20 років на ниві популяризації науки

У жовтні 2013 р. видавничий центр Національного фармацевтичного університету відзначає 20 років від дня заснування. Для людини 20 років — це тільки початок життєвого шляху, для будь-якого видавництва, а особливо українського, — вік поважний. Для видавничого центру НФаУ це період розквіту: уже є солідний досвід, визнання, почесні премії; підручники, за якими навчалося не одне покоління фармацевтів не лише в Україні, а й за кордоном; новинки, на які з нетерпінням чекає наукова спільнота. І разом з тим, для видавництва головного вищого навчального закладу в галузі знань «Фармація» 20 років — це чудовий вік, коли немає жодних перешкод, усе вдається, за спиною виростають крила, а попереду — чимало звершень.

Завдання не з легких

На всіх етапах розвитку пізнавальної діяльності людини найважливіше місце посідає робота з книгою. Останніми роками поняття «книга в навчальному процесі» значно розширилося. Крім підручників, збірників вправ, є ще й різноманітний дидактичний матеріал, чимало додаткової літератури, словники й довідники, різні види періодичних видань, що найтіснішим чином пов’язані з навчальним процесом. Проте з усіх посібників не лише найважливіше, а й визначальне значення має підручник.

Саме з метою видання якісної навчальної літератури — нових підручників, підготовлених ученими університету, — у 1993 р. в структурі Національного фармацевтичного університету (на той час Української фармацевтичної академії) було створено видавничий центр.

– Ініційоване ректором Валентином Черних створення видавничого центру мало на меті виконання доволі складного й надзвичайно важливого завдання. Нам належало не лише забезпечити новими підручниками своїх студентів, а фактично, як то кажуть, «з нуля» створити українську навчальну літературу у сфері фармації. Як головний вищий навчальний заклад країни в цій галузі знань саме НФаУ мав узятися за таку справу, — розповідає директор видавничого центру професор Олександр Котенко. — Свої підручники українській фармацевтичній вищій освіті необхідні були вкрай: припинилося централізоване забезпечення, звичне за часів СРСР, наукові видання державною мовою можна було перелічити на пальцях. Тож до справи долучився весь професорсько-викладацький склад університету.

Початок шляхетної справи видався зовсім нелегким. На кінець 1990-х припали найбільші наклади й найзначніший перелік видань. Зараз навіть важко уявити, який обсяг робіт було проведено працівниками видавничого центру і за яких умов.

– Починали працювати на друкарських машинках. Дещо згодом з’явилися комп’ютери, зібрані з того, що могли знайти, — згадує випускаючий редактор видавничого центру Ніна Голубєва, яка, до речі, працює у видавничому центрі з дня його створення. — Обсягів, а швидше, специфіки літератури, що видавалася, машини не витримували. На відміну від людей. Зараз же центр оснащений прекрасною технікою, котрій під силу впоратися з графічними об’єктами чи багаторівневими формулами будь-якої складності.

Цікавою була й співпраця з авторами підручників. У тісній взаємодії, а іноді й у суперечках, з’являлася нова навчальна література з найгуманнішої науки.

– Для мене особисто весь матеріал, який доводилося вичитувати, був новим, незрозумілим і дуже цікавим, — говорить літературний редактор видавничого центру НФаУ Алла Краснікова. — Можна сказати, я відкривала для себе хімію й фізику, біологію й ботаніку. До речі, чимало нового дізналися й автори підручників, викладачі університету. Можна без перебільшення стверджувати, що українська мова фармацевтичної науки формувалася, «відточувалася» під час спільної роботи учених і фахівців видавничого центру.

Сьогодні, як і раніше, всі видання фінансуються лише власним коштом університету. Жодного зиску видавничий центр від своєї діяльності не має. Навчальну літературу після повного забезпечення бібліотеки та відповідних кафедр НФаУ за собівартістю можуть придбати і студенти університету, і колеги з інших навчальних закладів. Щоправда, не завжди вдається задовольнити всіх бажаючих: видання центру користуються великою популярністю в освітянських колах, зокрема й ближнього зарубіжжя, тож вистачає не всім.

Заслужене визнання

Так, у доволі непростих умовах зароджувалася вітчизняна навчальна література з фармації. Національний фармацевтичний університет — визнаний лідер України з підготовки та видання науково-методичної та наукової літератури галузі знань «Фармація», чимала заслуга в цьому фахівців видавничого центру. Видавничий центр провідного вищого навчального закладу швидко набув статусу популяризатора української науки й нині знаний далеко за межа­ми країни.

За 20 років існування цим структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету видано 143 підручники, 766 навчальних посібників (з них 293 з грифами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України), 80 монографій, 1356 методичних рекомендацій, 97 наукових методичних рекомендацій, 444 найменування інших видань. Загалом упродовж 1993–2013 рр. вийшло у світ 2890 видань загальним накладом понад 1 млн примірників.

Навчальний процес у НФаУ стовідсотково забезпечений виданою університетом навчальною літературою українською та російською мовами, близько 90% становить забезпечення закордонних студентів англомовним навчальним матеріалом.

Випуску видань англійською мовою велика увага приділялася в НФаУ завжди. Відтоді, як в університеті впроваджено навчання англійською мовою, потік іноземної молоді зростає щороку, а це зумовлює необхідність мовної «адаптації» навчальної літератури. З 2001 р., коли тільки починалася робота над англомовною літературою, до 2013 р. університетом створено й видано англійською мовою 10 підручників і 100 навчальних посібників, з яких 33 з грифами МОН і МОЗ України. Здобутки вагомі, пишатися є чим.

Стрімке «електронне століття» диктує свої закони. Національний фармацевтичний університет — один з найсучасніших навчальних закладів Європи, — як завжди, реагує на виклики часу миттєво. У 2007 р. видавничим центром НФаУ було підготовлено «Електронну бібліотеку навчальних видань НФаУ» на двох CD-дисках: «Гуманітарні і фундаментальні дисципліни» і «Професійно орієнтовані дисципліни», що містить електронні версії 180 навчальних видань університету. У бібліотечних залах та через мережу Інтернет студенти мають можливість користуватись електронними версіями практично всіх навчальних видань університету. Сьогодні студенти університету повністю забезпечені з усіх дисциплін навчальним комплексом «підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації — збірка тестів».

Навчальна література Національного фармацевтичного університету постійно посідає призові місця на виставках, які організовує Міністерство освіти і науки України, неодноразово її відзначено державними нагородами.

– Найвище визнання на державному рівні здобув підручник В.П. Черних, Б.С. Зіменковського, І.С. Гриценка «Органічна хімія» (у трьох томах) — Указом Президента України від 5 грудня 2000 р. № 1302/2000 його нагороджено Державною премією України в галузі науки і техніки. Видано підручник трьома мовами — українською, російською, англійською, — відзначив О. Котенко. — Навчальна література, створена професорсько-викладацьким складом університету, добре відома за межами України, нею користуються викладачі й студенти багатьох країн СНД. Чимало наших видань є унікальними: «Фармацевтична енциклопедія», «Лікарські препарати України», «Від субстанції до ліків», «Фармація України», «Історія Національного фармацевтичного університету» тощо. Такі видання — гордість нашого університету, як і розгорнута виставка навчальної літератури, що постійно й невпинно поповнюється новими виданнями підручників та науково-методичної літератури, авторами яких є вчені НФаУ.

Крім чималої кількості навчальної літератури, видавничий центр також забезпечує підготовку та випуск наукових журналів «Вісник фармації» (заснований 1993 р.), «Клінічна фармація» (заснований 1997 р.) та «Журнал органічної і фармацевтичної хімії» (у 1999–2003 рр. — «Фізіо­логічно активні речовини»). Кожен журнал виходить 4 рази на рік, має електронні версії на сайтах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та НФаУ. Журнали визнані ВАК України, реферуються у реферативних журналах «Джерело» (Київ), «Хімія» ВИНИТИ РАН (Москва, Росія) та «Chemical Аbstracts» (США).

Паралельно з виданням науково-методичної літератури видавничий центр забезпечує підготовку та випуск необхідної університету різноманітної презентаційно-інформаційної, бланкової та іншої друкованої продукції. Знач­ним попитом серед абітурієнтів користується розроблена видавничим центром презентаційно-інформаційна таблиця «Періодична система елементів Д.І. Менделєєва» з відомостями про Національний фармацевтичний університет, що кожного року видається не тільки українською та російською, але й англійською, німецькою, французькою, арабською, китайською мовами. Видавничий центр забезпечує також випуск університетської газети «Молодість фармації» (у 1993–1998 рр. — «Фармація України», у 1998–2004 рр. — «Ліки та здоров’я»).

– У найближчій перспективі — переведення наукових журналів НФаУ на видання англійською мовою з метою представлення наукових здобутків учених НФаУ за кордоном. Внесення наукових журналів НФаУ, крім Chemical Abstracts, E-Library, до таких міжнародних наукометричних баз, як MedLine, Web of Science, Inspec, Scopus та інших, — охоче ділиться планами на майбутнє директор видавничого центру. — Найважливішим завданням є отримання статусу національних для вже виданих за попередні роки підручників, а також видання новостворених національних підручників. Наші підручники і так вважаються національними, бо інших, за якими б навчалися не лише студенти НФаУ, а й інших навчальних закладів, перевірених часом, випробуваних не одним поколінням фахівців, не існує. Тож, статус національного потребує лише юридичного підтвердження.

Для Національного фармацевтичного університету це аж ніяк не справа одного лише престижу. Мета значно шляхетніша й масштабніша. Набуття навчальною літературою, підготовленою вченими університету, статусу національної дає можливість впровадження єдиної методики викладання в усіх фармацевтичних і медичних вищих навчальних закладах України, що необхідно для системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Родина подвижників

Не останню роль у досягненні таких вагомих успіхів упродовж ось уже двох десятиліть відіграє особлива атмосфера, що панує в колективі видавничого центру. Багато років пліч-о-пліч тут працюють справжні ентузіасти, подвижники. Немало людей за цей час приходили і йшли, та основний склад — згуртована сім’я професіоналів — залишається незмінним.

– Інакше й бути не може, — відмічає літературний редактор видавничого центру Олена Гурко. — Досягти успіху у важливій, відповідальній справі, коли в колективі немає розуміння, неможливо. Наші співробітники мають теп­лі дружні стосунки. Як на мене, тим, що давно вже стали майже родиною, всі ми маємо завдячувати нашому керівникові. Олександр Котенко — директор, котрий до своїх підлеглих виявляє, перш за все, шанобливе, чуйне ставлення.

Сьогодні, після 20 років спільної праці, вони з особливими почуттями згадують перші, найскладніші роки діяльності видавничого центру, рідкісні суперечки (лише з робочих питань), і теплі посмішки не сходять з облич.

– Якою б не була твоя робота, найбільшою винагородою завжди є результат, — упевнена провідний фахівець із верстки видавничого центру Ольга Білинська. — Верстаючи стоси рукописів, я, чесно зізнатися, майже не відчуваю своєї причетності до чогось великого, значущого. А ось коли беру до рук готовий підручник, за яким уже навчаються студенти, почуття переповнюють. Це і гордість за свою діяльність, і радість, що те, до чого ти докладаєш чимало зусиль, принесе користь людям, і трепет, пояснити який просто неможливо. Знаєте, заради таких моментів варто працювати.

Видавничому центру НФаУ — 20 років. За цей час йому вдалося стати одним з провідних видавництв навчальної літератури, що мобільно реагує на актуальні освітянські потреби, пропонуючи сучасні підручники і надаючи необхідну методичну підтримку. Його успіх став можливим завдяки згуртованій і відповідальній роботі авторів навчальної літератури — шанованих науковців, викладачів університету та співробітників видавничого центру, завдяки яким рукопис перетворюється на справжню професійно підготовлену книгу.

У свої двадцять видавничий центр НФаУ не прагне спочивати на лаврах і зупинятися на досягнутому. Сповнена сил та енергії команда редакторів і менеджерів продовжує працювати з абсолютною самовіддачею, аби донести до студентів кращі зразки сучасної навчальної літератури, кращі підручники визнаних науковців. Разом з цільовою аудиторією — студентами вищих навчальних закладів України і країн СНД — видавничий центр НФаУ з року в рік молодшає, прагне зберегти всі найвагоміші здобутки Національного фармацевтичного університету і, звісно, досягти нових, самовіддано працюючи на ниві популяризації науки.

Лариса Карабіцина,
фото надані НФаУ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті