Проект наказу МОЗ України щодо затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу
МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі»

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі» розроблено з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

Проектом наказу передбачається затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді на адресу Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-07-93, контактна особа: Ковальова І.П.e-mail: Kovalyova@moz.gov.ua.

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467 та з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

Затвердженні індикатори дадуть змогу об’єктивно оцінити стан реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою здійснення моніторингу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та його об’єктивної оцінки.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

  • Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 467;
  • постанови Кабінету Міністрів України:

від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (зі змінами);

– від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною службою України з лікарських засобів та Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі» розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (http://www.moz.gov.ua) для проходження процедури громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття акту забезпечить здійснення об’єктивного аналізу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Прийняття акту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить здійснювати об’єктивний аналіз стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р. Богачев

Проект

оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України

24.10.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі, що додаються.

1.2. Індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі відпуску лікарських засобів в аптечному закладі, що додаються.

2. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції Міністерства охорони здоров’я України (Л. Коношевич) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

Індикатори оцінки
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі

1. Кількість виписаних у лікувально-профілактичному закладі рецептів на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — пілотний проект).

2. Кількість рецептів, за якими було здійснено відшкодування відповідно до реалізації пілотного проекту, за даними лікувально-профілактичного закладу.

3. Кількість нововиявлених осіб з гіпертонічною хворобою, яким призначали лікарські засоби, на які поширюється дія пілотного проекту.

4. Кількість пацієнтів з гіпертонічною хворобою, що потребують призначення лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту.

5 Наявність у лікувально-профілактичному закладі інформації та організаційних заходів щодо реалізації пілотного проекту.

6. Відповідність рівня о бізнаності фахівців лікувально-профілактичного закладу стосовно реалізації пілотного проекту та вміння надавати пацієнту інформацію про його реалізацію, у тому числі щодо взаємозамінності лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у межах міжнародної непатентованої назви.

7. Кількість семінарів, тренінгів з питань запровадження пілотного проекту, проведених у лікувально-профілактичному закладі.

8. Кількість фахівців лікувально-профілактичного закладу, які пройшли навчання з питань реалізації пілотного проекту.

9. Наявність заходів щодо співпраці лікувально-профілактичного закладу з аптечними закладами стосовно реалізації пілотного проекту.

Заступник Міністра –
керівник апарату
Р. Богачев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

Індикатори оцінки
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапі відпуску лікарських засобів в аптечному закладі

1. Наявність в аптечному закладі лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — пілотний проект), які підлягають частковому відшкодуванню їх вартості і входять до першої та другої груп.

2. Відповідність в аптечному закладі рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, на які поширюється дія пілотного проекту, граничному рівню оптово-відпускних цін на ці лікарські засоби, встановленого Міністерством охорони здоров’я України.

3. Наявність в аптечному закладі інформації щодо встановлених граничних рівнів оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та рівнів часткового відшкодування їх вартості.

4. Кількість упаковок лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту, що були реалізовані в аптечному закладі за рецептами, за контрольний період реалізації пілотного проекту та їх відсоток від загальної кількості реалізованих упаковок відповідних лікарських засобів.

5. Кількість упаковок лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту, що були реалізовані в аптечному закладі без рецептів, за контрольний період реалізації пілотного проекту та їх відсоток від загальної кількості реалізованих упаковок відповідних лікарських засобів.

6. Співвідношення кількості упаковок лікарських засобів, що були відпущені за рецептом і без рецепта.

7. Наявність в аптечному закладі інформації про правила відпуску лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту.

8. Відповідність рівня обізнаності фахівців аптечного закладу стосовно реалізації пілотного проекту та вміння надавати цю інформацію відвідувачам аптечного закладу, особливо щодо взаємозамінності таких засобів у межах однієї міжнародної непатентованої назви.

9. Повнота відшкодування аптечному закладу вартості відпущених лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту.

Заступник Міністра –
керівник апарату
Р. Богачев

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі»
(далі — проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діють Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, постанови Кабінету Міністрів України: від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (зі змінами) та від 12 червня 2013 року № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», наказ МОЗ України від 1 червня 2012 року № 419 «Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року» (зі змінами).

2. Цілі і завдання прийняття регуляторного акта

Метою даного проекту наказу є здійснення об’єктивного аналізу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні, але не буде врегульовано питання моніторингу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та його об’єктивного аналізу.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та затвердження наказу МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано питання щодо затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі, за якими здійснюватиметься об’єктивний аналіз стану реалізації пілотного проекту.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто затвердження запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом передбачається затвердити індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З моменту впровадження в дію проекту наказу, при здійсненні перевірок та об’єктивного аналізу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в лікувально-профілактичному закладі та при їх відпуску в аптечному закладі будуть використовуватись відповідні індикатори.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Здійснювати моніторинг за станом реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі. Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Встановлення єдиних вимог згідно затверджених індикаторів для здійснення моніторингу стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть.
Сфера інтересів громадян
Забезпечення доступності лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою Додаткові витрати громадян відсутні.

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить здійснювати моніторинг стану реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів в лікувально-профілактичному закладі та їх відпуску в аптечному закладі.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту відповідає терміну дії пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та час не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на лікувально-профілактичні та аптечні заклади, які залучені до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього.

Проект наказу знаходиться на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися по показниках результативності цього регуляторного акта МОЗ України.

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього Проекту наказу шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення та погодження.

Повторне відстеження — буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних щодо:

  • кількості лікувально-профілактичних закладів, які задіяні у пілотному проекті та, які будуть дотримуватись норм цього наказу;
  • кількості аптечних закладів, які задіяні у пілотному проекті та, які будуть дотримуватись норм цього наказу.
Заступник Міністра –
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Прудникова Елена 27.10.2013 8:42
"були відпущені за рецептом і без рецепта."Как понимать"відпущенібез рецепта"????? МОЗ совсем аптеки запутал!!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті