Цей Порядок координує проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів, ревізій державного фінансового контролю.

2. Формування планів планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, ревізій державного фінансового контролю (далі – перевірки), здійснюється щокварталу самостійно контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів, що проводить планові виїзні перевірки та ревізії державного фінансового контролю (далі – органи державного фінансового контролю), за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання чи місцем розташування об’єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка.

3. У разі коли контролюючі органи та органи державного фінансового контролю запланували проведення у звітному періоді перевірки одного і того самого суб’єкта господарювання, така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно.

Плани перевірок погоджуються до 20 числа останнього місяця поточного кварталу з відповідним органом Міністерства доходів і зборів України.

4. Зміни, що вносяться до планів перевірок, у разі одночасного їх проведення погоджуються з відповідним органом державного фінансового контролю.

5. Територіальні органи Міністерства доходів і зборів України інформують не пізніше ніж за десять днів до початку проведення планової перевірки суб’єкта господарювання та органи державного фінансового контролю про дату її початку.

У разі неможливості з обґрунтованих причин одночасного проведення органами державного фінансового контролю перевірки така перевірка проводиться за згодою суб’єкта господарювання у погоджені з ним строки за умови, що це не перешкоджає провадженню господарської діяльності.

6. У разі виявлення органом державного фінансового контролю в ході проведення перевірок фактів, що свідчать про можливі порушення законодавства, інформація про такі факти подається відповідному територіальному органу Міністерства доходів і зборів України.

7. Керівник відповідного органу державного фінансового контролю несе персональну відповідальність за виконання плану перевірок та повинен забезпечити участь необхідної кількості службових осіб у їх проведенні.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Зазначений  проект регуляторного акта спрямований на врегулювання правового поля України, а саме удосконалення роботи щодо планування перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту регуляторного акта є необхідність координації дій контролюючих органів та органів державного фінансового контролю, уповноважених здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів щодо удосконалення порядку складання планів проведення планових виїзних перевірок, забезпечення чіткого упорядкування  механізму узгодження одночасних перевірок для зменшення втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Для досягнення поставлених цілей відсутні альтернативні способи їх досягнення.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Зазначений проект спрямований на врегулювання правового поля України, а саме удосконалення роботи щодо складання планів проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.

Проект передбачає порядок координації дій між контролюючими органами та органами державного фінансового контролю при плануванні перевірок.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вказаної постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів» сприятиме удосконаленню роботи контролюючих органів та органів державного фінансового контролю, упорядкуванню процедур при формуванні планів проведення  планових виїзних перевірок.

Не передбачається вплив будь – яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеної постанови.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

 

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

 

Координація дій контролюючих органів та органів державного фінансового контролю при складанні планів  проведення перевірок

 

 

відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

зменшення втручання в господарську діяльність суб’єктів господарювання

 

відсутні

7. Термін дії акта

Регуляторний акт передбачає безстроковий термін дії.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків, зборів, платежів» забезпечить удосконалення роботи контролюючих органів та упорядкування процедур щодо узгодженості ними термінів початку перевірок  при формуванні планів проведення  планових виїзних перевірок.

При реалізації зазначеного акта додаткових витрат з бюджету не передбачається.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія актів, – всі платники податків.

Передбачається зменшення втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання за рахунок одночасного виходу на планову перевірку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень зацікавлених міністерств та відомств до проекту постанови та їх аналізу.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Міністр О.В. Клименко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті