Законопроект «Про внесення зміни до  Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)»

02 Квітня 2014 12:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)».

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України
(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Останнім часом було прийнято багато змін до законодавчих та нормативно-правових документів спрямованих на встановлення рівних умов провадження господарської діяльності для усіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм власності і підпорядкування, а також для посилення нагляду за їх діяльністю та контролю за обігом лікарських засобів.

На сьогодні в Україні торгівлею лікарських засобів займаються 2974 юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність через 16056 аптечних закладів та 3775 фізичних осіб-підприємців, які володіють 5760 аптечними закладами. Тобто 26% аптечних закладів сьогодні належать фізичним особам-підприємцям. Усі вони мають ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Однак існує різний підхід до юридичних та фізичних осіб в частині податкового навантаження.

Статтею 296 Податкового Кодексу України визначено, що платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Ця норма розповсюджується, в тому числі, на фізичних осіб-підприємців, які мають приватні аптечні заклади та здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За таких умов виникає ситуація, коли один суб’єкт господарювання, а саме юридична особа, володіючи двома-трьома аптечними закладами зобов’язана встановлювати реєстратори розрахункових операцій і дотримуватись податкового законодавства, а інший суб’єкт господарювання — фізична особа-підприємець, у володінні якого може бути до десяти аптечних закладів, користуючись згаданою пільгою, працює в рамках єдиного податку без встановлення реєстраторів розрахункових операцій, приховуючи дійсний кількісний облік медикаментів та увесь товарообіг, що відповідно призводить до зниження податків до бюджету, в тому числі ПДВ на групи супутніх товарів, які реалізуються з ПДВ.

Вагомим аргументом щодо необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій в усіх аптечних закладах (незалежно від форми власності закладу) є те, що їх відсутність у ФОП ускладнює роботу контролюючих органів в частині виявлення шляхів розповсюдження неякісних, фальсифікованих та контрафактних лікарських засобів та запобігання поширенню таких медикаментів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття Закону України «Про внесення зміни до підпункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів) є встановлення рівних вимог до провадження господарської діяльності з торгівлі лікарськими засобами для усіх суб’єктами господарювання, здійснення контролю за обігом лікарських засобів та посилення боротьби з фальсифікацією ліків.

Для досягнення поставленої мети необхідно внести зміни до підпункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України яким передбачити, що «Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій, за винятком випадків, коли вони здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Господарський кодекс України, Податковий Кодекс України, Закони України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про лікарські засоби».

Реалізація запропонованого проекту потребує внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування».

Оскільки Податковим Кодексом України встановлено, що «7.3. Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства» (пункт 7.3 стаття 3), зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» підготовлені у вигляді окремого законопроекту «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів), який вноситься одночасно з цим проектом закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Запропонований проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону України дозволить:

  • встановити єдині норми та рівні умови провадження господарської діяльності для усіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм власності і підпорядкування;
  • посилити контроль за обігом лікарських засобів;
  • унеможливити потрапляння фальсифікованих лікарських засобів до пацієнта.
Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

Проект

від 31.03.2014 р. за реєстраційним номером № 4612

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України
(щодо посилення контролю
за обігом лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із змінами) доповнити словами: «за винятком випадків, коли вони здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України

(щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий Кодекс України
Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку…………………….296.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку………………296.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій, за винятком випадків, коли вони здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 16.04.2014 р.

Назва проекту акта: проект Закону України про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів).

Реєстр. № 4612 від 31 березня 2014 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Бахтеєва Т.Д.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 16 квітня 2014 р., протокол № 37).

Голова Комітету В. Чумак

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)»

від 07.05.2014 р.

У законопроекті пропонується визначити, що платники єдиного податку першої – третьої груп повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій у випадках здійснення ними діяльності з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття «дозволить: встановити єдині норми та рівні умови провадження господарської діяльності для усіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм власності і підпорядкування;посилити контроль за обігом лікарських засобів;унеможливити потрапляння фальсифікованих лікарських засобів до пацієнта».

Головне управління, погоджуючись у цілому з пропозицією законопроекту, водночас щодо способу її реалізації вважає доцільним зауважити наступне.

Згідно з преамбулою Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» саме цим Законом регулюються правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і його дія поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі. Крім того, у цій же преамбулі Закону зазначається, що встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.

На думку Головного управління, з метою уникнення дублювання одних і тих же положень в різних актах законодавства, доцільно правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг для усіх суб’єктів господарювання визначати в єдиному законодавчому акті, а саме у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Тому логічним було б вилучити положення пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України щодо регулювання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування. Така пропозиція виглядає логічною, принаймні, з точки зору вимог абз. 3 п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу України, за яким «фізичні особи – підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»».

Звертаємо увагу на те, що поданий законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів)» (реєстр. № 4611). У зв’язку з цим вважаємо, що прийняттю законопроекту № 4612 має передувати прийняття законопроекту № 4611 від 31.03.2014 р., оскільки у разі неприйняття останнього внесення відповідних змін до Податкового кодексу України втратить будь-який сенс.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті