Законопроект «Про внесення зміни до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

09 Грудня 2013 3:48 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів».

Представляти законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України І.Д. Спіріна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Фармацевтичний бізнес на сьогоднішній день є найприбутковішим, тому між фармацевтичними компаніями на світовому ринку існує постійна конкуренція. Представники суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів (так звані медичні представники) відвідують лікарів з індивідуальними візитами в робочий час. Під час лікарського прийому медичний представник поза чергою заходить в кабінет без черги і відволікає лікаря протягом 5-15 хвилин, тим самим, викликаючи обурення пацієнтів. В значній кількості випадків лікарям пропонують винагороду за призначення певних лікарських засобів. Варто підкреслити, що робочий час лікаря у комунальних закладах охорони здоров’я, оплачується державою, та повинен витрачатися на лікування хворих. Це питання набуває особливої актуальності в умовах тотального дефіциту лікарських кадрів в Україні. Таким чином ми пропонуємо заборонити відвідування лікарів медичними представниками у робочий час.

2. Мета і завдання прийняття нормативного акта

Законопроект розроблено з метою вдосконалення чинної правової бази у сфері державного регулювання обмежень, встановлених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується внести відповідну зміну до статті 78-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою законодавчого закріплення державного регулювання обмежень, встановлених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності шляхом заборони лікарям прийому у робочий час представників суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Реалізація норм законопроекту не потребуватиме розробки нових підзаконних нормативно-правових актів.

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття закону не потребуватиме витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього закону забезпечить належне використання лікарями робочого часу та сприятиме:

збільшенню якості медичної допомоги населенню;

поліпшенню якості життя та зменшенню ступеня інвалідизації громадян;

збільшенню доступності лікарських засобів для населення України через зменшення витрат на рекламу лікарських засобів.

Народний депутат України І.Д. Спіріна

Проект

від 06.12.2013 р. за реєстраційним № 3742

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 4, ст.19 із наступними змінами):

1) у статті 78-1:

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

«3-1) здійснювати прийом у робочий час представників суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення, та участі в порядку, встановленому адміністрацією закладу охорони здоров’я, у зборах медичних працівників та інших заходах, пов’язаних з підвищенням рівня професійних знань та майстерності;».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права: Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права:
1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників неправомірну вигоду; 1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників неправомірну вигоду;
2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності (крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення); 2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності (крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);
3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок); 3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок);
3-1) здійснювати прийом у робочий час представників суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення, та участі в порядку, встановленому адміністрацією закладу охорони здоров’я, у зборах медичних працівників та інших заходах, пов’язаних з підвищенням рівня професійних знань та майстерності;
4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною. 4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.За порушення вимог цієї статті медичні і фармацевтичні працівники несуть відповідальність, передбачену законодавством. Положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.За порушення вимог цієї статті медичні і фармацевтичні працівники несуть відповідальність, передбачену законодавством.
Народний депутат України І.Д. Спіріна

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 15.01.2014 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів.

Реєстр. № 3742 від 6 грудня 2013 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Спіріна І.Д.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я .

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 15 січня 2014 р., протокол № 24).

Голова Комітету В. Чумак

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів» (реєстр. № 3742 від 06.12.2013 р.)

від 07.02.2014 р.

У законопроекті пропонується доповнити статтю 78-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я положенням, відповідно до якого медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права «здійснювати прийом у робочий час представників суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення, та участі в порядку, встановленому адміністрацією закладу охорони здоров’я, у зборах медичних працівників та інших заходах, пов’язаних з підвищенням рівня професійних знань та майстерності».

Головне науково-експертне управління вважає аргументи, наведені на користь його прийняття, в цілому слушними, хоча обраний спосіб досягнення зазначеної у Пояснювальній записці мети вбачається не зовсім вдалим. Так, запропоноване у проекті положення виглядає дещо декларативним, не містить належних механізмів його реалізації, зокрема не визначається, в який спосіб буде забезпечуватися додержання встановлених ним заборон. До того ж, зазначена норма певною мірою охоплюється змістом п.2 частини першої статті 78-1.

У зв’язку з цим є підстави вважати, що прийняття цього законопроекту навряд чи суттєво сприятиме «збільшенню якості медичної допомоги населенню; поліпшенню якості життя та зменшенню ступеня інвалідизації громадян; збільшенню доступності лікарських засобів для населення України через зменшення витрат на рекламу лікарських засобів», про що зазначається у Пояснювальній записці (п.6).

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

від 12.03.2014 р.

Народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянули проект Закону України «Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів» (реєстр. №3742), поданий народним депутатом України Спіріною І.Д, (Протоколи від 28.02.2014 р. та від 12.03.2014 р.).

Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є удосконалення правової бази у сфері державного регулювання обмежень, встановлених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності.

Підтримуючи у цілому законодавчу ініціативу щодо оптимізації навантаження на медичних працівників під час здійснення їх професійної діяльності та уникнення затримок та черг в лікувально-профілактичних закладах, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я зауважують наступне.

Робочий час лікаря, який відповідно до графіку його роботи відведений для прийому пацієнтів, повинен використовуватися виключно для прийому цієї категорії населення. Відвідування представниками фармацевтичних компаній лікарів у цей час повинен бути обмежений.

Одночасно з цим повинна бути гарантована можливість контактів представників виробників ліків зі спеціалістами охорони здоров’я стосовно питань фармакобезпеки та фармаконагляду поза робочим часом лікаря, відведеного на прийом пацієнтів, наприклад відповідні заходи, що мають системно та регулярно проводитись (з відкритим графіком та участю усього заінтересованого медичного персоналу) в лікувальних закладах з метою інформування спеціалістів про досягнення в фармації та новітні технології лікування пацієнтів.

Виходячи з викладеного Комітет пропонує за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до статті 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо професійних обмежень лікарів» (реєстр. №3742), прийняти за основу.

Співдоповідачем із зазначеного питання під час розгляду його на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Т.Д. Бахтеєву.

Голова Комітету Т.Д. Бахтеєва
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті