Роль Тендерної палати України в удосконаленні механізмів контролю за державними закупівлями

Одним з актуальних питань, які стоять перед українською системою охорони здоров’я, є необхідність оптимізації процедури проведення закупівель за державні кошти лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання. Майже рік тому розпочала діяльність Тендерна палата України (ТПУ), головною метою створення якої є залучення широких верств громадськості до формування та реалізація державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти та забезпечення громадського контролю в сфері державних закупівель в усіх галузях народного господарства країни, у тому числі охорони здоров’я. Докладніше про роботу ТПУ кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» попросив розповісти голову Правління Тендерної палати України — Олега Фадєєва.
Олег Фадєєв, голова Правління Тендерної палати України

Олег Фадєєв, голова Правління Тендерної палати України

— Олегу Васильовичу, яке правове підґрунтя має створення ТПУ? Що являє собою ваша організація?

— ТПУ почала свою діяльність у квітні 2005 р. як спілка громадських організацій. Згідно із змінами до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», які набули чинності з 23 серпня 2005 р., у нашій державі запроваджено офіційний громадський контроль у сфері державних закупівель, здійснення якого і покладено на ТПУ. ТПУ є неприбутковою спілкою громадських організацій, що діє згідно з чинним законодавством України. Як виглядає участь нашої організації в аналізі тієї чи іншої процедури тендерних закупівель? Наприклад, для розгляду механізмів державних закупівель у сфері охорони здоров’я нами залучаються спеціалісти громадських фахових організацій з фармації, хірургії, терапії, санітарної медицини тощо. При цьому хочу особливо наголосити, що наша організація не здійснює будь-яку підприємницьку діяльність і не має права надавати платні послуги, а діє виключно з метою виконання завдань згідно з вищезазначеним законом та відповідно до власного статуту. ТПУ є офіційною юридичною особою, має власну печатку, бланк, рахунки в банківських установах. Участь громадських організацій у ТПУ є добровільною. Виконавчим органом ТПУ є Правління, яке здійснює функції із забезпечення поточної діяльності ТПУ, затверджує своїм рішенням персональний склад та положення Комісії по розгляду скарг при ТПУ, затверджує склад Наглядової ради, надає офіційні роз’яснення щодо діяльності ТПУ, забезпечує виконання власних цілей та завдань.

Дорадчим органом ТПУ є Наглядова рада. До її складу входять народні депутати — члени різних профільних комітетів Верховної Ради України, представники міністерств та відомств — міністерств економіки, фінансів, юстиції, Рахункової палати, Головного контрольноревізійного управління, Антимонопольного комітету, Державного казначейства України тощо. Члени Наглядової ради виконують свої функції виключно на громадських засадах. До складу Комісії по розгляду скарг при ТПУ входять всі члени Наглядової ради за посадою, представники фахових громадських організацій, зокрема спеціалісти медичних та фармацевтичних асоціацій, юристи, економісти тощо. За необхідності до складу комісії можуть залучатися фахівці відповідних державних установ, відомств чи експертних організацій. Окремо хочу наголосити, що комерційні структури не можуть входити до складу ТПУ.

— Які напрямки діяльності очолюваної Вами організації?

— Цілі та завдання ТПУ такі: сприяння розвитку системи державних закупівель в Україні, забезпечення прозорості тендерних процедур, підвищення ефективності та раціональності використання державних коштів, організація відповідного інформаційно-методичного супроводу державних закупівель, сприяння формуванню сучасної та ефективної їх інфраструктури, налагодження конструктивного системного діалогу державних органів влади та громадськості, сприяння вільному доступу до інформації щодо витрачання державних коштів під час проведення тендерних закупівель.

— Яким чином громадський контроль може забезпечити виконання цих завдань?

— Наші фахівці переконані, що дієва система громадського контролю стимулює конкурентне середовище, дозволяє зробити процедуру витрат державних коштів максимально гласною та прозорою. Це, у свою чергу, має підвищити довіру громадськості до політики, що проводиться у сфері тендерних закупівель. Належне забезпечення громадського контролю має призводити до того, щоб процес державних закупівель не був монополією окремих організацій чи чиновників, має стримувати корупцію та запобігати можливим зловживанням. Виконання цих умов є невід’ємною частиною інтеграції України до міжнародних спільнот. Особливої ролі діяльність ТПУ набуває при роботі в таких соціально важливих сферах, як медична та фармацевтична.

Необхідно також додати, що в компетенцію ТПУ також входять аналіз ринку та цін на товари, роботи та послуги, що закуповуються за державні кошти, а також здійснення загального економічно-правового аналізу процедур тендерних закупівель. ТПУ на підставі світового досвіду, вимог законодавства ЄС та принципів Світової організації торгівлі бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, які потім направляються на розгляд до Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів та інших органів законодавчої та виконавчої влади. ТПУ також організовує проведення тематичних конференцій, круглих столів та семінарів. Ціна питання оптимізації тендерних закупівель у нашій державі — в середньому 20–25 млрд. грн. щорічно. Саме на таку суму здійснюється закупівля товарів, послуг та робіт за державні кошти.

— Як на практиці виглядає робота ТПУ та чим конкретно вона може допомогти учасникам тендерних торгів, зокрема в галузях системи охорони здоров’я, представники яких мають претензії щодо досконалості та прозорості даної процедури?

— У практичному аспекті діяльність ТПУ полягає у наданні різних висновків: щодо обрання замовниками процедур закупівель, ефективності використання ними державних коштів на всіх стадіях закупівель, з питань дотримання процедури державних закупівель, консультаційних висновків для правоохоронних органів та інших зацікавлених державних органів, які уповноважені перевіряти законність проведення державних закупівель. Висновки ТПУ також враховуються при розгляді відповідних справ у суді та в інших випадках, передбачених законодавством України, і навпаки — ТПУ може здійснювати аналіз тієї чи іншої тендерної закупівлі на виконання запиту судових інстанцій. Висновок ТПУ є офіційним документом. Ми є єдиною громадською організацією, уповноваженою на їх надання у сфері державних закупівель. Висновок надається протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідного запиту. Слід окремо наголосити, що ініціатором перевірки законності процедури тієї чи іншої тендерної закупівлі може бути й сама ТПУ. Згідно із законодавством, всі посадові особи чи організації, причетні до державної закупівлі, повинні надати нашим представникам відповідні документи та вичерпні пояснення та коментарії.

Висновки щодо розгляду скарг стосовно проведення процедури закупівлі ми надаємо до Міністерства економіки України та, якщо встановлено, що державі могли бути нанесені матеріальні збитки, до правоохоронних органів — МВС, СБУ чи Генеральної прокуратури. Досить часто за запитами останніх ми проводимо незалежну експертизу процедури державних закупівель.

— Хто має право подавати до ТПУ скарги щодо можливого порушення процедури тендерних закупівель?

— Відповідно до змін до ст. 36 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» право на оскарження дій замовника відтепер має не тільки учасник процедури закупівлі, а й інша особа, яка вважає, що замовником були порушені процедури закупівлі, встановлені цим законом. Отже, будь-яка фізична чи юридична особа має право оскаржити дії замовника. Вважаю, що ця норма змусить його чітко дотримуватися процедури закупівель.

— Чому важливо надіслати скаргу чи запит до підписання вищезазначеного договору?

— Тому що у повній відповідності до закону спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівлі товарів, робіт та послуг може прийняти рішення про повернення скарги без розгляду, що досить часто і відбувається. Деякі недобросовісні учасники цим і користуються — провели тендери як заманеться, нашвидкуруч підписали договір і нібито ніякі скарги їм не страшні. ТПУ прийняла принципову позицію: всі скарги, які надійшли, розглядаються нашими фахівцями. У випадку, коли договір між замовником і учасником переможцем укладено, а в матеріалах проведеної процедури закупівлі є ознаки правопорушень, висновок ТПУ може бути направлений до правоохоронних органів.

Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що інколи трапляються випадки, коли цим механізмом з різних міркувань користуються певні оператори ринку, в тому числі й медичного та фармацевтичного, щоб виграти час та не допустити підписання договору між переможцем тендера та замовником. Щоб максимально зменшити негативний вплив подібних «побічних ефектів», ми намагаємося в максимально стислі строки аналізувати документи, що надходять до ТПУ, швидко надавати відповідні висновки. Вони розміщуються на офіційному сайті ТПУ (www.tpu.net.ua).

Для інформаційного забезпечення закупівель за державні кошти ТПУ виступає засновником «Інформаційного Бюлетеня Тендерної палати України». У цьому бюлетені замовники надають оголошення про заплановані закупівлі та оголошення про проведення процедури закупівлі за державні кошти. Зауважу, що процедура закупівель не може здійснюватися до публікації оголошення про неї.

— З якими порушеннями у сфері тендерних закупівель для медичної та фармацевтичної галузей ТПУ зустрічається найчастіше?

— Скарги та запити стосовно порушень процедури державних закупівель у вітчизняній системі охорони здоров’я до ТПУ надходять досить часто. Зміст порушень, що в них описуються, можна умовно класифікувати таким чином:

  • тендерна закупівля лікарських засобів, не внесених до офіційного переліку препаратів, які дозволено купувати за державні кошти;
  • закупівля лікарських засобів за значно завищеними цінами, навіть у порівнянні з роздрібною мережею;
  • закупівля лікувально-діагностичного обладнання, яке не було сертифіковане в Україні належним чином.

Окремим пунктом доцільно виділити необґрунтоване подрібнення обсягів закупівель. Що мається на увазі? Згідно із законодавством, проведення тендерної закупівлі передбачене, якщо загальна вартість разової закупівлі товарів та послуг перевищує 30 тис. грн., а робіт — 300 тис. грн. Скажімо, адміністрація медичної установи може вирішити не проводити тендерну закупівлю препаратів на суму 50 тис. грн., а провести 5 закупівель на суму по 10 тис. грн. кожна. Це звільняє її від необхідності організовувати та проводити тендер і надає право самостійно обрати постачальника продукції. Як свідчить наш досвід, подібна методика досить часто створює підґрунтя для зловживань та формування непрозорого механізму постачань. Окрім того, вона заважає своєчасному поповненню запасів лікарських засобів, також втрачається можливість закупити препарати на об’єктивно вигідних умовах та отримати від постачальників значні оптові знижки. Подрібнення закупівель також може призвести до перевитрачання бюджетних коштів, оскільки протягом року ціна на препарати, як правило, підвищується, і за кожну аналогічну партію продукції треба заплатити більшу суму. Стосовно факторів, які сприяють цим порушенням, я можу виділити такі: недосконалість відповідного законодавства, відсутність належного контролю з боку відповідних державних органів, недостатня фахова підготовка членів тендерних комітетів.

Одним із шляхів усунення порушень, на мою думку, є саме удосконалення системи громадського контролю над тендерними закупівлями. Тому ТПУ запрошує до вступу та співробітництва громадські організації, які мають за мету сприяння розвитку системи державних закупівель, підвищенню ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів. n

Олександр Сіроштан,
фото Ігоря Кривінського


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті