Проект постанови КМУ Про внесення змін до переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

28 Лютого 2014 7:20 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 16950/70/1-12 до листа Державної митної служби України від 06.07.2012 № 11.1/1.2-16.1/7679.

Метою цього проекту постанови є приведення кодів УКТЗЕД, що зазначені у переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються за адресами: Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Гріценко Олександр Володимирович 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568»

(далі — проект постанови)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 16950/70/1-12 листа Державної митної служби України від 06.07.2012 № 11.1/1.2-16.1/7679.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту постанови є приведення кодів УКТЗЕД, що зазначені у переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Митний кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Цей проект постанови не є регуляторним, адже його положення не спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити приведення кодів УКТЗЕД, що зазначені у переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Заступник Міністра –керівник апарату Р.М. Богачев

Проект

опублікований на офіційному сайті

МОЗ України 28.02.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. № 1568

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3104; 2012 р., № 40, ст. 1537) такі зміни:

1) у назві та тексті постанови слова «від обкладення ввізним митом» замінити словами «від оподаткування ввізним митом» у відповідних відмінках;

2) перелік фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затверджений цією постановою, викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. № 1568

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

________________ № _____)

ПЕРЕЛІК

фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

Код товару згідно з УКТЗЕД Найменування фармацевтичних субстанцій Хімічна або непатентована назва англійською мовою
2914 39 00 90 фенілін Phenindione
2914 70 00 00 сульфокамфорна кислота DL-camphor-10-sulfonic acid
2915 70 50 90 стеарат магнію Magnesium stearate
2921 30 99 00 ремантадин Rimantadine
2921 59 90 00 бромгексину гідрохлорид Bromhexine
2922 39 00 00 кетаміну гідрохлорид Ketamine
2922 49 85 00 аспарагінова кислота Aspartic acid
2922 49 85 00 аміналон gamma-Aminobutyric acid
2922 49 85 00 анестезин Benzocaine
2922 49 85 00 диклофенак натрію Diclofenac
2922 50 00 90 сальбутамол Salbutamol
2922 19 85 00 бісопролол Bisoprolol
2923 90 00 00 дитилін Suxamethonium iodide
2930 90 99 90 унітіол 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid, sodium salt monohydrate (unithiol)
2932 20 90 00 симвастатин Simvastatin
2932 20 90 00 спіронолактон Spironolactone
2932 99 00 00 аміодарону гідрохлорид Amiodarone
2932 99 00 00 келін Khellin
2933 21 00 00 дифенін Phenytoin
2933 99 80 00 карбамазепін Carbamazepine
3003 90 00 90 силімарин Silimarin
3003 90 00 90 суміш із вмістом від 2 до 10 мас.% нітрогліцерину з лактозою
2834 29 80 00 вісмуту нітрат основний Bismuth subnitrate
2913 00 00 00 2-нітробензальдегід AS 2-Nitrobenzaldehyde
2914 70 00 00 вікасол Menadione sodium bisulfite
2915 90 70 90 вальпроат натрію Valproic acid sodium salt
2916 19 10 00 ундецилова кислота Undecylenic acid
2916 39 90 90 альфа-нафтилоцтова кислота 1-Naphthylacetic acid
2918 12 00 00 винна кислота Tartaric acid
2918 15 00 90 вісмут лимонно-кислий Bismuth citrate
2918 19 98 90 урсодезоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid
2918 19 98 90 кальцію Д-сахарат Calcium saccharate
2918 30 00 00 кетопрофен Ketoprofen
2918 30 00 00 кальцію левулінат Calcium levulinate
3003 90 00 10 фітин Phytin
2921 11 00 00 монометиламін Methylamine
2922 42 00 00 кислота глутамінова Glutamic acid
2922 49 85 00 новокаїн-основа Procaine
2922 50 00 90 гексопреналіну сульфат Hexoprenaline sulfate
2922 50 00 90 фенотеролу гідробромід Fenoterol hydrobromide
2922 50 00 90 серин (L-серин) Serine
2922 19 85 00 амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride
2922 19 85 00 метопрололу тартрат Metoprolol tartrate (INNM)
2922 19 85 00 пропранололу гідрохлорид Propranolol hydrochloride (INNM)
2923 90 00 00 L-карнітин-основа Carnitine
2925 29 00 00 метформіну гідрохлорид Metformin hydrochloride
2930 90 99 90 диметилсульфоксид Dimethyl sulfoxide
2932 99 00 00 кромоглікат натрію Cromolyn sodium
2932 99 00 00 циталопрам Citalopram
2933 29 10 00 нітрат нафазоліну Naphazoline nitrate (INNM)
2933 69 40 00 гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine
2933 69 80 00 ламотригін Lamotrigine
2933 99 80 00 еналаприлу малеат Enalapril maleate (INNM)
2940 00 00 00 сукральфат Sucralfate

 

Порівняльна таблиця

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
ПОСТАНОВАКАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 листопада 2004 р. № 1568«Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» ПОСТАНОВАКАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 листопада 2004 р. № 1568«Питання звільнення від оподаткування ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні»

ПЕРЕЛІК

фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

ПЕРЕЛІК

фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

 

Код товару згідно з УКТЗЕД Найменування фармацевтичних субстанцій Хімічна або непатентована назва англійською мовою Код товару згідно з УКТЗЕД Найменування фармацевтичних субстанцій Хімічна або непатентована назва англійською мовою
2914 39 00 90 фенілін Phenindione 2914 39 00 90 фенілін Phenindione
2914 70 90 00 сульфокамфорна кислота DL-camphor-10-sulfonic acid 2914 70 00 00  сульфокамфорна кислота DL-camphor-10-sulfonic acid
2915 70 30 00 стеарат магнію Magnesium stearate 2915 70 50 90  стеарат магнію Magnesium stearate
2921 30 99 90 ремантадин Rimantadine 2921 30 99 00  ремантадин Rimantadine
2921 59 90 00 бромгексину гідрохлорид Bromhexine 2921 59 90 00 бромгексину гідрохлорид Bromhexine
2922 30 00 00 кетаміну гідрохлорид Ketamine 2922 39 00 00  кетаміну гідрохлорид Ketamine
2922 49 70 90 аспарагінова кислота Aspartic acid 2922 49 85 00  аспарагінова кислота Aspartic acid
2922 49 70 90 аміналон gamma-Aminobutyric acid 2922 49 85 00  аміналон gamma-Aminobutyric acid
2922 49 70 90 анестезин Benzocaine 2922 49 85 00  анестезин Benzocaine
2922 49 70 90 диклофенак натрію Diclofenac 2922 49 85 00  диклофенак натрію Diclofenac
2922 50 00 90 сальбутамол Salbutamol 2922 50 00 90 сальбутамол Salbutamol
2922 50 00 90 бісопрололу фумарат Bisoprolol hemifumarate 2922 19 85 00 бісопролол Bisoprolol
2923 90 00 90 дитилін Suxamethonium iodide 2923 90 00 00  дитилін Suxamethonium iodide
2930 90 16 00 ацетилцистеїн Acetylcysteine Виключено
2930 90 70 90 унітіол 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid, sodium salt monohydrate (unithiol) 2930 90 99 90  унітіол 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid, sodium salt monohydrate (unithiol)
2932 29 80 90 симвастатин Simvastatin 2932 20 90 00  симвастатин Simvastatin
2932 29 80 90 спіронолактон Spironolactone 2932 20 90 00 спіронолактон Spironolactone
2932 99 90 00 аміодарону гідрохлорид Amiodarone 2932 99 00 00 аміодарону гідрохлорид Amiodarone
2932 99 90 00 келін Khellin 2932 99 00 00 келін Khellin
2933 21 00 00 дифенін Phenytoin 2933 21 00 00 дифенін Phenytoin
2933 40 90 90 нітроксолін Nitroxoline Виключено
2933 90 50 00 карбамазепін Carbamazepine 2933 99 80 00  карбамазепін Carbamazepine
2934 90 97 90 аденозин-5′-трифосфорної кислоти динатрієва сіль Adenosine-5′-triphosphoric acid disodium salt Виключено
2934 90 97 90 кетотифену фумарат Ketotifen Виключено
2934 90 97 90 офлоксацин Ofloxacin Виключено
2934 90 97 90 рибоксин Inosine Виключено
2939 69 00 00 бромокриптин Bromocriptine Виключено
3003 90 90 00 силімарин Silimarin 3003 90 00 90  силімарин Silimarin
3003 90 90 00 суміш із вмістом від 2 до 10 мас. % нітрогліцерину з лактозою 3003 90 00 90  суміш із вмістом від 2 до 10 мас. % нітрогліцерину з лактозою
2823 00 00 00 діоксид титану Titan dioxidt Виключено
2834 22 00 00 вісмуту нітрат основний Bismuth subnitrate 2834 29 80 00  вісмуту нітрат основний Bismuth subnitrate
2905 45 00 00 гліцерин Glycerol Виключено
2913 00 00 00 2-нітробензальдегід AS 2-Nitrobenzaldehyde 2913 00 00 00 2-нітробензальдегід AS 2-Nitrobenzaldehyde
2933 39 95 00 флуренізид Flurenizid Виключено
2914 70 90 00 вікасол Menadione sodium bisulfite 2914 70 00 00 вікасол Menadione sodium bisulfite
2915 90 80 90 вальпроат натрію Valproic acid sodium salt 2915 90 70 90  вальпроат натрію Valproic acid sodium salt
2916 19 10 00 ундецилова кислота Undecylenic acid 2916 19 10 00 ундецилова кислота Undecylenic acid
2916 39 00 00 альфа-нафтилоцтова кислота 1-Naphthylacetic acid 2916 39 90 90  альфа-нафтилоцтова кислота 1-Naphthylacetic acid
2918 12 00 00 винна кислота Tartaric acid 2918 12 00 00 винна кислота Tartaric acid
2918 14 00 00 лимонна кислота Citric acid Виключено
2918 15 00 90 вісмут лимонно-кислий Bismuth citrate 2918 15 00 90 вісмут лимонно-кислий Bismuth citrate
2918 19 99 90 урсодезоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid 2918 19 98 90  урсодезоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid
2918 19 99 90 динопросту трометамол Dinoprost tromethamine Виключено
2918 19 99 90 динопросту трометамін Dinoprost tromethamine Виключено
2918 90 90 90 алпростадил Alprostadil Виключено
2918 90 90 90 динопростон Dinoprostone Виключено
2918 19 99 90 кальцію Д-сахарат Calcium saccharate 2918 19 98 90  кальцію Д-сахарат Calcium saccharate
2918 30 00 00 кетопрофен Ketoprofen 2918 30 00 00 кетопрофен Ketoprofen
2918 30 00 00 кальцію левулінат Calcium levulinate 2918 30 00 00 кальцію левулінат Calcium levulinate
2919 00 10 91 фітин Phytin 3003 90 00 10  фітин Phytin
2921 11 10 90 монометиламін Methylamine 2921 11 00 00  монометиламін Methylamine
2922 42 90 00 кислота глютамінова Glutamic acid 2922 42 00 00  кислота глутамінова  Glutamic acid
2922 49 20 10 новокаїн-основа Procaine 2922 49 85 00  новокаїн-основа Procaine
2922 50 00 90 гексапреналіну сульфат Hexaprenalin sulphate 2922 50 00 90 гексопреналіну сульфат  Hexoprenaline sulfate
2922 50 00 90 фенотеролу гідробромід Fenoterol hydrobromide 2922 50 00 90 фенотеролу гідробромід Fenoterol hydrobromide
2922 50 00 90 серин (L-серин) Serine 2922 50 00 90 серин (L-серин) Serine
2922 19 90 00 амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride 2922 19 85 00  амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride
2922 19 90 00 метопрололу тартрат Metoprolol tartrate (INNM) 2922 19 85 00   метопрололу тартрат Metoprolol tartrate (INNM)
2922 19 90 00 пропранололу гідрохлорид Propranolol hydrochloride (INNM) 2922 19 85 00   пропранололу гідрохлорид Propranolol hydrochloride (INNM)
2923 90 00 90 L-карнітин-основа Carnitine 2923 90 00 00  L-карнітин-основа Carnitine
2925 20 00 00 метформіну гідрохлорид Metformin hydrochloride 2925 29 00 00  метформіну гідрохлорид Metformin hydrochloride
2930 90 70 90 диметилсульфоксид Dimethyl sulfoxide 2930 90 99 90  диметилсульфоксид Dimethyl sulfoxide
2932 99 90 00 кромоглікат натрію Cromolyn sodium 2932 99 00 00  кромоглікат натрію Cromolyn sodium
2932 99 90 00 циталопрам Citalopram 2932 99 00 00  циталопрам Citalopram
2933 29 10 00 нітрат нафазоліну Naphazoline nitrate (INNM) 2933 29 10 00 нітрат нафазоліну Naphazoline nitrate (INNM)
2933 59 70 00 ципрофлоксацину гідрохлорид Ciprofloxacin Виключено
2933 59 70 00 цетиризин Cetirizine Виключено
2933 69 20 00 гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine 2933 69 40 00  гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine
2933 69 80 00 ламотригін Lamotrigine 2933 69 80 00 ламотригін Lamotrigine
2934 10 00 00 нітазол Aminitrozole Виключено
2934 10 00 00 розиглітазону малеат Rosiglitazone maleate Виключено
2934 90 97 00 дилтіазем Diltiazem Виключено
2934 90 97 90 артикаїн Articaine hydrochloride Виключено
2933 90 95 90 еналаприлу малеат Enalapril maleate (INNM) 2933 99 80 00  еналаприлу малеат Enalapril maleate (INNM)
2934 90 97 90 ітраконазол Itraconazole Виключено
2934 90 97 90 зидовудин Zidovudine Виключено
2934 90 97 90 кетоконазол Ketoconazole Виключено
2934 90 97 90 ламівудин Lamivudine Виключено
2934 10 00 00 мелоксикам Meloxicam Виключено
2934 90 97 90 тимололу малеат Timolol maleate (INNM) Виключено
2939 69 00 00 ніцерголін Nicergoline Виключено
2940 00 90 00 сукральфат Sucralfate 2940 00 00 00  сукральфат Sucralfate
3002 10 95 00 репоетин-СП (рекомбінантний еритропоетин людини) Epoetin alfa Виключено
3002 10 95 00 ронколейкін (інтерлейкін-2 людини рекомбінантний) Interferon alfa Виключено
3002 20 00 00 вакцина проти поліомієліту типу 1 + 2 + 3 Виключено
3003 90 90 00 нітрогранулонг Nitrogranulong Виключено
Директор Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Т. Донченко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті