Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

19 Грудня 2013 6:39 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ
до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»

ВИТЯГ

Згідно із статтею 37 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів подає на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

I. Макропоказники

З початку поточного року очікування щодо відновлення світової економіки та покращення кон’юнктури на світових фінансових та товарних ринках не виправдались. Другий рік підряд основним джерелом глобальної нестабільності залишаються розвинені держави. Однією з основних проблем, які перешкоджають стабільному відновленню зростання, є невизначеність щодо розв’язання боргових проблем окремих держав Єврозони.

У державах Єврозони рецесійні процеси тривають шостий квартал підряд. Так, реальний валовий внутрішній продукт країн Єврозони за підсумком I кварталу 2013 р. знизився на 1,2 відсотка у річному вимірі, у II кварталі 2013 р. на 0,6 відсотка, а за попередніми даними Євростату у III кварталі 2013 р. — на 0,4 відсотка.

Нестабільність на світових товарних ринках призвела до зниження цін на сталь на світовому ринку з початку року на рівні близько 7,5 відсотка.

У зв’язку з цим Міжнародний валютний фонд у жовтні 2013 р. переглянув у бік зменшення прогноз росту світової економіки на 2013 рік з 3,1 відсотка у липні до 2,9 відсотка.

Низькі темпи розвитку світової економіки та економіки країн Єврозони, нестабільність на світових фінансових та товарних ринках вплинули на економічний розвиток України у 2013 році, особливо орієнтованих на експорт галузей економіки. Відповідно уточнення очікувань щодо розвитку економіки у 2013 році вплинуло на коригування основних макроекономічних показників, які використовувались для розрахунків показників проекту Державного бюджету України на 2014 рік, порівняно з показниками, що враховані у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 213.

Так, зокрема, уточнений прогноз номінального валового внутрішнього продукту становить 1653 млрд. гривень. При цьому прогнозні темпи зростання реального валового внутрішнього продукту становлять 103 відсотки, індекс споживчих цін (у середньому до попереднього року) — 104,3 відсотка.

II. Ресурсна частина бюджету

Щодо доходів

Прогноз доходів проекту Державного бюджету України на 2014 рік з урахуванням поточного виконання бюджету становить за зведеним бюджетом 498,9 млрд. гривень.

(млрд. гривень)

Бюджет Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
Зведений бюджет 435,5 63,4 498,9
Державний бюджет 344,8 44,9 389,7
Місцеві бюджети 90,7 18,5 109,2

Дохідна частина проекту бюджету на 2014 рік розроблена на основі бюджетного, податкового та іншого законодавства.

З урахуванням стану та перспектив розвитку економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності в проекті зведеного бюджету на 2014 рік пропонується ряд законодавчих пропозицій з питань оподаткування, що діяли у поточному році, з метою продовження їх дії на наступний рік, зокрема це стосується ставки податку на додану вартість, звільнення від оподаткування ПДВ зернових та технічних культур, брухту чорних металів, шкур та деревини, зниження ставки податку на прибуток до 18% та інші.

Передбачається врегулювання норм податкового та бюджетного законодавства в частині зарахування коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до загального фонду державного бюджету.

Під час формування дохідної частини проекту бюджету враховано розширення джерел доходів у результаті зарахування реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців до загального фонду державного бюджету, а також зарахування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів — до спеціального фонду.

Також в проекті бюджету на 2014 рік враховано:

надання державою податкової соціальної пільги, що дасть можливість зменшити податкове навантаження на платників податків у сумі 4,6 млрд. гривень;

податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб у сумі 0,2 млрд. гривень, що дасть можливість відшкодувати громадянам витрати на навчання у закладах освіти, частину сплачених відсотків за іпотечним кредитом та інші витрати, встановлені Податковим кодексом України.

Щодо дефіциту

В умовах складної зовнішньої кон’юнктури світових фінансових та товарних ринків у 2014 році з метою активізації соціально-економічного розвитку країни доцільним є проведення стимулюючої податково-бюджетної політики, спрямованої на продовження поступового підвищення рівня життя населення та підтримки розвитку економіки.

З огляду на зазначене, граничний обсяг дефіциту державного бюджету на 2014 рік пропонується передбачити на рівні близько 3,6 відсотка валового внутрішнього продукту (59,5 млрд. гривень).

Надходження від приватизації державного майна у 2014 році передбачено на рівні 17 млрд. гривень (як визначено у плані заходів з реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки).

Фінансування дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України», пов’язаного із різницею в цінах на природний газ, що відпускається підприємствам теплокомуненерго, який може становити 14,9 млрд. гривень, планується забезпечити шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Для реалізації масштабних інвестиційних програм і проектів, спрямованих на економічний розвиток країни, сприяння здійсненню структурної перебудови та модернізації промисловості, розвитку потенціалу вітчизняних підприємств відповідно до державних програм, реалізації пріоритетних державних програм передбачено підвищення рівня капіталізації ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом збільшення статутного капіталу на 5 млрд. гривень. Зазначене надасть можливість банку брати участь у таких програмах і проектах.

Також з метою реалізації пріоритетних проектів інвестиційного характеру, що мають загальнодержавне значення, передбачено надання державних гарантій в обсязі 50 млрд. гривень.

Згідно з розрахунками, загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, на кінець 2014 року становитиме близько 35 відсотків валового внутрішнього продукту. При цьому для країн з ринками, що формуються, безпечним вважається рівень прямого державного боргу до 40 відсотків валового внутрішнього продукту.

В умовах нестабільності на міжнародних фінансових ринках Мінфін став активним учасником внутрішнього ринку запозичень. Так, за одинадцять місяців поточного року залучено близько 4,77 млрд. доларів США, що забезпечило диверсифікацію джерел фінансування та розширило можливості інвесторів щодо розміщення вільних коштів. Разом з тим застосування таких боргових інструментів у сучасних умовах можливе лише за поміркованого рівня державних запозичень, а отже, і дефіциту бюджету.

Для забезпечення досягнення рівня дефіциту в запланованих межах у 2013–2014 роках більшість країн вимушена проводити жорстку бюджетну політику щодо скорочення видатків бюджету, в тому числі соціальних, а також підвищення податкового навантаження на економіку.

Світова економічна криза та дисбаланс на зовнішніх фінансових ринках відобразилися на економічному розвитку багатьох країн, результатом чого стало порушення бюджетної рівноваги та стрімке зростання дефіциту. Так, за оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2013 році бюджетний дефіцит прогнозується на рівні 9,5 відсотка валового внутрішнього продукту в Японії, 5,8 відсотка — у США, 3,4 відсотка — в Європейському Союзі, у тому числі 7,6 відсотка — в Ірландії, 7 відсотків — у Словенії, 4,1 відсотка — в Греції, 4 відсотка — у Франції.

III. Видаткова частина бюджету

З урахуванням фінансових ресурсів проекту Державного бюджету України на 2014 рік загальний обсяг видатків зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік прогнозується в сумі 562,9 млрд. гривень.

(млрд. гривень)

Бюджет Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
Зведений бюджет 490,5 72,4 562,9
Державний бюджет 277,2 50,8 328
Місцеві бюджети 213,3 21,6 234,9

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік додатковий ресурс бюджету (порівняно з показниками 2013 року) насамперед буде спрямований на вирішення ряду питань соціального характеру.

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» визначено, що бюджетна політика у 2014 році та на середньострокову перспективу має забезпечувати економічно обґрунтовану і виважену політику щодо підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці.

На виконання зазначених вимог мінімальну заробітну плату пропонується встановити з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці з 1 січня 2014 р. у розмірі 1218 гривень, з 1 липня 2014 р. — 1250 гривень, з 1 жовтня 2014 р. — 1301 гривню. Приріст середньорічного розміру мінімальної заробітної плати у 2014 році порівняно з 2013 роком становитиме 8,2 відсотка.

Враховуючи передбачені в проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери, посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2014 році пропонується визначити: з 1 січня 2014 р. у розмірі 852 гривні, з 1 липня 2014 р. — 890 гривень, з 1 жовтня 2014 р. — 1011 гривень (зростання у грудні 2014 року порівняно з груднем 2013 року становитиме 18,7 відсотка).

Слід зазначити, що серед заходів, які здійснили зарубіжні країни (зокрема Чехія та Іспанія) для скорочення бюджетного дефіциту, були замороження заробітних плат у державному секторі та пенсій.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України в наступному році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розмір прожиткового мінімуму у 2014 році порівняно з 2013 роком зросте в середньому на 8,1 відсотка.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня — 1176 гривень, з 1 липня —1207 гривень, з 1 жовтня — 1256 гривень, зокрема для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 гривні, з 1 липня — 1059 гривень, з 1 жовтня — 1102 гривні (середньорічний розмір становитиме 1056 гривень, підвищення порівняно з минулим роком становитиме 8,1 відсотка);

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 гривень, з 1 липня —1320 гривень, з 1 жовтня — 1373 гривні (середньорічний розмір становитиме 1316 гривень, підвищення порівняно з минулим роком складе 8,2 відсотка);

працездатних осіб: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 липня — 1250 гривень, з 1 жовтня — 1301 гривню (середньорічний розмір становитиме 1247 гривень, підвищення порівняно з минулим роком становитиме 8,2 відсотка);

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 гривень, з 1 липня — 974 гривні, з 1 жовтня — 1014 гривень (середньорічний розмір становитиме 971 гривню, підвищення порівняно з минулим роком становитиме 8 відсотків).

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у наступному році підвищуватимуться розміри пенсій і державних допомог.

При цьому зростання розміру прожиткового мінімуму забезпечить реальне підвищення рівня гарантованих державою доходів для малозабезпечених сімей з дітьми та пенсіонерів.

З метою реалізації соціальної ініціативи Президента України щодо поетапного підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей до 85 відсотків у наступному році (у 2013 році — 75 відсотків). Кошти на цю мету враховані в загальному обсязі субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та державної допомоги дітям у сумі 0,6 млрд. гривень.

Також у зазначеному обсязі витрат враховані видатки на реалізацію окремих законів України, прийнятих на виконання соціальних ініціатив Президента України, зокрема щодо:

підвищення розміру надбавки для догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А (з виключно високою мірою втрати здоров’я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду) — на цю мету передбачається спрямувати 0,1 млрд. гривень;

визначення розміру виплати допомоги на дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, на рівні не менше двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку без урахування державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів — на що буде виділено 0,03 млрд. гривень.

Також в проекті Державного бюджету України на 2014 рік у повному обсязі враховано видатки на забезпечення останнього етапу підвищення розмірів обов’язкових доплат на дітей з малозабезпечених сімей, які були запроваджені відповідно до положень передвиборчої програми Президента України В. Ф. Януковича «Україна для людей».

Кошти на зазначену мету в сумі 0,4 млрд. гривень враховані в обсязі субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та державної допомоги дітям. Так, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у тому числі максимальний) збільшуватиметься у 2014 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень (у 2013 році розмір допомоги збільшився на 180 гривень), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень (у 2013 році — на 360 гривень).

З метою забезпечення необхідного обсягу фінансових ресурсів для виплати допомог загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям збільшено порівняно з поточним роком на 8,8 млрд. гривень, або на 22 відсотки, і визначено на 2014 рік у сумі 49 млрд. гривень.

Таким чином, під час складання проекту Державного бюджету України на 2014 рік була максимально врахована потреба в коштах для забезпечення належного рівня соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення — сімей з дітьми, малозабезпечених родин, інвалідів та інших.

Трансферти Пенсійному фонду України передбачаються в обсязі 87,4 млрд. гривень, що на 4,1 млрд. гривень (або на 5 відсотків) більше, ніж у 2013 році.

Запланований обсяг асигнувань дасть можливість продовжити фінансування соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення, що були запроваджені у 2012 році, зокрема:

перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року;

підвищення доплати до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни;

підвищення доплати до пенсій для учасників війни;

підвищення розміру пенсій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які залишили службу.

За рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться в повному обсязі видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом та іншим).

У 2014 році (так само, як і в попередніх роках) мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який протягом року поетапно зростатиме та становитиме в середньому за рік 971 гривню, що на 72 гривні більше, ніж у 2013 році.

Таким чином, пенсійне забезпечення у 2014 році буде здійснюватися відповідно до норм законодавства своєчасно та в повному обсязі.

Обсяги коштів на забезпечення одноразових виплат жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, передбачено збільшити порівняно з показниками 2013 року на 6,7 відсотка в сумі 0,4 млрд. гривень, що дасть змогу так само, як і в поточному році, здійснити виплату 30 тис. багатодітним жінкам в розмірі 12180 гривень кожній, понад 14 тис. інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам у розмірі 485,5 гривні кожній та більше ніж 1 тис. особам, які постраждали від торгівлі людьми, у середньому розмірі 1 147,5 гривні.

За обрахованою потребою на 2014 рік передбачені кошти в сумі 0,06 млрд. гривень на підготовку та участь національних збірних команд в зимових Олімпійських і Паралімпійських іграх 2014 року (м. Сочі, Росія), в II літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2014 року, а також зимових Дефлімпійських іграх 2015 року, які будуть спрямовані на проведення заключних етапів підготовки українських спортсменів-кандидатів до збірних команд України, безпосередню участь національних збірних в Іграх та виплату винагород переможцям і призерам Ігор та їх тренерам.

З метою підготовки спортивної інфраструктури для проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу враховано 0,4 млрд. гривень, які будуть спрямовані на часткове відшкодування суб’єктам господарювання процентних витрат за запозиченнями, залученими ними для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен), шляхом отримання кредитів у банках або розміщення облігацій підприємств.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 334 з 1 січня 2014 р. збільшено розміри стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно»:

 • для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра, — на 70 гривень;
 • для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра, — на 100 гривень;
 • для студентів, яким призначені іменні та персональні академічні стипендії навчальних закладів для студентів вищих навчальних закладів I– IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — на 120 гривень.

На індексацію стипендій учнів, студентів, аспірантів та докторантів, а також на збільшення з 1 січня 2014 р. розмірів стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно», враховано додатково на 2014 рік 0,5 млрд. гривень.

На виконання доручення Президента України від 27 березня 2013 р. №1–1/711 щодо реалізації нових соціальних ініціатив на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів враховано видатки в обсязі 0,6 млрд. гривень.

Також на 2014 рік врахована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 0,6 млрд. гривень.

На виплату одноразової адресної допомоги молодим працівникам, які закінчили навчальні заклади державної і комунальної форми власності у поточному році, уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах, і працюють на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, на 2014 рік враховано 0,1 млрд. гривень.

У проекті бюджету на 2014 рік у складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в обсязі 0,4 млрд. гривень.

Для забезпечення служб швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медичного призначення (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) враховано 0,3 млрд. гривень. Зазначене дасть можливість покращити надання своєчасної та якісної медичної допомоги населенню за невідкладного стану на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.

Для забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для підтримки загальної анестезії у дорослих та дітей при стаціонарних та амбулаторних операціях (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) враховано 0,2 млрд. гривень.

У 2014 році буде продовжено практику фінансової підтримки реформи системи охорони здоров’я в пілотних регіонах, зокрема, для підтримки реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ) передбачені додаткові кошти у складі видатків на охорону здоров’я, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, в обсязі 0,7 млрд. гривень, з них 0,3 млрд. гривень — для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу за обсяг та якість виконаної роботи.

Для забезпечення можливості громадянам всіх регіонів України отримувати якісну медичну кардіохірургічну допомогу на 2014 рік передбачено кошти в обсязі 0,1 млрд. гривень для забезпечення діяльності державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я», утвореного на базі закладу, переданого до сфери управління МОЗ.

Також збільшено видатки на обслуговування державного боргу до 44,9 млрд. гривень, що на 9,9 млрд. гривень більше, ніж передбачено у 2013 році. Таке зростання планується переважно за рахунок збільшення державного боргу, зумовленого необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету.

З метою підвищення престижності державної служби та вирішення житлових проблем державних службовців шляхом забезпечення їх житлом проектом Державного бюджету на 2014 рік передбачено бюджетні асигнування у сумі 80 млн. гривень.

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів у 2014 році (так само, як і в попередніх роках), здійснюватиметься через Державний фонд регіонального розвитку, видатки якого порівняно з 2013 роком збільшено на 2,5 млрд. гривень та враховано в обсязі 3,5 млрд. гривень (1 відсоток прогнозного обсягу доходів загального фонду державного бюджету).

З метою забезпечення виконання першочергових та важливих завдань як на державному, так і регіональному рівнях збільшено видатки за програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України», порівняно з 2013 роком на 2,1 млрд. гривень та враховано на 2014 рік в обсязі близько 3,5 млрд. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується в першу чергу здійснювати видатки на придбання шкільних автобусів, комп’ютерної техніки та підручників для шкіл, будівництво перинатальних центрів, забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів війни, здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, та інші.

З метою збалансування бюджету, забезпечення оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2014 рік, а також виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина проекту бюджету на 2014 рік є обмеженою та спрямована на задоволення вкрай нагальних потреб.

З метою збалансування проекту Державного бюджету України на 2014 рік скорочено:

 • інші поточні видатки державного бюджету (канцтовари, друк бланків, періодика, малоцінне обладнання/інвентар, будівельні матеріали, пальне, відрядження, внески до міжнародних організацій, сплата податків, охорона, аудит, побутове обслуговування, поточний ремонт, страхування, оренда приміщень, послуг банків, представницькі видатки, експлуатація будівель тощо);
 • видатки спеціального призначення, зокрема видатки на придбання, утримання та ремонт товарів військового призначення, техніки, військове будівництво (крім житла та об’єктів соціально-культурного та побутового значення), утилізацію боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива, облаштування та реконструкцію державного кордону тощо;
 • окремі поточні видатки державного бюджету, які не мають постійного та пріоритетного характеру (перепис населення, дитяче євробачення, пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів тощо).

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами на 2014 рік встановлено в напрямі збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу кожного регіону з максимально можливим економічним ефектом з мінімальними затратами.

Загальний ресурс місцевих бюджетів на 2014 рік сформовано з урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, жорсткого режиму економії, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і становить 234,9 млрд. гривень, що на 14,8 млрд. гривень (6,7 відсотка) більше порівняно з 2013 роком.

Під час розрахунку прогнозного обсягу видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано 6,1 млрд. гривень для підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Крім того, у непростих фінансово-економічних умовах передбачено кошти для підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів за видатками на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ та оплату за енергоносії у сумі 6,2 млрд. гривень, що відповідає обсягу додаткового фінансового ресурсу, який був спрямований місцевим бюджетам наприкінці 2012 року та не врахований у базових показниках 2013 року.

Зазначене дасть можливість забезпечити виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно врахування під час затвердження відповідного бюджету в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Водночас обмеженість ресурсу бюджету не дає змоги передбачити видатки, які на сьогодні не можуть вважатися першочерговими, а саме: видатки, пов’язані з особливостями формування бюджетів Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя, нерозподілені видатки та інші видатки, і застосувати диференційований коефіцієнт вирівнювання «альфа» для бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету (для усіх місцевих бюджетів цей коефіцієнт визначено на рівні 1).

Обсяг міжбюджетних трансфертів,що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, на 2014 рік передбачено у сумі 128,4 млрд. гривень.

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів у 2014 році (так само, як і у попередніх роках) здійснюватиметься через державний фонд регіонального розвитку, який враховано в обсязі 3,5 млрд. гривень (1 відсоткапрогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2014 рік).

Вжиті Урядом послідовні кроки в напрямі зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, у тому числі в частині децентралізації повноважень та ресурсу, сприяли формуванню оптимального співвідношення державного та місцевих бюджетів.

З урахуванням викладеного Кабінет Міністрів просить розглянути проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і прийняти його в першому читанні та в цілому.

Додаток: 1. Проект постанови Верховної Ради України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» — на 1 арк.

2. Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» з відповідними матеріалами на ___ арк.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

В умовах несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури та нестабільності на світових фінансових ринках відновлення світової економіки протягом 2012 року було нестійким. Глобальна економіка у 2012 році продемонструвала уповільнення зростання — фактично 3,2 відсотка проти прогнозу у 4 відсотки. У країнах Єврозони у 2012 році взагалі була зафіксована рецесія — «мінус» 0,6 відсотка. Зростання економік країн, що розвиваються, за підсумком 2012 року також уповільнилось, у тому числі у Китаї з 9,3 відсотка у 2011 році до 7,7 відсотка у 2012 році, в Індії з 6,3 відсотка до 3,2 відсотка, в Бразилії з 2,7 відсотка до 0,9 відсотка.

Попри уповільнення темпів розвитку світової економіки, яке через зменшення попиту мало призвести до падіння цін на сировину, у тому числі на енергоносії, політична нестабільність на Близькому Сході зумовила збереження високих світових цін на нафту. Середньорічна ціна на нафту марки Brent у 2012 році зберігалась на рівні близько 112 дол. США за барель. Водночас уповільнення темпів зростання світової економіки та охолодження попиту призвело до зниження цін на чорні метали на світовому ринку на 11,4 відсотка у 2012 році порівняно з 2011 роком. Таким чином, умови зовнішньої торгівлі для України у 2012 році значно погіршились, що вплинуло на розвиток вітчизняної економіки.

Незважаючи на стримуючі зовнішні фактори, завдяки проведенню Урядом реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом переорієнтації на внутрішні фактори розвитку, політики підтримки внутрішнього виробництва, розбудови інфраструктури та підвищення доходів населення, в Україні вдалось втримати тенденції до економічного зростання. Реальне зростання ВВП за підсумками 2012 року становило 0,2 відсотка.

За уточненими даними, номінальний ВВП за підсумками 2012 року зріс на 8,2 відсотка порівняно із 2011 роком до 1 408,9 млрд. гривень.

Заходи Уряду щодо стимулювання розвитку внутрішнього виробництва забезпечили зростання в орієнтованих на внутрішній ринок галузях промисловості, зокрема виробництво у фармацевтичній промисловості зросло на 7,2 відсотка, у галузі постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря — на 2 відсотки, у добувній промисловості — на 1,9 відсотка, у виробництві харчових продуктів — на 1,8 відсотка.

Помірна цінова динаміка на світових товарних ринках, збереження курсової стабільності, високі показники врожаю 2012 року разом із заходами Уряду щодо розбудови інфраструктури власного виробництва, збереження та реалізації сільськогосподарської продукції зумовили продовження тенденції минулих років до зменшення споживчої інфляції.

За підсумками 2012 року, в Україні було зафіксоване зниження індексу споживчих цін на 0,2 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року. Це найнижчий показник індексу споживчих цін за всі роки незалежності України, окрім 2002 року. У середньому за 2012 рік зростання індексу споживчих цін уповільнилось до 0,6 відсотка проти 25,2 відсотка у 2008 році.

Основним чинником зменшення споживчих цін у 2012 році стало здешевлення продовольчих товарів на 2,9 відсотка завдяки високому рівню пропозиції на внутрішньому продовольчому ринку, забезпеченому за рахунок високого врожаю плодоовочевої продукції в 2011–2012 роках та розвитку інфраструктури зберігання і реалізації продовольчих товарів.

У важких зовнішніх умовах Уряду України вдалось забезпечити зростання добробуту населення завдяки продовженню реалізації політики підвищення соціальних стандартів та збільшення заробітної плати, що стимулювало внутрішній попит та підтримало економічний розвиток. Зокрема, середньомісячна заробітна плата працівника у 2012 році порівняно із 2011 роком зросла на 14,9 відсотка та досягла 3 026 гривень.

Реальне зростання заробітної плати в Україні за підсумками 2012 року становило 14,4 відсотка, що є найвищим показником за останні шість років та стало можливим як завдяки підвищенню номінальної заробітної плати, так і суттєвому уповільненню інфляції.

Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту через низькі показники розвитку економік країн ЄС та світової економіки, відтік капіталів із країн, що розвиваються, та країн з ринками, що формуються, до розвинутих країн, зростання відсоткових ставок на тлі нестабільності на фінансових ринках Єврозони вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію в Україні в 2012 році.

За даними Національного банку України, у 2012 році експорт товарів та послуг порівняно з 2011 роком зріс на 1 відсоток, а імпорт — на 5,6 відсотка.

Незважаючи на нестабільність на світових фінансових ринках, завдяки скоординованій політиці Національного банку України та Уряду, вчасно прийнятим рішенням щодо регулювання валютного ринку було забезпечено збереження курсової стабільності та зміцнення стійкості банківської системи. Середньорічний офіційний курс гривні до долара США у 2012 році становив 7,991 грн./дол. США.

Таким чином, незважаючи на несприятливі зовнішні умови, завдяки спільним зусиллям Уряду та Національного банку України, в 2012 році вдалося зберегти макроекономічну стабільність, продовжити тенденції до зниження інфляції та зміцнення фінансової системи, втримати економічне зростання та забезпечити високі темпи підвищення добробуту населення.

У 2013 році, як і в минулому році, суттєвий вплив на розвиток економіки України здійснювали зовнішні фактори.

З початку поточного року очікування щодо відновлення світової економіки та покращення кон’юнктури на світових фінансових та товарних ринках не виправдались. Другий рік поспіль основним джерелом глобальної нестабільності залишаються розвинені країни світу. Однією із головних проблем, які перешкоджають стабільному відновленню зростання, є невизначеність щодо вирішення боргових проблем окремих країн зони євро.

В країнах Єврозони рецесійні процеси тривають шостий квартал поспіль. Так, реальний ВВП країн Єврозони за підсумком І кварталу 2013 року знизився на 1,2 відсотка у річному вимірі, у ІІ кварталі 2013 року — на 0,6 відсотка, а за попередніми даними Євростату у ІІІ кварталі — на 0,4 відсотка.

Нестабільність на світових товарних ринках призвела до зниження цін на сталь на світовому ринку з початку року на рівні біля 7,5 відсотка.

У зв’язку з цим МВФ у жовтні 2013 року переглянув в бік зменшення прогноз росту світової економіки на 2013 рік з 3,1 відсотка у липні до 2,9 відсотка.

Подолання наслідків світової фінансової кризи, що призвела до падіння темпів економічного зростання країн, дестабілізації їх фінансових та банківських систем, знецінення національних валют, зниження купівельної спроможності населення, загострення соціальних проблем тощо, вимагала та вимагає прийняття нестандартних, часто непопулярних антикризових заходів.

Серед заходів монетарної політики країн ОЕСР спрямованих на уникнення дефляції та поповнення ліквідності банківського сектору, слід відзначити надання додаткових стимулів для зростання внутрішнього виробництва.

У травні поточного року Європейський центральний банк знизив базову процентну ставку на 0,25 відсоткового пункту — до рекордних 0,5 відсотка річних, фактично визнавши, що колишні антикризові механізми не спрацювали. Зниження базової ставки має допомогти в боротьбі з рецесією в Єврозоні. При цьому використавши цю можливість, Європейський центральний банк практично вичерпав всі традиційні інструменти кредитно-грошової політики. Багато інших країн вже знизили ставку до рекордних мінімумів. Банк Англії утримує ставку на рекордно низькому рівні в 0,5 відсотка річних з березня 2009 року, а в США ставка знаходиться на рівні 0–0,25 відсотка річних з грудня 2008 року.

У червні 2013 року міністри фінансів країн-учасниць Європейського союзу домовилися про загальний механізм порятунку і підтримку банків, що знаходяться на межі банкрутства, який дозволяє державам націоналізувати кредитні установи в разі, якщо їх загибель загрожує серйозними потрясіннями для усієї фінансової системи. Крім того, передбачається, що у разі виникнення у банків труднощів, основні втрати будуть нести його кредитори на суму до 8 відсотків від загального обсягу зобов’язань кредитної установи. Тільки після цього буде надаватись допомога з боку держави. Також передбачено створення фондів, які будуть акумулювати кошти, що направляються з податків з кредитних організацій. Обсяг коштів в цих фондах повинен становити мінімум 1,3 відсотка від обсягу застрахованих у банках депозитів, але при цьому не допускається виділяти на порятунок банків більше 5 відсотків від їх зобов’язань.

Наприкінці липня 2013 року на саміті міністрів фінансів і голів центробанків «Великої двадцятки» була представлена стратегія, яка спрямована на підтримку відновлення економіки, відповідно до якої пріоритетним залишається скорочення бюджетних витрат, хоча і повільнішими темпами, ніж раніше (приблизно на 0,8 відсоткового пункту). Другим за важливістю напрямом є структурні реформи, які дозволять усім державам Євросоюзу розкрити нереалізований потенціал економіки. Третій напрям — кредитування малого та середнього бізнесу, який тісно пов’язаний із четвертим напрямом — створенням єдиних правил банківської діяльності та банківського нагляду в ЄС, особливо в Єврозоні.

У січні 2013 року в США було прийнято закон, що запобігає «фіскальному обриву». Основними заходами є наступні: для американців з індивідуальним доходом більше 400 тис. дол. США податкова ставка підвищилась з 4,2 відсотка до 6,4 відсотка, а із сімейним доходом понад 450 тис. дол. США — з 15 відсотків до 20 відсотків. Крім того, були підвищені податки на нерухомість вартістю від 5 млн. дол. США з 35 відсотків до 40 відсотків. Передбачається, що результатом реалізації цих заходів буде наповнення державного бюджету країни (протягом десяти років на суму 600 млрд. дол. США).

У період кризи Федеральна резервна система здійснила 11 програм кредитування для банків, автомобільних компаній, страхових агентств та іпотечних кредиторів. Зокрема, в рамках програми з порятунку проблемних активів було виділено 700 млрд. дол. США. Уряд США реалізував ряд термінових заходів з викупу проблемних активів у банків за рахунок урядового і приватного фінансування.

Федеральна резервна система стимулює економічну активність через емісію грошей, зниження процентних ставок і помірну інфляцію, і поки що ця політика дійсно призводить до пожвавлення економіки США.

У червні 2013 року в Японії ухвалено основні програмні засади з пожвавлення економічного зростання, які передбачають: зміну правил роботи найбільших пенсійних фондів, зокрема, вони зможуть інвестувати не тільки в державні облігації, а й у більш ризиковані цінні папери, наприклад, в акції, що має підтримати котирування індексів в короткостроковій перспективі; зростання ділової активності в середньостроковій перспективі мають забезпечити спеціальні економічні зони, які будуть залучати іноземний капітал (Уряд хоче переглянути містобудівні закони, щоб полегшити реалізацію нових проектів, а також потроїти до 35 тлрн. ієн до 2020 року обсяг приватних вкладень в інфраструктуру за допомогою податкових пільг); у довгостроковій перспективі передбачена консолідація дрібних фермерських господарств і збільшення частки жінок серед робітників у всіх галузях економіки.

У грудні Уряд Японії схвалив програму, що має допомогти економіці вибратися з дефляції. Номінальний обсяг програми — 18,6 трильйона ієн (182 мільярди доларів), в т.ч. позики з боку підтримуваних державою кредиторів і вже заплановані видатки місцевих органів влади. Основну частину коштів складуть 5,5 трильйона ієн у формі витрат, визначених в жовтні для стимулювання економіки напередодні підвищення національного податку з продажів у квітні 2014 року.

У травні 2013 року КНР оприлюднила деталізований план економічних реформ економіки країни, якими передбачається дотримання інноваційної стратегії розвитку, корегування структури китайської економіки, сприяння процесу урбанізації, підвищення рівня відкритості китайської економіки, зниження втручання держави в економіку.

Серед нововведень виділяються кроки щодо зниження заборгованості місцевих урядів, залучення інвестицій у сектор залізниць і поліпшення інвестиційного клімату. Нові заходи спрямовуються на лібералізацію відсоткових ставок і модернізацію бюджетної системи місцевої влади, що дозволить їм мати стабільний приплив фінансів замість того, щоб покладатися на непередбачувані продажі землі для залучення коштів.

У китайській економіці, в довгостроковій перспективі, передбачається оптимізувати структуру інвестицій в сторону виробництв, орієнтованих на світові ринки, які є найбільш перспективними, підвищити якісні інтелектуальні характеристики людського капіталу, технологічну озброєність компаній і рівень їх продуктивності.

Центробанк Бразилії розробив програму надання доларової ліквідності національній фінансовій системі, що передбачає вливання як мінімум 60 мільярдів доларів для підтримки курсу реала.

Таким чином, низькі темпи розвитку світової економіки та економіки країн Єврозони, нестабільність на світових фінансових ринках та зниження попиту та цін на світових ринках на традиційну продукцію українського експорту вплинули на економічний розвиток України у 2013 році, особливо орієнтованих на експорт галузей економіки.

За січень-жовтень 2013 року за попередніми даними НБУ експорт товарів знизився на 9 відсотків проти 10 місяців 2012 р. до 53,2 млрд. дол. США за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів та приладів — на 20 відсотків, продукції хімічної промисловості — на 12,2 відсотка, чорних і кольорових металів та виробів з них — на 8,8 відсотка.

Охолодження зовнішнього попиту зумовило відсутність зростання проти минулого року в окремих галузях промислового виробництва.

Разом з цим, реалізація політики енергоефективності та імпортозаміщення дозволила зменшити обсяги імпорту. За даними Національного банку України за 10 місяців 2013 року імпорт товарів зменшився на 7,1 відсотка до 68,9 млрд. дол. США унаслідок скорочення поставок мінеральних продуктів (20,7 відсотка), машин, устаткування, транспортних засобів та приладів (11,9 відсотка).

За результатами оцінки стану платіжного балансу за 10 місяців 2013 року сальдо зведеного платіжного балансу було додатним та становило 1,1 млрд. дол. США, тоді як за відповідний період 2012 року дефіцит становив 2,8 млрд. дол. США.

Зростання реальної заробітної плати у 2013 році забезпечило зростання внутрішнього споживчого попиту та сприяло розвитку роздрібної торгівлі. Так, за підсумком січня-листопада 2013 року зростання обороту роздрібної торгівлі становило 9,2 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

Завдяки скоординованій політиці Національного банку України та Уряду було забезпечено збереження курсової стабільності (офіційний курс гривні у 2013 році становить 799,3 гривень за 100 дол. США).

Споживча інфляція при цьому залишилася як і у 2012 році (99,8 відсотка) близькою до нуля (листопад 2013 року до грудня 2012 року — 100 відсотків) через зниження внутрішніх цін на продукти харчування, утримання тарифів на газ та тепло, а також завдяки проведенню виваженої монетарної політики. Індекс цін виробників промислової продукції у листопаді 2013 року склав 101 відсоток до грудня 2012 року.

В важких зовнішніх умовах Україні вдалось забезпечити продовження політики підвищення соціальних стандартів та збільшення заробітної плати, що стимулювало внутрішній попит. Зокрема, у січні-жовтні 2013 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника зросла на 8,2 відсотка до 3232 грн. порівняно із січнем-жовтнем 2012 року, реальна — на 8,7 відсотка.

Стабільність вітчизняної фінансової системи в умовах підвищення доходів населення зумовлює продовження тенденції до зростання депозитів у національній валюті у 2013 році:

за оперативними даними Національного банку України, станом на 1 грудня 2013 року обсяг депозитів з початку року збільшився на 80,7 млрд. гривень або на 25,2 відсотка та становив 400,6 млрд. гривень;

найбільше зростання зафіксовано за депозитами фізичних осіб — на 66,7 млрд. грн. або на 36,3 відсотка.

Поступово зростають обсяги кредитних ресурсів, спрямованих в економіку:

за оперативними даними Національного банку України, станом на 1 грудня 2013 року загальний обсяг кредитів в економіку України з початку року зріс на 72,8 млрд. гривень до 882,2 млрд. гривень, в тому числі кредитів, наданих юридичним особам — на 68,0 млрд. гривень.

З 13 серпня 2013 року Національний банк України знизив облікову ставку до 6,5 відсотка річних. Це вже друге в цьому році зниження процентної ставки, що свідчить про продовження політики щодо активізації кредитування на тлі низької цінової динаміки.

Зростає попит на гроші — грошова маса станом на 1 грудня 2013 року з початку року збільшилася на 13,7 відсотка до 879 млрд. гривень.

Державна підтримка сільського господарства сприяла зростанню обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-листопаді 2013 року на 11,7% порівняно з січнем-листопадом 2012 року, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — на 18,4%. Зросли обсяги виробництва основних видів продукції:

– рослинництва — на 15,1 відсотка, у т.ч.: в аграрних підприємствах — 22,2 відсотка, в господарствах населення — 7,2 відсотка;

– тваринництва — на 4,5 відсотка у т.ч.: м’яса — 8,1 відсотка, яєць — 2,4 відсотка, молока — 0,9 відсотка.

В 2013 році Урядом України проводиться активна робота над створенням умов для розвитку національної економіки.

Так, з метою активізації економічного зростання Кабінетом Міністрів України було затверджено Державну програму активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 року № 187).

При цьому, увага Уряду приділяється як підтримці базових галузей, які роблять найбільший внесок у ВВП — металургійне виробництво, агропромисловий комплекс, машинобудування, так і розвитку пріоритетних високотехнологічних секторів, що здатні виробляти продукцію з високою доданою вартістю — авіабудування, суднобудування, ракетно-космічна галузь, фармацевтична промисловість, сектор ІТ.

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки загалом передбачає 65 завдань за 5 основними напрямками економічної діяльності, що стосуються: підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату, підтримки національного товаровиробника та реалізації політики імпортозаміщення, розвитку високотехнологічних перспективних секторів, структурних реформ у стратегічних секторах, збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг.

Однією з найважливіших особливостей програми є активне залучення банківських структур до фінансування ключових проектів, які будуть спрямовані на підвищення енергоефективності та імпортозаміщення. Передбачається також, що банки стануть фільтром при відборі проектів, яким будуть надавати держпідтримку, наприклад, у вигляді компенсації відсоткової ставки або гарантій за кредитами, а також відповідатимуть за цільове використання виділених коштів.

Здійснюються заходи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату в Україні, дерегуляцію підприємницької діяльності та підтримку малого і середнього бізнесу. Зокрема у липні для вдосконалення дозвільної системи затверджено перелік документів дозвільного характеру, який містить 144 позиції. При отриманні документів дозвільного характеру перейшли до принципу «єдиного вікна». Розширено мережу дозвільних центрів — відтепер вони запроваджені в облдержадміністраціях. Суттєво спрощені дозвільні процедури у будівництві: з 93 до 23 зменшено кількість дозвільних документів і погоджувальних процедур, скорочено в 6 разів час їхнього проходження, та інше.

Також спрощуються механізми ліцензування господарської діяльності. Скорочено більш ніж на 40 відсотків кількість видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися за декларативним принципом (до 52 із 95) Скорочено кількість документів, що подаються для отримання ліцензій. Скасовано ліцензування 22 видів, а це 32 відсотка, господарської діяльності, провадження яких не пов’язано із загрозою безпеці. Триває робота зі скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Для зменшення кількості та частоти перевірок (у рамках спрощення державного нагляду у сфері господарської діяльності), переглянуто критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності.

Проведення Урядом широкомасштабних реформ забезпечило покращання Україною своїх позицій в міжнародному рейтингу «Ведення бізнесу 2013» (Doing Business 2013). Україна покращила свої позиції на 15 пунктів і увійшла до списку із 23 країн світу — найбільших реформаторів умов ведення бізнесу.

Уряд визначив перелік пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність з метою створення нових робочих місць. Перелік галузей економіки та напрямів діяльності був схвалений Урядом під час розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій»: Агропромисловий комплекс (виробництво, зберігання харчових продуктів); Житлово-комунальний комплекс (створення об’єктів поводження з відходами та будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення); Машинобудівний комплекс (виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів); Транспортна інфраструктура (будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури); Курортно-рекреаційна сфера і туризм (будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури).

Схвалено проект Концепції створення системи державної підтримки експорту України, якою передбачено оптимізація товарної структури експорту у напрямі нарощення частки продукції з високим рівнем доданої вартості, а також географічна диверсифікація традиційного експорту товарів українського походження, що ґрунтується на аналізі попиту на закордонних ринках та виявленні найбільш перспективних з них.

Прийнятий закон про трансферне ціноутворення, який передбачає контроль над операціями як всередині країни, так і з резидентами територій з пільговим оподаткуванням.

Затверджена Стратегія розвитку системи управління державними фінансами, яка визначає основні напрями і шляхи розвитку складових системи управління державними фінансами на середньо-, довгостроковий період (до 2017 року) в рамках комплексного підходу, необхідного для побудови ефективної системи державних фінансів, зокрема:

 • впровадження середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;
 • удосконалення програмно-цільового методу бюджетування;
 • подальший розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.

Уточнення очікувань щодо розвитку економіки у 2013 році внаслідок дії несприятливих зовнішніх факторів вплинуло на коригування основних макроекономічних показників, які використовувались для розрахунків показників проекту Державного бюджету на 2014 рік, порівняно з врахованими у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 213-р.

Зокрема, уточнений прогноз номінального валового внутрішнього продукту становить 1653 млрд. гривень. При цьому прогнозні темпи зростання реального валового внутрішнього продукту становлять 103 відсотки, індекс споживчих цін (у середньому до попереднього року) — 104,3 відсотка.

ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК

При розробці проекту бюджету на 2014 рік за основу взяті прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які зазначені в Основних напрямах бюджетної політики на 2014 рік.

При розробці проекту бюджету на 2014 рік враховано основні завдання бюджетної та податкової політики:

 • зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;
 • встановлення об’єктивних критеріїв, вимог щодо надання податкових пільг з метою уникнення необґрунтованих втрат доходів бюджету;
 • удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та зменшенню податкових зобов’язань;
 • адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами;
 • своєчасного бюджетного відшкодування податку на додану вартість згідно з вимогами податкового законодавства та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування цього податку.

Дохідна частина проекту бюджету на 2014 рік розроблена на основі бюджетного, податкового та іншого законодавства з урахуванням наступних особливостей:

 • податку на прибуток підприємств:
 • сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток;
 • продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств;
 • продовження дії галузевих пільг для підприємств легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового комплексу та інших;
 • відтермінування з 2014 року на 2015 рік зниження ставки податку на прибуток підприємств з 19 до 16 відсотків, встановлення у 2014 році ставки податку на рівні 18 відсотків;
 • впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.
 • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг):
 • призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків.
 • бюджетне відшкодування податку на додану вартість:
 • призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків;
 • продовження дії норми щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових та технічних культур, брухту чорних металів, шкур та деревини.
 • податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів:
 • обсяг зовнішньоекономічних операцій;
 • призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків.
 • плата за землю:
 • продовження дії норми щодо звільнення від сплати земельного податку суб’єктів космічної діяльності, літакобудування, суднобудівної промисловості та кінематографії (виробників національних фільмів).

При формуванні бюджету на 2014 рік передбачено розширення джерел наповнення дохідної частини бюджету:

зарахування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до спеціального фонду;

зарахування реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців до загального фонду державного бюджету.

На загальний обсяг прогнозу доходів та основних податків суттєвий вплив мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2014 рік становить 498,9 млрд. гривень. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2014 рік складає 435,5 млрд. гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2014 рік, порівняно із затвердженими показниками 2013 року (зі змінами), збільшуються на 26,8 млрд. грн. абона 5,7 %, у тому числіпо загальному фонду на 23,7 млрд. грн., або на 5,8 відсотка.

Динаміка надходжень до Зведеного бюджету України у 2011–2014 роках

млрд. грн.

2011

факт

2012

факт

2013 затверджено зі змінами 2014 прогноз Відхилення прогнозу 2014 р. від затвердженого зі змінами 2013 р.

+/-                                                                                            %

зведений бюджет, разом, в т. числі: 398,6 445,5 472,1 498,9 26,8 105,7
загальний

фонд

334,7 369,7 411,8 435,5 23,7 105,8
спеціальний фонд 63,8 75,9 60,3 63,4 3,1 105,1

Код 11010000

«Податок на доходи фізичних осіб»

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік розрахований за Методикою прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженою наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1646, з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, та становить 79 612,2 млн. грн.,у тому числі:

до місцевих бюджетів — 71 133,8 млн. грн.,

до державного бюджету — 8 478,4 млн. грн. (50 % надходжень по м. Києву).

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати та скорочення безробіття.

Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • зростання витрат на оплату праці;
 • легалізація виплати заробітної плати;
 • позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
 • зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.

Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • підвищення мінімальної заробітної плати;
 • підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

 • прогноз зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2014 рік визначено у сумі 4 599,3 млн. грн., або на 217,0 млн. грн. більше, ніж очікується у 2013 році;
 • збільшення податкової знижки на 12,0 млн. гривень.

Прогнозна сума податкової знижки на 2013 рік визначена на основі аналізу фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2012 рік, очікуваної суми податкової знижки у 2013 році та прогнозу на 2014 рік (за даними Міндоходів, місцевих фінансових департаментів) і становить 1 880,0 млн. гривень.

Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкової знижки, на 2014 рік розрахований в сумі 191,5 млн. грн. (частина суми процентів (комісій, винагороди) за іпотечним житловим кредитом; сума коштів сплачених на користь закладів освіти середньої професійної або вищої форми навчання).

Код 11020000

«Податок на прибуток підприємств»

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2014 рік становить 49 435,0 млн. грн., з них 49 021,0 млн. грн. — до загального фонду державного бюджету, 414,0 млн. грн. — до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2014 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки та фінансового результату підприємств до оподаткування.

Фактори, які вплинули на розрахунок прогнозної суми податку на прибуток на 2014 рік

У 2014 році реалізація Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 — 2014 роки, що сприятиме позитивним структурним зрушенням в економіці, а саме:

 • створення умов та додаткових стимулів для економічного зростання, підвищення технологічного рівня виробничого потенціалу розвитку;
 • підтримка національного товаровиробника та реалізації політики імпортозаміщення;
 • стимулювання перетворень у стратегічних галузях та збільшення обсягу експорту товарів вітчизняного виробництва;
 • зростання внутрішнього попиту, розширення та пожвавлення внутрішнього ринку;
 • забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки, створення умов для нової якості нарощування потенціалу в аграрному секторі економіки;
 • підвищення ефективності використання виробничих та фінансових ресурсів, що дозволить покращити показники собівартості продукції.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2014 рік враховано:

 • сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток у розмірі 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний рік;
 • продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств;
 • продовження дії галузевих пільг для підприємств легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового комплексу та інших;
 • відтермінування з 2014 року на 2015 рік зниження ставки податку на прибуток підприємств з 19 до 16 відсотків, встановлення у 2014 році ставки податку на рівні 18 відсотків;
 • впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.

Код 14010000

«Податок на додану вартість»

Прогнозна сума надходжень до зведеного бюджету на 2014 рік податку на додану вартість становить 176 512,0 млн. грн., в тому числі:

 • до загального фонду 175 612,0 млн. грн.;
 • до спеціального фонду 900,0 млн. гривень.

Прогнозні надходження податку на додану вартість до загального фонду державного бюджету на 2014 рік розраховані на підставі Методики прогнозування податку на додану вартість, розробленої Міністерством фінансів спільно з Державною податковою адміністрацією, Мінекономіки та Держмитслужбою і становлять 175 612,0 млн. грн., з них:

 • 102 392,0 млн. грн. — ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);
 • 53 400,0 млн. грн. — бюджетне відшкодування ПДВ;
 • 126 620,0 млн. грн. — ПДВ з ввезених на територію України товарів.

Щодо ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Виходячи з прогнозу розвитку національної економіки та зростання реальних доходів населення у 2014 році очікується збільшення виробництва товарів як інвестиційного, так і споживчого напряму.

Зазначене відповідно матиме вплив на розвиток внутрішнього ринку, пожвавлення споживчого попиту та зростання надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Розрахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 2014 рік враховує кореляційну залежність показників кінцевих споживчих витрат та надходжень податку, вплив динаміки роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу та змін кон’юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності.

Розрахунок прогнозних надходжень податку здійснено на основі визначення розрахункової бази оподаткування ПДВ та реальної ставки. Реальна ставка та коефіцієнт її зміни відображає фактичний рівень оподаткування, що склався відносно бази оподаткування, та, зокрема, враховує вплив на надходження ПДВ динаміки податкового боргу та переплат.

При прогнозуванні враховано норми Податкового кодексу України, які вплинуть на надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, позитивний вплив на збільшення надходжень до бюджету матимуть наступні норми:

 • призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків;
 • реєстрація податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.

При цьому, на зменшення прогнозної суми надходжень матиме вплив:

 • звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції;
 • продовження дії норм, запроваджених Податковим кодексом України, щодо звільнення від оподаткування деяких операцій, зокрема — операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Також в прогнозі на 2014 рік, враховано збільшення частки сплати до спеціального фонду державного бюджету з 40 % до 50 % сум ПДВ від діяльності з постачання м’ясо-молочної продукції переробними підприємствами, прогноз на 2014 рік складає 900,0 млн. гривень.

Щодо відшкодування ПДВ.

Розрахунок обсягу бюджетного відшкодування податку на додану вартість на 2014 рік здійснено з урахуванням:

 • призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків;
 • зовнішньоекономічної кон’юнктури;
 • своєчасного відшкодування заявлених сум ПДВ.

Крім того, враховано норми Податкового кодексу України, що матимуть вплив на відшкодування ПДВ платникам податку, зокрема продовження дії норми щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових та технічних культур, брухту чорних металів, шкур та деревини.

Також, за 10 місяців поточного року проти відповідного періоду минулого року, за даними Державного комітету статистики, спостерігається падіння експорту товарів на 9,4 відсотка.

Позитивний вплив на зменшення відшкодування ПДВ матимуть положення, направлені на покращення адміністрування податку зокрема:

 • подання платниками ПДВ разом з податковою декларацією копій реєстрів податкових накладних в електронному вигляді;
 • анулювання реєстрації платників ПДВ у разі внесення запису до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб про відсутність юридичної або фізичної особи за її місцезнаходженням, а також, якщо установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними, що дозволить запобігти безпідставному відшкодуванню ПДВ з бюджету;
 • впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.

При цьому, встановлення Податковим кодексом України автоматичного відшкодування та відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету платникам податку позитивно вплине на своєчасне відшкодування ПДВ.

Прогнозна сума відшкодування ПДВ на 2014 рікстановить 53 400,0 млн. гривень.

Щодо ПДВ з ввезених на митну територію України товарів.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів на 2014 рік здійснено відповідно до затвердженої Методики на основі динаміки імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, позитивної динаміки у визначенні реальної митної вартості.

Також позитивний вплив на надходження податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів матиме призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків та збільшення митної вартості.

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів на 2014 рікстановить 126 620,0 млн. гривень.

Акцизний податок

(код 14020000 + код 14030000)

Прогнозний показник акцизного податку до зведеного бюджету на 2014 рік розраховано виходячи з прогнозних обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів і визначено у сумі 45 683,0 млн. грн., зокрема:

млн. грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд ВСЬОГО
з вироблених в Україні товарів 30 540,0 3 900,0 34 440,0
з ввезених в Україну товарів 2 526,0 8 717,0 11 243,0
РАЗОМ 33 066,0 12 617,0 45 683,0

У прогнозі на 2014 ріквраховано зарахуваннянадходжень акцизного податку з вироблених в Україні і ввезених на митну територію України нафтопродуктів та транспортних засобів до спеціального фонду державного бюджету (100%).

Код 14020000

«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами»

Прогнозні показники акцизного податку з вироблених в Україні товарів визначені на основі прогнозних обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів на 2014 рік.

Прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні товарів на 2014 рік визначено у сумі 34 440,0 млн. грн.,з них:

 • 33 410,0 млн. грн. — до державного бюджету;
 • 1 030,0 млн. грн. — до місцевих бюджетів (АР Крим).

Код 14030000

«Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)»

На надходження акцизного податку з ввезених в Україну товарів впливають обсяги імпорту підакцизних товарів, зокрема транспортних засобів та нафтопродуктів, питома вага яких в загальних надходженнях акцизного податку з ввезених товарів складає близько 80 відсотків.

Прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 2014 рік визначено на основі прогнозних обсягів імпорту підакцизних товарів у сумі 11 243,0 млн. гривень.

Код 15010000

«Ввізне мито»

Прогнозні надходження ввізного мита до державного бюджету на 2014 рік розраховані відповідно до чинного законодавства та визначені в сумі 16 621,0 млн. грн., в тому числі:

до загального фонду — 14 051,0 млн. грн.;

до спеціального фонду — 2 570,0 млн. гривень.

Прогноз 2014 року визначено в умовах 100% зарахування ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до спеціального фонду державного бюджету.

Розрахунок прогнозних надходжень ввізного мита здійснено на основі динаміки імпорту товарів, з врахуванням прогнозного обсягу імпорту на 2014 рік та середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Також, у розрахунку прогнозних надходжень ввізного мита на 2014 рік враховано середньозважену ставку ввізного мита за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, прогноз надходжень ввізного мита на 2014 рік враховує додаткові надходження за рахунок підняття рівня повних ставок мита, затверджених Законом України від 19.09.2013 №584-VII «Про Митний тариф України», який набере чинності з 01.01.2014 року.

Код 15020000

«Вивізне мито»

Прогнозні надходження вивізного мита на 2014 рік до державного бюджету розраховані відповідно до діючого законодавства, виходячи зі структури експорту товарів, що оподатковуються вивізним митом, та визначені в сумі 94,0 млн. гривень.

Основну частку (близько 93%) надходжень вивізного мита до бюджету забезпечує експорт:

насіння олійних рослин;

відходів та брухту чорних металів.

У розрахунку враховано прогнозний обсяг експорту товарів на 2014 рік, прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США та зменшення ставок вивізного мита, що відповідають міжнародним зобов’язанням України, встановленим Законом України від 10.04.2008 №250-VI «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі».

Код 17060000

«Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності»

Розрахунок надходжень на 2014 рік до загального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ здійснено виходячи із:

 • ставок збору відповідно до Податкового кодексу України;
 • обсягів використання природного газу галузями економіки та населенням відповідно до прогнозних показників надходження та розподілу природного газу розрахованих Міненерговугілля, без урахування виробничо-технологічних потреб газодобувних підприємств.

Надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності до державного бюджету у 2014 році плануються у сумі 1 808,8 млн. гривень.

«Премії за підписання угоди про розподіл продукції»

(код 21080500)

Прогнозний показник премії за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету у 2014 році становить 3 000,0 млн. гривень.

Премія за підписання угоди про розподіл продукції встановлюється, як зобов’язання інвестора, та є перевагою при визначенні переможця конкурсу на укладення угод про розподіл продукції.

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Витрати проекту державного бюджету на 2014 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

 • графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2014 рік;
 • планових обсягів запозичень на 2014 рік на фінансування державного бюджету;
 • прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;
 • прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 140 336,5 млн. грн., з яких 64,4 відсотка або 90 399,9 млн. грн. — виплати за внутрішнім боргом та 35,6 відсотків або 49 936,6 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2014 рік прогнозується в обсязі 44 856,2 млн. грн., що на 9 889,7 млн. грн. більше плану на 2013 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2014 році 31 193,0 млн. гривень. Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень та вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2014 рік заплановано в сумі 13 663,2 млн. гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу Національного банку до долару США та вартості запозичень на зовнішніх фінансових ринках.

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2014 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень на 2014 рік прогнозується у сумі 151 895,4млн. грн., що на 22 492,5 млн. грн. більше плану на 2013 рік, в тому числі: зовнішні — 36 975,0 млн. грн., або на 435 тис. грн. більше плану на 2013 рік, внутрішні — 114 920,4 млн. грн., або на 22 057,5 млн. грн. більше плану на 2013 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2014 році складуть 24,3 відсотків від загального обсягу надходжень, а внутрішні — 75,7 відсотка.

У 2014 році передбачається провести черговий взаємозалік платежів з Російською Федерацією в рахунок погашення державного зовнішнього боргу України, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 28.05.97 року про взаєморозрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, в сумі 97,75 млн. доларів США.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2014 рік прогнозується у розмірі 95 480,3 млн. грн., що на 14 411,9 млн. грн. більше, ніж у 2013 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу — 36 273,3 млн. грн., або на 678,8 тис. грн. більше плану на 2013 рік, погашення внутрішнього державного боргу — 59 207,0 млн. грн., або на 13 733,1 млн. грн. більше плану на 2013 рік. Таке перевищення зумовлено настанням строку погашення ОВДП 2011 — 2013 років за внутрішнім боргом та погашення кредитів наданих МВФ та ОЗДП 2012 року за зовнішнім боргом.

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2014 рік передбачається залучити кошти від міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери — 6 188,7 млн. гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників — отримувачів таких кредитів.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань у проекті державного бюджету на 2014 рік плануються в сумі 1 266 млн. гривень.

Повернення у 2014 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 1 077,2 млн. гривень.

Стан державного боргу

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 580 066,9 млн. грн. та становитиме 35,1% від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2013 році та прогнозних запозичень у 2014 році на кінець 2014 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 57,3 % від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу — близько 42,7 %.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2014 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2014 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

За умови збалансування бюджету, у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» пропонується, зокрема:

 • скоротити інші поточні видатки державного бюджету, крім видатків на обслуговування боргу, трансфертів Пенсійному фонду та місцевим бюджетам, захищених статей державного бюджету, зокрема видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; видатки на оплату послуг (крім комунальних); видатки на відрядження тощо;
 • скоротити видатки спеціального призначення, зокрема видатки на розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України, утилізацію боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, облаштування та реконструкція державного кордону тощо.

Водночас, обмеженість ресурсу бюджету не дозволяє передбачити видатки, які на сьогодні не можна вважати першочерговими, а саме: видатки, пов’язані з особливостями формування бюджетів Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя, нерозподілені видатки та інші видатки, і застосувати диференційований коефіцієнт вирівнювання «альфа» для бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету (для усіх місцевих бюджетів цей коефіцієнт визначено на рівні 1).

У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» визначено, що бюджетна політика у 2014 році має забезпечувати економічно обґрунтовану й виважену політику щодо підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці.

На виконання цих вимог мінімальну заробітну плату пропонується встановити з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці з 1 січня 2014 року у розмірі 1 218 гривень, з 1 липня 2014 року — 1 250 гривень, з 1 жовтня 2014 року — 1 301 гривень. Приріст середньорічного розміру мінімальної заробітної плати у 2014 році до 2013 року складе 8,2 відсотка.

Враховуючи передбачені в проекті Державного бюджету на 2014 рік видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери, посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2014 році пропонується визначити у розмірі: з 1 січня 2014 року у розмірі 852 гривень, з 1 липня 2014 року — 890 гривень, з 1 жовтня 2014 року — 1 011 гривень (ріст грудень 2014 р. до грудня 2013 року складе 18,7 відсотка).

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у наступному році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2014 році у порівнянні з 2013 роком зростуть в середньому на 8,1 відсотка.

У проекті бюджету на 2014 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1 176 гривень, з 1 липня — 1 207 гривень, з 1 жовтня — 1 256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1 032 гривні, з 1 липня — 1 059 гривень, з 1 жовтня — 1 102 гривні (середньорічний розмір становитиме 1 056 гривень, ріст порівняно з минулим роком складе 8,1 відсотка);
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1 286 гривень, з 1 липня –1 320 гривень, з 1 жовтня — 1 373 гривні (середньорічний розмір становитиме 1 316 гривень, ріст порівняно з минулим роком складе 8,2 відсотка);
 • працездатних осіб: з 1 січня — 1 218 гривень, з 1 липня — 1 250 гривень, з 1 жовтня — 1 301 гривня (середньорічний розмір становитиме 1 247 гривні, ріст порівняно з минулим роком складе 8,2 відсотка);
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 гривень, з 1 липня — 974 гривні, з 1 жовтня — 1 014 гривень (середньорічний розмір становитиме 971 гривень, ріст порівняно з минулим роком складе 8 відсотків).

У зв’язку з відсутністю додаткового фінансового ресурсу в 2014 році проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» пропонується призупинити дію абзацу п’ятого частини третьої статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (від 07.07.2010) тапідпункту 1 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу».

Апарат Верховної Ради України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 920 041,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 840 778,3 тис. грн., по спеціальному — 79 253,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 506 585,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» передбачено видатки у загальному обсязі 305 352,5 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 299 702,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 650 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено видатки у сумі 81 479,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду державного бюджету в обсязі 7 875,6 тис. грн. та спеціального фонду — 73 603,6 тис. гривень.

У рамках програми здійснюється забезпечення санаторно-курортного лікування і обслуговування народних депутатів України та інших категорій осіб, що перебувають на лікуванні в санаторно-курортному комплексі.

На реалізацію бюджетної програми «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» та журналу «Віче» передбачені асигнування по загальному фонду в сумі 26 624,9 тис. гривень.

З них планується спрямувати на створення телепрограм і передач про діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, комітетів та комісій, а також трансляцію засідань Верховної Ради України, забезпечення органів державної влади, підприємств, установ, організацій та населення об’єктивною інформацією про діяльність органу законодавчої влади.

Також за вказаною бюджетною програмою передбачається спрямувати видатки на фінансову підтримку газети «Голос України» та журналу «Віче», засновником яких є Верховна Рада України, з метою забезпечення їх випуску.

Державне управління справами

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 1 281 913,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 131 033,7 тис. грн., по спеціальному — 150 880,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України» передбачено видатки у загальному обсязі 281 816,3 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 276 081,6 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 734,7 тис. гривень.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» за бюджетною програмою «Виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків» передбачаються видатки у сумі 3 138,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено видатки в обсязі 102 852 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 90 352 тис. грн., по спеціальному — 12 500 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачаються у сумі 49 912,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 48 884,7 тис. грн., спеціального фонду — 1 028 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 10 859,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 3 666,6 тис. грн., спеціальному — 7 193 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» на 2014 рік передбачені видатки в сумі 175 725,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –99 065 тис. грн., спеціальному фонду — 76 660,6 тис. гривень.

Бюджетна програма «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» спрямована на збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, наукову та естетичну цінність, забезпечення подальшого науково-обґрунтованого розвитку заповідної справи в Україні.

Зокрема, на утримання 5 установ природно-заповідного фонду площею 129 тис. га, що знаходяться в підпорядкуванні Державного управління справами, у 2014 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в сумі 34 895,8 тис. гривень.

Крім того, кошти спеціального фонду на 2014 рік по зазначеній бюджетній програмі заплановані в обсязі 10 814,3 тис. грн., які спрямовуватимуться на видатки, пов’язані з утриманням установ природно-заповідного.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» передбачено видатки в сумі 392 202,7 тис. грн., з яких загальний фонд — 355 252,7 тис. грн., спеціальний фонд — 36 950 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю «Київські солісти» та створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», фінансова підтримка інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» передбачені видатки по загальному фонду на 2014 рік в сумі 16 974,6 тис. гривень.

Метою бюджетної програми «Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом» є оперативне перевезення вищих посадових осіб та забезпечення при цьому високого рівня безпеки польотів. Бюджетні призначення передбачаються на покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Державного авіаційного підприємства «Україна» (оплата праці, технічне обслуговування, дообладнання та ремонт повітряних суден, авіаційне страхування, аеропортові витрати, підтримання рівня підготовки льотного та технічного персоналу, розвиток інфраструктури).

За рахунок запланованих на 2014 рік коштів у сумі 187 912 тис. грн. планується проведення оперативного і періодичного техобслуговування повітряного парку, оплату праці, авіаційне страхування, аеропортові витрати, підтримку рівня підготовки льотного складу.

За бюджетною програмою «Виплата Державних премій України» на 2014 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 2 300 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів у наступному році будуть виплачуватися Національні премії України імені Тараса Шевченка громадянам за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики.

Також у 2014 році будуть виплачуватися Державні премії України в галузі освіти.

За бюджетною програмою «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 509,3 тис. гривень.

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабiнету Мiнiстрiв України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабiнету Мiнiстрiв Українипередбачено в сумі 293 374,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 284 497,5 тис. грн., по спеціальному — 8 876,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» передбачено видатки у загальному обсязі 255 531,8 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 246 667 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 8 864,8 тис. гривень.

Для здійснення фінансової підтримки газети «Урядовий кур’єр», засновником якої є Кабінет Міністрів України, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» передбачено видатки у сумі 4 489 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» враховані видатки по загальному фонду в обсязі 20 339,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам’яті» передбачено видатки у сумі 5 802,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 5 790,9 тис. грн., спеціального фонду — 12 тис. гривень.

У 2014 році за результатами діяльності інституту планується видання монографій, збірників, наукових статей, наукової літератури.

У проекті Державного бюджету на 2014 рік з метою забезпечення технічного розслідування авіаційних подій з цивільними суднами, що сталися на території України, та з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також забезпечення упередження таких подій у майбутньому за бюджетною програмою «Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро» враховані видатки загального фонду в обсязі 7 210,9 тис. гривень.

Державна судова адміністрація України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 4 566 803 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 3 641 840,8 тис. грн., по спеціальному — 924 962,2 тис. грн., який сформовано за рахунок надходжень судового збору, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

За бюджетною програмою «Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 55 404,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 37 115,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 351 033,4 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 230 064,6 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 9 504,2 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 29 123,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 806 934 тис. грн. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 548 607,0 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 21 050,9 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 42 153,4 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими загальними судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 2 501 231 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 1 549 885,9 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 107 734,2 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 290 462,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 154 691,9 тис. грн. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 102 847,0 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 6 753,3 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 8 666,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» передбачено в обсязі 35 967,1 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 22 215,2 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 2 700,8 тис. грн., інші поточні видатки — 2 987 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 27 437,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Виконання рішень судів на користь суддів» передбачено в обсязі 10 000 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 269 330,2 тис. грн. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 127 881,7 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 8 535,9 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 86 878,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 317 657 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 191 909,3 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 13 506 тис. грн., інші поточні видатки — в обсязі 43 458,2 тис. гривень.

Верховний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Верховного суду України передбачено в сумі 105 379 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 101 669 тис. грн., по спеціальному — 3 710 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Верховним Судом України» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 105 379 тис. грн.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 57 691,2 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1 878,4 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 26 569,4 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 1 075,1 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки, принтерів, тощо.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ передбачено в сумі 120 348,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 110 348,6 тис. грн., по спеціальному — 10 000 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 120 348,6 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 80 308,9 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1 121,2 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 11 958,3 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 2 874,1 тис. грн. на укомплектацію сейфами для зберігання судових матеріалів, забезпечення оргтехнікою залів судового засідання тощо.

Вищий господарський суд України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Вищого господарського суду України передбачено в сумі 144 224,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 110 380,2 тис. грн., по спеціальному — 33 844,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України» по загальному та спеціальному фондах державного бюджету передбачено в обсязі 144 224,7 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 81 761,7 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2 193,4 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 11 771,3 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 22 888,3 тис. грн. для придбання принтерів, комп’ютерної і оргтехніки, будівництва нового приміщення Суду.

Вищий адміністративний суд України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Вищого адміністративного суду України передбачено в сумі 109 098 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 106 417 тис. грн., по спеціальному — 2 681 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 109 098 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 69 962,3 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1 572,9 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 7 256,9 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 426,5 тис. грн. для придбання принтерів, комп’ютерної і оргтехніки, проведення капітального ремонту приміщення суду.

Конституційний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Конституційного Суду України передбачено в сумі 64 280,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 64 280,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» передбачено в обсязі 64 280,6 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 43 657,0 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2 075,1 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 4 413,1 тис. гривень.

Генеральна прокуратура України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік для Генеральної прокуратури передбачені видатки в сумі 3 201 594,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 3 200 529,2 тис. грн. та спеціальному фонду — 1 065 тис. гривень.

Зазначені видатки розподілені за бюджетною програмою «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» та будуть спрямовані на забезпечення функціонування органів прокуратури, подовження реалізації запроваджених у 2012 році норм нового Кримінального процесуального кодексу (функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань, утримання новостворених режимно-секретних підрозділів), перепідготовку працівників прокуратури та навчання студентів денної форми навчання Національною академією прокуратури.

Міністерство внутрішніх справ України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства внутрішніх справ України передбачено в сумі 18 384 322,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 15 874 079,6 тис. грн., по спеціальному — 2 510 243,1 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ» передбачено у сумі 324 159,3 тис. грн., з яких за загальним фондом — 322 270 тис. грн., за спеціальним — 1 889,3 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

За бюджетною програмою «Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції» видатки загального фонду передбачені у сумі 10 529 888,6 тис. грн., видатки спеціального фонду передбачені у сумі 1 290 535,1 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях» збільшено на 531,5 тис. грн. і визначено у сумі 11 237 тис. гривень.

За рахунок запланованих коштів передбачається виконання покладених на український миротворчий персонал завдань.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і IV рівнів акредитації» передбачені видатки у сумі 690 572,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 408 575,4 тис. грн., по спеціальному — 281 997 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» видатки загального фонду у сумі 456 640 тис. грн., видатки спеціального фонду становлять 126 047,2 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на підвищення мінімальної заробітної плати працівників та на медичне забезпечення в медичних закладах системи МВС працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та працівників Державної міграційної служби.

За бюджетною програмою «Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» визначено у сумі 75 752,3 тис. грн., з яких за загальним фондом — 58 690,3 тис. грн., за спеціальним фондом — 17 062 тис. гривень.

За рахунок передбачених програмою бюджетних асигнувань у 2014 році буде забезпечено: фінансування дошкільних навчальних закладів та дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку; підвищення мінімальної заробітної плати працівників.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» передбачено у сумі 3 733,9 тис. гривень.

За рахунок запланованих коштів буде забезпечено: фінансування Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю; підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати; оплата комунальних послуг і енергоносіїв; впровадження у практику результатів наукових та інформаційно-аналітичних розробок з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Для реалізації бюджетної програми «Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів» в проекті державного бюджету на 2014 рік передбачені видатки в сумі 19 687,1 тис. грн., які будуть спрямовані на оплату праці 453 працівників центральної та обласних рад товариства, якими забезпечуватиметься підготовка 1 950 спортсменів в 73 спортивних секціях та організовуватиметься фізкультурно-спортивна робота в 972 колективах фізичної культури правоохоронних органів, на проведення 14 спортивних заходів, в яких приймуть участь більш ніж 2 500 учасників.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 65 934,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу» видатки встановлено в сумі 2 245 418,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 172 484,5 тис. грн., спеціальному фонду — 72 934,4 тис. гривень. Це дозволить забезпечити особовий склад Держприкордонслужби належними видами грошового утримання та заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіями і комунальними послугами, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України» видатки визначено в сумі 139 602,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 132 464,7 тис. грн., спеціальному фонду — 7 137,8 тис. гривень.Зазначені кошти будуть спрямовані на підготовку офіцерів тактичного та оперативно-тактичного рівнів, підвищення кваліфікації особового складу.

За бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України» передбачені видатки по спеціальному фонду в сумі 2 310,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Облаштування та реконструкція державного кордону» видатки визначені по загальному фонду в сумі 6 712,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 39 597,6 тис. гривень.

За рахунок цих видатків планується забезпечити утримання та функціонування розвідувального органу Держприкордонслужби.

Для забезпечення матеріально-технічного забезпечення недоторканості державного кордону та охорони її виключно (морської) економічної зони, приведення її у відповідність до вимог Конституції та законодавства України шляхом будівництва нових (придбання) будівель та споруд для розміщення підрозділів охорони державного кордону, проведення проектно-вишукувальних робіт, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд підрозділів охорони кордону і забезпечення, адміністративних будівель, об’єктів соціально-культурного та побутового призначення за бюджетною програмою «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Державної прикордонної служби України» передбачено видатки по спеціальному фонду у сумі 1 863,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління внутрішніми військами» передбачено по загальному фонду у сумі 46 674,5 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

Видатки за бюджетною програмою «Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та охорона особливо важливих об’єктів» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено у сумі 1 382 318,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 202 315,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 180 003 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати, на компенсаційні виплати інвалідам.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» передбачено у сумі 90 887,4 тис. грн., видатки спеціального фонду встановлено у сумі 6 547 тис. гривень.

За рахунок передбачених програмою бюджетних асигнувань у 2014 році буде забезпечено потребу внутрішніх військ МВС у кваліфікованих кадрах.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах» передбачено у сумі 19 902,1 тис. грн., видатки спеціального фонду визначено у сумі 20 316,1 тис. гривень.

Передбачені за програмою кошти планується спрямувати на медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу внутрішніх військ МВС та для підвищення мінімальної заробітної плати працівників.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» передбачено у сумі 30 406,1 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» передбачено видатки загального фонду у сумі 255 804 тис. грн., видатки спеціального фонду визначено у сумі 501 600 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення мінімальної заробітної плати працівників.

Для реалізації бюджетної програми «Внески до Міжнародної організації з міграції» у проекті державного бюджету на 2014 рік враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 175 тис. гривень.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства енергетики та вугільної промисловості України передбачено в сумі 17 798 787,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 14 818 546,7 тис. грн., по спеціальному — 2 980 240,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості» передбачено видатки у загальному обсязі 42 421,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 40 881,4 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 540 тис. гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості» передбачені у сумі 17 171,2 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» видатки передбачені у загальній сумі 943 100,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 937 800 тис. грн., спеціальному фонду — 5 300,3 тис. грн. на забезпечення фінансування наступних напрямів:

– здійснення заходів з ліквідації збиткових вугледобувних підприємств (86 проектів);

– утримання 9 шахт ІІІ групи;

– утримання у безпечному стані 15 водовідливних комплексів.

За бюджетною програмою «Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 59 928,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 50 918,4 тис. грн., видатки спеціального фонду передбачені в обсязі 9 009,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 434 238,1 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовуватися на забезпечення готовності штабу та 12 загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов’язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів тощо.

За бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 13 301 847,8 тис. гривень.

З урахуванням розпочатого процесу приватизації і передачі в концесію державних вугледобувних підприємств такий обсяг фінансування дозволить виконати норми Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та забезпечить своєчасність виплати заробітної плати шахтарям та виконання зобов’язань з оплати спожитої електричної енергії.

За бюджетною програмою «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 26 529,1 тис. гривень.

У 2014 році передбачається забезпечити фізичним захистом 3 об’єкти Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 20 об’єктів, розташованих на території колишнього уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод», а також здійснити розроблення нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

За бюджетною програмою «Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік передбачені у сумі 8 500 тис. грн., що відповідає показнику на 2014 рік Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1029.

У 2014 році передбачається спрямувати бюджетні призначення на: виконання першочергових природоохоронних робіт на уранових об’єктах, проведення моніторингу навколишнього природного середовища на хвостосховищах та в їх санітарно-захисній зоні.

За бюджетною програмою «Внесок України до Енергетичного Співтовариства» у проекті державного бюджету на 2013 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 660,7 тис. грн., що забезпечить здійснення внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства.

У проекті державного бюджету за бюджетною програмою «Повернення коштів, наданих на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку» передбачаються кошти за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 283 578,6 тис. гривень.

Зазначена сума включає обсяги повернення кредитів, відсотки за його користування та кошти для виконання гарантійних зобов’язань за запозиченням, залученим Міненерговугілля у 2013 році для реалізації проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 521.

За бюджетною програмою «Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора» відображається реалізація Проекту «Реабілітації гідроелектростанцій»

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Впроваджувальна установа: Міненерговугілля

Мета: надання допомоги Міненерговугілля в розробці та впровадженні заходів, необхідних для реалізації Плану дій Україна — ЄС для енергетичного сектора та програми пріоритетних інвестицій в інфраструктуру енергетики.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 1 710 тис. гривень.

За бюджетною програмою « Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» відображається реалізація таких проектів:

Проект «Реабілітації гідроелектростанцій»Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Угода про позику від 19.09.2005 № 4795-UA

Дата ратифікації: 21.12.2005 (Закон України № 3256-IV)

Дата набуття чинності: 03.02.2006

Дата закриття позики: 30.06.2014

Сума позики — 106 млн. дол. США,

Впроваджувальна установа: ПАТ «Укргідроенерго».

Мета: збільшення виробничих потужностей гідроенергетики, підвищення надійності і ефективності роботи ГЕС та покращення технічних параметрів їх функціонування, підвищення рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС, приведення існуючого режиму роботи ГЕС у відповідність із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища для мінімізації негативного впливу на екологічний стан басейну Дніпра, покращення екологічної ситуації довкілля за рахунок вироблення екологічно чистої електроенергії.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено видатки у сумі 66 594 тис. гривень.

Додаткове фінансування Проекту реабілітації гідроелектростанцій

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Угода про позику від 03.02.2010 №7791-UA

Дата ратифікації: 06.07.2010 (Закон України №24-VI)

Дата набуття чинності: 03.08.2010

Дата закриття позики: 30.06.2014

Сума позики — 60 млн. дол. США, (ПАТ «Укргідроенерго»)

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено видатки за спеціальним фондом у сумі 161 208 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» відображається реалізація таких проектів:

Проект «Реабілітація ГЕС ПАТ «Укргідроенерго»

Впроваджувальна установа: ПАТ «Укргідроенерго»

Дата підписання угоди: Кредитна угода між Україною та ЄБРР, Проектна угода між ПАТ «Укргідроенерго» та ЄБРР підписані 29.09.2011. Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Мінпаливенерго, НКРЕ та ПАТ «Укргідроенерго» була підписана 16.05.2012.

18 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 5255-VI «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». Листом від 21.12.2012 ЄБРР повідомив про набуття чинності угодами по Проекту. 16.05.2012 укладено Субкредитну угоду в рамках Проекту. Сума позики: 200 000 тис. євро

Фінансова угода між Україною та ЄІБ за Проектом була підписана 21.09.2012 року. Субкредитну угоду в рамках проекту підписано 12 грудня 2012 року.

21.12.2012 року Угоди за Проектом набули чинності. Сума позики — 200 000 тис. євро

Мета проекту: Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10 % збільшення потужності.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 570 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні» відображається реалізація проекту «Передача електроенергії».

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Впроваджувальна установа: НЕК «Укренерго»

Сума позики 200 млн. дол. США.

Угода про позику: від 09.11.2007 № 4868

Дата ратифікації: 29.10.2008 (Закон України № 622-VI)

Дата набуття чинності: 05.12.2008

Дата завершення проекту: 31.12.2014

Мета: підвищення рівня надійності постачання електроенергії за допомогою реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії. Цей проект спрямований також на посилення інституційних можливостей оператора передавальної системи НЕК «Укренерго».

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 450 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Будівництво ПЛ 750кВт Рівненська АЕС-Київська» відображається реалізація Проекту «Будівництво ПЛ 750кВт Рівненська АЕС-Київська»

Проект знаходиться на стадії реалізації.

Позика ЄІБ: 150 млн. євро.

Позика ЄБРР: 150 млн. євро.

Бенефіціар — НЕК «Укренерго».

Позичальник — Україна.

Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту була підписана 08.10.2008 року (від імені України) та 20.10.2008 (від імені ЄІБ).

08.10.2008 між Міністерством фінансів України, Мінпаливенерго, НКРЕ та ДП «НЕК «Укренерго» була підписана Субкредитна угода № 28020–02/128. 01.04.2009 ВРУ прийняла Закон України № 1215-VI про ратифікацію Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська) між Україною та ЄІБ, підписану 08.10.2008 року у м. Києві. 15.09.2009 Угоди за Проектом набули чинності.

28.02.2008 були підписані Кредитна та Проектна угоди з ЄБРР за проектом № 37598.

07.12.2007 між Міністерством фінансів України, НКРЕ та ДП «НЕК «Укренерго» на виконання умов Кредитної угоди по Проекту було укладено Субкредитну угоду № 28000–04/202.

29.10.2008 Верховною Радою було прийнято Закон про ратифікацію зазначених Угод № 621-VI. 24.03.2009 Угоди набули чинності.

Мета проекту: ліквідація існуючого обмеження на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 740 000 тис. грн., які передбачені на оплату товарів, робіт та послуг за Контрактами на будівництво повітряної лінії.

За бюджетною програмою «Будівництво ПЛ 750кВт Запорізька АЕС-Каховська» відображається реалізація Проекту «Будівництво ПЛ 750кВт Запорізька АЕС-Каховська»

З метою реалізації проекту «Будівництво високовольтної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська» Україною залучено кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) з подальшим їх рекредитуванням безпосередньому виконавцю, державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго».

19.10.2010 підписано Кредитну угоду між Україною та ЄБРР, Проектну угоду між ДП «НЕК «Укренерго» та ЄБРР; 16.09.2011 Фінансову угоду між Україною та ЄІБ, Проектну угоду між ДП «НЕК «Укренерго» та ЄІБ.

Сума кредитів 175 млн. євро від ЄБРР та 175 млн. євро від ЄІБ.

Мета проекту: максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції, підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС) тощо.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 560 000 тис. грн., які передбачені на оплату товарів, робіт та послуг за Контрактами на будівництво повітряної лінії.

За бюджетною програмою «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)» відображається реалізація Проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)»

Загальна вартість проекту: 85,32 млн. євро.

Бенефіціар — Укренерго.

Позичальник — Україна

Кредитор — KfW.

Позика KfW — 65,5 млн. євро (25 млн. євро частина KfW та 40,5 млн. євро, кошти державного бюджету ФРН — пільгова частина).

Мета проекту: підвищення рівня безпеки, надійності, ефективності і якості передавання електроенергії шляхом реабілітації підстанцій, які досить тривалий час знаходяться в експлуатації та мають, в переважній частині, електрообладнання, яке в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний термін, гарантований виробником.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 131 300 тис. гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України передбачено в сумі 1 348 493,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 916 393,8 тис. грн., по спеціальному — 432 099,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 146 495,8 тис. грн., видатки спеціального фонду — 30 тис. гривень.

Для виконання фінансових зобов’язань із сплати внесків України до Світової організації торгівлі та до Єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав за бюджетною програмою «Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД» у проекті державного бюджету на 2014 рік враховані кошти загального фонду у сумі 12 504,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках» у проекті державного бюджету на 2014 рік враховано кошти загального фонду в обсязі 4 606,2 тис. грн. для забезпечення проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, міждержавних комісій, організації в рамках спільних засідань комісій ділових рад, бізнес-форумів, круглих столів, презентацій тощо, а також забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та ярмарках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені у сумі 14 598,1 тис. грн., з них по загальному фонду — 12 091,4 тис. грн., спеціальному — 2 506,7 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва» на 2014 рік видатки передбачені в обсязі 3 092,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 2 976,8 тис. грн., спеціального фонду — 115,9 тис. гривень.

На 2014 рік для випуску спеціалізованого періодичного видання — журналів «Економіка України», «Вісник державних закупівель», засновником яких є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель» передбачаються видатки у сумі 3 410,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік по загальному фонду передбачені у сумі 2 365,3 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

На 2014 рік проектом Державного бюджету України на виконання бюджетної програми «Державний метрологічний нагляд» передбачаються видатки загального фонду у сумі 1 097,1 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2014 рік коштів передбачається проведення державними інспекторами перевірок з державного метрологічного нагляду.

За бюджетною програмою «Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві «Горлівський хімічний завод» видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік передбачені у сумі 2 512,5 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачається виконання необхідних робіт, пов’язаних з вилучення залишків промислових кислот та інших промислових хімічних відходів на державному підприємстві «Горлівський хімічний завод».

За бюджетною програмою «Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках» видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік передбачені у сумі 375 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовані на підготовку та участь українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання, а також на забезпечення діяльності міжурядових двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 37 927 тис. гривень.

На 2014 рік проектом Державного бюджету України на виконання бюджетної програми «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів» передбачаються видатки загального фонду у сумі 2 577,8 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2014 рік коштів передбачається відбір працівниками територіальних органів у справах захисту прав споживачів зразків товарів для проведення їх досліджень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10 079 тис. гривень.

У 2014 році фінансування витрат підприємств системи державного резерву та відповідальних зберігачів щодо обслуговування запасів державного резерву буде здійснюватися за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву».

Видатки на зазначену мету передбачені в сумі 135 271,3 тис. грн., з яких по загальному фонду 59 080,3 тис. грн., що на 3 097,9 тис. грн. або 5,5 % більше ніж у 2013 році.

Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшено на 3 174,7 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 76 191 тис. грн., які планується забезпечити за рахунок 10 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (29 172 тис. грн.), реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (1 056 тис. грн.) та власних надходжень підприємств системи державного резерву (45 963 тис. грн.).

У проекті державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву» передбачені видатки на поповнення запасів державного резерву відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури та норм накопичення в сумі 262 548 тис. грн. по спеціальному фонду за рахунок 90 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

За бюджетною програмою «Керівництво у сфері інтелектуальної власності» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 8 499,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 26 917,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження» передбачені видатки загального фонду у сумі 393,5 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою «Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів» передбачені кошти спеціального фонду у сумі 6 000 тис. гривень. Джерелом фінансування є штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Реалізація програми сприятиме залученню кредитних ресурсів на впровадження сучасних енергоефективних технологій у виробничій сфері.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері статистики» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 553 419,5 тис. грн., видатки спеціального фонду — 25 006,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Статистичні спостереження та переписи» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 4 883,1 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки за бюджетною програмою «Обстеження умов життя домогосподарств» враховані у сумі 1 598,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 1 603,5 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

Бюджетна програма «Реформування державної статистики» виконується в рамках реалізаціїПроекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень». Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Впроваджувальна установа: Державна служба статистики України

Сума позики — 32 млн. дол. США.

Угода про позику від 15.07.2004 № 4729-UA

Дата ратифікації: 18.05.2005 (Закон № 2568-IV)

Дата набуття чинності: 15.06.2005

Дата закриття позики: 31.12.2013.

Мета: створення сталої системи державної статистики України шляхом її комплексного та системного реформування для більш повного задоволення потреб органів державного управління та інших користувачів в об’єктивній статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей та секторів економіки.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено видатки за спеціальним фондом у сумі 59 700,9 тис. грн. та за загальним фондом у сумі 286,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері експортного контролю» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 7 119,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю» передбачаються видатки по загальному фонду у сумі 781,8 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за цінами» передбачаються видатки загального фонду у сумі 12 791,1 тис. гривень.

Додаткове фінансування Проекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень»

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Сума позики — 10 млн. дол. США

Угода про позику від 25.12.2012 № 8224-UA

Дата набуття чинності: 06.02.13

Дата закриття позики: 31.12.2013

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено видатки за спеціальним фондом у сумі 55 204,9 тис. гривень.

Міністерство закордонних справ України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства закордонних справ України передбачено в сумі 9715 069,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 962 197,4 тис. грн., по спеціальному — 8 872,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 73 175,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів» у проекті державного бюджету на 2014 ріквраховані кошти у сумі 54 250,5 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 805 049,4 тис. гривень.

У складі спеціального фонду враховані видатки у сумі 7 206,4 тис. грн., які планується отримати у 2014 році підприємством комплексного обслуговування Посольства України в Російській Федерації як власні надходження від господарської діяльності з подальшим їх спрямуванням на утримання цього підприємства.

З метою виконання бюджетної програми «Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України» у законопроекті враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 4 124,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення головування України у міжнародних інституціях» враховані кошти загального фонду державного бюджету в обсязі 10 643,3 тис. грн., зокрема на забезпечення завершення головування України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та на головування України в Співдружності Незалежних Держав (СНД).

За бюджетною програмою «Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п’ятої-сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії» у 2014 році видатки передбачені в обсязі 11 915,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 10 250,1 тис. грн., спеціального фонду — 1 665,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою«Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» на 2014 рік по загальному фонду передбачено 1 203,8 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується провести культурно-освітні заходи, культурно-мистецькі заходи, видати наукові публіцистичні, художні твори та збірки для закордонних українців.

Для реалізації бюджетної програми «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» враховані кошти в обсязі 3 500 тис. гривень.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного комітету телебачення і радіомовлення України передбачено в сумі 771 590,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 637 020,1 тис. грн., по спеціальному — 134 570,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 18 313,7 тис. грн., видатки спеціального фонду — 200 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачено видатки у сумі 13 094,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 11 354,4 тис. грн., спеціального фонду — 1 740 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 4 323,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 3 342,9 тис. грн., спеціального фонду — 980,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності» передбачаються видатки обсягом 9 731,3 тис. гривень. З них видатки загального фонду визначено в обсязі 9 724,3 тис. грн., видатки спеціального фонду — 7 тис. гривень.

В межах цих коштів буде надано фінансову підтримку обласним осередкам Національної спілкижурналістів для підтримки статутної діяльності.

Також буде надано фінансову підтримку друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, періодичним виданням літературно-художнього напрямку, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче ІІІ рівня акредитації, засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов та культур національних меншин.

За бюджетною програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews» на 2014 рік передбачено 685 959,2 тис. гривень. З них видатки загального фонду визначено в обсязі 554 315,8 тис. грн., видатки спеціального фонду — 131 643,4 тис. гривень.

Державне замовлення на виробництво телерадіопрограм буде виконуватися Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, державною телерадіокомпанією «Культура», державною телерадіокомпанією «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державними обласними та регіональними телерадіоорганізаціями.

За бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» на 2014 рік передбачено видатки у сумі 37 500 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів планується забезпечувати подальше наповнення фондів бібліотек системи Міністерства культури, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, бібліотек академічних інститутів НАН України, а також посольств та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких товариств національних меншин України та інших державних та громадських організацій.

За бюджетною програмою «Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків, та премії в інформаційній галузі» у проекті бюджету на 2014 рік передбачено 2 169 тис. гривень.

За рахунок цих коштів буде забезпечено виплату державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків, та премій в інформаційній галузі.

За бюджетною програмою «Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходів» за загальним фондом державного бюджету на 2014 рік плануються видатки у сумі 300 тис. гривень.

Міністерство культури України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства культури України передбачено в сумі 2 532 587,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 238 563,5 тис. грн., по спеціальному — 294 024,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері культури» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 26 084,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері розвитку культури» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачаються у сумі 11 591,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 6 391,2 тис. грн., спеціального фонду — 5 200 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою «Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 88 538,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 87 386,2 тис. грн., спеціального фонду — 1 152,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 43 621,4 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду складають 37 992,4 тис. грн., по спеціальному фонду — 5 629 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 626 356,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 494 481,6 тис. грн., спеціального фонду — 131 874,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 55 640,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 12 617,9 тис. грн., спеціального фонду — 43 022,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства «Просвіта» по загальному фонду передбачено на 2014 рік в обсязі 10 000 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка національних театрів» по загальному фонду передбачені на 2014 рік в обсязі 555 455,5 тис. гривень.

За державною програмою «Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій»передбачено на 2014 рік по загальному фонду видатки в обсязі 394 511,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва» на 2014 рік передбачено видатки за загальним фондом в обсязі 8 719,5 тис. гривень.

Видатки будуть спрямовані на виплату грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва, галузевих премій і державних та довічних стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва, державних стипендій для підтримки діячів літератури та мистецтва, стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва.

За бюджетною програмою «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам’яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» на 2014 рік передбачено видатки в обсязі — 43 371,5 тис. грн., в тому числі за загальним фондом — 21 280,4 тис. грн., за спеціальним фондом — 22 091,1 тис. гривень.

У наступному році планується провести культурно-мистецькі та культурологічні загальнодержавні заходи, і надати державну підтримку регіональним культурним ініціативам та аматорського мистецтва, заходи із вшанування пам’яті, заходи із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходи, пов’язані із забезпеченням свободи совісті та релігії, заходи із забезпечення розвитку та застосування української мови.

За бюджетною програмою «Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» у 2014 році передбачено видатки в обсязі 324 880,6 тис. грн., з яких 301 968,7 тис. грн. за загальним та 22 911,9 тис. грн. за спеціальним фондом.

За бюджетною програмою «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української всесвітньої Координаційної ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин» на 2014 рікпередбачається по загальному фонду спрямувати видатки в обсязі 1 687,6 тис. гривень.

У 2014 році будуть проведені культурно-мистецькі заходи національних меншин, культурно-мистецькі заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, культурно-мистецькі заходи УВКР, культурно-освітні заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців» у 2014 році планується виділити 9 971,7 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів передбачається надати фінансову підтримку друкованим періодичним культурологічним виданням, засновником яких є Міністерство культури, газетам мовами національних меншин.

За бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури і пам’яток культурної спадщини» на 2014 рік передбачено видатки в сумі 248 699,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 188 057,5 тис. грн., видатки по спеціальному фонду враховано у сумі 60 642,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері кінематографії» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 4 556,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою«Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» видатки на 2014 рік передбачено в обсязі 115 422 тис. грн., в тому числі за загальним фондом — 113 922 тис. грн., за спеціальним фондом — 1 500 тис. гривень.

За бюджетною програмою«Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України» на 2014 рік передбачено по загальному фонду 2 929,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою«Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії» видатки на 2014 рік передбачено в сумі 550 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» для Черкаської області видатки на 2014 рік передбачено по спеціальному фонду в сумі 5 000 тис. гривень.

Державне агентство лісових ресурсів України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного агентства лісових ресурсів України передбачено в сумі 641 072,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 616 203,7 тис. грн., по спеціальному — 24 868,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» передбачені видатки в обсязі 46 103,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду в обсязі 46 060,2 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 43 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачено видатки у сумі 10 577,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 7 577,4 тис. грн., спеціального фонду — 3 000,4 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та здійснення підготовки наукових кадрів.

У проекті державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» планується спрямувати видатки у сумі 584 391,4 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 562 566,1 тис. грн. та спеціального фонду — 21 825,3 тис. гривень.

За рахунок вищезазначених коштів буде здійснено заходи з лісовпорядкування, авіаційної та наземної охорони лісів від пожеж, проведення боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, на забезпечення функціонування державної лісової охорони, загальногосподарські та адміністративні витрати з ведення лісового і мисливського господарства та збереження природно-заповідного фонду України, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

Міністерство оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено в сумі 14 559 769 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 13 528 655,3 тис. грн., по спеціальному –1 031 113,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та військове управління Збройними Силами України» видатки збільшено порівняно з 2013 роком на 14 883,2 тис. грн. і передбачено у сумі 236 196,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 235 546,7 тис. грн., по спеціальному фонду — 650 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на утримання центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» передбачені видатки у сумі 11 511 249,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 11 120 249,7 тис. грн., по спеціальному фонду — 390 999,8 тис. гривень.

Це дозволить забезпечити особовий склад належними видами грошового забезпечення та заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіями та комунальними послугами, продовольством, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

Зазначені видатки також планується спрямувати на реформування армії, підготовку військ, технічне обслуговування та ремонт озброєння і військової техніки, будівництво (реконструкцію) військових об’єктів, виконання заходів з міжнародного військового співробітництва та участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, захист важливих державних об’єктів.

За бюджетною програмою «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни» видатки збільшено порівняно з 2013 роком на 57 136,8 тис. грн. і визначено у сумі 1 197 059,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 796 199,9 тис. грн., по спеціальному фонду — 400 859,2 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на утримання медичного персоналу, забезпечення діяльності лікувальних та санаторно-курортних закладів, придбання медикаментів та медичного обладнання.

За бюджетною програмою «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді» видатки збільшено порівняно з 2013 роком на 55 127,4 тис. грн. і визначено у сумі 993 385,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 824 591,4 тис. грн., по спеціальному фонду –168 794 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на підготовку офіцерських та науково-педагогічних кадрів, ліцеїстів, студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, перепідготовку та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців.

За бюджетною програмою «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» передбачені видатки у сумі 463 316,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 456 816,3 тис. грн., по спеціальному фонду — 6 500 тис. гривень.

Зазначені видатки передбачається спрямувати на закупівлю нової та модернізованої військової техніки, озброєння, засобів автоматизації та спеціального обладнання, створення цифрової системи зв’язку Збройних Сил України, а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з їх розробки.

За бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» передбачені видатки по спеціальному фонду у сумі 10 750 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво (придбання) та реконструкцію житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

За бюджетною програмою «Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України» передбачені видатки у сумі 147 812 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 95 251,3 тис. грн., по спеціальному фонду — 52 560,7 тис. гривень.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на заходи з утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, компонентів рідкого ракетного палива, а також на створення умов, що гарантують безпеку населення і господарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

Міністерство освіти і науки України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства освіти і науки України передбачено в сумі 25 168 339,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 16 970 125,7 тис. грн., по спеціальному — 8 198 213,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 980,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік в цілому передбачені у сумі 500 308,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 333 162,8 тис. грн., спеціальному –167 145,3 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 486 цілісний майновий комплекс Національного університету біоресурсів і природокористування України, включаючи Українську лабораторію якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, передано до сфери управління Міністерства освіти і науки.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

Видатки за бюджетною програмою «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені по загальному фонду у сумі 19 228,8 тис. гривень.

У 2014 році планується виплачувати Державні премії України в галузі науки і техніки, щорічні премії Президента України для молодих учених, стипендії Президента України для молодих вчених, стипендії видатним діячам освіти (дворічні), стипендії видатним діячам освіти (довічні).

За бюджетною програмою «Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 174 366,1 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду — 168 382,2 тис. грн., спеціальному фонду — 5 983,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 45 437,9 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду — 36 880,4 тис. грн., спеціальному фонду — 8 557,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 1 484 958,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 326 434,5 тис. грн., спеціального фонду — 158 524,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 4 024 702,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 3 185 396,6 тис. грн., спеціального фонду — 839 305,7 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 486 цілісний майновий комплекс Національного університету біоресурсів і природокористування України передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, включаючи й інші структурні підрозділи.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 485 цілісний майновий комплекс Дніпропетровського державного аграрного університету передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, включаючи й інші структурні підрозділи.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 №396 цілісний майновий комплекс Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обласної ради з 1 січня 2014 року передано до сфери управління Міністерства освіти і науки.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 17 224 403,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 10 599 673,2 тис. грн., спеціального фонду — 6 624 730,2 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 486 цілісний майновий комплекс Національного університету біоресурсів і природокористування України передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, включаючи й інші структурні підрозділи.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 485 цілісний майновий комплекс Дніпропетровського державного аграрного університету передано до сфери управління Міністерства освіти і науки.

За бюджетною програмою «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 67 222,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 64 715,9 тис. грн., спеціального фонду — 2 506,6 тис. гривень.

На виготовлення документів про освіту враховано 30607,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 2 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті» на 2014 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 38 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти» на 2014 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 5 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, які закінчили навчальні заклади державної і комунальної форми власності у поточному році, уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах, і працюють на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 100 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 42 609,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 30 057,6 тис. грн., спеціального фонду — 12 551,6 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 486 цілісний майновий комплекс Національного університету біоресурсів і природокористування України передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, включаючи й інші структурні підрозділи.

За бюджетною програмою «Функціонування музеїв» на 2014 рік передбачено видатки в сумі 11 538,2 тис. грн., у тому числі по загальному 10 118,4 тис. грн., по спеціальному фонду — 1 419,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 911 528,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 584 782,2 тис. грн., спеціального фонду — 326 746 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені видатки у сумі 103 766,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 81 122,5 тис. грн., спеціального фонду — 22 643,8 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

З метою участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах і установах Міністерства освіти і науки, організації спортивної роботи та навчально-тренувального процесу в навчальних закладах всіх типів, проведенні спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді в складі видатків Міністерства освіти і науки передбачається бюджетна програма «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді».

Видатки за вказаною бюджетною програмою у проекті державного бюджету на 2014 рік враховані в сумі 59 480 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду — 54 391,9 тис. гривень.

Реалізація вказаної бюджетної програми буде здійснюватися Комітетом з фізичного виховання і спорту Міносвіти. Кошти за цією бюджетною програмою в наступному році будуть спрямовані на забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання і спорту та його підрозділів на місцях, в яких працюють 1013 працівників, 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, в яких різними видами спорту займаються 1080 учнів, а також на фінансову підтримку 30 спортивних споруд, на базі яких організована робота 77 секцій з різних видів спорту.

Міністерством освіти і науки видатки по спеціальному фонду цієї бюджетної програми заплановані в обсязі 5 088,1 тис. грн., які будуть спрямовані на проведення структурними підрозділами обласних управлінь з фізичного виховання і спорту фізкультурно-спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту.

За бюджетною програмою «Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 3 750 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 19 765,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників» на 2014 рік по спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 2 000 тис. грн., що у 1,2 рази більше, ніж передбачено на 2013 рік. За рахунок цих коштів буде надано кредити науково-педагогічним та педагогічним працівникам на будівництво (придбання) житла.

За бюджетною програмою «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 114 988,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 100 432,5 тис. грн., спеціального фонду — 14 555,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, проставлення апостиля» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 5 632,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 299,4 тис. грн., спеціального фонду — 4 333,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 4 185,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації» у проекті державного бюджету плануються видатки у сумі 11 377,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 11 317,6 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 60 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» видатки складають 23 952,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 23 702,5 тис. грн., по спеціальному фонду — 250 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою «Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» передбачено 18 750 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на фінансування завдань (проектів) інформатизації стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони, процесів соціально-економічного розвитку, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери, науки, освіти і культури відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації».

Також за рахунок вказаних коштів протягом 2014 року передбачається здійснити заходи щодо продовження впровадження в Україні електронного урядування, що дозволить створити якісно нові форми організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечити їх взаємодію з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

За бюджетною програмою «Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими та державним замовленням» видатки державного бюджету на 2014 рік передбачаються у сумі 54 400,1 тис. грн., з них видатки загального фонду — 50 603,1 тис. грн., спеціального фонду — 3 797 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів.

За бюджетною програмою «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік передбачаються у сумі 44 043,5 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів протягом 2014 року планується взяти участь у виконанні міжнародних науково-дослідних проектах.

За бюджетною програмою «Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки» видатки загального фонду державного бюджету на 2014 рік передбачаються у сумі 4 926,6 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів протягом 2014 року передбачається здійснити виплату довічних стипендій видатним діячам науки, дворічних стипендій видатним діячам науки.

За бюджетною програмою «Дослідження на антарктичній станції «Академік Вернадський» видатки державного бюджету на 2014 рік передбачаються у сумі 24 037,5 тис. грн., з них видатки загального фонду — 24 022,5 тис. грн., спеціального фонду — 15 тис. гривень.

Протягом 2014 року планується забезпечити проведення ХІХ та підготовку до ХХ українських антарктичних експедицій.

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 9 873 900,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 7 814 985,1 тис. грн., по спеціальному — 2 058 915,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 29 549,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 475,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 074,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік в цілому передбачені у сумі 89 888,9 тис. грн., з них по загальному фонду — 57 207,3 тис. грн., спеціальному — 32 681,6 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 2 344 512,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 772 706,3 тис. грн., спеціального фонду — 1 571 806,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 212 302,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 149 184,8 тис. грн., спеціального фонду — 63 117,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 1 265 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2014 році планується спрямувати видатки в обсязі 1 118 054,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 1 088 460 тис. грн. та по спеціальному фонду — 29 594,4 тис. гривень. Видатки на 2014 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 29 закладах МОЗ (з потужністю більше 7,3 тис. ліжок), зокрема, дітям — Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит», ветеранам війни — Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 55 389,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 8 023,3 тис. грн., спеціального фонду – 47 366,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2014 рік передбачаються видатки в обсязі 631 654,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 610 676,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 20 978,8 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 18 клінік наукових установ МОЗ (з потужністю 3 145 тис. ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування в обсязі 614 388,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 537 939,9 тис. грн. та по спеціальному фонду — 76 448,6 тис. гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 85,6 тис. осіб, в тому числі 43,7 тис. осіб, хворих на туберкульоз, (відповідно до норм Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз») у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2014 рік передбачаються видатки в обсязі 121 689,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 102 564,9 тис. грн. та по спеціальному фонду — 19 124,8 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 20 закладах МОЗ.

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів» передбачені видатки за загальним фондом — 172 771,5 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити здійснення боргових зобов’язань за кредитами, сплату відсотків, комісійної винагороди та інших комісій АТ «Укрексімбанк» за обслуговування розрахунків за кредитами, залученими під державні гарантії, та інших витрат, пов’язаних з обслуговуванням таких кредитів, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» враховані видатки в обсязі 146 096,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 135 555,9 тис. грн. та по спеціальному фонду — 10 540,7 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи тощо), на виготовлення бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 485,7 тис. осіб); на встановлення стипендій Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я та інші заходи.

Проектом державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 51 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 33 осіб в залежності від вартості лікування).

За бюджетною програмою «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України» у 2014 році передбачено видатки в обсязі 625 000 тис. грн., для закупівлі близько 1000 автомобілів швидкої медичної допомоги з метою продовження розпочатого у 2013 році процесу оновлення парку автомобілів системи екстреної медичної допомоги.

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 2 291 323,9 тис. грн., в тому числі із загального фонду — 2 118 062,8 тис. грн., із спеціального фонду — 173 261,1 тис. гривень..

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою«Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2014 рік передбачено 19 664,7 тис. грн., в тому числі із загального фонду — 18 448,5 тис. грн., із спеціального фонду — 1 216,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування» враховані видатки в обсязі 6 000 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей — інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 63 799,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 357 856,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями» плануються видатки у обсязі 911 123,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 905 818,8 тис. грн. та по спеціальному фонду — 5 304,7 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування державних установ Державної санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань» передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 3 220 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань в Україні» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 6 400 тис. гривень. Відповідно до Меморандуму про співробітництво, укладеного між Центром США з контролю та профілактики захворювань, Глобальною програмою з питань СНІД (далі — Центр США) та Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ) в рамках проекту «Підтримка систем Міністерства охорони здоров’я з моніторингу й оцінки, епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної мережі в Україні в рамках Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)», реципієнтами проекту виступатимуть: Державна установа «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДОМ», Національна референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції та обласні станції переливання крові, які буде обрано на конкурсній основі.

Для реалізації зазначеного проекту Центром США протягом 2012 — 2015 років мають бути надані кошти в сумі 2 750 тис. доларів США.

Фінансування заходів з реалізації Меморандуму відбуватиметься по трьом компонентам:

 • стратегічна інформація (зміцнення моніторингу й оцінки програм профілактики ВІЛ-інфекції, догляду за лікуванням);
 • зміцнення мережі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції;
 • зміцнення системи безпеки донорської крові задля попередження передання ВІЛ та інших інфекцій, що передаються з кров’ю, при переливанні крові.

В рамках зазначених напрямів будуть здійснюватись витрати на закупівлю обладнання, медичних реактивів, витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо.

Міністерство екології та природних ресурсів України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства екології та природних ресурсів України передбачено в сумі 7 011 749,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 419 571,3 тис. грн., по спеціальному — 4 592 178 тис. гривень.

Міністерство соціальної політики України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 92 272 337 тис. грн., у тому числі по загальному фонду –92 072 062,1 тис. грн., по спеціальному — 200 274,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медико-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» на 2014 рік передбачено видатки в сумі 11 584,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 11 529,8 тис. грн. та по спеціальному фонду — 55 тис. гривень.

Зокрема, в рамках програми планується надати спеціалізовану протезно-ортопедичну допомогу 1,8 тис. інвалідам з вадами опорно-рухового апарату у клініці з ліжковим фондом 180 ліжок.

За бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів» передбачено видатки в загальній сумі 109 560,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 101 772 тис. грн. та спеціального фонду — 7 788,2 тис. гривень. За даною бюджетною програмою передбачається утримання 6 санаторно-курортних закладів (в тому числі одного протитуберкульозного санаторію) з ліжковим фондом 2 095 ліжок.

За бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода Гвардія»» на 2014 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 64 187,9 тис. гривень.

Обсяг видатків за програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачений в сумі 46 167,5 тис. гривень.

Вперше у проекті державного бюджету на 2014 рік з метою виконання норм Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» передбачено нову бюджетну програму «Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у сумі 8 800 тис. гривень.

За рахунок цієї програми буде здійснюватися виплата компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 % суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Міністерство промислової політики України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства промислової політики України передбачено в сумі 101 035 ,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 100 935,6 тис. грн., по спеціальному — 100 тис. гривень.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено в сумі 842 523,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 574 658,2 тис. грн., по спеціальному — 267 865,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 48 882,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» проектом державного бюджету на 2014 рік видатки передбачені у сумі 6 906,3 тис. грн., з них по загальному фонду — 6 826,3 тис. грн., спеціальному — 80 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Фінансування Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки у 2014 році пропонується здійснювати в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» у обсязі 50 000 тис. гривень.

Реалізація Програми дозволить створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, збільшити обсяг будівництва житла в Україні, добудувати незавершені будівництвом об’єкти житла, скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та надати державну підтримку на будівництво (придбання) житла.

Також, реалізація Програми буде сприяти розвитку будівельної галузі та працювати на розширення внутрішнього ринку країни.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» у проекті державного бюджету передбачено видатки по загальному фонду у сумі 6 850 тис. гривень. За рахунок цих коштів будуть здійснюватися заходи, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

З метою виконання державою зобов’язань перед позичальниками за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» у проекті державного бюджету передбачені по загальному фонду видатки у сумі 60 800 тис. гривень, що відповідає обсягу, визначеному на вказану мету Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013 — 2017 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967).

На реалізацію бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено видатки у сумі 80 000 тис. гривень. За рахунок цих коштів передбачено надавати кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

За бюджетною програмою «Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» по спеціальному фонду на 2014 рік передбачено кошти у сумі 46 000 тис. грн., що на 15 % більше, ніж передбачено на 2013 рік. За рахунок цих коштів буде надано кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

З метою сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі і спорудженні інженерних мереж для поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулюванню закріплення молоді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського населення на 2014 рік передбачається надання кредитів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» в обсязі 48 000 тис. гривень.

З метою подальшої реалізації соціальних ініціатив Президента України у проекті державного бюджету на 2014 рік передбачено бюджетні асигнування за програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» у сумі 300 000 тис. гривень. Зазначені кошти сприятимуть розв’язанню житлової проблеми громадян; пожвавленню житлового будівництва через формування платоспроможного попиту; ліквідації довгобудів. За рахунок цих обсягів буде забезпечено часткове відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками у банках на будівництво чи придбання житла у 2012–2013 роках та укласти нові кредитні договори.

«Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури»

Проект «Розвиток міської інфраструктури»

Виконання бюджетної програми забезпечує надання допомоги Мінрегіону у впровадженні проекту.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 2 901,4 тис. гривень.

З метою проведення протиаварійних та протизсувних робіт на об’єктах Києво-Печерської Лаври проектом Державного бюджету на 2014 рік передбачено бюджетні асигнування за програмою «Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври» у сумі 15 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 82 072,8 тис. гривень.

Міністерство інфраструктури України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства інфраструктури України передбачено в сумі 1 570 078,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 234 867,6 тис. грн., по спеціальному — 335 210,8 тис. гривень.

За програмою «Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту» передбачено 1 071 490,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 798 051,5 тис. грн., спеціального — 273 439,1 тис. гривень.

Передбачені кошти мають забезпечити утримання 93 закладів (з ліжковим фондом 8,8 тис. ліжок), які надають стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам залізничного транспорту, членам їх сімей та пасажирам, а також забезпечують здійснення постійного контролю за станом здоров’я працівників, пов’язаного з безпекою руху на транспорті, а також які здійснюють заготівлю крові та її компонентів для потреб лікувальних закладів Укрзалізниці.

Основним джерелом надходження спеціального фонду плануються кошти від надання платних медичних послуг, отримані від юридичних осіб за договорами на медичне обслуговування їх працівників.

Міністерство доходів і зборів України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства доходів і зборів України передбачено в сумі 6 378 349,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 5 320 961,8 тис. грн., по спеціальному — 1 057 387,5 тис. гривень.

Міністерство молоді та спорту України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства молоді та спорту України передбачено в сумі 965 511,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 640 700,7 тис. грн., по спеціальному — 24 810,8 тис. гривень.

Міністерство фінансів України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства фінансів України передбачено в сумі 1 655 066,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 577 801,5 тис. грн., по спеціальному — 77 265,3 тис. гривень.

Міністерство юстиції України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Міністерства юстиції України передбачено в сумі 5 622 425,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 4 365 297,5 тис. грн., по спеціальному — 1 257 127,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері юстиції» передбачено видатки у сумі 2 210 296 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду — в обсязі 1 245 225,8 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 965 070,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені видатки в цілому у сумі 93 258,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 44 410,6 тис. грн., видатки спеціального фонду — 48 848,1 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції» на 2014 рік передбачені видатки в обсязі 4 138,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 2 717,4 тис. грн., спеціального фонду — 1 420,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкту та України» враховано кошти загального фонду у сумі 30 434 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» враховано кошти загального фонду в обсязі 60 207,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державної реєстрації» передбачено видатки у сумі 84 661,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду — в обсязі 37 205,6 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 47 455,5 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2013 рік за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» передбачено кошти у загальному обсязі 16 342,4 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» передбачено у обсязі 14 445,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 11 888,6 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 150 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у пенітенціарній сфері» видатки передбачено у сумі 180 318,5 тис. грн., з них за загальним фондом — 179 722 тис. грн., за спеціальним фондом — 596,5 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

За бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби» видатки передбачено у сумі 2 804 424,4 тис. грн., з них за загальним фондом — 2 624 660,9 тис. грн., за спеціальним фондом — 179 763,5 тис. гривень.

Видатки планується спрямувати на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій передбачено в сумі 4 138 323,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 3 575 459,5 тис. грн., по спеціальному — 562 863,6 тис. гривень.

Державна інспекція ядерного регулювання України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державна інспекція ядерного регулювання України передбачено в сумі 25 251 ,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 25 251,8 гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 24 285,5 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачені видатки загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання» у сумі 966,3 тис. гривень.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державної служба гірничого нагляду та промислової безпеки України передбачено в сумі 336 838,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 332 837,6 тис. грн., по спеціальному — 4 001,3 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг передбачено по загальному фонду в сумі 28 488,5 тис. гривень.

Державна служба України з контролю за наркотиками

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державної служби України з контролю за наркотиками передбачено по загальному фонду в сумі 9 333,3 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизаціїпередбачено по загальному фонду в сумі 36 344,6 тис. гривень.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України передбачено в сумі 491 610,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 489 485,5 тис. грн., по спеціальному — 2 125,4 тис. гривень.

Вища рада юстиції

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Вищої ради юстиції передбачено в сумі 17 447,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 17 447,4 тис. гривень.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людинипередбачено по загальному фонду в сумі 22 475,7 тис. гривень.

Антимонопольний комітет України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Антимонопольного комітету України передбачено в сумі 74 947,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 70 971,7 тис. грн., по спеціальному — 3 975,5 тис. гривень.

Національне агентство України з питань державної служби

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національного агентства України з питань державної служби передбачено в сумі 72 096,2тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 71 807,2 тис. грн., по спеціальному — 289 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка державних службовців V-VІІ категорій, підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби» на 2014 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 45 889,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу» у проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачено видатки загального фонду у сумі 6 417,7 тис. гривень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкупередбачено по загальному фонду в сумі 45 599,1 тис. гривень.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України передбачено по загальному фонду в сумі 48 305,9 тис. гривень.

Державне агентство екологічних інвестицій України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного агентства екологічних інвестицій України передбачено в сумі 14 117,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 8 942 тис. грн., по спеціальному — 5 175,9 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиУкраїни передбачено в сумі 38 002,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 37 942,4 тис. грн., по спеціальному — 60 тис. гривень.

Державне космічне агентство України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державного космічного агентства України передбачено в сумі 2 371 694,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 364 813,6 тис. грн., по спеціальному — 6 881,1 тис. гривень.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення передбачено в сумі 24 072,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 24 035 тис. грн., по спеціальному — 37,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 24 035 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 37,7 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг передбачено по загальному фонду в сумі 40 334,8 тис. гривень.

Рада національної безпеки і оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Ради національної безпеки і оборони України передбачено по загальному фонду в сумі 135 000 тис. гривень.

Рахункова палата

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Рахункової палатипередбачено по загальному фонду в сумі 98 898,5 тис. гривень.

Служба безпеки України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік для Служби безпеки України передбачено видатки у сумі 3 454 368,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 3 308 314,2 тис. грн., по спеціальному фонду — 146 054,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України передбачені видатки у сумі 2 975 874,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд — 2 953 984,5 тис. грн., спеціальний фонд — 21 890,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки» видатки збільшено порівняно з 2013 роком на 6 964,6 тис. грн. (або на 2,6 відсотка) і встановлено у сумі 266 837,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 151 452,4 тис. грн., спеціальному фонду — 115 385 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Служби безпеки, забезпечення діяльності дитячих садочків.

За бюджетною програмою «Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації» передбачені видатки у сумі 180 356,6 тис. грн., у тому числі загальний фонд — 171 677,4 тис. грн., спеціальний фонд — 8 679,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України» передбачені видатки по спеціальному фонду в сумі 100 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на оплату оренди земельних ділянок для будівництва житлових будинків.

За бюджетною програмою «Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 17 672,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Боротьба з тероризмом на території України» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 2 358,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Координація діяльності у запобіганні терористичним актам» передбаченівидатки по загальному фонду в сумі 9 944 тис. гривень.

Національна академія наук України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії наук України передбачено в сумі 3 242 978,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 661 951,5 тис. грн., по спеціальному — 581 026,6 тис. гривень.

За програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» у 2014 році передбачено обсяг видатків в загальній сумі 40 895,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 39 787,4 тис. грн., спеціального фонду — 1 108 тис. гривень.

У рамках фінансування програми планується утримання Лікарні для вчених з поліклінікою та стаціонаром на 360 ліжок, що дасть можливість забезпечити медичне обслуговування близько 50 прикріпленого контингенту.

Національна академія педагогічних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії педагогічних наук України передбачено в сумі 190 619,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 167 355,9 тис. грн., по спеціальному — 23 263,3 тис. гривень.

Національна академія медичних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 2 419 692,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 352 049,5 тис. грн., по спеціальному — 67 642,6 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» видатки передбачаються в цілому у сумі 272 446 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 235 640,9 тис. грн., спеціального фонду — 36 805,1 тис. гривень.

У 2014 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків в загальній сумі 1 135 425,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 104 600 тис. грн., спеціального фонду — 30 825,5 тис. гривень.

У рамках даної бюджетної програми забезпечуватиметься надання високоспеціалізованої медичної допомоги у 32 установах Академії, в яких планується здійснити 75,7 тис. хірургічних втручань, пролікувати 144,5 тис. хворих. Джерелами надходжень спеціального фонду по вищезазначеній програмі є кошти, які передбачається одержати за медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями, за клінічні випробування медичної техніки і виробів медичного призначення, за надання в оренду майна установ тощо.

Проектом державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України» на 2014 рік передбачаються видатки у сумі 11 820,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 11 808,6 тис. грн., спеціального фонду — 12 тис. гривень.

З метою розвитку високотехнологічних галузей вітчизняної медицини та підняття на рівень сучасних хірургічних центрів світу медичних наукових закладів України для будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбання обладнання для об’єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук проектом Державного бюджету на 2014 рік передбачено бюджетні асигнування за програмою «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об’єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук України» у сумі 1 000 000 тис. гривень.

Національна академія мистецтв України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії мистецтв Українипередбачено по загальному фонду в сумі 20 411,1 тис. гривень.

Національна академія правових наук України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії правових наук України передбачено в сумі 45 812,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 42 744,7 тис. грн., по спеціальному — 3 067,8 тис. гривень.

Національна академія аграрних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національної академії аграрних наук Українипередбачено в сумі 760 588,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 525 435,7 тис. грн., по спеціальному — 235 153 тис. гривень.

Управління державної охорони України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Управління державної охорони передбачені в сумі 337 428,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 337 278,4 тис. грн. та спеціальному фонду — 150 тис. гривень.

Зазначені видатки розподілені за бюджетною програмою «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» та будуть спрямовані на утримання особового складу та функціонування Управління держохорони, проведення заходів із забезпечення безпеки посадових осіб за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами, а також на охорону органів державної влади.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2013 року на 22 253,3 тис. гривень.

Фонд державного майна України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Фонду державного майна України передбачено в сумі 169 619,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 169 241,2 тис. грн., по спеціальному — 378,4 тис. гривень.

Служба зовнішньої розвідки України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік для Служби зовнішньої розвідки передбачено видатки у сумі 558 528,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 550 920,2 тис. грн. та спеціальному фонду — 7 608 тис. гривень.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації передбачені видатки в сумі 598 737,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 541 008,9 тис. грн. та спеціальному фонду — 57 729 тис. гривень.

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Національного агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів передбачено по загальному фонду в сумі 1 698 278,7 тис. гривень.

Центральна виборча комісія

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Центральної виборчої комісії передбачені по загальному фонду в сумі — 71 566,2 тис. гривень.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік видатки для Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва передбачено в сумі 38 111,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 36 629,9 тис. грн., по спеціальному — 1 481,2 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою «Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» по загальному фонду передбачено видатки у сумі 1 336,4 тис. гривень. Зазначені кошти будуть спрямовані на виконання таких заходів: виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності; розробка учбового посібника з курсу навчання основам підприємницької діяльності; проведення конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді; видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні; проведення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні, підготовка аналітичного звіту за його результатами.

У проекті Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою «Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва» передбачено 11 175,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 10 300 тис. грн., по спеціальному — 875,2 тис. гривень. Кошти до спеціального фонду будуть надходити за рахунок повернення наданих мікрокредитів, а також плати за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету.

Вказані надходження будуть спрямовані на надання нових мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва, що забезпечить активізацію розвитку малого підприємництва та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Місцеві державні адміністрації

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій та державного архіву в Автономній Республіці Крим передбачені в обсязі 3 445 051,3 тис. грн., з них видатки загального фонду — 3 348 207,3 тис. грн., спеціального фонду — 96 844,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду проекту державного бюджету на оплату праці передбачені у обсязі 2 286 912,4 тис. гривень., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — в обсязі 156 553,5 тис. грн., на інші поточні видатки — 79 323,9 тис. гривень.

У загальному обсязі видатків на утримання місцевих державних адміністрацій на 2014 рік враховано видатки на утримання місцевих фінансових органів, які у попередніх роках враховувались у складі видатків Міністерства фінансів України, у обсязі 419 474,5 тис. гривень, у тому числі на оплату праці 276 906,0 тис. гривень, на оплату комунальних послуг і енергоносіїв — 20546,6 тис. гривень, на інші поточні 21 505,5 тис. гривень.

Питома вага видатків спеціального фонду на 2013 рік складає 2,9 відсотка від видатків загального фонду на утримання місцевих державних адміністрацій.

Видатки спеціального фонду на 2013 рік за видами надходжень поділяються на наступні: плата за послуги, що надаються управліннями капітального будівництва та державними архівами місцевих державних адміністрацій; плата за оренду майна.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Показники бюджету на 2014 рік сформовано в умовах несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури та нестабільності на світових фінансових ринках, які уповільнили темпи розвитку світової економіки, та вплинули на бюджетну рівновагу, виникнення негативних тенденцій розвитку економіки України, і як наслідок та фінансово-економічну ситуацію регіонів.

Ключовим напрямом бюджетної політики на 2014 рік у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами є збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу кожного регіону з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах.

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2014 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 213-р та завдань, визначених щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки.

Обсяг місцевих бюджетів на 2014 рік складає 234 905,9 млн. грн., що на 14 800,4 млн. грн. (6,7%) більше порівняно з 2013 роком, в тому числі:

 • по загальному фонду місцевих бюджетів — 213 254,2 млн. грн.,що більше аналогічного показника 2013 року на 14 531,0 млн. грн. (7,3%);
 • по спеціального фонду місцевих бюджетів — 21 651,7 млн. грн.,що більше у порівнянні з 2013 роком на 269,4 млн. грн. (1,3%).

Доходи місцевих бюджетів

Прогнозний показник доходів місцевих бюджетів на 2014 рік, (без врахування трансфертів) становить 109 284,8 млн. грн., в тому числі:

 • по загальному фонду — 90 767,8 млн. грн.,
 • по спеціальному фонду — 18 517,0 млн. гривень.

Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик), визначено в сумі 74 138,9 млн. грн., що складає 109,4 відсотка до очікуваних надходжень 2013 року.

Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2014 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

Враховуючи неоднорідність динамічного ряду, що відображає фактичні надходження доходів у базових роках, при розрахунку індексу відносної податкоспроможності, як і у поточному році, застосовано метод екстраполяції та експоненційний метод. Крім того, з метою врахування зміни тенденцій надходжень у поточному році, збережено коефіцієнт актуалізації індексу відносної податкоспроможності.

Водночас враховуючи численні звернення місцевих органів влади, удосконалено алгоритм визначення показника стимулювання, що дозволить забезпечити оптимальний розподіл доходів адекватно наявній податковій базі.

Крім того, відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України, внесено більше 200 коригувань фактичних надходжень базових років по окремих місцевих бюджетах, у зв’язку з перереєстрацією платників податків.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), на 2014 рік складає 16 628,9 млн. грн., або 97,7 відсотка до очікуваних надходжень 2013 року.

При розрахунку прогнозних показників таких доходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць враховували трендові зміни податкоспроможності кожної одиниці у базових роках та фактично досягнутий рівень у поточному році.

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на 2014 рік визначено у розмірі 18 517,0 млн. грн., з них 9 135,3 млн. грн. або 49,3 відсоткаскладає бюджет розвитку. Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійснювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.

Видатки місцевих бюджетів

Видаткова частина місцевих бюджетів сформована з урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Прогнозний обсяг видатків загального фонду (без урахування трансфертів) становить 151 168,9 млн. грн., що на 7 509,5 млн. грн. (5,2 %) більше ніж у 2013 році.

При розрахунку прогнозного обсягу видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано 6 070,2 млн. грн. на підвищення:

 • розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня — 1 218 гривень, з 1 липня — 1 250 гривень, з 1 жовтня — 1 301 гривня;
 • посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня — 852 гривні, з 1 липня — 890 гривень, з 1 жовтня — 1011 гривень.

Крім того, за непростих фінансово-економічних умов передбачено кошти на підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів за видатками на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ та оплату за енергоносії у сумі 6 200,0 млн. грн., що відповідає обсягу додаткового фінансового ресурсу, який був спрямований місцевим бюджетам в кінці 2012 року та не врахований у базових показниках 2013 року.

Зазначене дасть можливість забезпечити виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно врахування при затвердженні відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Водночас, обмеженість ресурсу бюджету не дозволяє передбачити видатки, які на сьогодні не можна вважати першочерговими, а саме: видатки, пов’язані з особливостями формування бюджетів Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя, нерозподілені видатки та інші видатки (50 відсотків), і застосувати диференційований коефіцієнт вирівнювання «альфа» для бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету (для усіх місцевих бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету, застосовано коефіцієнт вирівнювання «альфа» на рівні 1).

З урахуванням зазначеного обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становить 134 540,0 млн. грн. (фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери — 111 556,6 млн. грн.).

Обсяг видатків що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначено у сумі 16 628,9 млн. гривень.

Державне управління

Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання органів управління, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2014 рік складає 4 000,6 млн. грн., що більше у порівнянні з 2013 роком на 355,5 млн. грн. або на 9,8 відсотка.

Розподіл обсягу видатків між бюджетами районів здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління (21,350 тис. грн.), нормативу кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення, що становить 3,728 одиниці на тисячу населення та з врахуванням коригуючого коефіцієнту Ky2, що залежить від щільності населення територій сільських рад.

Розподіл обсягу видатків між бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління (35,379 тис. грн.), нормативу штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення, що має 14 значень залежно від чисельності населення цих міст, та з урахуванням коригуючого коефіцієнту для малих міст — з населенням до 28 тис. осіб.

Розподіл прогнозного показника видатків для обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету міста Києва, районних бюджетів мм. Києва і Севастополя здійснено відповідно до часток видатків зазначених бюджетів у загальному обсязі видатків на утримання органів управління в цілому по Україні.

Освіта

Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, в бюджеті на 2014 рік становить 68 836,1 млн. грн., що на 5 782,4 млн. грн. (9,2%) більше такого показника у 2013 році (63 053,7 млн. грн.).

Розрахунок видатків на освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на 2014 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.

Видатки на дошкільну освіту, які враховані в обсязі міжбюджетних трансфертів, складають 13 900,9 млн. гривень.

Видатки на професійно-технічну освіту розподілено між регіонами залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів.

В цілому у видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по освіті на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах передбачено 4 798,2 млн. гривень.

У розрахунках міжбюджетних трансфертів на освіту враховані видатки на заходи районного та обласного значення позашкільної роботи з дітьми в обсязі 796,6 млн. гривень.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації. Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку стипендії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 №526.

На індексацію стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, а також на збільшення з 1 січня 2014 року розмірів стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно» та для студентів, яким призначені іменні та персональні академічні стипендії враховано додатково на 2014 рік 76,8 млн. гривень.

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в 2014 році становитиме 3 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання. У 2014 році на вказану мету враховано 10,7 млн. гривень.

На виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 №1361 враховано 19,3 млн. гривень.

На виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» враховано 23,4 млн. гривень.

Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становитиме в 2014 році шість прожиткових мінімумів. На цю мету враховано 65,1 млн. гривень.

На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років, враховано 18,6 млн. гривень.

На рівні 2013 року в обсязі 15,8 млн. грн. збережено видатки на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.

На виконання доручення Президента України від 27.03.2013 №1–1/711 щодо реалізації нових соціальних ініціатив на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів враховано цільові видатки у обсязі 593,9 млн. гривень.

Охорона здоров’я

Загальний обсяг попередніх показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2014 рік становить 45 968,9 млн. грн., що на 3 848,7 млн. грн. або на 9,1 % більше відповідного показника 2013 року.

У складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки:

 • для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет в обсязі 599 млн. грн.;
 • на підтримку проведення реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах — 417,3 млн. грн. (розподілено для обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);
 • підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу за обсяг та якість виконаної роботи — 250 млн. грн. (розподілено для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);
 • для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в обсязі 392 млн. грн. (розподілено для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки місцевих бюджетів на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 6 180,8 млн. гривень.

У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

 • на утримання підопічних в будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для дітей — інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів по кодах (090601, 090901, 091203) обраховувався виходячи із кількості підопічних, які проживають в цих установах, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного підопічного, до якого стосовно підопічних у будинках-інтернатах для дітей — інвалідів застосовано коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 1,5;
 • на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по коду 091204 — виходячи із кількості громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного громадянина.

Кількість обслуговуваних визначена за звітними даними Міністерства соціальної політики про організацію соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (Форма 12-соц) станом на 01.01.2013 року становить 1 326,590 тис. чол., з урахуванням коефіцієнту приведення чисельності що проживає у сільській місцевості до відповідної чисельності обслуговуваних у міській місцевості становить 1 610,448 тис. чоловік, та кількість підопічних у стаціонарних відділеннях постійного проживання — 8,008 тис. чоловік.

При цьому, у 2014 році, як і у 2013 році попередніми показниками передбачений коефіцієнт приведення, який дорівнює 1,4 і визначений для приведення контингентів громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги у сільській місцевості до відповідних контингентів у міській місцевості.

Відповідно до Бюджетного кодексу України ці видатки будуть провадитися із районних бюджетів та бюджету міст обласного підпорядкування.

Це обумовлено тим, що саме на цих рівнях згідно чинного законодавства створені та діють органи, які займаються відповідними соціальними виплатами або наданням допомоги;

 • на заходи щодо соціального захисту інвалідів, а саме, на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп — виходячи із чисельності інвалідів, станом на 1 січня 2013 року та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного інваліда;
 • на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах професійної реабілітації інвалідів та Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів — виходячи з кількості інвалідів та дітей-інвалідів по Україні, станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості інваліда чи дитини-інваліда та коригуючого коефіцієнта, який визначається виходячи із питомої ваги інвалідів та дітей-інвалідів що відвідують центри обласного рівня (0,25) та центри міські і районні (0,75), для бюджету мм. Києва і Севастополя (1,0) відповідно до звітних даних за рік, станом на 1 січня року, що передує плановому;
 • на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям — інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги — виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям — інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги станом на 1 січня року, що передує плановому, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості витрат на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (1 419,7 грн.) та коефіцієнта бюджетної забезпеченості у планованому бюджетному періоді;
 • на обробку інформації з нарахування і виплати допомоги, компенсацій і субсидій — відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування здійснюється централізовано, та кількості зазначених справ, за якими нарахування проводяться децентралізовано, на підставі даних Міністерства соціальної політики України станом на 01.01.2013;
 • на виплату компенсацій реабілітованим громадянам — виходячи з даних щодо фактичної кількості одержувачів такої компенсації у 2012 році та нормативу бюджетної забезпеченості, що відповідає середньому розміру компенсації відповідно до чинного законодавства (600 гривень).

У даному випадку слід зазначити, що Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», відповідно до якого провадяться виплати компенсацій за час позбавлення волі або відшкодування вартості вилученого майна, діє з 1991 року. Відповідно до цього Закону заяви про виплати повинні подаватися до відповідних комісій протягом трьох років з часу введення в дію Закону або з часу реабілітації. Враховуючи, що Закон діє більше ніж 20 років, прийняття нових заяв щодо відшкодування вартості вилученого під час репресій майна можливе лише у виключних випадках;

 • для виплати допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — виходячи з прогнозної чисельності одержувачів такої допомоги у 2014 році на підставі даних Міністерства соціальної політики України. При розрахунку застосовано розміри допомоги, визначені виходячи з величини прожиткового мінімуму, який передбачається встановити на 2014 рік;
 • на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни — відповідно до законів України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» та «Про поховання та похоронну справу» — виходячи із прогнозної кількості відшкодувань на поховання, яка визначена на підставі статистичних даних щодо кількості учасників бойових дій та інвалідів війни і розрахункового коефіцієнта смертності учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на здійснення одного поховання учасника бойових дій або інваліда війни, розрахований виходячи з наявного обсягу ресурсу, становитиме 1 337,2 гривень;
 • на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — на підставі кількості осіб, які належать до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей з урахуванням коефіцієнта приведення зазначеної кількості до загальної чисельності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на зазначену мету;
 • на заклади, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах в сумі 231,4 млн. грн., що на 7,4 відсотка більше відповідних показників 2013 року, які складаються з витрат на утримання притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема на:
 • утримання притулків для дітей — в сумі 51,2 млн. грн., що на 43,3 відсотка менше відповідних показників 2013 року, яка розподілена виходячи з кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 1 007 одиниць;
 • утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — в сумі 157,1 млн. грн., що на 46,7 відсотка більше показників 2013 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком збільшилась на 792 одиниці;
 • утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — в сумі 24,03 млн. грн., що на 26,4 відсотка більше показників 2013 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком збільшилась на 143 одиниці;
 • на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей — на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На 2014 рік цей показник обрахований в обсязі 4,105 гривень, що на 10,2 відсотка більше відповідних показників 2013 року.

У загальному обсязі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування на оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей в сумі 100,0 млн. гривень. Розподіл зазначеного обсягу асигнувань здійснено між обласними бюджетами виходячи із кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів крім вечірніх загальноосвітніх шкіл (4 029 697 осіб).

Крім того, в загальному обсязі зазначених видатків передбачені додаткові кошти на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, в сумі 456,3 млн. грн. для забезпечення діяльності 12000 посад фахівців із соціальної роботи у регіонах, що на 5,6 відсотка більше відповідних показників 2013 року.

Розподіл цих видатків здійснено між районними бюджетами та зведеними бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення за окремим алгоритмом виходячи з кількості додаткових посад фахівців із соціальної роботи, введених у 2012 році, відповідно до розподілу Міністерства соціальної політики, та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну посаду (38024,9 грн.).

Також, в складі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування в сумі 6,8 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.

Культура і мистецтво

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, який враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, складає 8 285,1 млн. грн., що перевищує обсяг видатків 2013 року (7 691,7 млн. грн.) на 593,4 млн. грн. або на 7,7 відсотка.

Розподіл бюджетних ресурсів держави між центральними та місцевими органами влади здійснюється відповідно до правових та методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» при визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені місцевим бюджетам на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках до проекту бюджету на 2014 рік становлять 1 244,7 млн. грн., що більше проти видатків 2013 року на 111,8 млн. грн. або на 9,9 відсотка.

Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2014 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На наступний рік цей показник обрахований із збільшенням проти відповідного показника на 2013 рік на 9,8 відсотка і становить 25,1 гривень.

В загальному обсязі коштів, врахованих у місцевих бюджетах на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, програм з інвалідного спорту, утримання центрів «Інваспорт», утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, фінансову підтримку спортивних споруд.

У складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 96,7 млн. грн. на підтримку діяльності шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), що на 10,7 млн. грн. або на 12,4 відсотка більше відповідного показника поточного року.

Розподіл зазначеного обсягу асигнувань між обласними бюджетами (з яких здійснюється фінансування цих закладів) здійснено виходячи із кількості спортсменів постійного складу ШВСМ відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінмолодьспортом на 2013 рік (4042 осіб).

Крім того, в складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 4,9 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначені за окремим розрахунком.

Міжбюджетні трансферти

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 128 357,4 млн. грн., у тому числі:

дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам — 63 137,3 млн. грн. (у 2013 році — 55 695,4 млн. грн.).

Із 694 місцевих бюджетів з дотацією вирівнювання з державного бюджету збалансовано 667 бюджетів.

додаткові дотації із загального фонду на:

 • здійснення повноважень, встановлених Законом України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» — 34,1 млн. грн.;
 • забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича — 10,0 млн. грн.;
 • компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району — 119,4 млн. грн.;
 • компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії — 152,1 млн. грн.;
 • вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів –1 000,7 млн. грн. (на рівні 2013 року);

субвенції на програми соціального захисту 59 238,6 млн. грн., з них:

 • 48 981,3 млн. грн. — на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
 • 7 388,3 млн. грн. — на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
 • 829,4 млн. грн. — на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
 • 2 039,6 млн. грн. — на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

субвенції із загального фонду на:

 • виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води — 14,3 млн. грн.;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — 610,6 млн. грн.;
 • виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича — 7,4 млн. грн.;
 • придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 200,0 млн. грн.;
 • придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 323,1 млн. грн.;
 • часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою — 191,6 млн. грн.;
 • забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру — 4,0 млн. грн.;
 • відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу — 39,1 млн. грн.;
 • фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування — 45,7 млн. грн.;
 • проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів — 19,0 млн. грн.;
 • обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка — 25,0 млн. грн.;
 • розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України — 50,6 млн. гривень.

субвенції із спеціального фонду на:

 • фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження –183,8 млн. грн.;
 • завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську –664,8 млн. грн.;
 • обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200 — річчя від дня народження Тараса Шевченка — 5,0 млн. грн.;
 • будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах — 2 281,2 млн. гривень.

З метою забезпечення відповідності між обсягом надходжень та видатків відповідного бюджету 27 місцевих бюджетів (3,9 % від загальної кількості (694)) збалансовано з передачею коштів до державного бюджету. До обсягу коштів, які передаються до державного бюджету, для усіх місцевих бюджетів застосовано коефіцієнт «альфа» на рівні 1. Загальний обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, дорівнює 2 736,2 млн. гривень.

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів у 2014 році, як і у попередніх роках, здійснюватиметься через державний фонд регіонального розвитку, який враховано у обсязі 3,5 млрд. грн. (1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2014 рік).

ПРОЕКТ

(реєстр. № 3000 від 14.09.2013 р.)

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Закон України
Про Державний бюджет України на 2014 рік

Стаття 1. Визначити на 2014 рік:

 • доходи Державного бюджету України у сумі 392.404.327,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 347.515.815 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 44.888.512,7 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
 • видатки Державного бюджету України у сумі 447.294.687,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 401.113.217 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 46.181.470,9 тис. гривень;
 • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.390.745,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.980.653,9 тис. гривень;
 • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 9.047.619,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 7.686.278,4 тис. гривень;
 • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 59.547.235 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 53.548.652,3 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
 • оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2014 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2014 рік:

 • міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6, № 7 та № 10 до цього Закону;
 • нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком № 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, згідно з додатком № 10 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2014 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2014 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2014 році, затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 580.066.966 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України державного сектору економіки, що залучаються для:

 • фінансування проектів інвестиційного характеру;
 • фінансування національних проектів;
 • забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту «Створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», звільняються від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за надання державних гарантій.

2) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державного агентства автомобільних доріг України та Державної іпотечної установи.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за надання державних гарантій та сплачувати до Державного бюджету України плату за їх отримання.

3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань головних розпорядників бюджетних коштів, що залучаються ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за надання державних гарантій та сплачувати до Державного бюджету України плату за їх отримання.

4) на підставі міжнародних договорів України понад обсяги встановлені цією статтею за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України.

Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1176 гривень, з 1 липня -1207 гривень, з 1 жовтня — 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 гривні, з 1 липня — 1059 гривень, з 1 жовтня — 1102 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 гривень, з 1 липня -1320 гривень, з 1 жовтня — 1373 гривні;
 • працездатних осіб: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 липня — 1250 гривень, з 1 жовтня — 1301 гривня;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 гривень, з 1 липня — 974 гривні, з 1 жовтня — 1014 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату:

 • у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 липня — 1250 гривень, з 1 жовтня — 1301 гривня;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,3 гривні, з 1 липня — 7,49 гривні, з 1 жовтня — 7,8 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2014 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2014 рік:

 • до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 10 цього Закону);
 • джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім плати за надання адміністративних послуг, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крім плати за документи на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плати за номерні знаки транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачені Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а також плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються згідно із Законом України «Про дорожній рух»), а також такі надходження:

1) 50 відсотків податку на додану вартість, що відповідно до закону сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами — підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва;

2) 65 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону);

3) відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні;

4) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

5) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

6) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

9) плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

10) екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994–1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва;

9) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», очищення побутово-стічних вод міста Калуш (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

4) реалізацію заходів у сфері культури (включаючи субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) та спорту (включаючи фінансове забезпечення державних об’єктів олімпійської підготовки), а також щодо лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

5) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

6) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

7) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

8) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

9) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

10) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

11) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

12) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

13) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

14) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

17) забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 та пунктом 8 статті 13 цього Закону);

19) компенсація витрат, пов’язаних з утилізацією транспортних засобів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України у 2014 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі не менше як 5.701.833,6 тис. гривень на загальну суму не менше як 22.807.334,4 тис. гривень.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 14.866.400 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Стаття 17. Установити, що у 2014 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання — виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Установити, що у 2014 році кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону, спрямовуються на реалізацію першочергових заходів з реформування і розвитку Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку №3 до цього Закону.

У разі, коли сума цих надходжень перевищить відповідні обсяги, затверджені у додатку № 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України за пропозицією Міністерства оборони України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках № 1 і № 3 до цього Закону.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2014 року та заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, у встановлених ним обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, які надають послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, мають право погашати кредиторську заборгованість перед постачальниками природного газу виданими фінансовими казначейськими векселями, а постачальники природного газу зобов’язані приймати фінансові казначейські векселі для погашення заборгованості таких підприємств за використаний природний газ.

Стаття 20. Надати право Пенсійному фонду України у 2014 році залучати банківські кредити (запозичення) для покриття тимчасових касових розривів.

Покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 21. З метою ефективного управління державним боргом, в тому числі зменшення пікових навантажень на державний бюджет з погашення державного боргу у середньостроковій перспективі, надати право Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Додатки №№ 1–10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статті 22 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 22 цього Закону.

5. Зупинити на 2014 рік дію:

абзацу п`ятого частини третьої статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41–45, ст. 529; 2012, N 22, ст. 221);

2) статті 46, частин першої — третьої статті 47, пункту 1 частини одинадцятої статті 49 в частині перерахунку раніше призначених пенсій у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати, статті 51 в частині виплати грошової допомоги та підпункту 1 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст.273);

пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) в частині справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:

а) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб’єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу;

б) біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;

в) біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.

У зв’язку з цим у 2014 році з товарів (продукції), зазначених у цьому пункті, акцизний податок справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД.

абзацу першого підпункту 1.5, підпунктів 1.6 і 1.7 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112).

6. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст.112):

пункт 197.14 статті 197 виключити;

у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова «які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів» замінити словами «які проводять операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів»;

у статті 213:

в абзаці першому підпункту 213.1.7 пункту 213.1 слова «операції з» виключити;

у пункті 213.2:

підпункт 213.2.3 викласти у такій редакції:

«213.2.3. операцій з державними цінними паперами, облігаціями місцевих позик, цінними паперами, гарантованими державою, фінансовими банківськими векселями і фінансовими казначейськими векселями, цінними паперами емітованими Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більш ніж 50% корпоративних прав якої належать державі або державним банкам»;

у підпункті 213.2.4 слова «видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів» замінити словами «видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів»;

підпункт 213.2.5 викласти у такій редакції:

«213.2.5. операції з активами недержавних пенсійних фондів»;

підпункт 213.2.6 виключити;

статтю 2151 викласти у такій редакції:

«2151.1. Податок справляється у розмірі:

2151.1.1. 0,3 відсотка від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2151.1.2. 0,3 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

2151.1.3. 0,5 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі та операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими не розраховано біржовий курс фондовою біржею на дату проведення операції на такій біржі;

2151.1.4. 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

2151.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею»;

пункт 216.7 статті 216 викласти у такій редакції:

«216.7. Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата переходу права власності за операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження цінного паперу, або дата переходу права на базові активи деривативів.

При укладанні договору за участі (посередництвом) податкового агента та неможливості визначення дати переходу права власності датою виникнення податкових зобов’язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, може бути дата укладання такого договору»;

у статті 331:

пункт 331.1 викласти у такій редакції:

«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров’яної
(з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів
Сосна
1 256,92 164,31 63,18 6,51
2 182,58 117,36 45,63 4,98
3 147,36 94,92 36,60 3,99
4 110,82 70,44 27,09 3,00
5 73,02 46,92 18,06 2,01
Модрина
1 115,41 97,80 38,10 8,49
2 83,13 70,44 27,09 6,51
3 65,58 56,70 21,57 4,98
4 48,90 42,09 16,05 3,51
5 33,24 28,38 11,04 2,52
Ялина, ялиця
1 159,45 135,96 52,14 6,03
2 118,35 100,77 39,12 3,99
3 94,92 81,21 31,08 3,51
4 71,43 60,66 23,07 2,52
5 47,94 40,11 15,57 2,01
Дуб (крім дуба коркового)
1 674,07 323,91 107,85 11,04
2 483,51 232,47 77,22 8,04
3 387,21 185,04 62,19 6,51
4 290,88 139,95 46,65 4,53
5 190,59 92,52 31,08 3,51
Ясен, клен (крім явора)
1 252,78 215,91 107,85 11,04
2 181,29 154,98 77,22 8,04
3 145,20 123,39 62,19 6,51
4 109,05 93,30 46,65 4,53
5 71,49 61,71 31,08 3,51
Бук
1 485,97 312,60 104,34 9,51
2 346,08 222,36 74,25 6,51
3 278,34 178,32 59,70 5,52
4 209,13 133,14 44,64 3,99
5 139,95 89,16 29,61 2,52
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
1 37,62 32,37 24,06 8,49
2 26,31 22,59 17,34 6,51
3 21,06 18,81 14,28 4,98
4 15,78 13,56 10,53 3,51
5 10,53 9,03 6,75 2,52
Осика, вільха сіра, тополя
1 21,78 18,81 14,28 6,03
2 15,78 13,56 9,78 3,99
3 12,81 10,53 8,31 3,51
4 9,78 8,31 6,03 2,52
5 6,03 5,25 3,78 0,99
Другий пояс лісів
Сосна
1 219,06 139,89 53,67 5,52
2 155,16 99,78 38,61 3,99
3 123,87 80,19 31,08 3,51
4 93,87 59,70 23,07 2,52
5 62,61 40,11 15,57 1,50
Модрина
1 98,82 85,11 32,58 8,04
2 71,43 60,66 23,07 5,52
3 56,70 47,94 18,54 4,53
4 42,09 36,21 14,01 3,51
5 28,38 24,48 9,51 2,01
Ялина, ялиця
1 140,82 120,33 46,14 4,98
2 100,77 86,04 33,09 3,51
3 80,19 68,46 26,58 3,00
4 60,66 51,87 20,04 2,52
5 40,11 34,26 13,02 1,50
Дуб (крім дуба коркового)
1 573,75 276,48 92,25 9,03
2 411,27 197,52 65,70 6,51
3 327,03 158,01 52,14 4,98
4 244,74 117,36 39,66 3,99
5 164,49 78,96 26,58 2,52
Ясен, клен (крім явора)
1 215,16 184,32 92,25 9,03
2 154,23 131,64 65,70 6,51
3 122,61 105,33 52,14 4,98
4 91,80 78,24 39,66 3,99
5 61,71 52,68 26,58 2,52
Бук
1 413,76 265,20 88,26 8,04
2 294,90 188,49 63,18 5,52
3 236,25 151,23 50,67 4,53
4 177,51 112,83 38,10 3,51
5 118,86 75,63 25,11 2,52
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
1 30,81 26,31 20,31 7,53
2 22,59 19,53 14,28 5,52
3 18,06 15,06 12,03 3,99
4 13,56 12,03 8,31 3,51
5 9,03 7,53 6,03 2,01
Осика, вільха сіра, тополя
1 18,81 16,53 12,03 4,98
2 13,56 12,03 8,31 3,51
3 10,53 9,78 7,53 3,00
4 8,31 6,75 5,25 2,52
5 5,25 5,25 3,78 1,50

пункт 331.2 викласти у такій редакції:

«331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров’яної
(з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів
Самшит
1 1185,66 1013,34 506,55 11,04
2 847,08 723,72 362,1 8,04
3 677,82 579,27 289,38 6,51
4 508,56 434,07 217,17 4,53
5 338,55 289,65 144,93 3,51
Бархат, горіх
1 738,75 631,95 315,96 11,04
2 528,15 451,38 225,69 8,04
3 422,07 361,11 180,57 6,51
4 316,71 270,84 135,9 4,53
5 211,38 180,57 90,27 3,51
Груша, кизил, явір
1 592,83 507,06 253,29 11,04
2 423,54 361,83 181,08 8,04
3 338,55 289,65 144,93 6,51
4 254,28 217,44 108,84 4,53
5 169,29 145,2 72,72 3,51
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1 443,1 378,42 189,09 11,04
2 316,71 270,12 134,88 8,04
3 252,78 215,91 107,85 6,51
4 190,35 161,73 80,76 4,53
5 126,39 108,33 54,18 3,51
Каштан, дуб корковий
1 369,39 315,96 158,01 11,04
2 264,06 225,69 112,83 8,04
3 211,38 180,57 90,27 6,51
4 158,76 135,42 67,74 4,53
5 105,33 90,27 45,63 3,51
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1 296,4 252,78 126,9 11,04
2 211,38 180,57 90,27 8,04
3 168,51 144,45 72,21 6,51
4 126,39 108,33 54,18 4,53
5 84,99 72,99 36,6 3,51
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1 221,97 189,57 94,77 11,04
2 158,76 135,42 67,74 8,04
3 126,39 108,33 54,18 6,51
4 95,58 81,24 41,13 4,53
5 63,96 54,18 27,09 3,51
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1 73,71 63,18 31,62 6,03
2 52,68 45,15 22,59 3,99
3 42,12 36,12 18,06 3,51
4 31,62 27,09 13,56 2,52
5 21,06 18,06 9,03 2,01
Другий пояс лісів
Самшит
1 1004,31 858,36 429,33 9,03
2 716,94 613,14 306,45 6,51
3 574,02 490,5 245,76 4,98
4 430,29 367,89 184,05 3,99
5 287,37 245,25 122,88 2,52
Бархат, горіх
1 628,92 537,9 268,83 9,03
2 449,1 384,42 192,09 6,51
3 359,58 306,96 153,48 4,98
4 269,31 231,72 114,84 3,99
5 179,79 154,23 76,74 2,52
Груша, кизил, явір
1 501,78 428,82 214,65 9,03
2 358,86 306,18 153,48 6,51
3 287,37 245,25 122,88 4,98
4 215,16 184,32 92,25 3,99
5 143,73 122,61 61,17 2,52
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1 377,67 321,99 161,52 9,03
2 269,31 230,19 114,84 6,51
3 215,16 184,32 92,25 4,98
4 161,73 138,39 69,21 3,99
5 107,58 91,8 46,14 2,52
Каштан, дуб корковий
1 314,49 269,31 134,88 9,03
2 224,94 192,6 96,3 6,51
3 179,79 154,23 76,74 4,98
4 134,7 115,11 57,66 3,99
5 89,52 76,74 38,61 2,52
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1 251,28 214,41 107,31 9,03
2 179,07 153,48 76,23 6,51
3 143,73 122,61 61,17 4,98
4 107,58 91,8 46,14 3,99
5 71,49 61,71 30,63 2,52
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1 188,82 160,98 80,76 9,03
2 134,7 115,11 57,66 6,51
3 107,58 91,8 46,14 4,98
4 80,52 69,21 34,59 3,99
5 54,18 45,87 23,07 2,52
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1 62,43 53,4 26,58 4,98
2 45,15 38,37 19,08 3,51
3 36,12 30,81 15,57 3
4 27,09 23,31 11,55 2,52
5 18,06 15,06 8,04 1,5

у розділі ХХ «Перехідні положення»:

у підрозділі 2:

у пункті 10:

слова та цифри «31 грудня 2013 року» замінити словами та цифрами «31 грудня 2014 року»;

слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2015 року»;

в абзаці першому пункту 15 слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2016 року»;

в абзаці першому пункту 16 слова та цифри «31 грудня 2013 року» замінити словами та цифрами «31 грудня 2015 року»;

в абзаці першому пункту 23 слова і цифри «1 січня 2014 року» замінити словами і цифрами «1 січня 2016 року» та після слів і цифр «(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)» доповнити словами і цифрами «, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД»;

у підрозділі 4:

у пункті 10:

в абзаці п’ятому слова та цифри «з 1 січня 2014 року — 16 відсотків» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно — 18 відсотків»;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

«з 1 січня 2015 року — 16 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків»;

доповнити пунктом 32 такого змісту:

«32. Від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами в наступних звітних податкових періодах».

7. Кабінету Міністрів України:

на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2014 року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті