Наказ МОЗ України від 23.08.2013 р. № 755

21 Жовтня 2013 2:49 Поділитися

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 14.07.2014 р. № 488

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23.08.2013 № 755
Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 »Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та посилення контролю за її впровадженням, відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

План заходів Міністерства охорони здоров’я України стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — План заходів), що додається;

Індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі відпуску лікарських засобів в аптечному закладі, що додається;

Індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі, що додається.

2. Голові Державної служби України з лікарських засобів, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Подавати узагальнену інформацію про хід виконання кожного окремого заходу до Управління лікарських засобів та медичної продукції до 15 та 30 числа кожного місяця.

3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції (Л. Коношевич) забезпечити узагальнення інформації про хід виконання Плану заходів.

4. Заслухати звіт про виконання Плану заходів на засіданні Колегії Міністерства охорони здоров’я України у грудні поточного року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
23.08.2013 № 755

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров’я України, спрямованих на удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Найменування заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Забезпечити здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобамита встановлених вимог щодо рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, наявністю в аптечній мережі лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою першої та другої групи, за встановленим порядком. звітувати щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним Соловйов О.С.
2. Привести Порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних) цін на такі засоби у відповідність до нормпостанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 554. до 27 серпня 2013 року Богачев Р.М.
Коношевич Л.В.
Нагорна О.О.
3. Установити та оприлюднити граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та установити рівні часткового відшкодування вартості таких лікарських засобів за визначеними Міністерством критеріями. до 21 вересня 2013 року Качур О.Ю.
Богачев Р.М.
Коношевич Л.В.
Нагорна О.О.
4. Підготувати прес-реліз щодо реалізації норм постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 554. до 27 серпня 2013 року Качур О.Ю.
Толстанов О.К.
Богачев Р.М.
Соловйов О.С.
Баула О.П.
Чумак В.Т.
5. Забезпечити виконання в повному обсязі завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340, зокрема, надання плану-графіка заходів щодо інформування аптечних закладів про встановлені граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які підлягають відшкодуванню їх вартості, взаємозамінності лікарських засобів в розрізі однієї міжнародної непатентованої назви. до 27 серпня 2013 року Соловйов О.С.
Нагорна О.О.
6. Затвердити стандартні операційні процедури щодо моніторингу наявності та рівня цін на лікарські засоби, які задіяні в пілотному проекті, в аптечній мережі України, із визначенням форми звіту для аптечних закладів. до 15 вересня 2013 року Соловйов О.С.
7. Забезпечити інформування МОЗ щодо моніторингу в аптечній мережі наявності та рівня цін на лікарські засоби, які задіяні в пілотному проекті, та виявлених порушень. звітувати щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним, починаючи з 21 вересня 2013 року Соловйов О.С.
8. Забезпечити надання звітів про проведену роботу з інформування аптечних закладів про встановлені граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які підлягають відшкодуванню їх вартості. щомісячно до 10-го числа, починаючи з 21 вересня 2013 року Соловйов О.С.
9. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з медичними працівниками щодо нового Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів та їх комбінації (у вигляді таблеток та капсул), на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Надати план-графік проведення семінарів, конференцій, виїздів головних спеціалістів в регіони України. постійно Качур О.Ю.
Толстанов О.К.
Хобзей М.К.
Соловйов О.С.
Донченко Т.М.
МОЗ АР Крим,
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Нетяженко В.З.
регіональні головні позаштатні спеціалісти
9.1. Розробити та затвердити наказ МОЗ «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги» та на виконання наказу МОЗ від 24.05.2012 № 384забезпечити організацію робіт щодо моніторингу індикаторів якості медичної допомоги на прикладі гіпертонічної хвороби. до 15 вересня 2013 року Толстанов О.К.
Донченко Т.М.
Нагорна О.О.
9.2. Провести аудит результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги особам з гіпертонічною хворобою. Постійно після отримання результатів моніторингу
(пп. 9.1)
Толстанов О.К.
Нагорна О.О.
Донченко Т.М.
9.3. Затвердити графік проведення семінарів працівниками ДП «Державний експертний центр МОЗ України» щодо створення та втілення у практику локальних протоколів по лікуванню гіпертонічної хвороби, передбачивши висвітлення питань щодо пілотного проекту, зокрема, новим переліком препаратів, що задіяні у проекті, їх взаємозамінності при призначенні та відпуску з аптечних закладів, наявності препаратів, вартість яких відшкодовується до 90% та стосовно високовартісних препаратів, вартість яких не буде відшкодовуватися пацієнту. до 27 серпня 2013 року Нагорна О.О.
9.4. Затвердити заходи та здійснити впровадження протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів, зокрема, проведення працівниками регіональних відділень ДП «Державний експертний центр МОЗ України» семінарів з аптечними закладами щодо втілення протоколів у контексті забезпечення відповідального самолікування гіпертонічної хвороби. затвердити до 27 серпня 2013 року
впровадити до грудня 2013
Толстанов О.К.
Донченко Т.М.
Нагорна О.О.
9.5. Розробити додаток до протоколів провізора по обслуговуванню населення щодо особливостей обслуговування хворих на гіпертонічну хворобу в рамках пілотного проекту, зокрема розширеним переліком препаратів, що задіяні у проекті, їх взаємозамінністю при призначенні та відпуску в аптечних закладах, наявністю препаратів, вартість яких відшкодовується до 90% та стосовно високовартісних препаратів, вартість яких не буде відшкодовуватися пацієнту. до 15 вересня 2013 року Толстанов О.К.
Богачев Р.М.
Нагорна О.О.
Донченко Т.М.
10. Затвердити план-графік комісійних перевірок регіонів щодо виконання п. п. 9.2, 9.3, 9.4. до 1 вересня 2013 року Качур О.Ю.
Толстанов О.К.
Соловйов О.С.
Хобзей М.К.
Донченко Т.М.
Нагорна О.О.
Нетяженко В.З.
11. Забезпечити підготовку інформаційних матеріалів щодо реалізації пілотного проекту для аптечних закладів. до 15 вересня 2013 року Качур О.Ю.
Богачев Р.М.
Соловйов О.С.
Нагорна О.О.
Нетяженко В.З.
Чумак В.Т.
Баула О.П.
Забезпечити підготовку інформаційних матеріалів щодо реалізації пілотного проекту для лікувально-профілактичних закладів. до 15 вересня 2013 року Качур О.Ю.
Толстанов О.К.
Хобзей М.К.
Нагорна О.О.
Нетяженко В.З.
Чумак В.Т.
Баула О.П.
12. Забезпечити створення та транслювання на каналах вітчизняного телебачення двох соціально-інформаційних відеосюжетів про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. до 30 вересня 2013 року Соловйов О.С.
13. Здійснити всебічний аналіз стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та надати пропозиції щодо заходів з його удосконалення. до 23.08.2013 року Соловйов О.С.
14. Затвердити плани заходів з удосконалення реалізації пілотного проекту в регіонах (в тому числі проведення роз’яснювальної роботи серед населення із залученням відповідних професійних та пацієнтських громадських організацій). до 30 серпня 2013 року МОЗ АР Крим,
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Соловйов О.С.
15. Забезпечити проведення моніторингу стану впровадження локальних протоколів лікування осіб з гіпертонічною хворобою. щоквартально Толстанов О.К.
Донченко Т.М.
Нагорна О.О.
Нетяженко В.З.
16. Забезпечити проведення моніторингу стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів в аптечних закладах. щоквартально Толстанов О.К.
Донченко Т.М.
Нагорна О.О.
Соловйов О.С.
Страшний В.В.
17. Забезпечити проведення виїзного моніторингу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в регіонах. щомісячно Богачев Р.М.
Коношевич Л.В.
Донченко Т.М.
Хобзей М.К.
Соловйов О.С.
Нагорна О.О.
Нетяженко В.З.
Баула О.П.
Страшний В.В.
Руденко В.В.
Заступник Міністра – керівник апарату Р. Богачев

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
23.08.2013 № 755

ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі відпуску лікарських засобів в аптечному закладі

1. Наявність в аптечному закладі лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті (монопрепарати та фіксовані комбінації), які підлягають частковому відшкодуванню їх вартості і входять до першої та другої групи.

2. Відповідність в аптечному закладі рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що підпадають під дію пілотного проекту, затвердженому в установленому порядку граничному рівню оптово-відпускних цін на ці засоби.

3. Наявність в аптечному закладі інформації щодо встановлених граничних рівнів оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та рівнів часткового відшкодування їх вартості.

4. Кількість упаковок лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті, які були реалізовані в аптеці за рецептами за контрольний період реалізації пілотного проекту та їх відсоток від кількості упаковок закуплених відповідних лікарських засобів.

5. Кількість упаковок лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті, які були реалізовані в аптеці без рецептів за контрольний період реалізації пілотного проекту та їх відсоток від кількості упаковок закуплених відповідних лікарських засобів.

6. Співвідношення кількості упаковок лікарських засобів, що були відпущені за рецептом і без рецепта.

7. Наявність в аптечному закладі інформації про особливості правил відпуску лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту.

8. Відповідність рівня обізнаності фахівців аптечного закладу стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та вміння надавати цю інформацію відвідувачам аптечного закладу, особливо щодо взаємозамінності таких засобів у межах однієї міжнародної непатентованої назви.

9. Повнота відшкодування аптечному закладу вартості відпущених лікарських засобів в рамках реалізації пілотного проекту.

Заступник Міністра – керівник апарату Р. Богачев

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
23.08.2013 № 755

ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі

1. Кількість виписаних у лікувально-профілактичному закладі рецептів на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які входять до пілотного проекту.

2. Кількість рецептів, за якими було здійснено відшкодування у відповідності до реалізації пілотного проекту, за даними у лікувально-профілактичного закладу.

3. Кількість нововиявлених осіб з гіпертонічною хворобою, яким здійснювались призначення лікарських засобів, що входять до пілотного проекту.

4. Кількість пацієнтів з гіпертонічною хворобою, які потребують призначення лікарських засобів, що входять до пілотного проекту.

5. Наявність у лікувально-профілактичному закладі інформації та організаційних заходів щодо реалізації пілотного проекту.

6. Відповідність рівня обізнаності фахівців лікувально-профілактичного закладу стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та вміння надавати пацієнту інформацію про реалізацію пілотного проекту, в тому числі, взаємозамінність лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у межах міжнародної непатентованої назви.

7. Кількість семінарів, тренінгів з питань запровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, проведених у лікувально-профілактичному закладі.

8. Кількість фахівців лікувально-профілактичного закладу, які пройшли навчання з питань реалізації пілотного проекту.

9. Наявність заходів по співпраці лікувального закладу з аптечними закладами у питаннях реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Заступник Міністра – керівник апарату Р. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті