Законопроект «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

22 Жовтня 2013 5:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту Закону України «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект Закону України «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» (далі – проект закону).

Прийняття проекту закону викликане необхідністю визначення особливостей правового регулювання здійснення закупівель за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів з метою удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів через ускладнення застосування норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» на практиці.

Проект закону має на меті удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів шляхом визначення особливостей їх закупівлі.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту закону надсилаються протягом місяця за адресою:

– Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: tender@moz.gov.ua; Осадчий Ігор Михайлович 253-26-08, 253-11-02.

Начальник Управління моніторингу державних цільових програм
та державних закупівель
Г.С. Довганчин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України «Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»(далі – проект закону) викликане необхідністю визначення особливостей правового регулювання здійснення закупівель за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів з метою удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів через ускладнення застосування норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) на практиці. Зокрема, в частині ефективного виконання державних цільових програм, запобігання завищенню цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, організації оперативного реагування на перебої з постачанням лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі через застосування механізму підписання рамкових угод в інтересах закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться у комунальній власності або у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України (далі – заклади охорони здоров’я), виконання договорів про закупівлю тощо.

До МОЗ України після підписання договору про закупівлю надходять численні звернення від постачальників з приводу зміни терміну придатності лікарських засобів та медичних виробів, здійснення попередньої оплати, зміни терміну дії договору, виконання зобов’язань щодо поставки товару у зв’язку з тривалим технологічним циклом виробництва товару, затяжної процедури перереєстрації лікарських засобів та медичних виробів тощо. Діючі норми Закону не дають можливості оперативно реагувати на задоволення потреби у необхідних препаратах та виробах, які бувають у закладах охорони здоров’я повністю відсутні або перебувають на критичній межі забезпеченості.

Прийняття законопроекту сприятиме своєчасному постачанню лікарських засобів та медичних виробів до закладів охорони здоров’я, дозволить оперативно та належно реагувати на перебої з їх постачанням. Також, на законодавчому рівні врегулюється питання обмеження розміру очікуваної ціни закупівлі, визначення генерального замовника закупівель за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів в інтересах закладів охорони здоров’я, завчасного проведення процедурзакупівель лікарських засобів та медичних виробів до початку нового бюджетного року. Всі ці зміни направлені на удосконалення законодавчої бази у сфері закупівель лікарських засобів та медичних виробів, ефективне та раціональне використання державних коштів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект закону має на меті удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів шляхом визначення особливостей їх закупівлі.

Проектом закону пропонується встановити такі особливості при закупівлі лікарських засобів та медичних виробів:

  • визначення генерального замовника закупівель за державні кошти в інтересах закладів охорони здоров’я;
  • завчасний початок проведення процедур закупівель;
  • формування предмету закупівлі шляхом поєднання лікарських засобів та медичних виробів у набори (комплекти);
  • встановлення обмеження при визначенні очікуваної ціни предмету закупівлі;
  • розширення можливостей коригування договору про закупівлю та рамкової угоди.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є:

Виходячи зі змісту проекту закону, передбачається внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Проект закону не стосується прав та обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції, Державною службою з лікарських засобів, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною казначейською службою, Державною фінансовою інспекцією.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

В проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект закону не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону має регуляторний вплив.

11. Прогноз результатів

Встановлення особливостей закупівель лікарських засобів та медичних виробів надасть можливість удосконалити законодавчу базу у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі шляхом застосування процедури підписання рамкових угод в інтересах закладів охорони здоров’я, сприятиме оперативному реагуванню на перебої в постачанні лікарських засобів та медичних виробів до закладів охорони здоров’я, сприятиме ефективному та раціональному використанню державних коштів.

Міністр Р. Богатирьова

Проект

оприлюднено на сайті МОЗ України 22.10.2013 р.

Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Цей Закон визначає особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

державна закупівля (далі – закупівля) – придбання замовником лікарських засобів та медичних виробів;

генеральний замовник – центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;

предмет закупівлі – лікарські засоби та медичні вироби;

медичні вироби – вироби медичного призначення та медична техніка, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

2. Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про здійснення державних закупівель» та «Про лікарські засоби».

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

– Дія цього Закону поширюється на генерального замовника та замовників під час здійснення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів.

2. Генеральний замовник/замовник здійснює закупівлю відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Генеральний замовник є відповідальним за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться у комунальній власності або у сфері управління центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, за рамковими угодами, які здійснюються відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 3. Умови та порядок здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

1. Закупівля лікарських засобів та медичних виробів здійснюється шляхом застосування процедур закупівель, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Генеральний замовник/замовник має право розпочати процедуру закупівлі лікарських засобів та медичних виробів до початку бюджетного року за умови приведення кількості товару на початку наступного року у відповідність до обсягу фінансування, визначеного законодавством для такої закупівлі.

Стаття 4. Особливості формування предмету закупівлі лікарських засобів та медичних виробів

1. Генеральний замовник/замовник має право при формуванні предмету закупівлі утворювати з лікарських засобів та медичних виробів комплект (набір), якщо їх самостійна закупівля може призвести до неефективного чи нераціонального використання державних коштів.

Стаття 5. Особливості визначення очікуваної ціни при закупівлі лікарських засобів та медичних виробів

1. Очікувана ціна лікарського засобу та медичного виробу визначається генеральним замовником/замовником на рівні не вище зареєстрованої/задекларованої оптово-відпускної ціни на такі засоби в межах однієї міжнародної непатентованої назви та медичні вироби з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених Кабінетом Міністрів України, якщо така реєстрація/декларування ціни передбачені законодавством.

2. У разі відсутності реєстрації/декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та медичний виріб, визначення очікуваної ціни лікарського засобу та медичного виробу здійснюються відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Стаття 6. Особливості виконання договору про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів

1. Умови договору про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також у разі:

1) приведення кількості лікарського засобу та медичного виробу до кратності у залежності від виду пакування за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

2) зміни найменування виробника, лікарського засобу, лікарської форми, виду і розміру упаковки, терміну придатності та зміни в інструкції для медичного застосування, яка відбулася після його перереєстрації відповідно до законодавства, за умови, що незмінними залишаються якісний та кількісний склад лікарського засобу, та документального підтвердження такої перереєстрації;

3) зміни найменування медичного виробу після його перереєстрації за умови, що реєстраційний номер залишається незмінним.

4) згоди постачальника щодо заміни генеричного лікарського засобу на референтний/оригінальний у такій же кількості та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) згоди генерального замовника/замовника на зміну терміну придатності лікарського засобу, виробу медичного призначення (якщо такий виріб містить лікарський засіб) за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, а також товар буде використаний за призначенням в установлені строки;

6) зміни строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених постачальником товару об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника, зміни умов розрахунків за товар, проведення перереєстрації лікарського засобу та медичного виробу, тривалого технологічного процесу виготовлення товару тощо;

7) приведення кількості товару на початку наступного року у відповідність до обсягу фінансування, визначеного законодавством для такої закупівлі, у разі коли закупівля проведена генеральним замовником/замовником у минулому році.

Стаття 7. Особливості виконання рамкових угод

1. Умови рамкової угоди про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів можуть змінюватися після її підписання у разі:

1) зміни найменування виробника, лікарського засобу, лікарської форми, виду і розміру упаковки, терміну придатності та зміни в інструкції для медичного застосування, яка відбулася після його перереєстрації відповідно до законодавства, за умови, що незмінними залишаються якісний та кількісний склад лікарського засобу, та документального підтвердження такої перереєстрації;

2) зміни найменування медичного виробу після його перереєстрації за умови, що реєстраційний номер залишається незмінним.

3) згоди постачальника щодо заміни генеричного лікарського засобу на референтний/оригінальний у такій же кількості та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в рамковій угоді.

Розділ III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Стаття 8. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, посадові особи генерального замовника/замовника несуть адміністративну відповідальність згідно із законами України.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Пункт 2 частини четвертої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, із наступними змінами) доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«лікарські засоби та медичні вироби».

3. Процедури закупівлі, розпочаті до дня набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
  • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
Голова Верховної Ради України  
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті