Наказ МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291

05 Березня 2014 10:17 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.09.1996 р. № 291

Про затвердження Положення про спеціалізацію  (інтернатуру) випускників вищих медичних і  фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1992 р. № 96 «Про зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів», рішення Колегії Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.1996 № 2 та з метою підвищення якості спеціалізації (інтернатури) та покращання її методичного забезпечення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 47 від 07.02.2001 )

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей міст Києва та Севастополя, керівникам виробничих об’єднань, підприємств, акціонерних товариств «Фармація», (надалі ВО «Фармація»), ректорам вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, керівникам медичних закладів та установ, підпорядкованим Міністерству охорони здоров’я України, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів) в інтернатурі, прийняти дане Положення для керівництва та виконання.

3. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти України, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України № 104 від 20.06.1994.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників Головних управлінь закладів освіти (Вороненка Ю.В.) і державної служби та медичних кадрів (Мельника Ю.В.).

Міністр А.М.Сердюк

Затверджено

 наказом Міністерства охорони

 здоров’я України від

від 19 вересня 1996 р. № 291

Положення

 про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів  акредитації медичних факультетів університетів

I. Загальні положення

1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху.

1.2. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

1.3. Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів з спеціальностей, що не відносяться до напряму «Медицина» («Фармація»), або направлені на науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.

1.4. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі – вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

1.5. Під час навчання в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар(провізор)-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації, яке затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством освіти України.

II. Зарахування до інтернатури

2.1. В інтернатуру зараховуються випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря(провізора) і отримання диплому з певної лікарської (провізорської) спеціальності.

2.2. Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції. Зарахування проводиться на посади лікарів(провізорів)-інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.

2.3. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

2.4. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, які направлені на роботу в системи інших міністерств та відомств, зараховуються в інтернатуру наказами цих міністерств і відомств після погодження з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України, в яких саме вищих закладах освіти та на яких умовах проводитиметься очна частина навчання та проходитиме стажування.

2.5. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, 1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі, зобов’язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласне, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласну, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічну станцію відповідно.

2.6. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, які прибули на навчання в інтернатуру із запізненням, подають Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласному, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції документи, що пояснюють причину запізнення. За результатами їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі.

Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він за поданням Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу Головного управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України.

У разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником, який мав право самостійного працевлаштування), йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення. У цьому випадку він направляється до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України для вирішення питання.

III. Організація навчального процесу

3.1. Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів.

3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

3.2.1. Тривалість навчання в інтернатурі 1-2 роки.

Випускники медичних факультетів (спеціальність «лікувальна справа») та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 2 роки з спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».

Випускники медичних факультетів (спеціальність «лікувальна справа») та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки з спеціальностей хірургічного профілю, «акушерство і гінекологія», «медицина невідкладних станів».

Випускники медичних факультетів (спеціальність «педіатрія») та педіатричних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки із спеціальностей «дитяча хірургія», «дитяча анестезіологія».

Випускники стоматологічних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки з спеціальностей «стоматологія», «стоматологія ортопедична», «ортодонтія».

Термін навчання в інтернатурі з інших спеціальностей – 1 рік.

3.2.2. Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 6.03.1996 р. № 50 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів» навчальними планами та програмами інтернатури. Для лікарів(провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини інтернатури на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

3.2.3. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на Головне управління закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України, вищі заклади освіти та на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, головних державних санітарних лікарів областей, міст Києва та Севастополя, обласні, міст Києва, м. Севастополя ВО «Фармація».

3.3. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, обласне, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласна, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічна станція:

3.3.1. Визначає перспективну потребу підвідомчих закладів у лікарях-спеціалістах (провізорах) і направляє щорічно до 1 травня до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України заявки на підготовку лікарів (провізорів) різних спеціальностей.

3.3.2. Разом з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, а також визначає допустиму кількість лікарів(провізорів)-інтернів, яка може навчатись на конкретній базі стажування з певної спеціальності.

3.3.3. Розподіляє випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти за підпорядкованими закладами (установами) охорони здоров’я, закладами (підприємствами) ВО «Фармація» і наказом направляє їх для зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів на бази стажування.

Не допускається направлення на базу стажування більшого числа лікарів(провізорів)-інтернів, ніж це передбачено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та вищого закладу освіти.

3.3.4. Після розподілу випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти на бази стажування і їх зарахування закладами (установами) охорони здоров’я на посади лікарів(провізорів)-інтернів інформує відповідні закріплені вищі заклади освіти про кількість лікарів(провізорів) із зазначенням спеціальності, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.

3.3.5. Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.

3.3.6. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників тощо) для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування, розроблену Міністерством охорони здоров’я України або вищим закладом освіти.

3.3.7. Проводить разом з вищим закладом освіти навчально-методичні і науково-практичні конференції для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування.

3.3.8. Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)- спеціаліста.

3.3.9. Щороку заслуховує на засіданнях колегії результати атестації лікарів(провізорів)-інтернів, звіти головних спеціалістів, керівників та головних лікарів установ та закладів охорони здоров’я, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти і підвищення ефективності інтернатури.

3.3.10. Готує і подає щороку, протягом місяця після атестації лікарів(провізорів)-інтернів, Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі.

3.3.11. Для здійснення організаційних заходів та керівництва і контролю підготовки в інтернатурі призначає відповідального за інтернатуру по області, місту Київ та Севастополь.

3.4. Головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, головний лікар обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівник обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація»:

3.4.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів по підготовці лікарів(провізорів)-інтернів відповідної спеціальності на базах стажування.

3.4.2. Бере участь у доборі баз стажування, керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, розподілі лікарів(провізорів)-інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування в спеціалізованих установах та закладах (підприємствах).

3.4.3. Разом з профільними кафедрами вищого закладу освіти проводить регулярні перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів(провізорів)-інтернів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення інтернатури.

3.4.4. Бере участь у проведенні піврічного підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів.

3.4.5. Бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і удосконалення професійних знань та умінь керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування.

3.5. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів:

3.5.1. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

3.5.2. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

– мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

– бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);

– мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

– мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

– мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.

3.6. Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров’я, керівник закладу (підприємства) ВО «Фармація»:

3.6.1. Вживає заходів до підвищення рівня діагностичної, лікувальної (санітарно-профілактичної, протиепідемічної, провізорської) роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров’я, забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів.

3.6.2. На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» про направлення на навчання в інтернатурі випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів на базу стажування видає наказ про їх зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів з певної спеціальності.

3.6.3. Забезпечує знайомство лікарів(провізорів)-інтернів з напрямками діяльності базового закладу (установи, підприємства), районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками лікарів(провізорів)-інтернів тощо.

3.6.4. Разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів (провізорів) в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.

3.6.5. Забезпечує залучення лікарів(провізорів)-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.

3.6.6. Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів(провізорів)-інтернів і виконання завдань Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та рекомендацій вищого закладу освіти щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

3.6.7. На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та путівки вищого закладу освіти відряджає лікарів(провізорів)-інтернів у відповідний вищий заклад освіти на очну частину навчання.

3.6.8. Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням може призначити відповідального за загальне керівництво лікарями(провізорами)-інтернами на базі стажування.

3.7. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:

3.7.1. Організує стажування лікарів(провізорів)-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з деканатом (відділом) інтернатури та профільними кафедрами вищого закладу освіти та головними спеціалістами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головним лікарем обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівником обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація».

3.7.2. Складає графік роботи лікарів(провізорів)-інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.7.3. Разом з викладачами профільних кафедр вищого закладу освіти знайомить керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.

3.7.4. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі (закладі) охорони здоров’я, підприємстві ВО «Фармація».

3.7.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.

3.7.6. Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров’я, підприємства ВО «Фармація» з питань стажування лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8. Керівник лікарів(провізорів)-інтернів на базі стажування:

3.8.1. Призначається наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.2. На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів(провізорів)-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.

3.8.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря(провізора)-інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою.

3.8.4. Забезпечує умови для виконання лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування.

3.8.5. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній (санітарно-профілактичній, протиепідемічній, провізорській) роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.6. Створює належні умови для набуття лікарями(провізорами)-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.7. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.

3.8.8. Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську (провізорську) діяльність лікарів(провізорів)-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю.

3.8.9. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.

3.8.10. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв’язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим закладом освіти.

3.9. Вищий заклад освіти:

3.9.1. Надає Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.9.2. Знайомить своїх випускників з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, з правами і обов’язками лікарів(провізорів)-інтернів, контролює доїзд випускників до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація».

3.9.3. Щорічно до 1 червня надсилає в закріплені за закладом освіти територіальні органи управління охорони здоров’я: Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласну, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічну станцію, обласне, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» – календарні плани проведення навчання та путівки, на підставі яких лікарі(провізори)-інтерни направляються на очну частину навчання у вищий заклад освіти.

3.9.4. На підставі наказів про зарахування випускників вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів в інтернатуру та відрядження лікарів (провізорів)-інтернів з бази стажування на очну частину навчання територіальних органів управління охорони здоров’я – Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», які Міністерством охорони здоров’я України закріплені за закладом освіти, видає наказ про їх зарахування на очну частину навчання в інтернатурі на профільні кафедри.

3.9.5. Призначає профільні кафедри та керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування.

3.9.6. Забезпечує навчання на кафедрах згідно з навчальними планами і програмами інтернатури. Розробляє навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає їх для впровадження на кафедри і бази стажування.

3.9.7. Організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів(провізорів)-інтернів та їх керівників.

3.9.8. Видає наказ про склад атестаційної комісії на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста та направляє до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України пропозиції щодо призначення голови комісії.

3.9.9. Щороку на засіданнях вченої ради спільно з закріпленими Міністерством охорони здоров’я України територіальними органами управління охороною здоров’я – Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» – обговорює питання підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.9.10. Щорічно, протягом місяця після проведення атестації лікарів(провізорів)-інтернів, подає Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі і звіти голів комісій з атестації інтернів з спеціальностей, які аналізуються профільними управліннями.

3.9.11. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснює деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти. У містах, де немає вищих закладів освіти, при необхідності, з урахуванням наявності відповідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення, вищий заклад освіти може відкрити на базі обласних (міських, центральних районних) закладів охорони здоров’я філії закладу освіти, філії кафедр або самостійні кафедри для навчання лікарів(провізорів)-інтернів.

3.10. Деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти:

3.10.1. Бере участь в роботі комісії по персональному розподілу випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

3.10.2. Координує діяльність профільних кафедр в організації і проведенні інтернатури. Складає розклад занять лікарів(провізорів)-інтернів на суміжних кафедрах.

3.10.3. Забезпечує взаємний зв’язок у роботі профільних кафедр і Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» та баз стажування, аналізує, узагальнює матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та проведення підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.10.4. Здійснює контроль за своєчасним виїздом на бази стажування та якісним проведенням викладачами профільних кафедр методичної та консультативної допомоги.

3.10.5. Разом з закріпленими Міністерством охорони здоров’я України за вищим закладом освіти територіальними органами управління охороною здоров’я – Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» забезпечує кафедри, бази стажування та інтернів навчальними планами і програмами, бланками документації, заліковими книжками, сертифікатами та іншою звітно-обліковою документацією.

3.10.6. Веде облік і звітність з інтернатури, контролює ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та у лікарів(провізорів)-інтернів.

3.10.7. З метою координації роботи профільних кафедр вищих закладів освіти, органів та закладів охорони здоров’я з підготовки спеціалістів в інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики навчання на кафедрах вищих закладів освіти та на базах стажування ректором вищого закладу освіти та міністром охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальником управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головним державним санітарним лікарем області, міст Києва та Севастополя, керівником обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» створюється постійно діюча методична комісія з інтернатури, до складу якої входять викладачі вищого закладу освіти, головні спеціалісти та відповідальні за інтернатуру в Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінні охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація». Головою цієї комісії призначається декан (завідуючий відділом) інтернатури.

3.11. Профільні кафедри вищого закладу освіти:

3.11.1. Забезпечують навчання інтернів на кафедрах згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161, та даним Положенням.

3.11.2. Залучають лікарів(провізорів)-інтернів до різних форм роботи в клініці (лабораторії) кафедри: обходів завідуючого кафедрою, професорів та доцентів, консиліумів, клінічних та тематичних розборів хворих, клінічних, клініко-патологоанатомічних та науково-практичних конференцій, санітарно-епідеміологічних рад, виробничих процесів тощо.

3.11.3. Здійснюють регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів(провізорів)-інтернів, які закріплені за даною кафедрою, систематично інформують керівників баз стажування, головних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головного державного санітарного лікаря області, міст Києва та Севастополя, керівника обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», деканати (відділи) інтернатури про організацію та якість практичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращання їх підготовки.

3.11.4. Розробляють навчальні посібники для лікарів(провізорів)-інтернів і керівників інтернів на базах стажування.

3.11.5. Проводять контроль рівня підготовки лікарів(провізорів)-інтернів у кінці циклу навчання на кафедрі та беруть участь у проведенні атестації лікарів(провізорів)-інтернів.

3.11.6. Протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів(провізорів)-інтернів подають в деканат (відділ) інтернатури звіт про навчальну роботу з лікарями(провізорами)-інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах стажування, аналіз результатів атестації лікарів(провізорів)-інтернів.

3.12. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів:

3.12.1. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів (НДРІ) забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного, провізорського) мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.

3.12.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров’я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні. НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик.

3.12.3. Тематику досліджень визначає план науково-дослідної роботи лікаря(провізора)-інтерна, складений виконавцем разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування.

3.12.4. Результати науково-дослідної роботи лікарі(провізори)-інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації лікарів(провізорів)-інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів(провізорів)-інтернів вчена рада вищого закладу освіти може дати рекомендацію лікарю(провізору)-інтерну до вступу до клінічної ординатури після закінчення інтернатури без необхідного стажу практичної роботи.

3.12.5. Лікарі(провізори)-інтерни, які одночасно навчались в магістратурі і повністю виконали навчальний план та програму магістратури та інтернатури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, можуть бути рекомендовані вченою радою вищого закладу освіти до вступу в аспірантуру чи до участі в конкурсі на посаду асистента кафедри (наукового співробітника науково-дослідної установи) на відповідну профілю магістратури спеціальність без необхідного дворічного стажу практичної роботи.

IV. Права та обов’язки лікарів(провізорів)-інтернів

4.1. В адміністративному відношенні лікарі(провізори)-інтерни підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація».

4.2. Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони здоров’я лікар(провізор)-інтерн працює під керівництвом лікаря (провізора), призначеного його безпосереднім керівником, а під час очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти – під керівництвом закріпленого за ним викладача.

4.3. На лікарів(провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під час стажування – правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу (установи) охорони здоров’я.

4.4. Лікарі(провізори)-інтерни мають право:

– користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами вищого закладу освіти;

– брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням і побутом лікарів(провізорів)-інтернів;

– на забезпечення проживання в гуртожитку вищого закладу освіти під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу (установи) охорони здоров’я під час стажування.

4.5. Лікарі(провізори)-інтерни зобов’язані:

– набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;

– у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;

– виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров’я, правила проживання в гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих закладах освіти.

V. Контрольні заходи

5.1. З метою перевірки засвоєння лікарями(провізорами)-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться проміжний (піврічний) контроль на базі стажування.

5.2. Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням лікаря(провізора)-інтерна на очну частину навчання на кафедру вищого закладу освіти. Склад і графік роботи комісії затверджуються наказом головного лікаря базової установи охорони здоров’я, керівника закладу (підприємства) ВО «Фармація». До складу комісії включаються відповідальний за інтернатуру на базі стажування (голова), безпосередні керівники лікарів(провізорів)-інтернів, головні спеціалісти Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головний державний санітарний лікар області, міст Києва та Севастополя, керівник обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», по можливості – викладачі профільних кафедр вищих закладів освіти.

5.3. При 1,5-2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти.

5.4. Підсумковий контроль включає в себе:

– перевірку професійної практичної підготовки лікаря(провізора)-інтерна згідно з планом і програмою;

– тестовий контроль рівня знань та умінь;

– співбесіду.

Практична частина підсумкового контролю знань лікарями(провізорами)-інтернами окремих профілів може розпочинатись заздалегідь, шляхом участі лікарів(провізорів)-інтернів в операціях, прийнятті пологів, клінічних, інструментальних, санітарно-епідеміологічних обстеженнях, виробничих процесах тощо, у присутності викладача.

5.5. Лікарі(провізори)-інтерни, які не атестовані за результатами підсумкового контролю або не з’явились на нього без поважних причин, зобов’язані пройти підсумковий контроль у терміни, погоджені з деканатом (відділом) інтернатури, але не пізніше двох місяців від початку нового навчального року.

5.6. Питання про можливість (доцільність) продовження навчання в інтернатурі осіб, які при повторному підсумковому контролі не атестовані, вирішує Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласна, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічна станція, обласне, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» за поданням вищого закладу освіти.

Неатестовані особи підлягають звільненню з інтернатури за наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» як такі, що не відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації і направляються до Головного управління державної служби і кадрів Міністерства охорони здоров’я України для вирішення питання щодо їх працевлаштування.

5.7. По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з наказами МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 04.02.1992 р. № 24 «Про подальше удосконалення атестації провізорів та фармацевтів», від 09.06.1993 р. № 130 «Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.1991 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та від 01.06.1995 р. № 97 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.1991 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».

5.8. Для проведення атестації щорічно створюються державні атестаційні комісії. Головами державних атестаційних комісій наказом Міністерства охорони здоров’я України призначаються висококваліфіковані досвідчені спеціалісти. Склад комісії і розклад проведення атестації затверджуються ректором вищого закладу освіти не пізніше, як за один місяць до початку атестації.

До складу державних атестаційних комісій на правах членів включаються проректори з навчальної та лікувальної роботи (проректор з післядипломного навчання), декан факультету (завідуючий відділом) інтернатури (або його заступник), завідуючі кафедрами, професори та доценти профільних кафедр вищого закладу освіти, головні спеціалісти Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, головний державний санітарний лікар області, міст Києва та Севастополя, керівник обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», професори та доценти інших вищих закладів освіти та науково-дослідних закладів, працівники профспілкових органів, асоціацій лікарів тощо.

5.9. Для атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста у комісію не пізніше, ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі документи та матеріали:

– характеристика від адміністрації базового закладу (установи) охорони здоров’я, в якому лікар(провізор)-інтерн проходив стажування;

– залікова книжка;

– щоденник обліку роботи лікаря(провізора)-інтерна;

– фотокартка розміром 3х4 см.

5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста допускаються лікарі(провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальний план і програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній час навчання в інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання навчального плану та програми засвідчується заліковими відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами вищого закладу освіти в деканат факультету (відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Допуск лікарів(провізорів)-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста оформлюється наказом ректора вищого закладу освіти.

5.11. Організація і проведення атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків:

5.11.1. Атестація лікарів(провізорів)-інтернів включає в себе:

– контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестуючими програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

– оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками;

– співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

5.11.2. Комп’ютерний контроль знань та вмінь провадиться в комп’ютерному класі кафедри (факультету) вищого закладу освіти за тестовими комп’ютерними програмами з відповідних спеціальностей, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, в присутності членів державної атестаційної комісії.

Оцінка підготовки лікарів(провізорів)-інтернів за результатами комп’ютерного тестування здійснюється за бінарною системою: «атестований», «не атестований». Атестованим вважається лікар(провізор)-інтерн, який має не менше 75% правильних відповідей. При негативних результатах комп’ютерного тестового контролю лікар(провізор)-інтерн вважається таким, який за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря(провізора) відповідної спеціальності. У такому разі лікар(провізор)-інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.

5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними навиками лікарі-інтерни лікувального профілю підлягають обов’язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.

Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності членів державної атестаційної комісії та шляхом аналізу професійної діяльності лікаря-інтерна під час проходження інтернатури.

Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами спеціальностей гігієнічного профілю здійснюється заздалегідь, під час проведення ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах в присутності членів державної атестаційної комісії, шляхом виконання лікарями-інтернами конкретних ситуаційних завдань та аналізу професійної діяльності під час проходження інтернатури.

При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними навиками лікар(провізор)-інтерн вважається таким, що не засвоїв практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря(провізора)-спеціаліста. В цьому разі лікар(провізор)-інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.

5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем(провізором)-інтерном (за білетною чи безбілетною методикою). За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря (провізора)-інтерна і присвоєння йому звання лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху.

5.11.5. За результатами атестації державна атестаційна комісія може прийняти рішення:

– присвоїти звання лікаря(провізора)-спеціаліста відповідної спеціальності;

– відмовити в присвоєнні звання лікаря(провізора)-спеціаліста.

Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови державної атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома лікарів(провізорів)-інтернів одразу ж після закінчення засідання комісії.

Результати атестації оформлюються протоколом, який підписується головою та всіма членами державної атестаційної комісії і затверджується наказом по вищому закладу освіти, при якому створена комісія, в десятиденний термін.

5.11.6. Особі, якій за результатами атестації для визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря(провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності, видається вищим закладом освіти сертифікат встановленого зразка (додаток № 4 до наказу МОЗ України від 21.11.1991 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»), а якій відмовлено в цьому, – витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою вищого закладу освіти, не пізніше трьох днів з моменту затвердження протоколу засідання державної атестаційної комісії.

5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста встановлюється на 5 років – до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу освіти. Лікарі(провізори), які не виявлять бажання атестуватися на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста, повинні атестуватися на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста після проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі вищого закладу освіти з відповідного фаху.

При непідтвердженні звання лікаря(провізора)-спеціаліста чи неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста ця особа переводиться на посаду лікаря(провізора)-стажиста. Повторна атестація на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на посаду лікаря(провізора)-стажиста.

5.11.8. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до Міністерства охорони здоров’я України у двотижневий термін з моменту видачі витягу з протоколу засідання державної атестаційної комісії. За рішенням Міністерства охорони здоров’я України лікар(провізор)-інтерн може бути переатестований в атестаційній комісії іншого закладу освіти.

5.11.9. Засідання державної атестаційної комісії в окремих випадках за погодженням з Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» може бути виїзним і проводитись на базах стажування.

5.11.10. Голова державної атестаційної комісії у двотижневий термін подає до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України через деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти звіт про роботу комісії.

5.11.11. Можливість повторної атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста може бути надана лікарю(провізору)-інтерну один раз (на госпрозрахунковій основі) протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання лікаря(провізора)-спеціаліста, згідно з п.3.12.3.5. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 VI. Переведення, звільнення та поновлення в інтернатурі.

6.1. Переведення лікаря(провізора)-інтерна з одного вищого закладу освіти в інший здійснюється за дозволом Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України і за згодою ректорів вищих закладів освіти та Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», в розпорядження яких він був направлений та переводиться на навчання або на роботу. До вищого закладу освіти за місцем переведення лікар(провізор)-інтерн подає залікову книжку, засвідчену печаткою вищого закладу освіти, з якого він переводиться, щоденник, підписаний керівником інтернатури і засвідчений вищим закладом освіти та керівником закладу (установи) охорони здоров’я – бази стажування, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

6.2. Переведення лікаря(провізора)-інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» та вищого закладу освіти, на базі якого проводиться навчання лікаря(провізора)-інтерна на кафедрі.

На базу стажування, куди лікар(провізор)-інтерн переводиться, він подає виписку з наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», з бази стажування якої він переводиться, щоденник лікаря(провізора)-інтерна, та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

В наказах Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» вказується, за рахунок якого управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» надалі фінансуватиметься проходження інтернатури.

6.3. Відрахування з інтернатури здійснюється:

– за невиконання навчального плану і програми;

– за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

– за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар(провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);

– за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Відрахування лікаря(провізора)-інтерна з циклу очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти здійснюється наказом ректора вищого закладу освіти, копія якого направляється до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, у відповідне управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, до обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація».

Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» за поданням вищого закладу освіти або адміністрації бази стажування.

6.4. Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров’я), і здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальника управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головного державного санітарного лікаря області, міст Києва та Севастополя, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» за погодженням з вищим закладом освіти за умови зарахування лікаря(провізора), який поновлюється в інтернатурі, на посаду лікаря(провізора)-інтерна.

Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та невиконання навчального плану і програми (без поважних причин), проводиться на умовах контрактів, що укладаються між Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», вищим закладом освіти та юридичними і фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі.

6.5. Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

– за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар(провізор)-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

– за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря(провізора)-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація» за погодженням з вищим закладом освіти, який закінчив лікар (провізор)-інтерн.

Зміна спеціальності «медико-профілактична справа» на спеціальності «лікувальна справа» та «педіатрія» і навпаки може здійснюватись тільки за згодою Міністерства охорони здоров’я України на підставі клопотання Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції.

VII. Фінансове забезпечення інтернатури

7.1. Проїзд молодих спеціалістів, які мають направлення на роботу, до місця спеціалізації (інтернатури) і місячна відпустка до початку підготовки в інтернатурі сплачується за рахунок коштів замовника, до якого їх направлено на роботу.

7.2. Проїзд лікарів(провізорів)-спеціалістів, які закінчили інтернатуру, до місця роботи сплачуються закладами (установами), в які вони направляються після закінчення інтернатури на постійну роботу.

7.3. Заробітна плата лікарям(провізорам)-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями(провізорами)-інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі, встановленому чинним законодавством.

7.4. На період проходження інтернатури лікарі(провізори)-інтерни забезпечуються жилою площею (типу гуртожитку) тих закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка, з оплатою відповідно до існуючих тарифів. При відсутності гуртожитку заклад (установа) охорони здоров’я має право орендувати жилу площу для лікарів(провізорів)-інтернів у інших відомств або наймати її у приватних осіб з відшкодуванням фактичних витрат за рахунок лікарів(провізорів)-інтернів у розмірі плати, яка встановлена чинним законодавством, а решта – за рахунок коштів цього закладу (установи).

7.5. Витрати по відрядженню лікарів(провізорів)-інтернів на навчання у вищі заклади освіти здійснюється базовою установою стажування у такому ж порядку, як і при направленні спеціалістів на підвищення кваліфікації.

7.6. Кількість посад викладачів у вищих закладах освіти визначається з розрахунку один викладач на 5 середньорічних лікарів(провізорів)-інтернів.

7.7. Оплата за керівництво підготовкою лікарів(провізорів)-інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством.

7.8. Фінансування підготовки лікарів(провізорів)-спеціалістів в інтернатурі для закладів охорони здоров’я інших міністерств, відомств, організацій, підприємств, інших закладів, незалежно від форм власності, проводиться за рахунок їх коштів на договірних умовах.

7.9. Дозволяється випускникам вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, які отримали право на самостійне працевлаштування, проходити підготовку в інтернатурі за окремою угодою між випускником та Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», вищим закладом освіти.

7.10. Проходження інтернатури лікарями(провізорами) проводиться на умовах договорів, що укладаються між Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», вищим закладом освіти та юридичними і фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі, якщо ці лікарі(провізори):

– закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів;

– або закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, навчаючись в них за кошти юридичних та фізичних осіб;

– або прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні установи, підприємства);

– або мають сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста і бажають отримати іншу спеціальність при відсутності потреби в такому спеціалісті з боку закладу (установи) охорони здоров’я.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті